İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Adnan KURT

Doğum Tarihi: 11/04/1980

Medeni Hali: Evli, iki çocuk babası

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

İnönü Üniversitesi

Haziran,2001

Y. Lisans

 Kimya Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi

Ağustos,2003

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Kimya Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi

Temmuz,2009

Doçent

Kimya Anabilim Dalı

Üniversitelerarası Kurul

Şubat,2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Yoluyla Stirenin Alkilmetakrilatlar ile Blok Kopolimerlerinin Hazırlanması, Prof. Dr. Kadir DEMİRELLİ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla Yeni bir                  Makrobaşlatıcının Çeşitli Monomerlerle Graftlaşma Kinetiğinin İncelenmesi, Prof. Dr. Kadir DEMİRELLİ

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi

2004-2009

Yrd.Doç.Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2009-2013

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2013-2018

Prof. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2018-….

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Handan AYAZ, Pirazabol Merkezli İki Kollu Polimetilmetakrilat'ın Hazırlanması ve Termal Davranışının İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011.
 2. Pınar YILMAZ, Benzofuran Yan Gruplu Polimer-Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015.
 3. Mürsel KAYA, “Kumarin İçerikli Yüzey Aktif Monomer Sentezi Ve Nanokompozit Hazırlanmasındaki Rolü”, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2016.
 4. Oğuz Kağan TOPSOY, “Kumarin Halkalı Polimer-Montmorillonit Esaslı Nanokompozitlerin Hazırlanması”, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017.
 5. Ahmet Faruk AYHAN, “Kumarin Türevli Kopolimer Sistemlerinin Geliştirilmesi”, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017.
 6. Halil İbrahim AVCI, “İzokumarin Türevli Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu”, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017.
 7. İbrahim KILINÇ, İzokumarin Türevli Yeni Kopolimerlerin Sentezi ve Termal Özelliklerinin Araştırılması”, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, devam ediyor.
 8. Hacer ANDAN, “Konjuge Yapılı Yeni Polimer Sentezi ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması”, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, devam ediyor.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Yüksek Lisans Tez Projesi, Araştırmacı, Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Yoluyla Stirenin Alkilmetakrilatlar İle Blok Kopolimerlerinin Hazırlanması, Kadir DEMİRELLİ (Proje Yürütücüsü), Adnan KURT, Fırat Üniversitesi, FÜBAP-Proje No:759, 2003.
 2. DPT Prorojesi, Araştırmacı, Yaşayan Radikal Polimerizasyon Tekniğiyle Yeni Fonksiyonlu Polimer Sentezleri, Mehmet COŞKUN (Proje Yürütücüsü), Mahmut Doğru, Kadir DEMİRELLİ, Adnan KURT ve diğerleri,  Proje No: DPT-2003K120440-B, 2005. 
 3. Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla Yeni Bir Makrobaşlatıcının Çeşitli Monomerlerle Graftlaşma Kinetiğinin İncelenmesi, Kadir DEMİRELLİ (Proje Yürütücüsü), Adnan KURT, Fırat Üniversitesi, FÜBAP-Proje No: 1197, 2009.
 4. Münferit Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 5-Bromo Benzofuran Yan Gruplu Polimer Sentezi, Adnan KURT,  Adıyaman Üniversitesi, FEFBAP2010/0003, 2013.
 5. Lisans Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Poli(metil metakrilat)/Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, Adnan KURT, Hatice Sultan BEKTAŞ (Araştırmacı), Zeynep ÇAĞLIYAN (Araştırmacı), Adıyaman Üniversitesi, FEFLAP-2012/0002, 2013.
 6. TÜBİTAK 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi, Danışman, Polimer Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Adnan KURT, Rabia YAVUZ (Proje Yürütücüsü), Gurbet BOZDAĞ (Araştırmacı), TÜBİTAK 2209-A, 2013.
 7. TÜBİTAK 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi, Danışman, Kumarin İçerikli Polimer-Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Termal Degradasyon Kinetiğinin Araştırılması, Adnan KURT, M. Medeni İPEK (Proje Yürütücüsü), Ender AZAK (Araştırmacı), Osman BOZCA (Araştırmacı), TÜBİTAK 2209-A, 2014.
 8. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, Benzofuran Yan Gruplu Polimer-Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, Adnan KURT, Pınar YILMAZ (Araştırmacı), Adıyaman Üniversitesi, FEFYL-2012/0006, 2015.
 9. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, Kumarin İçerikli Yüzey Aktif Monomer Sentezi ve Nanokompozit Hazırlanmasındaki Rolü, Adnan KURT, Mürsel KAYA (Araştırmacı), Adıyaman Üniversitesi, FEFYL-2013/0007, 2016.
 10. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, Kumarin Halkalı Polimer-Montmorillonit Esaslı Nanokompozitlerin Hazırlanması, Adnan KURT, Oğuz Kağan TOPSOY (Araştırmacı), Adıyaman Üniversitesi, FEFYL-2015/0001, Temmuz, 2017.
 11. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, İzokumarin Türevli Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Adnan KURT, Halil İbrahim AVCI (Araştırmacı), Adıyaman Üniversitesi, FEFYL-2016/0003, Eylül, 2017.
 1. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, Kumarin Türevli Kopolimer Sistemlerinin Geliştirilmesi, Adnan KURT, Ahmet Faruk AYHAN (Araştırmacı), Adıyaman Üniversitesi, FEFYL-2016/0004, Eylül, 2017.

 

İdari Görevler :  

 1. Kimya Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Haziran 2013-Kasım 2017.
 2. Fakülte Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Haziran 2013- Kasım 2017.
 3. Enstitü Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2013- Kasım 2017.
 4. Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ekim 2009 – Haziran 2013.
 5. Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ocak 2010 – Ocak 2013.
 6. Yayın Kurulu Üyesi (Editör Yardımcısı), Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Haziran 2013-...
 7. Akademik Teşvik Geçici Ön İnceleme Heyeti Başkanı, Kimya Bölümü, 2015-2016.
 8. Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti Başkanı, Kimya Bölümü, 2016-2017.
 9. Kongre Sekreteryası, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2009.
 10. Bilim Kurulu Üyesi, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), Elazığ, Haziran 2018,
 11. Fizikokimya Ana Bilim Dalı Başkanı, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ocak 2013-…
 12. Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama Araştırma Merkezi, Mart 2013-...

 

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

 1. Kimyagerler Derneği

 

 Ödüller :  

 

 1. Mevlana Değişim Programı, (Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı), Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moskova, Rusya, Ekim 2013
 2. En iyi Poster Ödülü, Adnan KURT, Murat KOCA, Synthesis, Characterization and Thermal Degradation Kinetics of Poly(Ethyl Methacrylate) Based Blend Polymer, 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 444, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.
 3. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

 

 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

   2016-2017

Güz

KİM 221 Analitik Kimya I

4

0

KİM 443 Fizikokimya III

4

0

GDM 201 Analitik Kimya (Gıda Müh.)

2

2

KİT 201 Analitik Kimya (Gıda Müh.)

2

2

KİM 580 Polimer Teknolojisi II

3

0

KİM 591 Uzmanlık Alan Dersi I

4

0

KİM 550 Seminer

0

2

İlkbahar

KİM 222 Analitik Kimya II

4

0

KİM 442 Fizikokimya Laboratuvarı

0

4

KİT 110 Araştırma Teknikleri (Kim. Tek.)

2

0

KİT 204 Boya Kimyası (Kim. Tek.)

2

0

KİM 579 Polimer Teknolojisi-I (Y.Lisans)

3

0

KİM 592 Uzmanlık Alan Dersi II

4

0

KİM 550 Seminer

0

2

 

 

CEV 108 Kimya 2 (Mühendislik)

3

2

2017-2018

Güz

CEV 107 Kimya 1 (Mühendislik)

2

2

GDM 107 Genel Kimya (Mühendislik)

3

2

GDM 201 Analitik Kimya (Gıda Müh.)

2

2

KİT 201 Analitik Kimya

2

0

KİM 580 Polimer Teknolojisi II

3

0

BAT 550 Bilimsel Araştırma Tek. ve Yayın Etiği

3

0

KİM 550 Seminer

0

2

İlkbahar

KİM 579 Polimer Teknolojisi-I (Y.Lisans)

3

0

KİM 592 Uzmanlık Alan Dersi II

4

0

CEV 108 Kimya 2 (Mühendislik)

2

2

 

 

 ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. K. Demirelli, A. Kurt, M. Coskun, “Atom Transfer Radical Polymerization of 1-Phenoxycarbonyl Ethyl Methacrylate Monomer”, European Polymer Journal, 40(3), 451–457, DOI:10.1016/j.eurpolymj.2003.10.016, 2004.

A2. K. Demirelli, A. Kurt, M. Coskun, “Thermal Degradation and Synthesis of Block Copolymers of Styrene and n-Butyl Methacrylate by Atom Transfer Radical Polymerization”, Polymer-Plastics Technology And Engineering, 43(4), 1245–1263, DOI:10.1081/PPT-200030086, 2004.

A3. K. Demirelli, A. Kurt, M.F. Coskun, M. Coskun, “Characterization and Synthesis of Three-Armed Copolymers of Phenoxycarbonylmethyl Methacrylate and Ethyl Methacrylate via Atom Transfer Radical Polymerization”, Journal of Macromolecular Science Part A: Pure and Applied Chemistry, A43(3), 573–587, DOI:10.1080/10601320600575173, 2006.

A4. A. Kurt,Dielectric Properties of Block Copolymers of Ethyl Methacrylate with Styrene”, e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 4(2), 203-210, 2009.

A5. A. Kurt,Synthesis, Characterization and Monomer Reactivity Ratios of Three Armed Copolymers of Methyl Methacrylate with Iso-Butyl Methacrylate, e-Journal of New World Sciences Academy Physical Sciences, 4(2), 42–51, 2009.

A6. A. Kurt, K.Demirelli,Thermal Degradation of Block Copolymers of Ethyl Methacrylate with Styrene Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerization Method”, Turkish Journal of Science & Technology, 4(1), 65-72, 2009.

A7. A. Kurt, “Thermal Decomposition Kinetics of Poly(nButMA-b-St) Diblock Copolymer Snthesized by ATRP”, Journal of Applied Polymer Science, 114(1), 624-629, DOI: 10.1002/app.30576, 2009.

 A8. A. Kurt, K. Demirelli, “Synthesis and Characterization of Block Copolymers of Ethyl Methacrylate with Styrene via ATRP, e-Journal of New World Sciences Academy Physical Sciences, 4(2), 52–59, 2009.

A9. A. Kurt, K. Demirelli,A Study on the Optical Properties of Three-Armed Polystyrene and Poly(styrene-b-isobutyl methacrylate), Polymer Engineering and Science, 50(2), 268-277, DOI: 10.1002/pen.21530, 2010.

A10. A. Kurt, E. Kaya, “Synthesis, Characterization, and Thermal Degradation Kinetics of the Copolymer Poly(4-methoxybenzyl methacrylate-co-isobornyl methacrylate), Journal of Applied Polymer Science, 115(4), 2359–2367, DOI: 10.1002/app.31162, 2010.

A11. A. Kurt,Influence of AlCl3 on the Optical Properties of New Synthesized 3-Armed Poly(Methyl Methacrylate) Films, Turkish Journal of Chemistry, 34(1), 67-69, DOI: 10.3906/kim-0903-29, 2010.

A12. M. Koca, A. Kurt, C. Kırılmış, Y. Aydoğdu. “Synthesis, Characterization and Thermal Degradation of Novel Poly(2-(5-bromo benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate)”, Polymer Engineering and Science, 52(2), 323-330,  DOI: 10.1002/pen.22085, 2012.

A13. A. Kurt, K. Demirelli, “Graft Copolymerization of Poly(methyl methacrylate) with Some Alkyl Methacrylates by Atom Transfer Radical Polymerization Method and Thermal Properties”, Journal of Applied Polymer Science, 125, 1855-1866, DOI: 10.1002/app.36282, 2012.

A14. E. Kaya, A. Kurt, M. Er, “Thermal Degradation Behavior of Methyl Methacrylate Derived Copolymer”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12, 8502-8512, DOI:10.1166/jnn.2012.6670, 2012.

 A15. A. Kurt, M. Koca, “Blending of poly(ethyl methacrylate) with poly(2-hydroxy-3-phenoxypropyl methacrylate): thermal and optical properties”, The Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 5413–5420, DOI 10.1007/s13369-014-1103-x2014, 2014.

 A16. Z. Barutçu, C. Kırılmış, A. Kurt, Synthesis, Characterization and Thermal Decomposition Kinetics of a Novel Benzofuran Ketoxime Derived Polymer”, Acta Chimica Slovenica, 62 (2), 428-436, DOI: 10.17344/acsi.2014.900, 2015,

 A17. A. Kurt, M. Koca, “Optical Properties of Poly(2-(5-bromo benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate)/Organoclay Nanocomposites”, The Arabian Journal for Science and Engineering, 40, 2975–2984, DOI: 10.1007/s13369-015-1738-2, 2015.

 A18. A. Kurt, P. Yılmaz, “Thermal decomposition kinetics of benzofuran derived polymer/organosilicate nanocomposites”, Kuwait J. Sci. 43 (2), 172-184, 2016.

 A19. A. Kurt, M. Koca, “Synthesis, characterization and thermal degradation kinetics of poly(3-acetylcoumarin-7-yl-methacrylate) and its organoclay nanocomposites”, Journal of Engineering Research, 4 (4), 46-65, 2016.

 A20. A. Kurt, O.K. Topsoy “Preparation of Novel Coumarin Cyclic Polymer/Montmorillonite Based Nanocomposites”, Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 90, No. 12, pp. 2019−2027, 2017.

 A21. A. Kurt, A. Faruk Ayhan, M. Koca, “Thermal Decomposition Kinetics of a Coumarin Based Copolymer: poly(3-benzoyl coumarin-7-yl-methacrylate:0.54-co-methyl methacrylate:0.46)”, Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, in editing, 2018.

 A22. A. Kurt, H.İ. Avcı, M. Koca, Synthesis and characterization of a novel isocoumarin derived polymer and its thermal decomposition kinetics”, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 37, No. 2, pp. 173-184, (2018), 2018. DOI: 10.20450/mjcce.2018.1503

 A23. A. Kurt, B. Gunduz, Z. İlter, M. Koca, “Optoelectronic Properties of 3-acetyl-6-bromocoumarin Compound in Various Solvents and Concentrations”, Kuwait Journal of Science, in editing, 2018.

 A24. A. Kurt, B. Gunduz, M. Koca, “A detailed study on the optical properties of 3-benzoyl-7-hydroxy coumarin compound in different solvents and concentrations”, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, in review, 2018.

 A25. A. Kurt, B. Gunduz, M. Koca, “Study on the Optoelectronic Parameters of 4-Chloromethyl-7-hydroxy Coumarin and 4-Chloro-7-methacryloyloxy Coumarin Compounds: Concentration and Solvent Effects”, Acta Physica Polonica A, in review, 2018.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

 B1. A. Kurt, Kumarin Polimer Matriksli Nanokompozitlerin Hazırlanmasi ve Sıvı Kristalite Davranışlarının Araştırılması, Adıyaman Üniversitesi 1.Uluslararası Bilimsel Proje Pazarı (ARBAP), Adıyaman, 8-9 Mayıs 2013.

 B2. A. Kurt, İ. Yılmaz, Preparation of PMMA/OMMT Nanocomposites And Thermal Degradation Kinetics, POLYCHAR 22 World Forum on Advanced Materials, 7-11 April 2014 Stellenbosch, South Africa

 B3. A. Kurt, İ. Yılmaz, Optical Properties of Polystryrene/Clay Nanocomposites, POLYCHAR 22 World Forum on Advanced Materials, 7-11 April 2014 Stellenbosch, South Africa.

 B4. M. KOCA, A. KURT, Benzofuran Based Polymer-Silicate Nanocomposites and Their Optical Parameters, 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 440, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

 B5. A. KURT, M. KOCA, Synthesis, Characterization and Thermal Degradation Kinetics of Poly(Ethyl Methacrylate) Based Blend Polymer, 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 444, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

 B6. M. KOCA, A. KURT, M. KAYA, Synthesis and Characterization of a New Coumarin Based Surfmer, 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 488, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

 B7. M. KOCA, A. KURT, Investigation of Thermal Properties of a Novel Coumarin Derived Polymer and Its Nanocomposites Reinforced with Organoclay Filler, 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 489, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.  

 B8. A. KURT, M. KOCA, Investigation of Optical Parameters of Poly(2-hydroxy-3-phenoxypropyl methacrylate) Blend with Poly(ethyl methacrylate), 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 490, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

 B9. A. KURT, M. KOCA, Optical Characterization of Poly(2-(5-bromo benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate), 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), page 491, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

 B10. H.İ. Avcı, A. Kurt, M. Koca, Poli(2-(İzokumarin-3-il)-2-okso-etil metakrilat) Polimerinin Termal Bozunma Mekanizmasının Farklı Kinetik Metotlar Işığında İrdelenmesi, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), paper ID: 353, 25-27 October, 2017, Adana, Turkey.

 B11. A. Kurt, H.İ. Avcı, İzokumarin Türevli Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), paper ID:354, 25-27 October, 2017, Adana, Turkey. (Sözlü sunum).

 B12. A. Kurt, M. Kaya and M. KOCA, Preparation of Poly(methyl methacrylate) Nanocomposites Reinforced with Coumarin Surfmer Modified Clay, International Advanced Researches & Engineering Congress (IAREC-2017), page 1548, 16-18 November 2017, Osmaniye/TURKEY.  

 B13. A. Kurt, Thermal Properties of Benzofuran Containing Polymer/Clay Nanocomposites, International Advanced Researches & Engineering Congress (IAREC-2017), page 1549, 16-18 November 2017, Osmaniye/TURKEY, (Sözlü sunum).

 B14. A. Kurt, A.F. Ayhan, M. Koca, Investigation of Thermal Degradation Kinetics of a Novel Coumarin Derived Copolymer, 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, pp-1097-1100, December 7-10, 2017, Turkey, tam metin (proceeding)

 B15. A. Kurt, B. Gündüz and M. KOCA, A Comprehensive Study on 4-Chloro-7-Methacryloyloxy Coumarin (CMAOC) for Optoelectronic Devices, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), paper ID: PPII-15, page 60, June 19-21, Elazığ (poster).  

 B16. A. Kurt, B. Gündüz and M. KOCA, Optical Properties Of 4-Chloromethyl-7-Hydroxy Coumarin Compound In Different Solvents, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), PPIII-52, page 148, June 19-21, Elazığ (poster). 

 B17. A. Kurt, B. Gündüz and M. KOCA, Determination Of Optoelectronic Parameters Of 4-Chloro-7-Methacryloyloxy Coumarin In Different Concentrations, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), PPIV-10, page 158, June 19-21, Elazığ (poster). 

 B18. A. Kurt, B. Gündüz and M. KOCA, Concentration Effect On The Optical Properties Of 4-Chloromethyl-7-Hydroxy Coumarin Compound, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), FTOP-25, pages 98-100, June 19-21, Elazığ (full text of oral presentation).

 

 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 D1. A. Kurt, “ATRP Metodu İle Hazırlanan Üç Kollu Polimerlerin Dielektrik Özellikleri, TUBAV Bilim Dergisi, 2(1), 79–87, 2009.

 D2. A. Kurt, Z. Çağlayan, H.S. Bektaş, Poli(Metil Metakrilat)/Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması Ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, Sigma, 32(1), 71-80, 2014.

 D3. A. Kurt, R. Yavuz, G. Bozdağ, Polistiren-Kil Nanokompozitlerin Sentezi, Termal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 58-70, 2013.

 D4. A. Kurt, M. Kaya, M. Koca, Synthesis and Characterization of Coumarin Derived Surface Active Monomer, Adıyaman University Journal of Science, 6 (1), 110-121, 2016.

 D5. A. Kurt, H. Ayaz, A. Gültek, Investigation of Thermal Degradation Kinetics of Pyrazabole Centered Two-Armed Poly(methyl methacrylate), Adıyaman University Journal of Science, 6 (2), 233-251, 2016.

 D6. A. Kurt, Kumarin Yan Grup İçeren Poli(3-Benzoil Kumarin-7-il-Metakrilat) Homopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(4): 113-121, 2017.

 D7. A. Kurt, M. Kaya, M. Koca, Kumarin Modifiyeli Organokilin PMMA Nanokompozitlerinin Hazırlanmasındaki Rolü, TÜBAV Bilim Dergisi, Yıl: 2017, Cilt:10, Sayı:4, Sayfa: 11-20.  

 D8. A. Kurt, A.F. Ayhan, M. Koca, Kumarin Türevli Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (3), 880-887, 2018. 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Kurt, M.F. Coşkun, K. Demirelli, M. Coşkun, “1-Okso-1-Fenoksi-2-Propil Metakrilat Monomerinin Sentezi ve Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, sh.795, Selçuk Üniversitesi, Konya, Eylül 2002.

E2. K. Demirelli, E. Kaya, M. Coşkun, A. Kurt, “Fenilmetakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi,  Bildiri Özetleri, sh.1139,  Kars, Temmuz 2004.  

E3. K. Demirelli, E. Kaya, M. Coşkun, A. Kurt, M.F. Coşkun, “Metilmetakrilatın Fenilmetakrilat ile Atom Transfer Radikal Kopolimerizasyonu ve Monomer Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri, sh.1140, Kars, Temmuz 2004.

E4. K. Demirelli, N. Çankaya, A. Kurt, M.F. Coşkun, M. Coşkun, “Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla Fenoksi Karbonil Metilmetakrilat’ın Metilmetakrilat ile Kopolimerizasyonu”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP41, Ege Üniversitesi, Kuşadası, Ekim 2005.

E5. K. Demirelli, D. Niksarlı, A. Kurt, M.F. Coşkun, M. Coşkun, “Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla İzobornilmetakrilat’ın Üç Kollu Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP43, Ege Üniversitesi, Kuşadası, Ekim 2005.

E6. K. Demirelli, N. Çankaya, A. Kurt, M. Coşkun, “Fenoksikarbonil Metilmetakrilat’ın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP65, Ege Üniversitesi, Kuşadası, Ekim 2005.

E7. A. Kurt, K. Demirelli, M.F. Coşkun, “Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla Poli(metilmetakrilat)’ın Etil Metakrilat ile İki-Kollu Graft Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi,  PSK50, ODTÜ Kongre Kültür Merkezi, Ankara, Haziran 2006.

E8. M.F. Coşkun, K. Demirelli, A. Kurt, “Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla Stirenin Üç-Kollu Polimerinin Sentezi ve 2-(dietil amino) Etilmetakrilat ile Blok Kopolimerlerinin Hazırlanması”, I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi,  PSK51, ODTÜ Kongre Kültür Merkezi, Ankara, Haziran 2006.

E9. E. Kaya, A. Kurt, K. Demirelli, E. Bağcı, “Amid Yan Grup Taşıyan İki Farklı Metakrilat Polimerinin Termal Degradasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP86, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Eylül 2006.

E10. M.F. Coşkun, K. Demirelli, A. Kurt, M. Coşkun, “2-dietilaminoetil metakrilat ile Stiren’in Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla Kopolimer Sentez ve Karekterizasyonu”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, FZK040P, İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos 2007.

E11. A. Açıkses, S. Aksar, C. Kırılmış, K. Demirelli, A. Kurt, 3-mesitil-2-okso Propil Metakrilat Homopolimeri ve Akrilonitril ile Kopolimerlerinin İnvers Gaz kromatografisi ile Camsı Geçiş Sıcaklığı ve Adsorpsiyon Isısı Tayini”. XXI. Ulusal Kimya Kongresi,  FZK041P, İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos 2007.

E12. A. Kurt, K. Demirelli, M.F. Coşkun, “Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla üç Kollu Yıldız Kopolimer Sentezi ve Karekterizasyonu”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, FİZ010S, İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos 2007.

E13. A. Kurt, K. Demirelli, “n-Bütil Metakrilat Monomerinin İki Kollu Graftlaşma Kinetiği Üzerine CuCl/2,2’-Bipiridin Katalist Sisteminin Etkisi”, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, sh.34, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2009.   

E14. A. Kurt, K. Demirelli, “CuBr/bpy Kompleksiyle Katalizlenmiş Etil Metakrilatın Stiren İle Blok Kopolimerizasyonu”, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, sh.35, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2009.   

E15. A. Kurt, E. Kaya, “ATRP Metodu ile Sentezlenen Poli(nBütMA-b-St) Diblok Kopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, PP–034, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Haziran 2009.

E16. A. Kurt, E. Kaya, “Poli(PCMA-co-MMA) Kopolimer Sisteminin Termal Degradasyon Kinetiği”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, PP–035, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Haziran 2009.

E17. A. Kurt, E. Kaya, “4-Metoksi Benzil Metakrilat ve izo-Bornil Metakrilatın Kopolimerizasyonu: Sentez, Karakterizasyon ve Termal Degradasyon Kinetiği”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, PP-098, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Haziran 2009.

E18. A. Kurt, E. Kaya, “ABA Tip bir Triblok Kopolimerin Termal Bozunma Kinetiği Üzerine Bir Çalışma”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, PP–099, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Haziran 2009.

E19. A. Kurt, “Yeni Sentezlenmiş Üç Kollu Poli(MMA) Polimer Filmlerinin Optik Özellikleri Üzerine AlCl3 Etkisi”, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, PII–51, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2009.

E20. A. Kurt, “Üç Kollu Polistiren İnce Filmlerinin Optik Band Boşluğunun ve Dağılım Parametrelerinin CuBr İle Değişiminin İncelenmesi”, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, PII–52, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2009.

E21. A. Kurt,Stirenin izo-Bütil Metakrilat İle Hazırlanan Üç Kollu Blok Kopolimerin Optik Özelliklerinin Kopolimerizasyonla Değişiminin İncelenmesi”, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, PII–53, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2009.

E22. A. Kurt,Yeni Bir Makrobaşlatıcı Kullanılarak Hazırlanan Poli(EMA) İki Kollu Graft Kopolimerin Optiksel Karakterizasyonu”, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, PII–54, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2009.

E23. A. Kurt,Etil Metakrilatın Stiren İle İki Kollu Graft-Blok Kopolimerinin Optik Özelliklerinin Araştırılması”, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, PII–55, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2009.

E24. E. Kaya, A. Kurt, “Etil Metakrilatın Stiren ile Diblok Kopolimerizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerin Araştırılması”, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, PS11, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Mayıs 2010.

E25. E. Kaya, A. Kurt, “Siyanometil Metakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu, Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri”, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, PS153, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Mayıs 2010.  

E26. A. Kurt, E. Kaya, “Etil Metakrilatın Stiren ile Olan ABA Tipi Triblok kopolimerinin Termal ve Dielektrik Özelliklerinin Araştırılması”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, PP106, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Haziran 2010.

E27. A. Kurt, E. Kaya, “ATRP Metodu ile Hazırlanan Üç Kollu Polistirenin Termal Degradasyon Kinetiği”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, PP107, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Haziran 2010.

E28. A. Kurt, M. Koca, C. Kırılmış, “Poli(2-(5-bromo benzofuran-2-il)-2-okso etil metakrilat)’ın Termal Degradasyon Kinetiğinin İncelenmesi”, 25. Ulusal Kimya Kongresi, PP062, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Haziran 2011.

 

F. Diğer yayınlar (Yayın Hakemliği) :

 1. [Hakemlik], Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ID:020/2234, 2009.
 2. [Hakemlik], e-Journal of New World Sciences Academy, NWSA-2083-1-1, 2009.
 3. [Hakemlik], e-Journal of New World Sciences Academy, NWSA-1621-1-1, 2010.
 4. [Hakemlik], Scientific Research and Essays (SRE), SRE-10-413, 2010.
 5. [Hakemlik], Journal of the Chemical Society of Pakistan, JCSP-311209-8365, 2010.
 6. [Hakemlik], eXPRESS Polymer Letters, EPL-0002749, 2011.
 7. [Hakemlik], Industrial & Engineering Chemistry Research, Manuscript ID : ie-2012-02076v, 2012.
 8. [Hakemlik], Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, JTAC-D-13-00525, 2013. 
 1. [Hakemlik], Advances in Polymer Technology, ADV-12-13-244, Şubat 2014. 
 1. [Hakemlik], Energy and Buildings, ENB-D-14-00072, Şubat 2014. 
 1. [Hakemlik], Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, LSRT-2014-0106, Haziran 2014. 
 1. [Hakemlik], Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, IN-2349, Eylül 2014. 
 1. [Hakemlik], Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 14-413, Ekim, 2014. 
 1. [Hakemlik], Journal of Applied Polymer Science, APP-2014-08-3096, Ekim 2014. 
 1. [Hakemlik], Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ID:131, Mart 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymer Bulletin, POBU-D-14-00436, Mart 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymer Composites, PC-15-0388, Mart 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymer Composites, PC-15-0079.R1, Nisan 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymers for Advanced Technologies, PAT-15-272, Mayıs 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymers for Advanced Technologies, PAT-15-251, Haziran 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymer Composites, PC-15-2089, Aralık 2015. 
 1. [Hakemlik], Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ID:020109150010641/0, Aralık 2015. 
 1. [Hakemlik], Polymer Composites, PC-16-0273, Şubat 2016. 
 1. [Hakemlik], Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, JAAP-2016-441, Ağustos 2016. 
 1. [Hakemlik], Polymer Engineering & Science, PES-16-0883, Ağustos 2016. 
 1. [Hakemlik], Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, ID:16-1075, Eylül 2016. 
 1. [Hakemlik], Polymer Bulletin, POBU-D-16-00457, Eylül 2016. 
 1. [Hakemlik], Croatica Chemica Acta, ID: CCA-3110-17, Mart 2017. 
 1. [Hakemlik], Erzincan University Journal of Science and Technology, ID-291289, Mart 2017 
 1. [Hakemlik], Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, ID: 324877, Temmuz 2017, 
 1. [Hakemlik], Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ID:020109150057167,Ekim 2017. 
 1. [Hakemlik], Analytical Letters, ID:LANL-2017-0994, Ekim 2017. 
 1. [Hakemlik], Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry. ID: 346590, Ekim 2017. 
 1. [Hakemlik], Energy and Buildings, ID: ENB_2017_1932_R1, Kasım 2017. 
 1. [Hakemlik], European Journal of Lipid Science and Technology, ID: ejlt.201700487, Aralık 2017. 
 1. [Hakemlik], Journal of the Chemical Society of Pakistan, JCSP-241117-11710, Nisan 2018. 
 1. [Hakemlik], Acta Chimica Slovenica, 4331-28329-1-RV, Nisan 2018. 
 1. [Hakemlik], Colloid and Polymer Science, CPS-2018-0242, Nisan 2018. 
 1. [Hakemlik], Advances in Polymer Technology, ADV-04-18-119, Mayıs 2018. 
 1. [Hakemlik], Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ID: 373713, Mayıs 2018.[Hakemlik],
 2. Acta Chimica Slovenica, ID: 4696-30938-1-RV, Eylül 2018. 
 1. [Hakemlik], Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ID: 67643, Kasım 2018. 
 1. [Hakemlik], Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, ID: YTUJENS-2018-32167643, Aralık 2018. 
 1. [Hakemlik], Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ID: 429081, Ocak 2019. 
 1. [Hakemlik], Polymers for Advanced Technologies, ID: PAT-18-868, Ocak 2019.

 

 

 

Oluşturulma28 Aralık 2012 09:49
Görüntülenme3700