İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Cumhur KIRILMIŞ
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

 • Tiyazolamin Schiff Bazlarının Sentezi Ve Özelliklerinin Araştırılması
  15.06.2016 - 07.09.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ADYÜMLAB Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğini Geliştirme Amaçlı Altyapı Yeterliliğinin İyileştirilmesi
  17.09.2014 - 06.11.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Bazı Bitkilerin Anti Bakteriyel ve Anti Viral Aktivitelerinin Araştırılması
  01.12.2014 - 31.03.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Benzofuran Türevli Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi
  -
  Yönetici
 • Benzofuran 2 İl metil ketoksim O metakrilat Monomerinin ve Polimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu
  -
  Yönetici
 • Metal Kompleks Yarıiletken Tabanlı Schottky Diyot Yapımı ve Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi
  -
  Araştırmacı
 • Mikrodalga Destekli Sübstitüe İminoimidazolinler ve İmidazolin Halkası İçeren Taç Eterlerinin Sentezleri
  -
  Araştırmacı
 • Klormetil ketonların 2 hidroksi benzaldehitlerle etkileştirilerek benzofuran halkası içeren ketonlar ve onların çeşitli türevlerinin sentezi
  -
  Araştırmacı
 • Benzofuran Grubu içeren Kalgonlar ve Pirimidin Türevlerinin Sentezi
  01.01.2013 - 01.11.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • 1 1 3 Trisübstitüe siklobütan halkası içeren tiyazolin 2 tiyonların 2 hidrazino ve 2 amino 1 1 3 tiyadiazinlerin ve alkilditiyokarbamat esterlerinin sentezi ve karakterizasyonu
  -
  Yönetici
Oluşturulma11 Ekim 2012 16:12
Görüntülenme287