İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Eyyüp RENCÜZOĞULLARI
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

 • Ardahan (Posof) ve Erzurum Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) propolisinin kimyasal bileşimi ve biyoaktivitelerinin karşılaştırılması
  15.06.2016 - 27.12.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Beta Talasemi Taşıyıcılarında Beta Globin Gen Kümesi Haplotiplerinin Belirlenmesi
  26.03.2014 -
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na neden olan genotiplerin belirlenmesi
  28.05.2014 - 12.10.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • XRCC1 gen polimorfizimleri ile mikronükleus oluşumu arasındaki ilşkinin araştırılması, ADYÜ,
  21.06.2013 - 12.10.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman ilinde alfa talasemi sıklığı ve genotiplerinin belirlenmesi
  01.09.2014 - 27.12.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Doripenem in genotoksik etkisinin sitogenetik ve moleküler düzeyde araştırılması İkinci Danışman Yrd Doç Dr Süleyman Bayram
  01.10.2014 - 14.07.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Delesyonel ve nondelesyonel fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı HPFH na neden olan genotiplerin belirlenmesi İkinci Danışman Yrd Doç Dr Ahmet Genç
  01.09.2014 - 27.05.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Telomeraz Ters Transkriptaz hTERT genindeki seçilmiş genetik varyantların mide kanserindeki rolleri
  25.04.2013 - 29.12.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Gıda katkı maddesi sodyum metabisülfit in genotoksik etkisinin RAPD PCR ile araştırılması
  -
  Uzman
 • Bazı pestisitlerin sıçan dokularındaki asetilkolinesteraz ve antioksidan enzim aktiviteleri ile malondialdehit düzeyine etkileri
  -
  Danışman
 • Maltitol un sıçanlarda mutajenik ve teratojenik etkileri
  -
  Danışman
 • Thymol ve Carvacrol ün in vivo genotoksik etkilerinin araştırılması
  -
  Danışman
 • XRCC1 gen polimorfizimleri ile mikronükleus oluşumu arasındaki ilşkinin araştırılması
  -
  Danışman
 • Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri
  -
  Danışman
 • Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen Laurus nobilis L Defne Lauraceae yaprak ekstraktlarının insan lenfositlerinde genotoksik etkisi ve toprakta organik madde mineralizasyon
  -
  Danışman
 • Sabinene in RAPD PCR ile genotoksisitesinin araştırılması
  -
  Danışman
 • Salvia fruticosa bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti mutajenik etkileri
  -
  Danışman
 • Endemik bir tür olan Stachys petrokosmos bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti mutajenik etkileri
  -
  Danışman
 • Thymol ün insan lenfositlerinde kromozom anormalliği kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri
  -
  Danışman
 • Gıda koruyucu maddesi olan bifenil in insan lenfositlerinde kromozom anormalliği kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri
  -
  Danışman
 • Gıda tatlandırıcısı olarak kullanılan maltitol un insan lenfositlerinde sitogenetik etkileri
  -
  Danışman
 • Borik Asit in İnsan Periferal Lenfositlerinde in Vitro Kromozomal Aberasyonlar ve Kardeş Kromatid Değişimi Üzerindeki Etkileri
  -
  Danışman
 • Fungusid olarak Adıyaman da kullanılan Bakır Oksiklorür ürn genotoksik etkisinin sitogenetik ve moleküler düzeyde araştırılması
  25.04.2013 - 22.10.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi İpekyolu Kalkınma Ajansı Projesi
  -
  Proje Koordinatörü
 • Pinus yaprak eksraktından elde edilen tanninlerin insan periferal lenfositlerinde mutajenik ve anti mutajenik etkileri
  -
  Yönetici
 • Çukurova bölgesinde organofosfat insektisidi ile intihar eden hastalarda genotoksik ve sitotoksik etkiler ile acetylcholine esterase enzyme seviyesi
  -
  Araştırmacı
 • Gıda katkı maddesi potasyum metabisulfit in genotoksik etkilerinin araştırılması
  -
  Yönetici
 • Aloe vera ekstraktının genotoksik ve antigenotoksik etkilerinin araştırılması
  -
  Araştırmacı
 • Serthroid pestisidinin genotoksik etkileri
  -
  Yönetici
 • Gıda katkı maddelerinin mutajenik etkilerinin Ames Salmonella Mikrozom test sistemiyle araştırılması
  -
  Yönetici
 • Yapay tatlandırıcı aspartam ın insan periferal lenfositlerinde in vitro genotoksik etkileri
  -
  Araştırmacı
 • Etoxazole Zoom SC10 ün insan periferal lenfositlerinde in vitro genotoksik etkileri
  -
  Yönetici
 • Spiramycin in insan periferal lenfositlerinde kromozom anormalliği ve kardeş kromatid değişimi üzerine etkileri
  -
  Yönetici
 • Gıdalarda antimikrobiyal madde olarak kullanılan kimyasalların mutajenik etkilerinin Salmonella mikrozom test sistemiyle araştırılması
  -
  Yönetici
 • Eqballium elaterium eşek hıyarı meyve suyunun kültüre edilmiş insan periferal lenfositlerinde sitogenetik etkileri
  -
  Yönetici
 • Antakya yöresinde serum protein polimorfizminin saptanması
  -
  Araştırmacı
 • Sodyum metabisülfit in insan periferal lenfositlerinde sitogenetik etkileri
  -
  Yönetici
 • Marshal insektisidinin sıçan kemik iliğinde sitogenetik etkileri
  -
  Araştırmacı
 • Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığının Belirlenmesi ve Eğitimi GAP Projesi
  -
  Araştırmacı
 • Sabinene 4 Thujanol nin Insan Periferal Kan Lenfositlerindeki In Vitro Genotoksik Ve Antigenotoksik Etkileri
  -
  Araştırmacı
 • Antrakinon Grubu İçeren Bileşiklerin ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezleri Tekstilde Kullanımları Anti bakteriyel Mutajenik ve TeratojenikÖzelliklerinin İncelenmesi
  -
  Araştırmacı
 • Neonikotinoid insektisid imidaklopridin PBO ve menadion etkisinde sıçan karaciğerinde oksidatif stres potansiyeli ile nörotoksik ve genotoksik etkileri
  -
  Araştırmacı
Oluşturulma07 Aralık 2012 16:38
Görüntülenme123