İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Eyyüp RENCÜZOĞULLARI
Profesör Doktor

ÖYLE ŞEYLER YAPMALIYIZ Kİ, ÇOCUKLARIMIZ SOYADLARIYLA ONUR DUYSUNLAR, UTANÇ DEĞİL. Adıyaman, 03.06.2019.

KOLTUK İÇİN ARKADAŞLARINI HARCAMA, KOLTUK GİTTİĞİNDE SIRTINI YASLAYACAK ARKADAŞ BULAMAZSIN, Adıyaman, 17.06.2022.

1966 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğan Prof.Dr.Eyyüp Rencüzoğulları, 1983 yılında Samandağ Lisesinden mezun olmuş, 1987 yılında da Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak bitirmiştir. 1997 yılında Genetik bilim dalında Doktor ünvanını almış ve 2009 yılında da Profesör olmuştur. Bölüm Başkanlığı, Anabilimdalı Başkanlığı, Müdürlük, Dekan Yardımcılığı, çeşitli Fakültelerin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Eyyüp Rencüzoğulları, 14 Yüksek Lisans ve 7 doktora ve 1 post doktora tezi yönetmiş, Moleküler Genetik, Genetik Toksikoloji, anti-genotoksisite, mutagenisite, sitotoksisite ve teratogenisite alanlarında 50'si uluslar arası dergilerde olmak üzere 70 makale, 2 ulusal kitap ve 5 Uluslar arası kitapta bölüm yayınlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Prof. Dr. EYYÜP RENCÜZOĞULLARI

Doğum Yeri ve Tarihi: Samandağ, 06.09.1966

Öğrenim durumu:

Derece
 

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

BİYOLOJİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1987

Y. Lisans

BİYOLOJİ/GENETİK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1992

Doktora

BİYOLOJİ/GENETİK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1997

Yüksek Lisans Tez başlığı ve Tez Danışmanı: Karbamatlı Bir İnsektisid Olan Marshal ve Etkin Maddesi Carbosulfan’ın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Sitogenetik Etkileri, Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ

Doktora Tezi başlığı ve Tez Danışmanı: Karbamatlı Bir İnsektisid/Nematosid Olan Carbosulfan, Ethyl Carbamate ve Ethyl Methanesulfonat’ın Tek Başlarına Veya Birlikte Kullanıldıkları Zaman İnsan Periferal Lenfositlerinde Sitogenetik Etkileri, Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ

Görevler:

Görev
  ünvanı

Görev yeri

Yıl

Ar.Gör.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1989-1997

Ar.Gör.Dr.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1997-1997

Yrd.Doç.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1997-2003

Doçent

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2003-2009

Profesör

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2009-2010

Profesör

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2010-

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Arslan, M., "Boorik Asit’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in Vitro Kromozomal Aberasyonlar ve Kardeş Kromatid Değişimi Üzerindeki Etkileri” Çukurova Üniversitesi, (İkinci Danışman) tamamlandı,

Canımoğlu,S., “Gıda tatlandırıcısı olarak kullanılan maltitol’un insan lenfositlerinde sitogenetik etkileri”, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Parlak, Ş.  “Gıda koruyucu maddesi olan bifenil’in insan lenfositlerinde kromozom anormalliği, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri”, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Büyükleyla,M.,“Thymol’ün insan lenfositlerinde kromozom anormalliği, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri”, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Yıldız, A.M., “Endemik bir tür olan Stachys petrokosmos bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Kopar, N., “Salvia fruticosa bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Akgöl, M., “Sabinene’in RAPD/PCR ile genotoksisitesinin araştırılması” Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Koçak, B., “Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen Laurus nobilis L. (Defne, Lauraceae) yaprak ekstraktlarının insan lenfositlerinde genotoksik etkisi ve toprakta organik madde mineralizasyon” Çukurova Üniversitesi, (İkinci    Danışman), tamamlandı.

Almas, A.M., “Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri” (İkinci Danışman, Yrd.Doç.Dr.Süleyman Bayram) Adıyaman Üniversitesi, tamamlandı.

Gürlek, A., “Delesyonel ve nondelesyonel fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)’na neden olan genotiplerin belirlenmesi” (İkinci Danışman, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Genç), Adıyaman Üniversitesi, tamamlandı.

Bozkurt, O., “Doripenem'in genotoksik etkisinin sitogenetik ve moleküler düzeyde araştırılması” (İkinci Danışman, Yrd.Doç.Dr.Süleyman Bayram), Adıyaman Üniversitesi, tamamlandı.

Buğda, H.,   “Pyriproxyfen’in insan lenfositlerinde genotoksik etkilerinin araştırılması”, Adıyaman Üniversitesi, tamamlandı.

Yönettiği Doktora Tezleri:

Azırak, S.,  “Thymol ve Carvacrol’ün in vivo genotoksik etkilerinin araştırılması”, tamamlandı.

Canımoğlu, S.,“Maltitol’un sıçanlarda mutajenik ve teratojenik etkileri”, tamamlandı.

Yılmaz, M., “Bazı pestisitlerin sıçan dokularındaki asetilkolinesteraz ve antioksidan enzim aktiviteleri ile malondialdehit düzeyine etkileri” (İkinci Danışman), tamamlandı.

Büyükleyla,M.,“Gıda katkı maddesi sodyum metabisülfit’in genotoksik etkisinin RAPD-PCR ile araştırılması”, Üniversite değişikliği nedeniyle tez Prof.Dr.Mehmet Topaktaş’a devredilmiştir, tamamlandı.

Güven Ezer,B., “Ectodermal dysplasia tanısı almış ailelerde hastalığın kalıtsal özelliklerinin incelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi, devam ediyor.

Yönettiği Post-Doktora Tezleri:

Bayülken, DG., “Sağlıklı İnsan Lenfosit Hücreleri Üzerinde Bazı Nano Gümüş Halojenürlerin Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi”, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB), 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, tamamlandı.

Projelerde yaptığı görevler :

A.BAP projeleri (Münferit ve Lisansüstü projeler)

A1.    Marshal insektisidinin sıçan kemik iliğinde sitogenetik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF.94.E.6, araştırmacı, 1994, tamamlandı.

A2.    Sodyum metabisülfit’in insan periferal lenfositlerinde sitogenetik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF.99.19, proje yöneticisi, 1999, tamamlandı.

A3.    Antakya yöresinde serum protein polimorfizminin saptanması, Ç.Ü.BAP, FEF.99.27, araştırmacı, 1999, tamamlandı.

A4.    Gıdalarda antimikrobiyal madde olarak kullanılan kimyasalların mutajenik etkilerinin Salmonella/mikrozom test sistemiyle araştırılması. Ç.Ü.BAP, FEF.2000.24, proje yöneticisi, 2000, tamamlandı.

A5.    Spiramycin’in insan periferal lenfositlerinde kromozom anormalliği ve kardeş kromatid değişimi üzerine etkileri. Ç.Ü.BAP, FEF.2001.02, proje yöneticisi, 2001, tamamlandı.

A6.    Eqballium elaterium (eşek hıyarı) meyve suyunun kültüre edilmiş insan periferal lenfositlerinde sitogenetik etkileri. Ç.Ü.BAP, FEF.2001.12, proje yöneticisi, 2001, tamamlandı.

A7.    Borik Asit’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in Vitro Kromozomal Aberasyonlar ve Kardeş Kromatid Değişimi Üzerindeki Ç.Ü.BAP, FBE2002YL119, araştırmacı, 2002, tamamlandı.

A8.    Etoxazole (Zoom SC10)’ün insan periferal lenfositlerinde in vitro genotoksik etkileri. Ç.Ü.BAP, FEF2002BAP24, proje yöneticisi, 2002, tamamlandı..

A9.    Yapay tatlandırıcı aspartam’ın insan periferal lenfositlerinde in vitro genotoksik etkileri. Ç.Ü.BAP, FEF2002BAP21, araştırmacı, 2002, tamamlandı.

A10. Gıda katkı maddelerinin mutajenik etkilerinin Ames/ Salmonella/ Mikrozom test sistemiyle araştırılması. Ç.Ü.BAP, FEF2003YL30, proje yöneticisi, 2003, tamamlandı.

A11. Gıda tatlandırıcısı olarak kullanılan maltitol’un insan lenfositlerinde sitogenetik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2004YL1, proje yöneticisi, 2004, tamamlandı.

A12. Serthroid pestisidinin genotoksik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2004BAP12, araştırmacı, 2004, tamamlandı.

A13. Aloe vera ekstraktının genotoksik ve antigenotoksik etkilerinin araştırılması, Ç.Ü.BAP, FEF2004BAP18, araştırmacı, 2004, tamamlandı.

A14. Gıda katkı maddesi potasyum metabisulfit’in genotoksik etkilerinin araştırılması, Ç.Ü.BAP, FEF2005BAP3, proje yöneticisi, 2005, tamamlandı.

A15. Thymol ve Carvacrol’ün in vivo genotoksik etkilerinin araştırılması, Ç.Ü.BAP, FEF2005D2, proje yöneticisi, 2005, tamamlandı.

A16. Bazı pestisitlerin sıçan dokularındaki asetilkolinesteraz ve antioksidan enzim aktiviteleri ile malondialdehit düzeyine etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2006D18, araştırmacı, 2006, tamamlandı.

A17. Maltitol’un sıçanlarda mutajenik ve teratojenik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2006D22, proje yöneticisi, 2006, tamamlandı.

A18. Gıda koruyucu maddesi olan bifenil’in insan lenfositlerinde kromozom anormalliği, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2006YL22, proje yöneticisi, 2006, tamamlandı.

A19. Thymol’ün insan lenfositlerinde kromozom anormalliği, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2006YL56, proje yöneticisi, 2006, tamamlandı.

A20. Çukurova bölgesinde organofosfat insektisidi ile intihar eden hastalarda genotoksik ve sitotoksik etkiler ile acetylcholine esterase enzyme seviyesi, Ç.Ü.BAP, TF2006BAP6, araştırmacı, 2006, tamamlandı.

A21. Sabinene’in RAPD/PCR ile genotoksisitesinin araştırılması, Ç.Ü.BAP, FEF2006YL58, proje yöneticisi, 2006, tamamlandı.

A22. Pinus yaprak eksraktından elde edilen tanninlerin insan periferal lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2007BAP4, proje yöneticisi, 2007, tamamlandı.

A23. Endemik bir tür olan Stachys petrokosmos bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2009YL1, proje yöneticisi, 2009, tamamlandı.

A24. Salvia fruticosa bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Ç.Ü.BAP, FEF2009YL44, proje yöneticisi, 2009, tamamlandı.

A25. Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen Laurus nobilis L. (Defne, Lauraceae) yaprak ekstraktlarının insan lenfositlerinde genotoksik etkisi ve toprakta organik madde mineralizasyon, Ç.Ü.BAP, FEF2010YL16, araştırmacı, 2010, tamamlandı.

A26. Neonikotinoid insektisid imidaklopridin PBO ve menadion etkisinde sıçan karaciğerinde oksidatif stres potansiyeli ile nörotoksik ve genotoksik etkileri, ADYÜ, FEFBAP 2011/0007, araştırmacı, 2011, tamamlandı.

A27. Aflatoksin B1 ile indüklenmiş mikronükleus oluşumuna p53 Arg72Pro polimorfizminin etkileri, ADYÜ, FEFYL/2011-0018, proje yöneticisi, 2011, tamamlandı.

A28. Fungusid olarak Adıyaman’da kullanılan Bakır Oksiklorür’ürn genotoksik etkisinin sitogenetik ve moleküler düzeyde araştırılması, ADYÜ, FEFBAP/2013-0001, proje yöneticisi, 2013, tamamlandı.

A29. Telomeraz Ters Transkriptaz (hTERT) genindeki seçilmiş genetik varyantların mide kanserindeki rolleri, ADYÜ, SYOBAP/2013-0001, araştırmacı, 2013, tamamlandı.

A30. XRCC1 gen polimorfizimleri ile mikronükleus oluşumu arasındaki ilşkinin araştırılması, ADYÜ, FEFYL2013-0008 (BAP projesine dönüştürüldü), proje yöneticisi, 2013, tamamlandı.

A31. Genetik Faktörlerin Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH)’nın moleküler patogenezindeki rolleri, ADYÜ, SYOBAP/2014-0001, araştırmacı, 2014, tamamlandı.

A32. Beta talasemi taşıyıcılarında beta globin gen kümesi haplotiplerinin belirlenmesi, ADYÜ, SHMYOBAP/2014-0002, araştırmacı, 2014, tamamlandı.

A33. Adıyaman ilinde alfa talasemi sıklığı ve genotiplerinin belirlenmesi, ADYÜ, SHMYOBAP/2014-0001, araştırmacı, 2014, tamamlandı.

A34. Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na neden olan genotiplerin belirlenmesi, ADYÜ, FEFBAP/2014-0004, proje yöneticisi, 2014, tamamlandı.

A35. Moleküler Biyoloji Ve Genetik Laboratuvarı alt yapısının tamamlanması, ADYÜ, FEFAAP/2015-0003, Proje Yöneticisi, iptal edildi.

A36. Delesyonel ve nondelesyonel fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)’na neden olan genotiplerin belirlenmesi, ADYÜ, FEFYL/2014-0003, proje yöneticisi, 2014, tamamlandı.

A37. Doripenem'in genotoksik etkisinin sitogenetik ve moleküler düzeyde araştırılması, ADYÜ, FEFYL/2014-0004, proje yöneticisi, 2014, tamamlandı.

A39.   Ectodermal dysplasia tanısı almış ailelerde hastalığın kalıtsal özelliklerinin incelenmesi, ADYÜ FEFDP/2022-0001, proje yöneticisi, 2022, devam ediyor.

B.TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler

B1.Antrakinon grubu içeren bileşiklerin ve geçiş metal komplekslerinin sentezleri, tekstilde kullanımları, anti-bakteriyel mutajenik ve teratojenik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 107T409, araştırmacı, 2007, tamamlandı.

B2.Sabinene (4-Thujanol)’nin insan periferal kan lenfositlerindeki in vitro genotoksik ve antigenotoksik etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 109T546, araştırmacı, 2009, tamamlandı.

B3.Adıyaman ilinde talasemi sıklığının belirlenmesi ve eğitimi, T.C.Başbakanlık, Güneydoğu Anadolu Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Proje No: 1638, eğitici ve araştırmacı, 2010, tamamlandı.

B4.Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi, T.C.Başbakanlık İpekyolu Kalkınma Ajansı, Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı, Proje No: TRC1-11-USTP-1126, Proje Koordinatörü, 2011, tamamlandı.

B5. Ardahan (Posof) ve Erzurum Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) propolisinin kimyasal bileşimi ve biyoaktivitelerinin karşılaştırılması, TÜBİTAK, Proje No:, araştırmacı, 2016, tamamlandı.

B6. Sağlıklı İnsan Lenfosit Hücreleri Üzerinde Bazı Nano Gümüş Halojenürlerin Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB), 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, tamamlandı.

İdari görevler:

1-Bölüm Başkan Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2003-2010.

2-ÇÜ Gen ve Embriyo Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜ-GEM) Merkez Kurulu Üyesi, 2005-2010.

3- Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2010-2012/2019-devam ediyor.

4-Anabilim Dalı Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik AD, 2010-devam ediyor

5-Müdür, Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2010-2011.

6-Fakülte Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 2010-2017

7-Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 2010-2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011-2017

8-Merkez Danışma Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-2014

9-Dekan Yardımcısı, Adıyaman üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 2011-2012.

Ödüller:

1-Başarı Belgesi, 1986-1987 Eğitim Öğretim Yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İkinciliği.

2-Başarı Belgesi, 1986-1987 Eğitim Öğretim Yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolji Bölümü Birinciliği.

Katıldığı yaz kursları:

Tanıda Moleküler DNA Teknikleri, VI. Yaz Okulu, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Adana.

Bilimsel kongrelerde aldığı görevler:

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Sekreterliği ve Düzenleme Kurulu Üyesi, Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 21-25 Haziran 2004, Adana.

Bildirili olarak katıldığı kongreler:

1.XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne

2.XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul

3.XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-9 Eylül, 2000, Ankara

4.XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana

5.XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon

6.XX Italian Spanish Congress on Thermodynamics of Metal Complexes, Universita di Pissa, 7-11 June 2009, Tirrenia, Italy

7.37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster No: P119, 2011, Ankara

8.22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Dinleyici olarak katıldığı kongre ve çalıştaylar:

1.Dünya Talasemi Günü, Hemoglobinopatilerde Yeni Gelişmeler, Hiltonsa, 08.05.2005, Adana

2.Ulusal Gastroloji Haftası Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında kaydedilen gelişmelerin Gastroenteroloji pratiğine katkıları çalıştayı, Türk Gastroloji Derneği, 12-16 Kasım 2008, Hiltonsa, Adana.

3-Safety of Food and feed, requirements of an analytical laboratory, By JRC, UME, TAEK and IRMM, 4-6 April 2011, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

4-Giving Breath of Buildings (G.I.B.B), Leonardo da Vinci Project, 9-13 April 2012, Adıyaman.

Sahip olduğu sertifikalar:

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Çağrılı konferanslar:

1.Biyoloji öğretim metodları ve laboratuar araçlarını kullanım kursu, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 21 Haziran-02 Temmuz 1999, Mersin.

2.Gıda katkı maddelerinin mutasyon ve kanserle ilişkisi,

ÇEAŞ Anadolu Lisesi, 14.12.2007, Adana.

Adıyaman Fen Lisesi, 08.12.2012, Adıyaman.

3.Adıyaman ilinde talasemi sıklığının belirlenmesi ve eğitimi, Adıyaman ili ve ilçelerindeki tüm liseler, toplam 36.000 lise öğrencisi bilgilendirildi, 2010-2011, Adıyaman.

4. Uzay ve Bilim, Biologların Rosetta’dan beklentileri, Adıyaman Üniversitesi, 2015.

5. İnsan kromozomları ve kromozomal anormallikler, Özel Hatem Anadolu Sağlık Lisesi, 2015.

6.Gen ve Genetik, Bilim Adıyaman’da gerçek yaşamla buluşuyor, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 118B335 nolu proje, 28-29 Eylül 2019, Adıyaman.

7.Gıda katkı maddeleri ve genotoksik etkileri, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Altınşehir Anadolu Lisesi, 12.12.2019, Adıyaman.

8-Genetikte bilimsel çalışmalar, TÜBİTAK 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’nı 81 ilde 81 Bilim Söyleşisi, 10.03.2021, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Online konferans.

9.Kariyer ve Genetik, Kariyer ve Bilim Söyleşileri, 08.05.2024, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Adıyaman.

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

-Lisans dersleri

1-Genetik

2-İnsan Genetiği

3-Sitoloji

4-Gelişim ve Davranış Genetiği

5-Genetikte Preparasyon Teknikleri

6-Evrim

7-Genel Biyoloji

8-Botanik

9-Embriyoloji

10-Tarımsal Botanik ve Üreme Biyolojisi

11-Moleküler Biyoloji

-Lisansüstü dersler

1-Moleküler Genetik

2-Hücre Moleküler Biyolojisi

3-Gıda Katkı Maddelerinin Genotoksik Etkileri

4-Salmonella/Mikrozom Test Sistemi

5-Farmakogenetik ve Gen Tedavisi

6-Populasyon Genetiği

7-Genetik Kopyalama

8-Sitogenetik

 ESERLER

 A.SCI ve SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler:

A1.Topaktas, M., Rencuzogullari, E. Chromosomal aberrations in cultured human lymphocytes treated with marshal and its effective ingredient carbosulfan, Mutation Res., 319, 103-111 (1993).

A2.Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Ila, H.B. In vivo chromosomal aberrations in bone marrow cells of rats treated with marshal, Mutation Res., 371, 259-264 (1996).

A3.Rencuzogullari, E., Ila, H. B., Kayraldiz, A., Topaktas, M. Chromosome aberrations and sister chromatid exchanges in cultured human lymphocytes treted with sodium metabisulfite, a food preservative, Mutation Res.,490, 107-112 (2001).

A4.Rencuzogullari, E., Ila, H. B., Topaktas, M., Kayraldiz, A., Budak, S., Arslan M., No significant increase in chromosome aberrations and sister chromatid exchanges in cultured human lymphocytes treated with spiramycin, Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 22, 51-58 (2002).

A5.Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Ila, H.B.; Kayraldiz, M. Chromosome aberration and sister chromatid exchange in workers of the iron and steel factory of İskenderun, Turkey, Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 22, 411-423 (2002).

A6.Rencuzogullari, E., Tüylü, B.A., Topaktaş, M., İla, H.B., Kayraldız, A., Arslan, M., Diler, S.B., Genotoxicity of aspartame, Drug and Chemical Toxicology , 27, 257-268 (2004).

A7.Rencuzogullari, E., Ila, H.B., Kayraldiz, A., Arslan, M., Diler, S.B., Topaktas, M. The genotoxic effect of the new acaricide etoxazole, Russian Journal of Genetics, 40, 1300-1304 (2004).

A8.Donbak, L., Rencuzogullari, E., Yavuz, A., Topaktas, M., The Genotoxic risk of underground coal miners from Turkey, Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 588, 82-87 (2005).

A9.Rencuzogullari, E., Ila, H.B., Kayraldiz, A., Diler, S.B., Yavuz, A., Arslan, M., Kaya, F.F., Topaktas, M., The mutagenic and anti-mutagenic effects of Ecballium elaterium fruit juice in human peripheral lymphocytes, Russian Journal of Genetics, 42, 623-627 (2006).

A10.Kayraldiz, A., Kaya, F.F., Canimoglu, S., Rencuzogullari, E., Mutagenicity of five food additives in Ames/Salmonella/microsome test, Annals of Microbiology, 56, 129-133 (2006).

A11.Canimoglu, S., Rencuzogullari, E., The cytogenetic effects of food sweetener maltitol in human peripheral lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 29, 269-278 (2006).

A12.Donbak, L., Rencuzogullari, E., Topaktas, M., Sahin, G., A biomonitoring study on the workers from textile dyeing plants, Russian Journal of Genetics, 42, 613-618 (2006).

A13.Arslan, M., Topaktas, M., Rencuzogullari, E., The effects of boric acid on sister chromatid exchanges and chromosome aberrations in cultured human lymphocytes, Cytotechnology, 56, 91-96 (2008).

A14.Rencuzogullari, E., Parlak, S., Ila, H.B.,The effects of food protector biphenyl on sister chromatid exchange, chromosome aberrations, and micronucleus in human lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 31, 263-274 (2008).

A15.Yavuz-Kocaman, A., Rencuzogullari, E., Ila, H.B. Topaktas, M., The genotoxic effect of potassium metabisulfite using chromosome aberration, sister chromatid exchange, micronucleus tests in human lymphocytes and chromosome aberration test in bone marrow cells of rats, Environmental and Molecular Mutagenesis 49, 276-282 (2008).

A16.Ila, H.B., Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Kayraldiz, A., Donbak, L., Daglioglu, Y.K., Genotoxic potential of cyfluthrin, Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 656: 49-54 (2008).

A17.Azırak, S., Rencuzogullari, E., The in vivo genotoxic effects of carvacrol and thymol in rats bone marrow cells, Environmental Toxicology, 23: 728-735 (2008).

A18.Buyukleyla, M., Rencuzogullari, E., The effects of thymol on sister chromatid exchange, chromosome aberration and micronucleus in human lymphocytes, Ecotoxicology and Environmental Safety, 72: 943-947 (2009).

A19.Rencuzogullari, E., Azirak, S., Canimoglu, S., Parlak, S., Buyukleyla, M., Effects of natamycin on sister chromatid exchanges, chromosome aberrations and micronucleus in human lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 32: 47-52 (2009).

A20.Satar, S., Kayraldiz, A., Rencuzogullari, E., Karakoc, E., Sebe, A., Avci, A., Yesilagac, H., Topktas, M., The genotoxicity, cytotoxicity among patients diagnosed organophosphate poisoning, Bratislava Medical Journal 110: 476-479 (2009).

A21.Kayraldİz, A., Yavuz Kocaman, A., Rencuzogullari, E., Istifli, E.S., Ila, H.B., TopaktaS, M., Daglioglu, K.Y., The genotoxic and anti-genotoxic effects of Aloe vera leaf extract in vivo and in vitro, Turkish Journal of Biology, 34: 235-246 (2010).

A22.Kocaman, A.Y., Rencuzogullari, E., Topaktas, M., Istifli, E.S., Buyukleyla, M., The effects of 4-thujanol on chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and micronucleus in human peripheral blood lymphocytes, Cytotechnology, 63: 493-502 (2011).

A23.Buyukleyla, M., Azirak, S., Rencuzogullari, E., Kocaman, A.Y., Ila, H.B., Topaktas, M., Darici, C., The genotoxic and anti-genotoxic effects of tannic acid in human lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 35: 11-19 (2012).

A24.Rencuzogullari, E.,Yildiz, A.M., Buyukleyla, M., The genotoxic and anti-genotoxic effects of Stachys petrokosmos leaf extract in human lymphocytes using microsomal fractions, Cytotechnology, 64: 83–94 (2012).

A25.Genc, A.,Tastemir Korkmaz, D., Urhan Kucuk, M., Rencuzogullari, E., Atakur, S., Bayram, S., Onderci, S., Koc, T., Aslan, S., Almas, A.M., Alici, M.F., Sevgiler, Y., Tuncdemir, A., Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobins in the province of Adıyaman Turkey, Pediatric Hematology-Oncology, 29: 620-623 (2012).

A26.Yavuz Kocaman, A., Istifli, E.S., Buyukleyla, M., Rencuzogullari, E., Topaktas, M., In vitro evaluation of the protective effects of 4-thujanol against mitomycin-C and cyclophosphamide induced genotoxic damage in human peripheral lymphocytes, Toxicology and Industrial Health, 29: 23-37(2013).

A27.Canimoglu, S., Rencuzogullari, E., The genotoxic and teratogenic effects of maltitol in rats, Toxicology and Industrial Health, 29: 935-943 (2013).

A28.Yildiz, E., Karadeniz, B., Yildiz, A.M., Rencuzogullari, E., Bivalent and trivalent transition metal complexes of azo compounds derived from anthraquinone and their mutagenic-teratogenic effects, Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 3: 595-604 (2013).

A29.Yavuz Kocaman, A., Rencuzoğullari, E., Topaktas, M., In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes, Environmental Toxicology, 29: 631-641 (2014).

A30.Sevindik, N., Rencuzogullari, E., The genotoxic and antigenotoxic effects of Salvia fruticosa leaf extract in human blood lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 37: 295-302 (2014).

A31. Yardimci, M., Sevgiler, S., Rencuzogullari, E., Arslan, M., Buyukleyla, M., Yilmaz, M., Sex-, tissue-, and exposure duration-dependent effects of imidacloprid modulated by piperonyl butoxide and menadione in rats. Part I: oxidative and neurotoxic potentials,  Arh. Hig. Rada. Toksikol., 65; 387-398 (2014).

A32. Yilmaz, M., Rencuzogullari, E., Canli, M., The effects of cyfluthrin on some biomarkers in the liver and kidney of Wistar rats, Environ. Sci. Pollut. Res. 22: 4747-4752 (2015). 

A33.Bayram, S., Ulger, Y., Sumbul, A.T.,  Yalinbas Kaya, B., Rencuzogullari, A., Genc, A., Sevgiler, Y., Bozkurt, O., Rencuzogullari E., A functional HOTAIR rs920778 polymorphism does not contributes to gastric cancer in a Turkish population: a case–control study, Familial Cancer, 14: 561-567 (2015).

A34. Arslan, M., Sevgiler, Y., Buyukleyla, M., Yardimci, M., Yilmaz, M., Rencuzogullari, E., Sex-related effects of imidacloprid modulated by piperonyl butoxide and enadione in rats. Part II: genotoxic and cytotoxic potential, Drug and Chemical Toxicology, 39: 81-86 (2016).

A35. Bayram, S., Rencuzogullari, E., Almas, A.M., Genc, A., Effect of p53 Arg72Pro polymorphism on the induction of micronucleus by aflatoxin B1 in in vitro in human blood lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 39: 331-337 (2016).

A36. Bayram, S., Ülger, Y., Sümbül, A.T., Yalınbaş Kaya, B., Genç, A., Rencüzoğulları, E., Dadaş, E., Polymorphisms in human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population: hospital-based case–control study, Gene, 585: 84-92 (2016).

A37. Bayram, S., Genc, A., Buyukleyla, M., Rencuzogullari, E., Genotoxicity and cytotoxicity of copper oxychloride in cultured human lymphocytes using cytogenetic and molecular tests, Cytotechnology, 68: 2027-2036 (2016).

A.38.Genç, A., Sevgiler, Y., bayram, S., Rencuzogullari, E., The prevalence and genotypes of alpha-thalassemia in Adiyaman: Two rare alpha variants, Turkish Journal of Biochemistry, 41: 467-472 (2016).

A.39.  Yilmaz, M., Rencuzogullari, E., Canli, M., Investigations on the effects of etoxazole in the liver and kidney of Wistar rats, Environ Sci Pollut Res DOI:10.1007/s11356-017-9601-5 (2017).

A40. Aydın, M., Arslan, M., Rencüzoğulları, E., Gözaydın, C., Genç, A., Bayram, S., Investigation of XRCC1 Arg399Gln, Arg280His, and Arg194Trp polymorphisms effects on the induction of micronucleus by Aflatoxin B1 in in vitro, Gene Reports, 9: 1-6 (2017).

A41. Aydin, M., Rencuzogullari E., Bayram, S., Sevgiler, Y., Genc, A., Alterations on high HbF levels may be associated with KLF1 gene mutations, Cellular and Molecular Biology, 63: 51-57 (2017).

A.42. Aydin, M., Rencüzoğullari, E., Bozkurt, O., Genç, A., Bayram, S., Investigation of genotoxic efects of doripenem using cytogenetic and molecular methods, Cellular and Molecular Biology, 63: 87-92 (2017).

A.43. Aydin, M., Rencüzoğullari, E., Dalyan, A., Bayram, S., Genç, A., The relationship between the variations in Gγ and Aγ promotors and the Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin (HPFH), Cellular and Molecular Biology, 64: 32-39 (2018).

A.44. Rencüzoğullari, E., Aydin, M., Genotoxic and mutagenic studies of teratogens in developing rat and mouse (review), Drug and Chemical Toxicology, 42: 409–429 (2019).

A.45. Genc, A., Tastemir Korkmaz, D., Bayram, S., Rencuzogullari, E., The Effect of Five Single Nucleotide Polymorphisms on Hb F Variation of β-Thalassemia Traits and Hematologically Normal Individuals in Southeast Turkey, Hemoglobin, 44: 231-239 (2020).

A.46. Arslan, M., Sevgiler, Y., Güven, C., Murathan, Z.T., Erbil, N., Yıldırım, D., Büyükleyla, M., Karadaş, Ş., Çelik, R., Rencüzoğulları, E., Chemical and biological characteristics of propolis from Apis mellifera caucasica from the Ardahan and Erzurum provinces of Turkey: a comparative study. Arh. Hig. Rada. Toksikol., 72: 53-69 (2021).

A.47. Güzel, D., Güneş, M., Yalçın, B., Akarsu, E., Rencüzoğulları, E., Kaya, N., Genotoxic Potential of Different Nano-Silver Halides in Cultured Human Lymphocyte Cells. Drug and Chemical Toxicology, 46: 768-780 (2023).

A.48. Bugda, H., Guven Ezer, B., Rencuzogullari, E., In vitro screening of genotoxicity and mutagenicity of pyriproxyfen in human lymphocytes and Salmonella typhimurium TA98 and TA100 strains. Drug and Chemical Toxicology, 46: 955-961 (2023).

A.49. Rencuzogullari, E., Guven Ezer, B., A new variant of the ectodysplasin A receptor death domain gene associated with anhidrotic ectodermal dysplasia in a Turkish family and its simple diagnosis by restriction fragment length polymorphism. Genes and Genetic Systems, 98: 171-178 (2023).

B.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1.Topaktas, M., Rencuzogullari, E. Cytogenetic effects of herbicides gesegard and igran in barley, Cytologia, 56, 419-424 (1991).

B2.Rencuzogullari, E., Topaktas, M. Chromosomal aberrations in cultured human lymphocytes treated with the mixtures of carbosulfan, ethyl carbamate and ethyl methanesulfonate, Cytologia, 65, 83-92 (2000).

B3.Donbak, L., Rencuzogullari, E., Topaktas, M. The cytogenetic effects of the food additive boric acid in Allium cepa L., Cytologia, 67, 153-157 (2002).

B4.Donbak, L., Rencuzogullari, E., Frequency  of  blood group antigen and corresponding alleles in mediterranien region of Turkey, HAEMA, 5, 326-329 (2002).

C.Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler:

C1.Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Logoglu, G. Mutagenic, carcinogenic and cytogenetic effects of carbamate, thiocarbamate and dithiocarbamate chemicals. Trends in Environmental Mutagenesis, ed. R. C. Sobti, G. Obe and P. Quillardet, 14th. Unit, pp.131-155, Tausco Book Distributors, India, 1999.

C2. Rencuzogullari, E., Aydin, M., Methodology of genotoxic and teratogenic studies in rats, Teratogenicity testing, Methods and Protocols, 33rd Unit, Felix L. (Ed.), Springer books/Humana Press. Series Volume: 1797, e-book ISBN: 978-1-4939-7883-0, Hardcover ISBN: 978-1-4939-7882-3, DOI: 10.1007/978-1-4939-7883-0, Methods Mol Biol 1797: 555-575 (2018).

C3. Aydin M., Rencuzogullari E., Buyukleyla, M., Arslan, M., Salvia: phenotypic properties, compounds, medicinal utilizing, genotoxic and advers effects. In: Villalobos R.R. (ed) Salvia: Chemistry and Effects. Nova Science Publishers, New York, NY (2020). ISBN: 978-1-53617-817-7. p 1-55.

C4. Buyukleyla, M., Rencuzogullari E., Aydin M., Arslan, M., Types of gene mutations and their mechanisms. In: Christoffersen H.M. (ed) Gene Mutations: Causes and Effects. Nova Science Publishers, New York, NY (2020). ISBN: 978-1-53616-984-3.

C5. Aydin, M., Güven Ezer, B., Rencuzogullari, E., The Future of the Teratogenicity Testing. In: Félix L. (ed) Teratogenicity Testing. Methods and Protocols, Second Edition, Methods in Molecular Biology, vol 2753. Humana Press, New York, NY (2024).

 D.Yazılan ulusal kitaplar:

D1.Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E. Sitogenetik, Nobel Yayınları, 2.baskı (2010).

D2.Rencüzoğulları, E., Sitoloji, Nobel Yayınları, 2.baskı (2017), 3.Baskı (2021)

E.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1.Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M. The relationships between quantities of bromodeoxyuridine and human peripheral blood with determination of the best differential staining of sister chromatids using Chromosome Medium B, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5, 19-24 (1991).

E2.Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M. Kültürü yapılmış insan lenfositlerinde marshal ve etkin maddesi carbosulfan’ın SCE, MI ve RI üzerine etkileri, Tr. J. of Biology, 20, 1-12 (1996).

E3.Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E. Genotoxic effect of marshal in Allium cepa L. Tr. J. of Botany, 20, 481-487 (1996).

E4.Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M. Sister chromatid exchanges in cultured human lymphocytes treated with carbosulfan, ethyl carbamate and ethyl methanesulfonat separately and in mixtures. Tr. J. of Biology, 22, 369-387 (1998).

E5.Rencüzoğulları, E., Kayraldız, A., İla, H. B., Çakmak, T., Topaktaş, M. The cytogenetic effects of sodium metabisulfite, a food preservative in root tip cells of Allium cepa L. Tr. J. of Biology, 25, 361-370 (2001).

E6.Dönbak, L., Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M., Kayrın L. Detection of some blood group (ABO, RH-D) and serum protein (HP, Alfa-1-AT, TF) polymorphisims in Antakya province, Turkey Klin. J. Med. Res., 20, 109-113 (2002).

E7. Akgöl, M., Rencüzoğulları, E., Sabine'in genotoksik etkisinin RAPD-PCR ile saptanması.  Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29: 1-12 (2013)

E8. Aydinl, M., Rencüzoğulları, E., Genotoxic and Mutagenic Effects of Mycotoxins: A Review, Comm. J. Biol. 3: 132-161 (2019).

F.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1.  Çetinkol, T., Karadeniz, B., Yıldız, E., Yıldız, A.M., Rencüzoğulları, E. Synthesis of azo dyes and their metal complexes, investigation of mutagenic and teratogenic properties, XX Italian Spanish Congress on Thermodynamics of Metal Complexes, Universita di Pissa, 7-11 June 2009, Tirrenia, Italy.

F2.  Buğda, H., Rencüzoğulları, E. Priproxyfen’in insan lenfositlerinde genotoksik etkisinin araştırılması, International Korkutata Scientific researches Conference, Osmaniye Korkut Ata University, 28-30 June 2022, Osmaniye, Türkiye.

G.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiri ve poterler:

G1.Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E. Kültüre edilmiş insan periferal lenfositlerinde carbosulfan’ın c-mitotik etkisi, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Seksiyonu Cilt 5, 217-223, Edirne (1994).

G2.Genç, A., Taştemir, D., Urhan Küçük, M., Rencüzoğulları, E., Bayram, S., Önderci, M., Atakur, S., Arpacı, A., Koç, T., Aslan, S., Odabaşı, M., Yılmaz, M., Sevgiler, Y., Altınbaş, Y., Sever, D., Almas, A. M., Alıcı, M. F., Çelik, Ç., Kurt, E. Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığı, 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster No: P119, Ankara (2011).

G3. Azirak, S., Rencuzogullari, E. Timol ve carvacrolün sıçanlarda genotoksik etkileri, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi (2008).

G4.Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E.,İla, H.B., Marshal insektisidinin in vivo genotoksik etkileri, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (2004).

G5. Rencüzoğulları, E., İla, H.B., Kayraldız, A., Topaktaş, M., Sodyum metabisülfitin genotoksik etkileri, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (2004).

G6.Rencüzoullari, E., Tüylü, B.A.,  Topaktaş, M., İla, H.B., Kayraldız, A., Arslan, M., Diler, S.D.,  Aspartamın genotoksik etkileri, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (2004).

G7. Bayram, S., Genc, A., Rencuzogullari, E., Almas, A.M., p53 Arg72Pro Polimorfizimi ile Mikronükleus Oluşumu Arasındaki İlişki, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi (2014).

H.Atıflar:

ISI Web of Sci: 706 atıf, h indeksi=15

Google Academic: 1758, h indeksi=24


Oluşturulma07 Aralık 2012 16:38
Görüntülenme43037