İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Fatih MURATHAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Antrenörlük

İletişim

Akademik Çalışmalar

Hakemlikler

 • Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DİYALEKTOLOG ULUSAL HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  2
 • Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  1
 • Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Turkish Journal of Education
  1
 • Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  The Journal of Acdemic Social Science
  3
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Route Education And Social Science Journal
  3

Editörlükler

 • Route Education Social Science Journal
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Rota Kariyer
  ALBAIDHANI İBRAHEEM SAEED,TAŞ YASİN,ARICAN MUSA KAZIM,MURATHAN FATİH,KANA FATİH,AKGÜN ABUZER,HİRA İSMAİL,ÇELİK MÜCAHİT,YERLİKAYA İBRAHİM,AKTÜRK OKTAY,KOÇAK ORHAN,ÖZŞAHİN EMRE,SARUHAN ŞAHİN,ÖZGEN KEMAL,İZCİ FERİT,TANRISEVEN IŞIL
 • Ardahan’da Geçmişten Günümüze Spor
  2017
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  NOBEL Yayınevi
  MURATHAN FATİH
 • Route Education and Social Science Journal
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  http://www.ressjournal.com/Anasayfa.aspx
  ÖZGEN KEMAL,ALBAIDHANI Ibraheem Saeed,TAŞ YASİN,ARICAN MUSA KAZIM,MURATHAN FATİH,KANA FATİH,AKGÜN ABUZER,HİRA İSMAİL,ÇELİK MÜCAHİT,YERLİKAYA İBRAHİM,AKTÜRK OKTAY,KOÇAK ORHAN,ÖZŞAHİN EMRE,Saruhan Şahin,İZCİ FERİT,TANRISEVEN IŞIL,SERVİ TAYFUN
 • Route Educational and Social Science Journal
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Route Educational and Social Science Journal
  ARICAN MUSA KAZIM,TAŞ YASİN,MURATHAN FATİH,KANA FATİH,AKGÜN ABUZER,HİRA İSMAİL,ÇELİK MÜCAHİT,YERLİKAYA İBRAHİM,AKTÜRK OKTAY,KOÇAK ORHAN,ÖZŞAHİN EMRE,SARUHAN ŞAHİN,ÖZGEN KEMAL,İZCİ FERİT,TANRISEVEN IŞIL
 • Route Educational Social Science Journal
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Ressjournal
  MURATHAN FATİH

Kitaplar

 • Spor Bilimleri Araştırmaları I
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Akademisyen Kitabevi A.Ş.
  MURATHAN FATİH
 • Üniversite Öğrencilerinde Obezite, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel Yayınevi
  MURATHAN FATİH
 • Farklı Yönleriyle Sporda Akademik Çalışmalar
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gece Akademi Kitaplığı
  MURATHAN FATİH

Makaleler

 • Kadınlarda B-Fit Egzersizlerinin Antropometrik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2536-5339
  AKTUĞ ZAİT BURAK,MURATHAN FATİH,DÜNDAR AYKUT
 • Investigation of university students attitudes toward leisure time activities (ardahan university sample)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2147-5652
  MURATHAN TALHA,TÜRKER ALİ,MURATHAN FATİH
 • Spor Sektöründe Blok Zinciri Uygulamaları
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2536-5339
  MURATHAN TALHA,MURATHAN FATİH
 • Investigation of the Perceptions of Students Who Participate in SportsOrganizations in Universities Regarding the Term “Sports”
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1913-9020
  MURATHAN FATİH
 • OSMANLI DEVLETİ’NDE BİNİCİLİK
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  MURATHAN FATİH,KOÇ MUSTAFA,KARTAL MEHMET,MURATHAN TALHA
 • Investigation of the Physical Education and Sport Teacher Candidates’ Attitudes towards Teaching Practice Course
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2519-5387
  MURATHAN FATİH
 • Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1307-6477
  MURATHAN TALHA,YETİŞ ÜMİT,MURATHAN FATİH,AKTUĞ ZAİT BURAK,DÜNDAR AYKUT
 • Investigation of Healthy Lifestyle Behaviors and Anthropometric Measurements of the Academic and Administrative Personnel of a University
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2501-1235
  MURATHAN TALHA,MURATHAN FATİH
 • İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  GÜLLÜ MEHMET,ARSLAN CENGİZ,DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH
 • Investigating Success Motivation Levels of Sporters in Football Branch with regards to Certain Variables
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-1148
  AKTUĞ ZAİT BURAK,UĞURLU FATİH MEHMET,YETİŞ ÜMİT,DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH
 • The Determination of the Relationship Between Isokinetic Leg Strengths and Agility and Speed Performance of Elite Handball Players
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2324-805X
  AKTUĞ ZAİT BURAK,DÜNDAR AYKUT,MURATHAN FATİH,İRİ RÜÇHAN
 • Investigation the effect of weightlifting training on apelin level and hematologic parameters of professional handball players
 • Elit Hentbol Oyuncularında Omuz İzokinetik Kuvveti ile Top Atış Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2587-134X
  DÜNDAR AYKUT,AKTUĞ ZAİT BURAK,MURATHAN FATİH
 • The effect of fatigue in elite young female wrestlers upon balance performance and reaction time
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0970-938X
  İRİ RÜÇHAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,KOÇ MUSTAFA,ŞAHİN İBRAHİM,MURATHAN FATİH
 • Spor Lisesi Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2148-5518
  BAYRAK ESRA,MURATHAN FATİH,KARTAL MEHMET,İNAN HANDE
 • Effect of Zinc Supplement on Certain Physical Features of the Sportmens and Sedanteries
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2251-7502
  ÇİNAR VEDAT,ORHAN SERDAR,MURATHAN FATİH,ŞARVAN CENGİZ ŞEBNEM
 • Effect of Zinc Supplement on Certain Element Levels of Sedantary People and Male Sportmens
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1991-8178
  ÇİNAR VEDAT,ARSLAN CENGİZ,ŞARVAN CENGİZ ŞEBNEM,ORHAN SERDAR,MURATHAN FATİH
 • Zinc Reinforcement and Blood Parameters in Male Sportsmen and Sedanteries
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1991-8178
  ÇİNAR VEDAT,ARSLAN CENGİZ,PALA RAGIP,MURATHAN FATİH
 • Effects of Swimming Performances of Swimmers with Different Undertakings on the Glucose and Insulin
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-1148
  DÜNDAR AYKUT,ARSLAN CENGİZ,ARPACI ABDULLAH,MURATHAN FATİH,AKTUĞ ZAİT BURAK
 • Beslenme Dersi Alan Üniversite Öğrencilerinin BESYO Bölüm Bazında Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-2489
  MURATHAN FATİH,UĞURLU FATİH MEHMET,BAYRAK ESRA
 • İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Spor Kavramına İlişkin Algıları
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-2489
  KOÇ MUSTAFA,MURATHAN FATİH,YETİŞ ÜMİT,MURATHAN TALHA
 • BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SERBEST ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1306-3111
  KARA AHMET,İZCİ EYUP,MURATHAN FATİH
 • JAVELIN GAME AND THE CULTURE OFRIDING IN THE OTTOMAN EMPIRE
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-5518
  MURATHAN FATİH,MURATHAN GAMZE,KARTAL MEHMET
 • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Okuma Becerisine İlişkin Özyeterlilik Algısının İncelenmesi
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-2140
  MURATHAN TALHA,YETİŞ ÜMİT,UĞURLU FATİH MEHMET,MURATHAN FATİH
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması(Adıyaman Üniversitesi Örneği)
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-2140
  MURATHAN FATİH,UĞURLU FATİH MEHMET,MURATHAN TALHA,KOÇ MUSTAFA
 • Evulation of nutrition and health condition levels in students who studying at faculty of sport sciences Sample of Firat University
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  ROMANYA
  İngilizce
  2344-4584
  AKBULUT TANER,ÇINAR VEDAT,erdoğan ramazan,MURATHAN FATİH

Oluşturulma08 Mayıs 2013 15:19
Düzenlenme 10 Eylül 2019 13:57
Görüntülenme325