İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Cengiz GÜVEN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. N. Gormus, Z. I.S. Gormus , C. Guven, I. Yilmaz, O. Koc, T. Yuksek (Turkey)

CHYLOTHORAX AFTER SURGERY OF RUPTURED THORACAL AORTIC ANEURYSM AND AORT COARCTATION: EFFICACY OF SOMATOSTATIN  60th INTERNATIONAL CONGRESS of the ESCVS  (European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery)  May 20-22 2011 Moskow Russia

B2. Murat Abdulhamit Ercişli, Ercan Başçeşme, Timuçin Sabuncu, Cengiz Güven, Yaşar Tekin, Birol Yamak

Our biodegradable stent experience in 5 patients for therapy of peripheral arterial disease

Annals of Vaskcular Dıseases vol 6. Supplement 2013,Ministry of Health, Adiyaman University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Adiyaman, Turkey

B3. Ercan Başçeşme, Murat Abdulhamit Ercişli, Timuçin Sabuncu, Cengiz Güven, Yaşar Tekin, Birol Yamak

A new approach to deep vein thrombosis; invasive rotational thrombectomy system usage and short-term results Annals of Vaskcular Dıseases vol 6. Supplement 2013,Ministry of Health, Adiyaman University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Adiyaman, Turkey

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Cengiz Güven , Mevlüt Doğukan.Siyanoakrilat ile safen ven embolizasyonunda ortalama trombosit hacmi ve      trombosit sayısının değişimi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) 2019;16(2):272-279

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Cengiz Güven. Klippel Trenaunay Weber Sendromunda cerrahi tedavi yaklaşımımız: olgu sunumu. 2.Uluslar arası Gap Matematik-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri kongresi. 21-23.06.2019;

E1.Cengiz Güven, Erdal Ege

Diyabetik Koroner Arter Hastalarında PTCA(Perkütan Transkatater Koroner Anjiyoplasti) ve Koroner Arter Bypass Greft Operasyon Uygulamalarının Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 12, Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi ,Antalya    

E2.Murat Ercişli, Ercan Başçeşme, Timuçin Sabuncu, Cengiz Güven, Yaşar Tekin, Birol Yamak

YENİ AÇILAN ÜNİVERSİTE HASTANEMİZDE İLK 5 EVAR TECRÜBEMİZ

Damar Cerrahisi dergisi Vol.22 Number 3 year:2013 ,T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adıyaman ,Turkey

E3.Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal,İlyas, Selim Yılmaz,Cengiz Güven, Gürhan Hacıbeyoğlu, Mücahit Demirtaş, Ömer Tanyeli, Yüksel Dereli, Tahir Yüksek

AortoKoroner Baypas yapılan Hastaların Cinsiyet Açısında  Çok Yönlü Değerlendirilmesi 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E4. Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, Mümine Dağlı, Cengiz Güven, Mücahit Demirtaş, Özgür Altınbaş, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Tahir Yüksek

Sol Ana Koroner Arter Hastalığı Nedeniyle Aortokoroner Baypas yapılan hastaların değerlendirilmesi: 5  yıllık sonuçlar 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E5. Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, Cengiz Güven, Mücahit Demirtaş, Mümine Dağlı, Özgür Altınbaş, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Tahir Yüksek

Hipertasiyon Öyküsü Olan Hastalarda Aortokoroner Baypass  Ameliyatlarının Değerlendirilmesi: 5 yıllık sonuçlar 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E6.Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, Cengiz Güven, Mümine Dağlı, Mustafa Cüneyt Çiçek, Mücahit Demirtaş, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Tahir Yüksek

Aortokoroner Baypass  Ameliyatı Yapılan Hastalarda Nörolojik Komplikasyon Gelişimi: 5 yıllık sonuçlar 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E7.Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, İlyas, Selim Yılmaz, Cengiz Güven, Mümine Dağlı, İlker Dal, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Tahir Yüksek

Aortokoroner Baypass Ameliyatı sonrası, Solunum Komplikasyonları: 5 yıllık Değerlendirme Sonuçları 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E8.Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, Cengiz Güven, Mümine Dağlı, İlker Dal, Tanyeli, Tahir, Yüksel Dereli, Niyazi Görmüş, Tahir Yüksek

Aortokoroner Baypas Sonrası Görülen Düşük Kalp Debisi Sendromu: 5 Yıllık Değerlendirme Sonuçları 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E9.Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, İlyas, ine Dağlı, Cengiz Güven, Mücahit Demirtaş, Ömer Tanyeli, Yüksel Dereli, Kadir Durgut, Tahir Yüksek

Aortokoroner Baypass Ameliyatı sonrası Görülen Mediastenit: 5 yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E10.Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, Özgür Altınbaş, Mücahit Demirtaş, Gürhan Hacıbeyoğlu, Mustafa Cüneyt Çiçek, Cengiz Güven, İlyas Selim Yılmaz , Tahir Yüksek

Aortokoroner Baypas Ameliyatı Sonrası Komplikasyonları Değerlendirilmesi 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E11.Ercan Başçeşme, Murat Abdulhamit Ercişli, Timuçin Sabuncu, Cengiz Güven, Yaşar tekin, Serkan Ketenciler, Birol Yamak

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde  Yapılan Aort Kapak Girişimlerinin Karşılaştırılması 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E12. Mustafa Dağlı,Ahmet Nihat Baysal, İlyas Selim Yılmaz , Cengiz Güven, Mümine Dağlı, İlker Dal, Ömer Tanyeli, Yüksel Dereli, Tahir Yüksek

Aortokoroner Baypass Ameliyatı yapılan Hastalarda  Nanpulsatil Pompa ile Pulsatil Pompanın Karşılaştırılması 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

E13.Murat Abdulhamit Ercişli, Ercan Başçeşme, Serkan Ketenciler, Timuçin Sabuncu, Cengiz Güven, Yaşar Tekin, Birol Yamak

Adıyaman Üniversitesinde Sutureless Kapak Deneyimimiz 13. Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya

 

T.C.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\fadil\Downloads\adıyaman üni-logo.pngADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR TABLOSU

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

Anabilim Dalı

 

 

 

 

Önceki Yıllar

2013

2014

2015

Toplam

Uluslararası Makale (Adet)

SCI/ SCI EXP.

 

 

 

 

 

Diğerleri

 

 

 

 

 

Uluslararası Bildiri (Adet)

1

3

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale (Adet)

 

 

 

 

 

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet)

2

 

11

 

 

Tercüme

Kitap

 

 

 

 

 

Bölüm

 

 

 

 

 

Proje (Adet)

BAP

 

 

 

 

 

TÜBİTAK vb.

 

 

 

 

 

Konuşmacı, Düzenleyici, Oturum Başkanı Olduğu, Katıldığı Kongre, Panel, Sempozyum, vb. Sayısı

Uluslararası

 

 

 

 

 

Ulusal

13

1

 

1

1

 

Dinleyici olduğu Sempozyum, vb. Sayısı

Uluslararası

 

 

 

 

 

Ulusal

 

 

 

 

 

Yürüttüğü Tez Yöneticilikleri

 

 

 

 

 

Aldığı Ödüller ve aldığı yerler (Adet)

 

 

 

 

 

Diğer ( Yayımlanan Bilimsel Kitap vb. (Adet))

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturulma04 Ocak 2016 15:48
Düzenlenme 26 Aralık 2019 14:41
Görüntülenme1603