İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ertuğrul KESKİN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Eczacılık Fakültesi
 • Eczacılık Temel Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • A novel oxidative pretreated pencil graphite based paracetamol sensor: preparation, characterization and application to tablet analysis
  26.06.2018 - 26.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)
  KESKİN ERTUĞRUL,ERTÜRK ALİ SEROL
 • Electrochemical determination of Norepinephrine by adsorptive stripping voltammetry using a borondoped diamond electrode
  04.10.2015 - 04.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  The 66th Annual Meeting of the International Societyof Electrochemistry
  KESKİN ERTUĞRUL,YARDIM YAVUZ,LEVENT ABDULKADİR,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Voltammetric analysis of hydrocortisone using a glassy carbon electrode
  05.07.2015 - 05.07.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  26th InternationalSymposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis
  KESKİN ERTUĞRUL,YARDIM YAVUZ,LEVENT ABDULKADİR,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Electrochemical Study of Zeatin Phytohormone on a Boron Doped Diamond Electrode Its Adsorptive Stripping Voltammetric Determination
  25.08.2013 - 25.08.2013
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  17th Euroanalysis 2013, the European Conference on Analytical Chemistry
  Yavuz Yardım, M Emre Erez, Ertuğrul Keskin, Zühre Şentürk
 • Simultaneous Determination of Caffeine and Chlorogenic Acid in Coffee Cola and Energy Drinks Using a Boron Doped Diamond Film Electrode by Square Wave Voltammetry
  16.09.2012 - 16.09.2012
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  8 th Aegean Analytical Chemistry Days
  Ertuğrul Keskin, Yavuz Yardım, Zühre Şentürk
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlardan Benzo a piren in Bor ile Dope Edilmiş Elmas Elektrot Kullanılarak Yüzey Aktif Madde Varlığında Kare Dalga Sıyırma Voltametrisi ile Analizi
  29.06.2010 - 29.06.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak
  Yavuz Yardım, Abdulkadir Levent, Ertuğrul Keskin, Zühre Şentürk
 • Hyperium Perforatum L Kantaron Otu Uygulanmış Ratların Dokularındaki DMBA düzeyinin HPLC ve Voltametrik Yöntemler ile Belirlenmesi
  -
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Sözlü Bildiriler
  Yavuz Yardım, Abdulkadir Levent, Suat Ekin, Ertuğrul Keskin, Gökhan Oto, Zühre Şentürk
 • Adsorptive Stripping Voltammetry of Potential Carcinogenic agent 7 12 Dimethylbenz a anthracene at disposable pencil graphite electrode its quantitative determination in human urine
  23.06.2009 - 23.06.2009
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  International Symposium On Pharmaceutical Sciences, ISOPS 9
  Ertuğrul Keskin, Yavuz Yardım, Abdulkadir Levent, Zühre Şentürk
 • Voltammetric Studies On The Potent Carcinogen 7 12 Dimethylbenz a anthracene At Glassy Carbon And Pencil Electrodes Adsorptive Stripping Voltammetric Determination In Bulk Aqueous Forms And Human Urine Samples And Detection of DNA Interaction
  08.10.2009 - 08.10.2009
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  8th. International Electrochemistry Meeting
  Yavuz Yardım, Ertuğrul Keskin, Abdulkadir Levent, Mehmet Özsöz, Zühre Şentürk
 • Determination of thiourea by baseline corrected square wave voltammetry at pencil graphite electrode
  08.10.2009 - 08.10.2009
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  8th. International Electrochemistry Meeting
  Abdulkadir Levent, Ertuğrul Keskin, Yavuz Yardım, Zühre Şentürk
 • Adsorptive Stripping Voltammetry of Potential Carcinogenic agent benzo a pyrene at disposable pencil graphite electrode its quantitative determination in human urine
  23.09.2008 - 23.09.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  5th. Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry
  Ertuğrul Keskin, Yavuz Yardım, Zühre Şentürk
 • Determination of B Blocker Acebutalol In A Pharmaceutical Formulation By Flow Injection Analysis FIA With UV Detection International Symposium On Pharmaceutical Sciences
  24.06.2007 - 24.06.2007
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  ISOPS 7
  Ertuğrul Keskin, Zühre Şentürk, Nafiz Öncü Can, Muzaffer Tuncel

Makaleler

 • Electrochemical determination of norepinephrine by adsorptive stripping voltammetry using a bare boron-doped diamond electrode
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0035-3930
  KESKİN ERTUĞRUL,YARDIM YAVUZ,LEVENT ABDULKADİR,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • YALIN CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANARAK FARMASÖTİK FORMULASYON VE İNSAN İDRARINDAN KORTİZOLÜN HIZLI KARE DALGA VOLTAMETRİK ANALİZİ
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-9364
  KESKİN ERTUĞRUL
 • First Electroanalytical Methodology for the Determination of Hordenine in Dietary Supplements using a Boron‐doped Diamond Electrode
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1040-0397
  SHABNAM ALLAHVERDİYEVA,KESKİN ERTUĞRUL,TALAY PINAR PINAR,YARDIM YAVUZ,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Simple and rapid voltammetric determination of cephalosporin drug cefixime on boron-doped diamond electrode
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0026-9247
  KESKİN ERTUĞRUL,SHABNAM ALLAHVERDİYEVA,ŞEKER HAMZA,YARDIM YAVUZ
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of higenamine on a boron-doped diamond electrode improved by the use of an anionic surfactant
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09254005
  SHABNAM ALLAHVERDİYEVA,TALAY PINAR PINAR,KESKİN ERTUĞRUL,YUNUSOĞLU ORUÇ,YARDIM YAVUZ,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Electrochemical determination of paracetamol in pharmaceutical tablet by a novel oxidative pretreated pencil graphite electrode
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0947-7047
  KESKİN ERTUĞRUL,ERTÜRK ALİ SEROL
 • Electrooxidation of thiourea and its square wave voltammetric determination using pencil graphite electrode
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2191-0189
  LEVENT ABDULKADİR,KESKİN ERTUĞRUL,YARDIM YAVUZ,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Determination of 7 12 Dimethylbenz a Anthracene in Orally Treated Rats by High Performance Liquid Chromatography and Transfer Stripping Voltammetry
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13862073
  YARDIM YAVUZ,LEVENT ABDULKADİR,EKİN SUAT,KESKİN ERTUĞRUL,OTO GÖKHAN,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Voltammetry of Benzo a pyrene in Aqueous and Nonaqueous Media Adsorptive Stripping Voltammetric Determination at Pencil Graphite Electrode
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  10400397
  KESKİN ERTUĞRUL,YARDIM YAVUZ,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Voltammetric behavior of benzo a pyrene at boron doped diamond electrode A study of its determination by adsorptive transfer stripping voltammetry based on the enhancement effect of anionic surfactant sodium dodecylsulfate
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00399140
  YARDIM YAVUZ,LEVENT ABDULKADİR,KESKİN ERTUĞRUL,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Voltammetric studies on the potent carcinogen 7 12 dimethylbenz a anthracene Adsorptive stripping voltammetric determination in bulk aqueous forms and human urine samples and detection of DNA interaction on pencil graphite electrode
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00399140
  YARDIM YAVUZ,LEVENT ABDULKADİR,KESKİN ERTUĞRUL,Sengun Ozsoz Mehmet Emin,ŞENTÜRK ZÜHRE
 • Voltammetric determination of mixtures of caffeine and chlorogenic acid in beverage samples using a boron doped diamond electrode
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00399140
  YARDIM YAVUZ,KESKİN ERTUĞRUL,ŞENTÜRK ZÜHRE

Oluşturulma16 Mart 2015 12:12
Düzenlenme 30 Ekim 2019 22:03
Görüntülenme446