İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
  1. Name and Surname: Emrullah ERDEM
  2. Foreign Language: English (Proficiency Level)
  3. Academic Credentials:

Level

Profession

University

Year

Undergraduate

Mathematics Teaching

Gaziantep University/Turkey

2009

Graduate

Mathematics Education

Adıyaman  University/Turkey

2011

Doctorate

Mathematics Education

Ataturk  University/Turkey

2015

 

Graduate: Thesis Title:  An investigation of the seventh grade students’ mathematical and probabilistic reasoning skills.

Doctorate: Thesis Title:  The effect of enriched learning environment on mathematical reasoning and attitude.

 

Current Status: Assoc. Prof. Dr., Department of Mathematis and Science Education, Adıyaman University, Faculty of Education, Adıyaman, Turkey.

 

 Kitaplar [Books]

1. Geometri Öğretimi ve Öğrenimi, 2017, Bölüm Yazarı 

 

2. Eleştirel ve Analitik Düşünme, 2021, Bölüm Yazarı 

 

3. Okulöncesinde Sayı Hissi Eğitimi ve Etkinlikleri, 2021, Yazar, Editör

 

4. Öğretmen Yetiştirmenin Temelleri, 2022, Bölüm Yazarı  

 

5. Mantıksal Akıl Yürütme, 2022, Yazar, Editör

 

6. Somut Önerilerle Matematik Öğretimi, 2023, Yazar, Editör

 

Ulusal ve Uluslarası Makaleleler [Papers Published in International and National Journals]:

 

ERDEM, E. & MAN, S. (2023). Middle school mathematics teachers’ concept definitions of geometric objects, International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 24(2), 20-37. Indexed in ERIC

 

ERDEM, E., GÖKKURT, B. & SOYLU, Y. (2023). Seventh Graders’ Strategies for Shading the Percentages of Geometric Shapes. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (IJMEST), 54(5), 801-826.   Indexed in Web of Science, ERIC, ESCI

 

ERDEM, E. (2022). Number line or counters? What do in-and pre-service middle school mathematics teachers suggest? Educational Research Quarterly, 46(2), 3-38.  Indexed in ERIC

 

ERDEM, E., ZENGİN, Ş. & ERDEM, H. (2022). Students’ ability to make sense of algebraic expressions and their verbal equivalents. European Journal of Education Studies, 9(1), 284-304. Indexed in ERIC

 

FIRAT, T. & ERDEM, E. (2020). Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin 1. ve 4. Sınıftaki Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 66-86.

 

ERDEM, E. & SOYLU, Y. (2020). Views of teachers and 7th graders on an enriched learning environment designed for improving mathematical reasoning. European Journal of Education Studies, 7(11), 48-77. Indexed in ERIC

 

ERDEM, E. & SOYLU, Y. (2019). The Effect of a Learning Environment Designed Using Different Teaching Ways on Mathematical Reasoning and Mathematics Attitude. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1273-1290.

 

GÖKKURT ÖZDEMİR, B., ERDEM, E., ÖRNEK, T. & SOYLU, Y. (2018). Are middle school mathematics teachers able to solve word problems without using variable?  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (IJMEST), 49(1), 85-106. Indexed in ERIC, ESCI

 

ERDEM, E. & MAN, S. (2018). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Radyan’a ve Özelde Sayısına İlişkin Kavramsal Bilgileri. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 488-504.

 

ERDEM, E.,  ÖZÇELİK, A., & GÜRBÜZ, R., (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Yaşadıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 638-653.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & GÜLBURNU, M. (2018). The Relationship Between Mathematical Reasoning and Spatial Ability of Eighth Grade Students. Kastamonu Education Journal, 26(1), 255-260.

 

ERDEM, E. (2017). Mental computation: Evidence from fifth graders. International Journal of Science and Mathematics Education (IJSME), 15(6), 1157-1174. Indexed in SSCI

 

GÖKKURT ÖZDEMİR, B., ŞAHİN, Ö., BAŞIBÜYÜK, K., ERDEM, E. & SOYLU, Y. (2017). Development of pedagogical content knowledge of classroom teachers on the numbers in terms of two components. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(2), 409-423. Indexed in ERIC

 

ERDEM, E. (2017). A current study on grade/age-and gender-related change in math anxiety. European Journal of Education Studies, 3(6), 396-413. Indexed in ERIC

 

GÖKKURT, B., ERDEM, E., BAŞIBÜYÜK, K., ŞAHİN, Ö., & SOYLU, Y. (2017). Mistakes made by freshman students of science teaching and their reasons during the proving process. Educational Research Quarterly, 40(3), 50-78. Indexed in ERIC

 

ERDEM, E. & SOYLU, Y. (2017). Age- and gender-related change in mathematical reasoning ability and some educational suggestions. Journal of Education and Practice, 8(7), 116-127. Indexed in ERIC

 

GÜRBÜZ, R., & ERDEM, E. (2017). Olasılık Konusunun Öğrenilmesini Zorlaştıran Nedenler Hakkında Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 361-380.

 

ERDEM, E. (2016). Prospective Middle School Mathematics Teachers’ (PMTs) Content Knowledge about Concepts ‘Fraction’ and ‘Rational Number’. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 80-92. Indexed in ERIC

 

ERDEM, E. (2016). Matematiksel Muhakeme ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki: 8. Sınıf Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 393-414.

 

BAŞIBÜYÜK, K., ŞAHİN, Ö., GÖKKURT, B., ERDEM, E., & SOYLU, Y. (2016). The mistakes that are made by students with regard to functions: Evidence from Erzincan (A province in Turkey). Universal Journal of Educational Research, 4(11), 2523-2532. Indexed in ERIC

 

ERDEM, E. & GÜRBÜZ, R. (2016). Evaluation of probabilistic reasoning: evidence from seventh-graders. Educational Research Quarterly, 40(2), 36-66. Indexed in ERIC

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E. (2016). Relationship between mental computation and mathematical reasoning. Cogent Education, 3(1), Indexed in ESCI, ERIC, Australian Education Index

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & FIRAT, S. (2016). Probability Learning in Computer-Supported Collaborative Argumentation (CSCA) Environment. Hacettepe University Journal of Education, 31(1), 195-211. Indexed in ESCI

 

ERDEM, E., GÖKKURT, B., ŞAHİN, Ö., BAŞIBÜYÜK, K., & SOYLU, Y. (2015). Examining Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Modelling Skills of Multiplication and Division in Fractions. Croatian Journal of Education, 17(1), 11-36. Indexed in SSCI

 

ERDEM, E., BAŞIBÜYÜK, K., GÖKKURT, B., ŞAHİN, Ö., & SOYLU, Y. (2015). Tam Sayılar Konusunun Öğretiminde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 97-117.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., TEMURTAŞ, A., & KOÇ, A. (2015). ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 49-71.

 

GÖKKURT, B., ŞAHİN, Ö., ERDEM, E., BAŞIBÜYÜK, K., & SOYLU, Y. (2015). Investigation of pedagogical content knowledge of middle school prospective mathematics teachers on the cone topic in terms of some components. Journal of Cognitive and Education Research, 1(1), 18-40.

 

ERDEM, E., & GÜRBÜZ, R., (2015). An Analysis of Seventh-Grade Students’ Mathematical Reasoning. Çukurova University Faculty of Education Journal, 45(1), 123-142. Indexed in ESCI

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & ULUAT, B. (2014). Reflections from the Process of Game-Based Teaching of Probability. Croatian Journal of Education, 16(Sp. Ed. 3), 109-131. Indexed in SSCI

 

ŞAHİN, Ö., GÖKKURT, B., BAŞIBÜYÜK, K., ERDEM, E., NERGİZ, T., & SOYLU, Y. (2013). Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 693-713.

 

BAŞIBÜYÜK, K., ERDEM, E., ŞAHİN, Ö., GÖKKURT, B., & SOYLU, Y. (2014). Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 72-97.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & FIRAT, S. (2014). The Effect of Activity-based Teaching on Remedying the Probability-related Misconceptions: A Cross-age Comparison. Creative Education, 5(1), 18-30.

 

ŞAHİN, Ö. ERDEM, E., BAŞIBÜYÜK, K., GÖKKURT, B., & SOYLU, Y. (2014). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Sayılarla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(3), 207-230.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E. (2014). Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 7. Sınıf Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 205-230.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & GÜLBURNU, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 255-272.

 

ERDEM, E. & SOYLU, Y. (2013). Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 223-236.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & YILDIRIM, K. (2013). Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & FIRAT, S. (2012). The Effects of Teaching Mathematics Performed with the Help of CSCM on Conceptual Learning. Creative Education, 3(7), 1231-1240.

 

GÜRBÜZ, R., FIRAT, S., & ERDEM, E. (2012). Reflections From the Computer-Supported Collaborative Learning Environment: The Case of the Subject ‘Probability’. AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 1, 1615-1620.

 

ERDEM, E., GÜRBÜZ, R., & DURAN, H. (2011). Geçmişten Günümüze Gündelik Yaşamda Kullanılan Matematik Üzerine: Teorik Değil Pratik. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(3), 232-246.

 

GÜRBÜZ, R., BİRGİN, O., ÇATLIOĞLU, H., & ERDEM, E. (2010). An Investigation of Fifth Grade Students’ Conceptual Development of Probability through Activity Based Instruction: A Quasi-Experimental Study. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 1021–1069. Indexed in SSCI

 

Ulusal ve Uluslarası Bildiriler [Papers Presented at International and National Scientific Meetings]:

 

GÜVEN, M. & ERDEM, E. (2023). Matematik Tarihinde Bazı İçeriklerin Yapay Zeka Algoritmaları Bağlamında İncelenmesi. XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 26-29 Ekim 2023, Sivas (Özet Kitapçığı).

 

TUNALI, C. & ERDEM, E. (2023). Ortaokulda Kesir-Ondalık Gösterim-Yüzde Konularının Öğretim Sırasına İlişkin Bir İnceleme. XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 26-29 Ekim 2023, Sivas (Özet Kitapçığı).

 

GEDİKLİ, A. & ERDEM, E. (2023). Sınıf Öğrencilerinin Sembol Hissi Becerilerinin İncelenmesi. XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 26-29 Ekim 2023, Sivas (Özet Kitapçığı).

 

ERDEM, E. & FIRAT, T. (2020). Bebeklerde Sayı Hissi Üzerine Bir İnceleme. International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi/16-19 Eylül 2020, Diyarbakır (Özet Kitapçığı).

 

ERDEM, E. (2020). “Kesir, Ondalık Gösterim, Yüzde” Konuları Hangi Sırayla Öğretilmeli? International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi/16-19 Eylül 2020, Diyarbakır (Özet Kitapçığı).

 

ERDEM, E. (2019). Tam Sayılarda Dört İşlemin Öğretiminde Okullarda Kullanılması Önerilen Model ve Örüntüler. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01-03 Kasım 2019, Şanlıurfa (Tam Metin).

 

MAN, S. & ERDEM, E. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Silindir’e İlişkin Kavram Tanımları. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01-03 Kasım 2019, Şanlıurfa (Tam Metin).

 

ERDEM, E. & GÖKKURT ÖZDEMİR, B. (2018). Kalem ve Kâğıtla Yapılan Hesabın Zihinde Resmedilmesi Stratejisi ve Alternatif Stratejiler. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya (Özet Kitapçığı).

 

FIRAT, T. & ERDEM, E. (2018). İlkokulda Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya. (Özet Kitapçığı).

 

ERDEM, E., GÖKKURT ÖZDEMİR, B. & SOYLU, Y. (2018). Geometrik Şekillerin Bazı Yüzdeliklerini Göstermede Kullanılan Stratejiler: 7. Sınıflar Örneği. ERPA International Congresses on Education, 28 June-1 July, İstanbul (Özet Kitapçığı).

 

ERDEM, E., GÖKKURT ÖZDEMİR, B. & SOYLU, Y. (2018). Sınıf Öğrencileri Farklı Türdeki Geometrik Şekillerin Bazı Yüzdeliklerini Çizebiliyorlar Mı? ERPA International Congresses on Education, 28 June-1 July, İstanbul. (Özet Kitapçığı).

 

ERDEM, E. & SOYLU, Y. (2017). The Effect of Teaching Through Using Different Methods on Development of Mathematical Reasoning And Attitude. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), May 18-21, Kuşadası.

 

ERDEM, E. & ŞAHİN, Ö. (2017). Modeling Four Operations on Integers: Counters or Number Line? International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), May 18-21, Kuşadası.

 

KOYUNCU, İ. & ERDEM, E. (2017). İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Matematiğin Öğrenilememesinin Nedenlerinin Ölçeklenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, Antalya.

 

ERDEM, E. & GÖKKURT ÖZDEMİR, B. (2018). Kalem ve Kâğıtla Yapılan Hesabın Zihinde Resmedilmesi Stratejisi ve Alternatif Stratejiler. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.

 

ERDEM, E., GÖKKURT ÖZDEMİR, B. & SOYLU, Y. (2018). Geometrik Şekillerin Bazı Yüzdeliklerini Göstermede Kullanılan Stratejiler: 7. Sınıflar Örneği. ERPA International Congresses on Education, 28 June-1 July, İstanbul.

 

FIRAT, T. & ERDEM, E. (2018). İlkokulda Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.

 

ERDEM, E., GÖKKURT ÖZDEMİR, B. & SOYLU, Y. (2018). Sınıf Öğrencileri Farklı Türdeki Geometrik Şekillerin Bazı Yüzdeliklerini Çizebiliyorlar Mı? ERPA International Congresses on Education, 28 June-1 July, İstanbul.

 

ERDEM, E. & GÜRBÜZ, R. (2013). An Investigation of Seventh-Grade Students’ Probabilistic Reasoning. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education, 2-4 October 2013, Diyarbakır.

 

ERDEM, E., BAŞIBÜYÜK, K., GÖKKURT, B., ŞAHİN, Ö., SOYLU, Y. & AKGÜN, L. (2013). An Investigation of Difficulties Encountered in Whole Numbers. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education, 2-4 October 2013, Diyarbakır.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., & FIRAT, S. (2011). The Effect of Teaching Mathematics Performed in Cooperative Groups with Computer-Supported Concept Maps on Conceptual Learning. 2nd World Conference on Information Technology. 23-27 November 2011, Antalya.

 

GÜRBÜZ, R., FIRAT, S., & ERDEM, E. (2011). Reflections From the Computer-Supported Collaborative Learning Environment: The Case of the Subject ‘Probability’. 2nd World Conference on Information Technology. 23-27 November 2011, Antalya.

 

ERDEM, E., & MAN, S. (2016). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Radyan Kavramı ve Özelde π Sayısına İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 28-30 Eylül 2016, Trabzon.

 

ERDEM, E., & ÖZÇELİK, A. (2016). Sınıf Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Yaşadıkları Zorlukların Belirlenmesi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 28-30 Eylül 2016, Trabzon.

 

ZENGİN, Ş., ÖZÇELİK, A., & ERDEM, E. (2016). Sınıf Öğrencileri Cebirsel İfadelerin Sözel Karşılıklarını Yazabiliyorlar Mı?. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 28-30 Eylül 2016, Trabzon.

 

ERDEM, E., & FIRAT, S. (2015). Öğretim Elemanlarının Uzaktan Lisansüstü Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman.

 

GÜRBÜZ, R., & ERDEM, E., GÜLBURNU, M. (2014). Matematiksel Muhakemeyle Uzamsal Muhakeme Arasında Bir İlişki Var Mıdır? Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi 11-14 Eylül 2014, Adana.

 

BAŞIBÜYÜK, K., ERDEM, E., ŞAHİN, Ö., GÖKKURT, B., & SOYLU, Y. (2014). Kişilik Özellikleri ile Matematik Başarısı ve Matematiğe Karşı Tutum Arasındaki İlişki. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi 11-14 Eylül 2014, Adana.

 

GÜRBÜZ, R., ERDEM, E., TEMURTAŞ, A., & KOÇ, A. (2014). Adıyaman İlinin ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-I, Adıyaman Üniversitesi, 03-04 Nisan 2014, Adıyaman.

 

GÖKKURT, B., ŞAHİN, Ö., BAŞIBÜYÜK, K., ERDEM, E., & SOYLU, Y. (2014). Öğretmen Adaylarının Koni Kavramına İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Bileşenler Açısından İncelenmesi. Matematik Sempozyumu, Karabük Üniversitesi 15-17 Mayıs 2014, Karabük.

 

ERDEM, E., & GÜRBÜZ, R. (2013). Ortaokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakemelerinin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 20-22 Haziran 2013, Trabzon.

 

BAŞIBÜYÜK, K., ŞAHİN, Ö., GÖKKURT, B., ERDEM, E., & SOYLU, Y. (2013). Akıllı Tahta İle Matematik Öğretimine Bir Bakış. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 20-22 Haziran 2013, Trabzon.

 

ERDEM, E., & GÜRBÜZ, R. (2012). Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi 27-30 Haziran 2012, Niğde.

 

GÜRBÜZ, R., & ERDEM, E. (2012). Olasılık Konusunun Öğrenimini ve Öğretimini Zorlaştıran Faktörler Üzerine. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi 27-30 Haziran 2012, Niğde.

 

GÜRBÜZ, R., & ERDEM, E. (2012). Matematiksel Muhakeme Becerileriyle Zihinden Hesap Yapma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24-26 Mayıs 2012, Rize.

 

GÜRBÜZ, R., & ERDEM, E. (2010). İlköğretim 4. Sınıfta Oyun Temelli Öğretime İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Olasılık Örneği. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

 

Projeler [Projects]:

 

1-The effect of the learning environment supported by different teaching methods in mathematical reasoning skills and attitude of the 5th and 6th grade students in rural regions. Funded by Adıyaman University Scientific Research Project Department (Proj. No: EFMAP/2017-0001), 2017-2018.

 

2- Okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik sayı hissi eğitimi ve süreçten yansımalar. (Proj. No: EFMAP/2020-0001), Devam ediyor ADYÜBAP

 

Ödüller [Awards]:

TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) International Article Incentive Awards (SSCI)–2010.

 

Adıyaman University, International Article Incentive Awards (SSCI)–2010.

 

Adıyaman University, Science Awards–2012.

 

TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) International Article Incentive Awards (SSCI)–2014

 

TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) International Article Incentive Awards (SSCI)–2015

 

TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) International Article Incentive Awards (SSCI)–2016

 

TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) International Article Incentive Awards (SSCI)–2017.

 

Council of Higher Education Academic Incentive Awards (2015-2022)


Oluşturulma11 Aralık 2012 12:33
Görüntülenme6459