İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Adnan KURT
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Concentration Effect on the Optical Properties of 4-Chloromethyl-7-Hydroxy Coumarin Compound
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  GÜNDÜZ BAYRAM,KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Determination of Optoelectronic Parameters of 4-Chloro-7-Methacryloyloxy Coumarin in Different Concentrations
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • Optical Properties of 4-Chloromethyl-7-Hydroxy Coumarin Compound in Different Solvents
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • A Comprehensive Study on 4-Chloro-7-Methacryloyloxy Coumarin (CMAOC) for Optoelectronic Devices
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • Benzofuran Based Polymer-Silicate Nanocomposites and Their Optical Parameters
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KOCA MURAT,KURT ADNAN
 • Synthesis, Characterization and Thermal Degradation Kinetics of Poly(Ethyl Methacrylate) Based Blend Polymer
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS),
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Synthesis and Characterization of a New Coumarin Based Surfmer
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KOCA MURAT,KURT ADNAN,kaya mürsel
 • Investigation of Thermal Properties of a Novel Coumarin Derived Polymer and Its Nanocomposites Reinforced with Organoclay Filler
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KOCA MURAT,KURT ADNAN
 • Investigation of Optical Parameters of Poly(2-hydroxy-3-phenoxypropyl methacrylate) Blend with Poly(ethyl methacrylate)
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS),
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Optical Characterization of Poly(2-(5-bromo benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate)
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Poli(2-(İzokumarin-3-il)-2-okso-etil metakrilat) Polimerinin Termal Bozunma Mekanizmasının Farklı Kinetik Metotlar Işığında İrdelenmesi
  25.10.2017 - 25.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
  Avcı Halil İbrahim,KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Preparation of Poly(methyl methacrylate) Nanocomposites Reinforced with Coumarin Surfmer Modified Clay
  16.11.2017 - 16.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Advanced Researches Engineering Congress (IAREC-2017)
  KURT ADNAN,kaya mürsel,KOCA MURAT
 • Investigation of Thermal Degradation Kinetics of a Novel Coumarin Derived Copolymer
  07.12.2017 - 07.12.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya
  KURT ADNAN,Ayhan Ahmet Faruk,KOCA MURAT
 • Thermal Properties of Benzofuran Containing Polymer/Clay Nanocomposites
  16.11.2017 - 16.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Advanced Researches Engineering Congress (IAREC-2017)
  KURT ADNAN
 • İzokumarin Türevli Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
  25.10.2017 - 25.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
  KURT ADNAN,Avcı Halil İbrahim
 • Optical Properties of Polystryrene Clay Nanocomposites
  07.04.2014 - 07.04.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  POLYCHAR 22 World Forum on Advanced Materials
  KURT ADNAN,YILMAZ İBRAHİM
 • Preparation of PMMA OMMT Nanocomposites And Thermal Degradation Kinetics
  07.04.2014 - 07.04.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  POLYCHAR 22 World Forum on Advanced Materials
  KURT ADNAN,YILMAZ İBRAHİM
 • Kumarin Polimer Matriksli Nanokompozitlerin Hazırlanmasi ve Sıvı Kristalite Davranışlarının Araştırılması
  08.05.2013 - 08.05.2013
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi 1.Uluslararası Bilimsel Proje Pazarı (ARBAP)
  KURT ADNAN
 • 1 Okso 1 Fenoksi 2 Propil Metakrilat Monomerinin Sentezi ve Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. MF Coşkun, K Demirelli, M Coşkun
 • Poli 2 5 bromo benzofuran 2 il 2 okso etil metakrilat ın Termal Degradasyon Kinetiğinin İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. M Koca, C Kırılmış
 • ATRP Metodu ile Hazırlanan Üç Kollu Polistirenin Termal Degradasyon Kinetiği
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  24. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. E Kaya
 • Etil Metakrilatın Stiren ile Olan ABA Tipi Triblok kopolimerinin Termal ve Dielektrik Özelliklerinin Araştırılması
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  24. Ulusal Kimya Kongresi
  KURT ADNAN
 • Siyanometil Metakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi
  E Kaya. A Kurt
 • Etil Metakrilatın Stiren ile Diblok Kopolimerizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerin Araştırılması
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi
  E Kaya. A Kurt
 • Etil Metakrilatın Stiren İle İki Kollu Graft Blok Kopolimerinin Optik Özelliklerinin Araştırılması
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi
  KURT ADNAN
 • Yeni Bir Makrobaşlatıcı Kullanılarak Hazırlanan Poli EMA İki Kollu Graft Kopolimerin Optiksel Karakterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi
  KURT ADNAN
 • Stirenin izo Bütil Metakrilat İle Hazırlanan Üç Kollu Blok Kopolimerin Optik Özelliklerinin Kopolimerizasyonla Değişiminin İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi
  KURT ADNAN
 • Üç Kollu Polistiren İnce Filmlerinin Optik Band Boşluğunun ve Dağılım Parametrelerinin CuBr İle Değişiminin İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi
  KURT ADNAN
 • Yeni Sentezlenmiş Üç Kollu Poli MMA Polimer Filmlerinin Optik Özellikleri Üzerine AlCl3 Etkisi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi
  KURT ADNAN
 • ABA Tip bir Triblok Kopolimerin Termal Bozunma Kinetiği Üzerine Bir Çalışma
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  23. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. E Kaya
 • 4 Metoksi Benzil Metakrilat ve izo Bornil Metakrilatın Kopolimerizasyonu Sentez Karakterizasyon ve Termal Degradasyon Kinetiği
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  23. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. E Kaya,
 • Poli PCMA co MMA Kopolimer Sisteminin Termal Degradasyon Kinetiği
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  23. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. E Kaya
 • ATRP Metodu ile Sentezlenen Poli nBütMA b St Diblok Kopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  23. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. E Kaya
 • CuBr bpy Kompleksiyle Katalizlenmiş Etil Metakrilatın Stiren İle Blok Kopolimerizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  A Kurt. K Demirelli
 • n Bütil Metakrilat Monomerinin İki Kollu Graftlaşma Kinetiği Üzerine CuCl 2 2 Bipiridin Katalist Sisteminin Etkisi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  A Kurt. K Demirelli
 • Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla üç Kollu Yıldız Kopolimer Sentezi ve Karekterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXI. Ulusal Kimya Kongresi
  A Kurt. K Demirelli, MF Coşkun
 • 3 mesitil 2 okso Propil Metakrilat Homopolimeri ve Akrilonitril ile Kopolimerlerinin İnvers Gaz kromatografisi ile Camsı Geçiş Sıcaklığı ve Adsorpsiyon Isısı Tayini
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXI. Ulusal Kimya Kongresi
  A Açıkses. S Aksar, C Kırılmış, K Demirelli, A Kurt
 • 2 dietilaminoetil metakrilat ile Stiren in Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla Kopolimer Sentez ve Karekterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXI. Ulusal Kimya Kongresi
  MF Coşkun. K Demirelli, A Kurt, M Coşkun
 • Amid Yan Grup Taşıyan İki Farklı Metakrilat Polimerinin Termal Degradasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XX. Ulusal Kimya Kongresi
  E Kaya. A Kurt, K Demirelli, E Bağcı
 • Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla Stirenin Üç Kollu Polimerinin Sentezi ve 2 dietil amino Etilmetakrilat ile Blok Kopolimerlerinin Hazırlanması
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi
  MF Coşkun. K Demirelli, A Kurt
 • Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metoduyla Poli metilmetakrilat ın Etil Metakrilat ile İki Kollu Graft Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi
  A Kurt. K Demirelli, MF Coşkun
 • Fenoksikarbonil Metilmetakrilat ın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi
  KURT ADNAN
 • Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla İzobornilmetakrilat ın Üç Kollu Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi
  K Demirelli. D Niksarlı, A Kurt, MF Coşkun, M Coşkun
 • Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla Fenoksi Karbonil Metilmetakrilat ın Metilmetakrilat ile Kopolimerizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi
  K Demirelli. N Çankaya, A Kurt, MF Coşkun, M Coşkun
 • Metilmetakrilatın Fenilmetakrilat ile Atom Transfer Radikal Kopolimerizasyonu ve Monomer Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi
  K Demirelli. E Kaya, M Coşkun, A Kurt, MF Coşkun
 • Fenilmetakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi
  K Demirelli. E Kaya, M Coşkun, A Kurt

Hakemlikler

 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Analytical Letters
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  European Journal of Lipid Science and Technology
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Energy and Buildings
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
  2
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erzincan University Journal of Science and Technology
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Croatica Chemica Acta
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Polymer Bulletin
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Polymer Engineering & Science
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Polymer Composites
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Energy and Buildings
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Advances in Polymer Technology
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Industrial & Engineering Chemistry Research
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  eXPRESS Polymer Letters
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of the Chemical Society of Pakistan
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Scientific Research and Essays (SRE)
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  e-Journal of New World Sciences Academy
  2
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  1

Editörlükler

 • The Formation of RuO_2 Structures on Cladosporium Cladosporioides Hyphal and an Investigation of their Properties
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Adıyaman University Journal of Science
  KURT ADNAN,MANAFLI MANAF
 • Adıyaman University Journal of Science
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Yayın Kurulu Üyeliği
  Adıyaman Üniversitesi
  MANAFLI MANAF,İNAN EBUBEKİR,ÇERÇİ SALİM,SIVACI ERDAL RIDVAN,KURT ADNAN,UÇKUN MUSTAFA
 • Adıyaman Journal of Science
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Adıyaman Üniversitesi
  SIVACI ERDAL RIDVAN,ÇERÇİ SALİM,KURT ADNAN,UÇKUN MUSTAFA

Makaleler

 • Thermal decomposition kinetics of a coumarin based copolymer: Poly(3-benzoyl coumarin-7-yl-methacrylate:0.54-co-methyl methacrylate:0.46)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2289-599X
  KURT ADNAN,Ayhan Ahmet Faaruk,KOCA MURAT
 • A detailed study on the optical properties of 3-benzoyl-7-hydroxy coumarin compound in different solvents and concentrations
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1857-5625
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • Optoelectronic properties of 3-acetyl-6-bromocoumarin compound in various solvents and concentrations
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2307-4108
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,İLTER ZÜLFİYE,KOCA MURAT
 • Synthesis and characterization of a novel isocoumarin derived polymer and its thermal decomposition kinetics
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1857-5552
  KURT ADNAN,Avcı Halil İbrahim,KOCA MURAT
 • Preparation of Novel Coumarin Cyclic Polymer/Montmorillonite Based Nanocomposites
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1070-4272
  KURT ADNAN,Topsoy Oğuz Kağan
 • Kumarin Türevli Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2147-835X
  KURT ADNAN,Ayhan Ahmet Faruk,KOCA MURAT
 • Kumarin Modifiyeli Organokilin PMMA Nanokompozitlerinin Hazırlanmasındaki Rolü
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  KURT ADNAN,Kaya Mürsel,KOCA MURAT
 • Kumarin Yan Grup İçeren Poli(3-Benzoil Kumarin-7-il-Metakrilat) Homopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  KURT ADNAN
 • Investigation of Thermal Degradation Kinetics of Pyrazabole Centered Two Armed Poly methyl methacrylate
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KURT ADNAN,Ayaz Handan,GÜLTEK AHMET
 • Synthesis and Characterization of Coumarin Derived Surface Active Monomer
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KURT ADNAN,Kaya Mürsel,KOCA MURAT
 • Influence of AlCl3 on the optical properties of new synthesized 3 armed poly methyl methacrylate films
 • Thermal Degradation of Block Copolymers of Ethyl Methacrylate with Styrene Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerization Method
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,DEMİRELLİ KADİR
 • Dielectric Properties of Block Copolymers of Ethyl Methacrylate with Styrene
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN
 • Synthesis and Characterization of Block Copolymers of Ethyl Methacrylate with Styrene via ATRP
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,DEMİRELLİ KADİR
 • Characterization and synthesis of three armed copolymers of phenoxycarbonylmethyl methacrylate and ethyl methacrylate via atom transfer radical polymerization
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  DEMİRELLİ KADİR,KURT ADNAN,COŞKUN MEHMET FATİH,COŞKUN MEHMET
 • Atom Transfer Radical Polymerization of 1 Phenoxycarbonyl Ethyl Methacrylate Monomer
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  DEMİRELLİ KADİR,KURT ADNAN,COŞKUN MEHMET FATİH
 • Thermal Degradation and Synthesis of Block Copolymers of Styrene and n Butyl Methacrylate by Atom Transfer Radical Polymerization
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  DEMİRELLİ KADİR,KURT ADNAN,COŞKUN MEHMET FATİH
 • Synthesis Characterization and Monomer Reactivity Ratios of Three Armed Copolymers of Methyl Methacrylate with Iso Butyl Methacrylate
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN
 • Graft Copolymerization of Poly methyl methacrylate with Some Alkyl Methacrylates by Atom Transfer Radical Polymerization Method and Thermal Properties
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,DEMİRELLİ KADİR
 • Synthesis characterization and thermal degradation kinetics of poly 3 acetylcoumarin 7 yl methacrylate and its organoclay nanocomposites
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Thermal decomposition kinetics of benzofuran derived polymer organosilicate nanocomposites
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1533-4880
  KURT ADNAN,Yılmaz Pınar
 • Thermal Degradation Behavior of Methyl Methacrylate Derived Copolymer
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KAYA ESİN,KURT ADNAN,er mustafa
 • Thermal Decomposition Kinetics of Poly nButMA b St Diblock Copolymer Snthesized by ATRP
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN
 • A Study on the Optical Properties of Three Armed Polystyrene and Poly styrene b isobutyl methacrylate
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,DEMİRELLİ KADİR
 • Synthesis Characterization and Thermal Degradation Kinetics of the Copolymer Poly 4 methoxybenzyl methacrylate co isobornyl methacrylate
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,KAYA ESİN
 • Synthesis Characterization and Thermal Degradation of Novel Poly 2 5 bromo benzofuran 2 yl 2 oxoethyl methacrylate
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KOCA MURAT,KURT ADNAN,KIRILMIŞ CUMHUR,AYDOĞDU YILDIRIM
 • Poli Metil Metakrilat Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması Ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KURT ADNAN,Çağlayan Zeynep,Hatice Sultan Bektaş
 • Blending of poly ethyl methacrylate with poly 2 hydroxy 3 phenoxypropyl methacrylate thermal and optical properties
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Polistiren Kil Nanokompozitlerin Sentezi Termal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kurt Adnan, Yavuz Rabia, Bozdağ Gurbet
 • Synthesis Characterization and Thermal Decomposition Kinetics of a Novel Benzofuran Ketoxime Derived Polymer
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  bolat zehra,KIRILMIŞ CUMHUR,KURT ADNAN
 • Optical Properties of Poly 2 5 bromo benzofuran 2 yl 2 oxoethyl methacrylate Organoclay Nanocomposites
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • ATRP Metodu İle Hazırlanan Üç Kollu Polimerlerin Dielektrik Özellikleri
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KURT ADNAN

Oluşturulma28 Aralık 2012 09:49
Görüntülenme157