İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Türkçe Özgeçmiş

Abdurrahman Özbeyaz lisans derecesini 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden, Yüksek Lisans derecesini 2010 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalından ve Doktora derecesini ise 2015 yılında Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalından almıştır. Bitirdiği yüksek lisans tezinin başlığı "Parçacık Sürü Optimizasyon (PSO) algoritmasına dayalı En Küçük Kareler Destek Vektör Makineleri sınıflandırma yöntemi ile EMG ve EEG işaretlerinin sınıflandırılması" dır ve tezin danışmanlığını Prof. Dr. Mahmut Kemal Kıymık yapmıştır. Bitirdiği doktora tezinin başlığı ise "Tanınmış ve Tanınmamış Yüz Uyaranlarına Karşı Elde Edilen Uyarılmış Potansiyellerin Analizi ve Sınıflandırılması" dır ve tezin danışmanlığını Doç. Dr. Sami Arıca yapmıştır. 2007 yılı öncesinde özel sektörde çeşitli yazılım firmalarında bilgisayar mühendisi olarak görev yapmıştır. Kasım 2007 ile Kasım 2008 arasında DSİ XV. bölge de bilgisayar mühendisi olarak görev yapmıştır. Kasım 2008 ile Mart 2012 arasında Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Mart 2012 ile Ocak 2016 arasında Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Bilgisayar Mühendisi görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2016'dan itibaren Adıyaman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Kasım 2021'de ÜAK tarafından Doçentlik ünvanı verilmiştir. ERSMUS teaching mobility kapsamında 2010 yılında Macaristan Debrecen Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve 2016 yılında Portekiz Politeknik Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinde akademik çalışmalara katılmıştır. TÜBİTAK 2219 programı kapsamında kazandığı proje desteği ile Temmuz 2021'den itibaren bir yıl süreyle Birleşik Krallık (UK-İngiltere) Surrey Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Computer Vision Signal and Speech Processing (CVSSP) bölümünde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Yaptığı akademik çalışmalarda ilgi alanları genellikle Optimizasyon Algoritmaları, Dijital Görüntü İşleme, Biyomedikal Sinyal İşleme, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Derin Öğrenmeye dayalı akıllı hesaplama yöntemleri olmuştur.

English Version (CV)

Abdurrahman ÖZBEYAZ received his B.S. degree in Computer Engineering from University of Erciyes in 2005 and the M.S. degree in 2010 from Sütçü İmam University, Kahramanmaraş in the field of Electrical-Electronics Engineering. The title of his master’s thesis is "LS-SVM Hyper Parameter Selection Based on Particle Swarm Optimization (PSO) in EMG and EEG Signals Classification" supervised by Prof. Dr. Mahmut Kemal KIYMIK. And he received the PhD degree in 2015 from Çukurova University, Adana in the field of Electrical-Electronics Engineering. The title of his PhD dissertation is "Analaysis and Classification of Evoked  Potentials of Familiar and Unfamiliar Face Stimuli" supervised by Assoc.Prof.Dr. Sami ARICA. He worked  in varies companies of private sector as Software Developer before 2007. He worked as a computer engineer in 15. Region of State Hydraulic Works between November 2007 and November 2008. He also worked as a lecturer in the Department of Computer Programming at Adiyaman University between November 2008 and March 2012. He worked as computer engineer in the Information Technology Department and Distance Education Center of Adiyaman University between March 2012 and January 2016. He is currently working as Assistant Professor at the Department of Electrical and Electronics Engineering of Adiyaman University and he was awarded the title of Associate Professor Dr. by UAK in November 2021 in the field of Electrical-Electronics Engineering. Within the scope of ERSMUS teaching mobility, he participated in academic studies at the Department of Computer Engineering at the University of Debrecen in Hungary in 2010 and at the Department of Biomedical Engineering at the Polytechnic Institute of Porto in 2016. He has been supported by the project within the scope of the TÜBİTAK 2219 program as a research fellow. And he has been visiting research fellow in the deperatment of Computer Vision Signal and Speech Processing (CVSSP) in Surrey University/United Kingdom (UK-England) since July 2021.He has been involved in research on Optimization Algorithms, Digital Image Processing, Biomedical Signal Processing, Computational Intelligence and Deep Learning.


Oluşturulma29 Ocak 2016 13:42
Görüntülenme3897