İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aysel ALKAN UÇKUN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Çevre Mühendisliği Bölümü

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı-Soyadı: Aysel ALKAN UÇKUN

T.C. Kimlik Numarası: 25730258934

İletişim Adresi (İş): Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez/Adıyaman

Telefon: +90 (505) 861 19 90

E-posta: ayseluckun@gmail.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (1999-2003)

Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2003-2005)

Yüksek Lisans Alt Dalı: Toksikoloji/Biyokimya

Yüksek Lisans Tez Konusu: Bazı Ağır Metal Ve Selenyum Bileşiklerine Maruz Kalan Alabalıklarda Antioksidan Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Doktora: İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2005-2011)

Doktora Alt Dalı: Ekotoksikoloji/Hayvan fizyolojisi

Doktora Tez Konusu: Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Bazı Balık Populasyonlarının Biyolojik Parametreleri Üzerine Etkileri

DENEYİM / İŞYERİ BİLGİLERİ

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi (28 Temmuz 2012 – Devam ediyor)

İDARİ GÖREV

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı (Ağustos 2012-Haziran 2019)

ÜYELİKLER

Adıyaman Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi, Biyologlar Derneği Üyesi

BİLİMSEL/TEKNOLOJİK FAALİYET ALANLARI

Biyokimya, Toksikoloji, Çevresel mikrokirleticiler, Hayvan fizyolojisi, Çevre sağlığı.

 

AR-GE YETKİNLİK

PROJELER

 • Yeni Sentezlenmiş Benzensülfonamid Analoglarının Meme Kanserli Sıçanlarda Karbonik Anhidraz (I, II, IX, XII) İnhibisyonu ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin in vivo Olarak Araştırılması (TÜBİTAK 3501/2019 Mart ayında başvuruldu değerlendirme sonucu bekleniyor) (Araştırmacı)
 • Eriobotrya japonica’nın antidiyabetik ve antikanserojenik özelliklerinin in vitro ve in vivo yöntemlerle araştırılması (TÜBİTAK 1001/2019 Mart ayında başvuruldu, değerlendirme sonucu bekleniyor) (Araştırmacı)
 • Etkin Karbonik anhidraz IX inhibitörü 1,3,5-triazin türevi bileşiklerin antikanserojenik etkilerinin in vivo olarak belirlenmesi (ADYUBAP 2019-Mart ayında onaylandı, çalışmalara başlandı) (Yürütücü)
 • Rekombinant Esherichia coli ve Geobacter metallireducens Suşları ile Atıksulardan Kurşun ve Kadmiyum Biyoremediasyonu (ADYUBAP 2017-Devam ediyor) (Yürütücü)
 • Atatürk Baraj Gölünde Metal Kirliliğindeki Mevsimsel Değişimin Midyelerde Bazı Biyokimyasal Belirteçler ile Araştırılması (ADYUBAP 2018 Sonuçlandı) (Araştırmacı)
 • Atatürk Baraj Gölü Su, Sediment ve Midyelerinde Metal Birikiminin İzlenmesi (ADYUBAP 2017 Sonuçlandı) (Yürütücü)
 • Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi, Adıyaman Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2013-2016.
 • Atatürk Baraj Gölü Pestisit Kirlilik Düzeyinin Araştırılması (ADYUBAP 2016 Sonuçlandı) (Yürütücü)
 • Gölbaşı Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Metal Kalıntısı Araştırması (ADYUBAP 2017 Sonuçlandı) (Yürütücü)
 • Karakaya Baraj Gölünde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Bazı Balık Populasyonlarının Biyolojik Parametreleri Üzerine Etkileri (INUBAP 2011 Sonuçlandı) (Araştırmacı)
 • Bazı Ağır Metal ve Selenyum Bileşiklerine Maruz Kalan Alabalıklarda Antioksidan Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi (INUBAP 2005 Sonuçlandı) (Araştırmacı)

 

YAYINLAR

 • Yoloğlu E., Uçkun M., Uçkun A.A. Metal accumulation and biochemical variations in the freshwater mussels (Unio mancus) collected from Atatürk Dam Lake, Turkey, Biochemical Systematics and Ecology, 79: 60-68 SCI
 • Uçkun A.A., 2018. Investigation of toxic metal contamination in water and sediments of Gölbaşı Lake (Adıyaman), Adıyaman University Journal of Science, 8:2 ULAKBİM
 • Uçkun A.A., Yoloğlu E., Uçkun M. 2017. Seasonal Monitoring of Metals in Water, Sediment and Mussel (Unio mancus) from Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Van Veterinary Journal, 28 (2) 75-83. ULAKBİM
 • Uçkun A.A., 2017. Ecotoxicological Evaluation of Pesticide Pollution in Ataturk Dam Lake (Euphrates River), Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17: 313-321 SCI
 • Uçkun A.A., Gökçe D. 2015. Assessing age, growth, and reproduction of Alburnus mossulensisand Acanthobrama marmid (Cyprinidae) populations in Karakaya Dam Lake (Turkey). Turkish Journal of Zoology 39: 685-692. SCI
 • Uçkun A.A., Gökçe D. 2015. Assessing age, growth, and reproduction of Alburnus mossulensis and Acanthobrama marmid (Cyprinidae) populations in Karakaya Dam Lake (Turkey). Turkish Journal of Zoology 39: 1-14. SCI
 • Orun I., Talas Z.S., Alkan A., 2011. Modulating effect of selenium on gills of fish exposed to heavy metals Fresenius Environmental Bulletin, 20 (1) 104-108. SCI
 • Orun I., Talas Z.S., Ozdemir I., Alkan A., Erdoğan K. 2008. Antioxidative role of selenium on some tissues of (Cd2+, Cr3+)-induced rainbow trout. Ecotoxicology and Environmental Safety 71 (1) 71-75. SCI
 • Talas Z.S., Orun I., Ozdemir I., Erdogan K., Alkan A., Yılmaz I. 2008. Antioxidative role of selenium against the toxic effect of heavy metals (Cd+2, Cr+3) on liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykissWalbaum 1792) Fish Physiology and Biochemistry 34 (3) 217-222. SCI

 

YAYINLARDAN ALINAN TOPLAM ATIF SAYISI: 175

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • ALKAN UÇKUN Aysel (2017). Toxicological Aspects Of Organochlorine Pesticides On Cyprinus Carpio In Ataturk Dam Lake, Turkey. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 2(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • YOLOĞLU Ertan, UÇKUN Miraç, ALKAN UÇKUN Aysel (2017). Effects of Metal Pollution on Metallothionein Level of Mussels in Atatürk Dam Lake.  Ecology 2017 (Sözlü Sunum).
 • TALAS Zeliha, ÖRÜN İbrahim, ALKAN Aysel (2015) Farklı Ağır metal (Cd, Cr) Stresine Maruz Kalmış Gökkuşağı Alabalıklarına (Onchorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Selenyum Verilmesi Sonucu Bazı Kan Parametrelerindeki Değişikliklerin İncelenmesi. International Biology Congress, İstanbul (Sözlü Sunum).
 • TALAS Zeliha, ÖRÜN İbrahim, ALKAN Aysel (2014) Investigation of Antioxidant Enzyme Activities in Rainbow Trouts Gill Tissues Exposed to Cadmium. International Biology Congress, Çanakkale (Sözlü Sunum).

 

 

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • ALKAN UÇKUN Aysel, UÇKUN Miraç, YOLOĞLU Ertan (2016). Atatürk baraj gölü su, sediment ve midyelerinde metal birikiminin izlenmesi.  Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, (Sözlü Sunum).
 • YOLOĞLU Ertan, UÇKUN Miraç, ALKAN UÇKUN Aysel (2016). Atatürk Baraj Gölü’ndeki Metal Kirliliğinin Midyelerde Çeşitli Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Etkileri.  Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, (Sözlü Sunum).
 • TALAS Zeliha, ÖRÜN İbrahim, ALKAN Aysel (2015) Farklı Ağır Metal Stresine Maruz Bırakılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nda Selenyum İlavesi İle Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin İncelenmesi, İstanbul (Özet Bildiri).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, TOPLU Abdullah, UÇKUN Miraç (2014). Atatürk Baraj Gölü’nde Organoklorlu Pestisit Kirliliğinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Özet Bildiri).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, OĞUZKURT GÖKÇE Didem (2012) Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Balık Biyolojisi Üzerine Etkileri, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir (Özet Bildiri).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, OĞUZKURT GÖKÇE Didem (2009) Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığı Kirliliğinin Balıkların Fizyolojisi Üzerine Etkileri, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize (Özet Bildiri).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, OĞUZKURT GÖKÇE Didem (2009). Karakaya Baraj Gölü’nde (Malatya) Yaşayan Chalcalburnus Mossulensıs (Heckel, 1843)’in Üreme Özellikleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ (Sözlü Sunum).

 

AKADEMİK DANIŞMANLIKLAR

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi danışmanlığı (Devam ediyor)

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktora öğrencisi co-danışmanlığı (Devam ediyor)

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencisi co-danışmanlığı (Devam ediyor)

 

VERDİĞİ ÖNLİSANS DERSLERİ

Çevre Koruma (NÖ) (2013-2014)

Çevre Koruma (İÖ) (2013-2014)

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

Çevre Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları I (2012-2019)

Çevre Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları II (2012-2018)

Çevre Sağlığı (2012-2018)

Çevre Mühendisliği Ekolojisi (2012-2018)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2016-2018)

Ekotoksikoloji (2012-2016)

Su Kalitesi ve Yönetimi (2016-2018)

Biyoteknolojinin Temel İlkeleri (2014-2015)

Genel Biyoloji (2012-2013)

Lisans Bitirme Tezleri Danışmanlığı (2013-2019)

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Danışmanlıkları (2015-2019)

VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Pestisitler ve Çevre (2013-2014)

İleri Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi (2014-2015)

Doğal Afetler Yönetimi (2014-2015)

Seminer (2015-2016)

Tez Yönetimi (2016-Devam ediyor)


Oluşturulma04 Ekim 2013 09:05
Düzenlenme 13 Haziran 2019 19:03
Görüntülenme1589