İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı-Soyadı: Aysel ALKAN UÇKUN

İletişim Adresi (İş): Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez/Adıyaman

Telefon: 04162233800/4539

E-posta: ayseluckun@gmail.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (1999-2003)

Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2003-2005)

Yüksek Lisans Alt Dalı: Toksikoloji/Biyokimya

Yüksek Lisans Tez Konusu: Bazı Ağır Metal Ve Selenyum Bileşiklerine Maruz Kalan Alabalıklarda Antioksidan Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Doktora: İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2005-2011)

Doktora Alt Dalı: Ekotoksikoloji/Hidrobiyoloji

Doktora Tez Konusu: Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Bazı Balık Populasyonlarının Biyolojik Parametreleri Üzerine Etkileri

DENEYİM / İŞYERİ BİLGİLERİ

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi (28 Temmuz 2012 – Devam ediyor)

İDARİ GÖREV

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı (Ağustos 2012-Haziran 2019)

ÜYELİKLER

Adıyaman Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi, Biyologlar Derneği Üyesi

BİLİMSEL/TEKNOLOJİK FAALİYET ALANLARI

Biyokimya, Toksikoloji, Çevresel mikrokirleticiler, Hidrobiyoloji, Hayvan fizyolojisi, Çevre sağlığı.

 

AR-GE YETKİNLİK

PROJELER

 • Adıyaman Üniversitesi Fitoklinik (Bitki Sağlığı) Teşhis Laboratuvarı Oluşturma Projesi (Güdümlü Araştırma Projesi-TABTFGAP 2019-0001 2019-2020) (Araştırmacı)
 • Rekombinant Esherichia coli ve Geobacter metallireducens Suşları ile Atıksulardan Kurşun ve Kadmiyum Biyoremediasyonu (ADYUBAP 2017-2019) (Yürütücü)
 • Ağır metallerin Pseudomonas aeruginosa'da dirençlilik, pigment üretimi ve antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması (INUBAP FDK 2017-981 2017-2019) (Araştırmacı)
 • Atatürk Baraj Gölünde Metal Kirliliğindeki Mevsimsel Değişimin Midyelerde Bazı Biyokimyasal Belirteçler ile Araştırılması (ADYUBAP 2018 Sonuçlandı) (Araştırmacı)
 • Atatürk Baraj Gölü Su, Sediment ve Midyelerinde Metal Birikiminin İzlenmesi (ADYUBAP 2017 Sonuçlandı) (Yürütücü)
 • Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi (ADYUBAP 2013-2016) (Araştırmacı)
 • Atatürk Baraj Gölü Pestisit Kirlilik Düzeyinin Araştırılması (ADYUBAP 2016 Sonuçlandı) (Yürütücü)
 • Karakaya Baraj Gölünde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Bazı Balık Populasyonlarının Biyolojik Parametreleri Üzerine Etkileri (INUBAP 2011 Sonuçlandı) (Araştırmacı)
 • Bazı Ağır Metal ve Selenyum Bileşiklerine Maruz Kalan Alabalıklarda Antioksidan Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi (INUBAP 2005 Sonuçlandı) (Araştırmacı)

 

YAYINLAR

 • Uçkun A.A., Barim-Oz O., 2020. Acute exposure to the fungicide penconazole affets some biochemical parameters in the crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823), Environmental Science and Pollution Research, DOI: 10.1007/s11356-020-09595-2 SCI
 • Uçkun A.A., Yoloğlu E., Uçkun M., Ozkaya A. 2020. LCMSMS analysis of 8-OHdG and measuring metallothionein level for evaluation of antioxidant role of geraniol in rats, Adıyaman University Journal of Science, DOI: 10.37094/adyusci.697784 (ULAKBİM)

 • Uçkun A.A., Barım-Oz, O., 2020. Evaluation of the acute toxic effect of azoxystrobin on non-target crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) by using oxidative stress enzymes, ATPases and cholinesterase as biomarkers, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2020.1774604 SCI

 • Yoloğlu E., Uçkun M., Uçkun A.A., 2018. Metal accumulation and biochemical variations in the freshwater mussels (Unio mancus) collected from Atatürk Dam Lake, Turkey, Biochemical Systematics and Ecology, 79: 60-68 SCI

 • Uçkun A.A., 2018. Investigation of toxic metal contamination in water and sediments of Gölbaşı Lake (Adıyaman), Adıyaman University Journal of Science, 8:2 ULAKBİM

 • Uçkun A.A., Yoloğlu E., Uçkun M. 2017. Seasonal Monitoring of Metals in Water, Sediment and Mussel (Unio mancus) from Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Van Veterinary Journal, 28 (2) 75-83. ULAKBİM

 • Uçkun A.A., 2017. Ecotoxicological Evaluation of Pesticide Pollution in Ataturk Dam Lake (Euphrates River), Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17: 313-321 SCI

 • Uçkun A.A., Gökçe D. 2015. Assessing age, growth, and reproduction of Alburnus mossulensisand Acanthobrama marmid (Cyprinidae) populations in Karakaya Dam Lake (Turkey). Turkish Journal of Zoology 39: 685-692. SCI

 • Uçkun A.A., Gökçe D. 2015. Assessing age, growth, and reproduction of Alburnus mossulensis and Acanthobrama marmid (Cyprinidae) populations in Karakaya Dam Lake (Turkey). Turkish Journal of Zoology 39: 1-14. SCI

 • Orun I., Talas Z.S., Alkan A., 2011. Modulating effect of selenium on gills of fish exposed to heavy metals Fresenius Environmental Bulletin, 20 (1) 104-108. SCI

 • Orun I., Talas Z.S., Ozdemir I., Alkan A., Erdoğan K. 2008. Antioxidative role of selenium on some tissues of (Cd2+, Cr3+)-induced rainbow trout. Ecotoxicology and Environmental Safety 71 (1) 71-75. SCI

 • Talas Z.S., Orun I., Ozdemir I., Erdogan K., Alkan A., Yılmaz I. 2008. Antioxidative role of selenium against the toxic effect of heavy metals (Cd+2, Cr+3) on liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykissWalbaum 1792) Fish Physiology and Biochemistry 34 (3) 217-222. SCI

 

YAYINLARDAN ALINAN TOPLAM ATIF SAYISI: 175

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • ALKAN UÇKUN Aysel, 2020. Effects of Bisphenol A on the activities of glutathione peroxidase and superoxide dismutase in the gill of crayfish (Astacus leptodactylus). 2nd International Conference on Agricultural Biological and Life Science E-AGBIOL 1-3 September 2020, Edirne, Türkiye (Abstract).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, 2019. Evaluation of Acute Toxic Effect of Penconazole on Crayfish Using Glutathione and Malondialdehyde Biomarkers. the 6th International Scientific Research Congress-Science and Engineering (UBAK) 1-3 November 2019, Şanlıurfa, Türkiye (Abstract).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, 2019. Evaluation of carboxylesterase activity in hepatopancreas of azoxystrobin-treated crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823). 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) 28-29 June 2019, Ankara, Türkiye (Abstract).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, UÇKUN Miraç, 2019. Endüstriyel Atıksulardan Kurşun ve Kadmiyum Biyogiderimine Yönelik Bir Ön Çalışma. 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC) 25-27 Nisan 2019, Alanya, Türkiye (Full text).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, 2017. Toxicological Aspects Of Organochlorine Pesticides On Cyprinus Carpio In Ataturk Dam Lake, Turkey. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 2(1) (Full text).
 • YOLOĞLU Ertan, UÇKUN Miraç, ALKAN UÇKUN Aysel, 2017. Effects of Metal Pollution on Metallothionein Level of Mussels in Atatürk Dam Lake.  Ecology 2017 (Abstract).
 • TALAS Zeliha, ÖRÜN İbrahim, ALKAN Aysel, 2015. Farklı Ağır metal (Cd, Cr) Stresine Maruz Kalmış Gökkuşağı Alabalıklarına (Onchorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Selenyum Verilmesi Sonucu Bazı Kan Parametrelerindeki Değişikliklerin İncelenmesi. International Biology Congress, İstanbul (Abstract).
 • TALAS Zeliha, ÖRÜN İbrahim, ALKAN Aysel, 2014. Investigation of Antioxidant Enzyme Activities in Rainbow Trouts Gill Tissues Exposed to Cadmium. International Biology Congress, Çanakkale (Abstract).

 

 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • ALKAN UÇKUN Aysel, UÇKUN Miraç, YOLOĞLU Ertan, 2016. Atatürk baraj gölü su, sediment ve midyelerinde metal birikiminin izlenmesi.  Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, (Özet).
 • YOLOĞLU Ertan, UÇKUN Miraç, ALKAN UÇKUN Aysel, 2016. Atatürk Baraj Gölü’ndeki Metal Kirliliğinin Midyelerde Çeşitli Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Etkileri.  Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, (Özet).
 • TALAS Zeliha, ÖRÜN İbrahim, ALKAN Aysel, 2015. Farklı Ağır Metal Stresine Maruz Bırakılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nda Selenyum İlavesi İle Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin İncelenmesi, İstanbul (Özet).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, TOPLU Abdullah, UÇKUN Miraç, 2014. Atatürk Baraj Gölü’nde Organoklorlu Pestisit Kirliliğinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Özet).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, OĞUZKURT GÖKÇE Didem, 2012. Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Balık Biyolojisi Üzerine Etkileri, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir (Özet).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, OĞUZKURT GÖKÇE Didem, 2009. Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığı Kirliliğinin Balıkların Fizyolojisi Üzerine Etkileri, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize (Özet).
 • ALKAN UÇKUN Aysel, OĞUZKURT GÖKÇE Didem, 2009. Karakaya Baraj Gölü’nde (Malatya) Yaşayan Chalcalburnus Mossulensıs (Heckel, 1843)’in Üreme Özellikleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ (Özet).

AKADEMİK DANIŞMANLIKLAR

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi danışmanlığı (2019'da tamamlandı)

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktora öğrencisi eş danışmanlığı (2019'da tamamlandı)

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencisi eş danışmanlığı (Devam ediyor)

 

VERDİĞİ ÖNLİSANS DERSLERİ

Çevre Koruma (NÖ) (2013-2014)

Çevre Koruma (İÖ) (2013-2014)

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

Çevre Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları I (2012-2020)

Çevre Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları II (2012-2019)

Endüstriyel Mikrobiyoloji (2019-2020)

Çevre Sağlığı (2012-2019)

Çevre Mühendisliği Ekolojisi (2012-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2016-2020)

Ekotoksikoloji (2012-2016)

Su Kalitesi ve Yönetimi (2016-2019)

Biyoteknolojinin Temel İlkeleri (2014-2015)

Genel Biyoloji (2012-2013)

Lisans Bitirme Tezleri Danışmanlığı (2013-2019)

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Danışmanlıkları (2015-2019)

VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Pestisitler ve Çevre (2013-2014)

İleri Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi (2014-2015)

Doğal Afetler Yönetimi (2014-2015)

Seminer (2015-2016)

Tez Yönetimi (2016-Devam ediyor)


Oluşturulma04 Ekim 2013 09:05
Görüntülenme2100