İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Cengiz GÜVEN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • Chylothorax After Surgery of Ruptured Thoracal Aortic Aneurysm and Aort Coarctation: Efficacy of Somatostatin.
  20-05-2011
  60th İnternational Congress of the ESCVS (European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery) May 20-22 ,2011 Moskow Russia
 • Our Biodegradable Stent Experience in 5 Patients for Therapy of Peripheral Arterial Disease
  26-10-2013
  14th Congress of Asian Society for Vascular Sugery , 16th Congress of Turkısh Society for Vascular and endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkısh Society for Phlebology.İstanbul, Turkey
 • A new Approach to Deep Vein Thrombosis; İnvasive Rotational Thrombectomy System Usage and Short-Term Results
  26-10-2013
  14th Congress of Asian Society for Vascular Sugery , 16th Congress of Turkısh Society for Vascular and endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkısh Society for Phlebology.İstanbul, Turkey
 • Venöz Yetmezlik ve Varis Tedavisinde Siyanoakrilate Kullanımı ve Sonuçlarımız.
  04-05-2018
  2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 4-5 Mayıs Adana /Türkiye
 • Farmakomekanik Rotasyonel Trombektomi Sırasında Hastada Kırılan Guıde Parçasının Subclavian Yolla Çıkartılması
  04-06-2018
  I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi. Şanlıurfa Türkiye
 • Hayvan Isırığına Maruz Kalan Hastada Multidisipliner tedavi Yaklaşımımız: Olgu Sunumu
  02-11-2018
  5th internatinal multıdıscıplınary Studıes Congress.Antalya, Turkey
 • Yüzeyel Femoral arter Pseudoanevrizması ile Gelen Marfan sendromı: Olgu Sunumu
  07-12-2018
  1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 7,9 Aralık Malatya /Türkiye
 • Tromboze Arteriyovenöz Fistül sonrası Gelişen Gerçek Brachial Arter Anevrizması
  29-12-2018
  1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 28-29 Aralık Diyarbakır /Türkiye

Makale

 • Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu Yapılan Obez ve Morbid Obez Hastaların Karşılaştırılması.
  13-07-2018
  Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg.2018;4(2):890-899
 • Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu Yapılan Obez ve Morbid Obez Hastaların Karşılaştırılması.
  13-07-2018
  Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg.2018;4(2):890-899
 • Diyabetik Koroner arter Hastalarında Bypass Operasyonu ve Stent Uygulamalarında Yaş faktörünün Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
  24-07-2018
  Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg.2018;24(2):921-932
Oluşturulma04 Aralık 2016 01:07
Düzenlenme 17 Haziran 2019 23:29
Görüntülenme90