İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gökhan BÜYÜK
Doçent Doktor

Birim

 • Kâhta Meslek Yüksekokulu
 • Bitkisel Hayvansal Üretim

İletişim

DOÇ. DR. GÖKHAN BÜYÜK’ÜN

06.03.1975 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünü kazandı. 1996 yılında buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Yüksek Lisansa başladı. 1998 yılında aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2000 yılında DAAD’den burslu olarak 2 ay süre ile Hohenheim Üniversitesi Institut für Bodenkunde und‘da staj yaptı. 2005 yılında Adıyaman Tarım il Müdürlüğüne naklen atandı. 2006 yılında da Doktora öğrenimini bitirdi.

            1 adet yayınlanmış ders kitabı, 23 adet  uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 4 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 8 adet uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiri ve posteri, 18 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, çağrılı bildiri ve posteri, 1 adet derlemesi, 4 adet SCI kapsamında olan uluslararası yayınlardan alınan teşvik ve alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödülleri ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ tarafından verilen teşekkür plaketi ve 14 adet yurtiçi ve yurt dışı projelere yardımcı araştırıcı olarak görev aldı. 08.02.2007 tarihinden beri Adıyaman Üniversitesi Kâhta MYO’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak olarak görev yapmaktadır. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde çeşitli birimlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                             : Gökhan BÜYÜK

Doğum Yeri ve Tarihi           :  Adıyaman, 06.03.1975

Adres                                     : Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu Müd.

Telefon                                  : 507 502 26 56

E-mail                                    : bngbuyuk@yahoo.com

Medeni Durumu                    : Evli ve 2 çocuklu

Yabancı Dil                            : İngilizce 

 

ÖĞRENİM  DURUMU VE AKADEMİK AŞAMALAR

1996 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Lisans Eğitimi

1998 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İngilizce Hazırlık Eğitimi

1998 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1999 Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitimi

2006 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Eğitimi

2006 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü

2007 Adıyaman Üniversitesi Kâhta Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

-         Değişik Mısır Çeşitlerinde Fosfor Uygulamasının Büyüme ve Tane Verimine Etkisi

-         Çukurova Koşullarında Mısır Çeşitlerine Değişik Dönemlerde Uygulanan Farklı Azot Dozlarının Azot Kullanım Etkinliği, Tane Verimine ve Kaliteye Etkisi

 

KATILDIĞI KURSLAR

 1. Ç.Ü. Endüstriyel ve Tıbbi Elektronik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Temel Eğitim+Windows Kursu
 2. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında TÜBİTAK Projeleri Oluşturma Çalıştayı
 3. TÜSSİDE Stratejik Yönetim Çalışma Programı
 4. KAPED Sosyal Güvenlik Mevzuatı Eğitim Semineri
 5. KAPED Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri
 6. SETÜD Kamu İhale Kanunu, Mali Mevzuat, Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları Eğitim Semineri
 7. TÜSSİDE Stratejik Yönetim Çalışma Programı
 8. 2. Türkiye Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2008 Seminerleri
 9. III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, 8-9 Kasım 2007, Adana

 

KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. M. Şefik YEŞİLSOY International Symposium on Arid Region Soils. 21-24 September, 1998, THAEM, Menemen-İzmir
 2. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, 1999, Adana
 3. COST ACTION 838 Workshop on Managing Arbuscular Mycorhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture. 7-9 June 2001, University of Çukurova, Adana
 4. Sürdürülebilir Tarım Sempozyumu. 26-28 Haziran 2002, Ankara
 5. Medcoastland Project Workshop on Ecosystem-Based Assesment of Soil Degradation to Facilite Land Uses and Owners Prompt Actions. 7 June 2003, Adana
 6. 12th International Meeting on Soil Micromorphology. 20-26 September 2004, Adana
 7. GAP 3. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa
 8. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi. 11-13 Ekim 2004, Tokat
 9. Bitkilerde Dengeli Beslenme: Fosfor Beslenmesi ve Gübrelemesi Konulu Workshop, 21 Aralık 2004, Şanlıurfa
 10. Oppurtunities of Scientific Cooperation Under The EU Programs for Turkey and Partnership Building with Neighbouring  Countries. 1-3 March 2005, Van
 11. Effects of Land Management on Natural Resources and Socioeconomy in GAP Region. 07-12 July 2008, Adıyaman
 12. Long Term Vision for the Sustainable Water and Land Use. 20-23 September 2011, Adıyaman
 13. Erozyon ve Çevre Paneli (Panelist). 13 Aralık 2007, Adıyaman

 

BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLERİ

1.      Organizasyon Komitesi: COST ACTION 838 Workshop on Managing Arbuscular Mycorhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture. 7-9 June 2001, University of Çukurova, Adana

2.      Organizasyon Komitesi: 12th International Meeting on Soil Micromorphology. 20-26 September 2004, Adana

3.      Organizasyon Komitesi: Medcoastland Project Workshop on Ecosystem-Based Assesment of Soil Degradation to Facilite Land Uses and Owners Prompt Actions. 7 June 2003, Adana

4.      Organizasyon Komitesi ve Editör: Effects of Land Management on Natural Resources and Socioeconomy in GAP Region. 07-12July 2008, Adıyaman

5.      Organizasyon Komitesi: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı (ATAG-14). 03-06 Kasım 2010, Adıyaman

 

BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜLLER

 1. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 2. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 3. TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2 adet)
 4. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 5. KKTC Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi için verilen teşekkür
 6. Adıyaman Üniversitesi Rektörü tarafından verilen Bilimsel çalışmalar teşekkürü

 

İDARİ GÖREVLER

 1. Kâhta Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 2. Kâhta Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 3. Kâhta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 4. Adıyaman Üniversitesi Senato Üyeliği
 5. ADYÜSEM Yönetim Kurulu Üyeliği
 6. Adıyaman Üniversitesi Yayın Komisyon Üyeliği
 7. Adıyaman ÖSYM İl Koordinatör Yardımcılığı
 8. Adıyaman AÖF İl Koordinatör Yardımcılığı
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 10. Adıyaman Üniversitesi BAP Birimi Üyeliği
 11. Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkan V.
 12. Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreter V.

 

 

 

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 1. Türkiye Toprak İlmi Derneği
 2. Uluslar arası Toprak İlmi Derneği
 3. Kâhta Yükseköğrenim Öğrencilerini Koruma ve Yaşatma Derneği
 4. Adıyaman Toprak Koruma Kurulu Üyeliği

 

BİLİMSEL YURT DIŞI  SEYAHATLERİ

 1. 2002 yılında IAESTE Bursu ile Hohenheim Üniversitesi’nde Staj, Stuttgart-Almanya
 2. 2009 yılında ERASMUS ile Sassari Üniversitesi, İTALYA
 3. 2008 yılında Humanity and Nature Resarch Institute, Kyoto-Japonya
 4. 2009 yılında ERASMUS ile Kielce Üniversitesi, Polonya
 5. 2009 yılında Humanity and Nature Resarch Institute, Kyoto-Japonya
 6. 2010 yılında Tokyo, Kobe Üniversiteleri ve Humanity and Nature Resarch Institute, Japonya

 

ÇALIŞMA ALANI

-         Toprak- Gübre-Su-Bitki Çevre İlişkisi

-         Toprak-Bitki-Gübre ve Gıda Laboratuarı Kurulumu, Yönetimi ve Analizleri

-         Organik Gübreler Üretimi, Kullanımı ve Organik Tarım

-         Toprak Verimliği ve Gübreler

-         Gübreler ve Gübreleme Teknikleri

-         Bitki Besleme

 

VERDİĞİ DERSLER

 1. Toprak Bilgisi
 2. Bilgisayar
 3. Bitki Fizyolojisi
 4. Tarla Tarımı
 5. Gübreler ve Gübreleme
 6. Tarım Makineleri
 7. Botanik
 8. Tarımsal Ekoloji
 9. Tarla Bitkileri

 

 

Akademik Yükseltme ve Atamalar İçin Yapılacak Başvurularda Adayların Faaliyetleri İle İlgili Esas Olacak Bilgiler

 

 1. YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

1. Güzel N., K.Y. Gülüt., G. Büyük. 2002. “Toprak Verimliliği ve Gübreler Bitki Besin Elementi Yönetimine Giriş 6. Basım (Çeviri)” Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 246, Ders Kitapları Yayın No: A-80, Adana.

 

 1. SCIENCE CITATION INDEX’e GİREN ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Ibrikci, H., A.C. Ulger, B. Cakir, G. Buyuk and N. Guzel. 1998. Modeling Approach to Nitrogen Uptake by Field-Grown Corn.Journal of Plant Nutrition.  Volume: 21   Issue: 9, Pages: 1943-1954,   DOI: 10.1080/01904169809365535.

2. Ibrikci, H., G. Buyuk, T. Yagbasanlar, Z. Keklikci, F. Toklu, N. Guzel and H.Ozkan, 2001. Contribution of Soil Mineral Nitrogen in Wheat Production.
Journal of Plant Nutrition.  Volume: 24,   Issue: 12,   Pages: 1871-1883,   DOI: 10.1081/PLN-100107600.  

3. Guzel, N., G. Buyuk, H. Ibrikci, 2001.  Non-Exchangeable and Exchangeable Potassium Status of Soils in Relation to Clay Mineralogy and Other Soil Properties in Hilvan Area of Upper Mesopotamia in Southeastern Anatolia. Communications in Soil Science and Plant Analysis. Volume: 32,   Issue: 17-18,   Pages: 2877-2892.

4.  Ibrikci, H., J. Ryan, U. Yildiran, N. Guzel, A.C. Ulger, G. Buyuk, E. Karnez and K.Korkmaz, 2004. Phosphorous Fertilizer Efficiency and Mycorrhizal Infection in Corn Genotypes. Renewable Agrıculture and Food Systems.  Volume: 19,   Issue: 2,   Pages: 92-99,   DOI: 10,1079/RAFS200067.   

5. Korkmaz,  K., H. İbrikci, J. Ryan, G.Buyuk, N. Guzel, E. Karnez, H.Oguz and T. Yagbasanlar, 2008. Optimizing Nitrogen Fertilizer-Use Recommendations for Winter Wheat in a Mediterranean-Type Environment Using Tissue Nitrate Testing
 Communıcatıons in Soil Science and Plant Analysis.  Volume: 39,   Issue: 9-10,   Pages: 1352-1366,   DOI: 10.1080/00103620802004052.   

6. Buyuk, G., J. Ryan, H. Ibrikci, K. Takashi, N. Guzel and E. Akca, 2010. Extractable Potassium and its Relation to Clays of Mesaoria Plain Soils, Cyprus. Int. J. Agric. Biol., 12: 435–438.

      7. Buyuk, G., E. Akca, M. Serdem, S. İsfendiyaroglu, T. Nagano, T. Kume, S. Kapur, 2011.  Effect of 50-Year Reclamation on Soil Quality in a Sand Dune Area of Central Anatolia. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol. 12, Issue 2, 743-751.

     8.  Ibrikci, H., J. Ryan, A.C. Ulger, G. Buyuk, B Cakir, K. Korkmaz, E. Karnez, G. Ozgenturk and O. Konuksan,2005. Maintenance of Phosphorus Fertilizer and Residual Phosphorus Effect on Corn Production.
Nutrient Cyclıng in Agroecosystems, Volume: 72,   Issue: 3,   Pages: 279-286,   DOI: 10,1007/s10705-005-3367.

9.Guler S., G. Buyuk. 2007. Relationships Among Chlorophyll-Meter Reading Value, Leaf N and yield of Cucumber and Tomatoes. Editor(s): Sivritepe HO; Sivritepe N Conference: 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes Location: Bursa, TURKEY Date: SEP 06-10, 2006.Sponsor(s): Uludag Univ, Fac Agr; Sci & Technol Res Council Turkey; Turkish Soc Hort Sci; Int Soc Hort Sci; Nilufer Municipal Bursa; Iznik Municipal Bursa; MAY Seed Grp; AGROMAR Seed Co; Bursali Havlu; Ahmet Tan Source: Proceedings of the IIIrd Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes  Book Series: ACTA HORTICULTURAE   Issue: 729,  Pages: 307-311.

10. Ibrikci, H., A.C. Ulger, K. Korkmaz, A. Okdem, G. Buyuk, B. Amar, O. Konuskan, E. Karnez, G. Ozgenturk, B Cakir, H. Oguz, J. Ryan, 2009. Genotypic Responses of Corn to Phosphorus Fertilizer Rates in Calcareous Soils.
Communications in Soil Science and Plant Analysis.  Volume: 40,   Issue: 9-10,   Pages: 1418-1435,   Article Number: PII 910960369   DOI: 10.1080/00103620902818070.

11. Akça, E., J. Arocena, G. Kelling, T. Nagano, P. Degryse, J. Poblome, H. Çambel, G. Buyuk, T. Tümay, and S. Kapur, 2009. Firing Temperatures and Raw Material Sources of Ancient Hittite Ceramics of Asia Minor. Trans. Ind. Ceram. Soc., 68 (1),  35-40.

12. Korkmaz K., H. Ibrikci, E, Karnez, G. Buyuk,  J. Ryan, A. C. Ulger, H. Oguz,2009.  Phosphorus Use Efficiency of Wheat Genotypes Grown in Calcareous Soils.Journal of Plant Nutrition  Volume: 32,   Issue: 12,   Pages: 2094-2106,   Article Number: PII 916455701,   DOI: 10.1080/01904160903308176.   

13. Kursat Korkmaz, Hayriye Ibrikci, Ebru Karnez, Gokhan Buyuk, John Ryan, Hacer Oguz and Ahmet Can Ulger, 2010. Responses of Wheat Genotypes to Phosphorus Fertilization Under Rainfed Conditions in the Mediterranean Region of Turkey. Scientific Research and Essays, Vol. 5(16), pp. 2304-2311.

14.  Keser, G. G. Buyuk, 2011. Effects of Wastewater Irrigation on Chemical and Physical Properties of Petroselinum crispum Biological Trace Element Research, DOI: 10.1007/s12011-011-9259-7, Article 9259, (in press).

15.  Buyuk, G., 2012. Use of Blood Meal and Acidic Pumice Mixture to fodder crops in Van Region, Eastern Turkey. V:10 (1), Journal of Food , Agric. and Environmental, Pages: 1017-1019.

16.  Guler, S. and G. Buyuk, 2007. Tomato and Cucumber Seedling Growth on Compost Obtained From Rice Husk, Poultry Manure and Sunflower Cake. Proc. IIIrd Balkan Symp. On Vegetable and Patatoes. Eds: H.Ö. Sivritepe and N. Sivritepe. Acta Hort., 729, 227-231.

 

C. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Güler, S., H. Ibrikci and G. Buyuk, 2006. Effects of Different Nitrogen Rates on Yield and Leaf Nutrient Contents of Drip-Fertigated and greenhouse-Grown Cucumber. Asian Journal of Plant Sciences, 5(4), 657-662. ISSN 1682-3974.
 2. J. Ryan, H. Ibrikci, S. Masri, K. Korkmaz, G. Buyuk, and E. Karnez, 2008. Soil Depth and Moisture in Relation to Barley and Chickpea Growth and Uptake Responses to Applied Phosphorus. Basic and Applied Dryland Research, (2), p. 23-33.

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Çimrin, K.M., E. Akça, M. Şenol, G. Büyük ve S. Kapur. 2004. Potassium Potential of the Soils of the Gevaş Region in Eastern Anatolia. Turk. J. Agric. For. 28, 259-266. (in english).

 

E. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ VE POSTERLER

1. Ibrikci, H., T. Yagbasanlar, Z. Keklikci, I. Cakmak, G.Buyuk, F. Toklu, H. Ozkan, 1998. Considering Soil Mineral Nitrogen (Nmin) in Wheat-Fertiliser Recommendations. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil., pages:296-300, 21-24 September, Menemen-Turkey, (İngilizce Bildiri).

2. Büyük, G., P. Kılıç, H.Oğuz, H. İbrikçi, 1998. The Usage of Quick Nitrate Tissue Test on Wheat Plants Receivig Different Rates of Nitrogen Under Greenhouse Conditions (in Turkish). M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil., pages:296-300, 21-24 September, Menemen-Turkey.

3. İbrikci, H, A.C. Ulger, G. Buyuk, N.Guzel, T Yagbasanlar, B. Cakır, E. Karnez, K.Korkmaz, F. Toklu, H. Oguz, and G. Ozgenturk, 2003. Management of Nitrogen Fertilizer Use of Crop Production and Quality. Proc. Nt. Fert. Soc. And Dahlia Greidinger Symp. Page 369-370, İzmir, 7-10 December.

4. Korkmaz, K, H. Ibrikci, E. Karnez., G. Buyuk, A.C. Ulge., T. Yagbasanlar, H. Oguz, O. Konuskan, 2004. Wheat Responses to Phosphorus Fertilizer Application on Calcareous Soils under Greeenhouse Conditions. Int. Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development. Page.118-June 7-10, Erzurum Turkey, (İngilizce Bildiri).

5. Ibrikci, H, A.C. Ulger, G. Buyuk, B Cakir, K. Korkmaz, G. Ozgenturk, E. Karnez, and O.Konuskan, 2005. Genetic Differences and Nitrogen Fertilizer Rates for Nitrogen Use Efficiency in Corn. 15 th Int. Palnt Nutr. Coll., 14-23 Sept.Beijing, China.

6. Ibrikci, H, A.C. Ulger., K. Korkmaz., A. Oktem., G. Buyuk., O. Konuskan., B. Amar., E. Karnez., G. Ozgenturk, H. Oguz, and J. Ryan, 2006. Genetypic Responses of Corn to Phosphorus Fertilizer Rates in Calcareous Soils of Turkey. Session No:154, 3.3A Future Challenges in P Fertilization and the Environment. 18 th World Congress of Soil Science, July 9-15, Philadelphia, Pennsylvania, USA (Poster).

7. Inan, M, S. Kırıcı, G Büyük, A. Çelik, 2008. Natural Flora of South East Anatolia Region. Effects of Land Management on Natural Resources and Socioeconomy in GAP Region, 7-12 July, Adıyaman, Turkey.

8. Büyük, G, K. Takashi, T. Nagano, 2011. The Effects of Climate Changes on Vineyard in the Upstream of GAP. Long Term Vision for the Sustainable Water and Land Use. Page: 62, 20-23 September, Adıyaman, Turkey.

 

F. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ VE POSTERLER

 1. Hatipoğlu, R, T. Tükel, A.C. Ülger, H. İbrikçi, E. Hasar, N. Çeliktaş, B Çakır, E.Can, ve G. Büyük, 1999. Leucena Leucocephala Bitkisinden Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Azot Kaynağı Olarak Yararlanma Olanakları Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, sayfa: 299-304, 15-18 Kasım, Adana.
 2. Büyük, G, H.İbrikçi, A.C. Ülger, B. Çakır, J. Ryan, N. Güzel, 1999. Fosfor Dozlarının Farklı Mısır Genotiplerinde Bitki Büyümesine ve Bitkide Fosfor İçeriğine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, sayfa: 417-422, 15-18 Kasım, Adana.
 3. Keklikçi, Z, H. İbrikçi, M. Cansaran, T. Semercioğlu, H. Barut, G. Büyük, 2001. Adana, Hatay ve K. Maraş Yöresinde Azot Dozlarının Makarnalık Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri ile Ekonomik Azot Dozlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ.
 4. İbrikçi, H, N. Güzel, G. Büyük, K. Korkmaz, E. Karnez, H. Oğuz, 2003. Buğday Bitkisindeki Azot ve Nitrat Konsantrasyonlarının Doku-Nitrat Testi ve Kimyasal Metodlarla Belirlenmesi. GAP 3. Tarım Kongresi, Sayfa:255-260, 02-03 Ekim, Şanlıurfa.
 5. İbrikçi, H, K.Y. Gülüt, N. Güzel, G. Büyük, 2004. Gübrelemede Bitki Analiz Teknikleri. 3. Ulusal Gübre Kongresi 11-13 Ekim, Tokat. (Çağrılı Bildiri).
 6. Akça, E, H. U. Saygı, ve G. Büyük, 2007. Bitki Besleme. Seralarda Geleneksel ve Organik Tarım Kitabı. Sayfa: 127-157. Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Adana.
 7. Akça, E, S. İsfendiyaroğlu, U. Özemsi, M. Uzbilek, G. Büyük,  Ç. Patla, O. Okur, M. Okur, S. Yılmaz, M.Pekel, S. Kapur, 2008. Arazi Yönetiminin Toprak/Bitki Örtüsü Gelişimi, alınabilir fosfor ve Organik Karbon Tutumuna Etkisi: Karapınar (Konya) ve Akyatan Lagünü (adana) Örnekleri. Sayfa: 461-471, IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul
 8.  Buyuk, G. H. İbrikçi, A.C. Ülger, G. Cömertpay, C.A. Nazik, 2009. Çukurova Koşullarında Mısırda N kullanım Etkinliği ve Response Index arasındaki İlişki. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, 22 Ekim, Sayfa: 610-613.

 

G. ATIFLAR

 

1. Firing Temperatures and Raw Material Sources of Ancient Hittite Ceramics of Asia Minor

Times Cited:  2

This article has been cited 2 times in Web of Knowledge.

Akca, Erhan. Preliminary Chemical and Micromorphological Observations on Urartu (800-600 BC) Ceramics, Eastern Turkey. GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL, MAR-APR 2010.

Akca, Erhan. Clues of production for the Neolithic Catalhoyuk (central Anatolia) pottery. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, JUN 2009.

 

2. Non-exchangeable and exchangeable potassium status of soils in relation to clay mineralogy and other soil properties in Hilvan area of upper Mesopotamia in southeastern Anatolia

Times Cited:  4

This article has been cited 4 times in Web of Knowledge.

Buyuk, Gokhan. Extractable Potassium and its Relation to Clays of Mesaoria Plain Soils, Cyprus. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, MAY 2010.

Fujiyoshi, Ryoko. Depth profiles of potassium and its isotope ratio ((40)K/K) in several forest soils. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, SEP 2009.

Fitzpatrick, RJM. Kentucky bluegrass response to potassium and nitrogen fertilization. CROP SCIENCE, SEP-OCT 2004.

 

3. Contribution of soil mineral nitrogen in wheat production

Times Cited:  3

This article has been cited 3 times in Web of Knowledge.

Ryan, John. NITROGEN IN RAINFED AND IRRIGATED CROPPING SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN REGION. ADVANCES IN AGRONOMY, VOLUME 104, 2009.

de Araujo, Charles. Criterions to rate nitrogen determination to be applied in the tomato plant in unheated greenhouse. HORTICULTURA BRASILEIRA, JUL-SEP 2007.

 

4. Modeling approach to nitrogen uptake by field-grown corn

Times Cited:  1

This article has been cited 1 times in Web of Knowledge.

Kirda, C. Grain yield response and N-fertiliser recovery of maize under deficit irrigation. FIELD CROPS RESEARCH, SEP 14 2005.

 

5. Maintenance of phosphorus fertilizer and residual phosphorus effect on corn production

Times Cited:  10

This article has been cited 10 times in Web of Knowledge.

Jiao, Pingjin. Phosphorus loss by surface runoff from agricultural field plots with different cropping systems. NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS, MAY 2011.

Khademi, Z. Organic acids differ in enhancing phosphorus uptake by Triticum aestivum L.-effects of rhizosphere concentration and counterion. PLANT AND SOIL, SEP 2010.

Korkmaz, Kursat. Responses of wheat genotypes to phosphorus fertilization under rainfed conditions in the Mediterranean region of Turkey. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, AUG 18 2010.

 

6. Phosphorous fertilizer efficiency and mycorrhizal infection in corn genotypes

Times Cited:  3

This article has been cited 3 times in Web of Knowledge.

Ibrikci, H. Genotypic Responses of Corn to Phosphorus Fertilizer Rates in Calcareous Soils. COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, 2009.

Ryan, J. Crop Nutrients for Sustainable Agricultural Production in the Drought-Stressed Mediterranean Region. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, OCT 2008.

Ryan, John. Application of soil and plant analysis for applied research and development in west Asia-North Africa: An international center's perspective. COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, 2006.

 

7. Phosphorus Use Efficiency of Wheat Genotypes Grown in Calcareous Soils

Times Cited:  2

This article has been cited 2 times in Web of Knowledge.

Lopez-Pineiro, Antonio. De-Oiled Two-Phase Olive Mill Waste Application Impact on Phosphorus Sorption and Fractionation in a Mediterranean Soil Under Olive Production. SOIL SCIENCE, JAN 2011.

Korkmaz, Kursat. Responses of wheat genotypes to phosphorus fertilization under rainfed conditions in the Mediterranean region of Turkey. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, AUG 18 2010.

 

8.Optimizing nitrogen fertilizer-use recommendations for winter wheat in a Mediterranean-type environment using tissue nitrate testing

Times Cited:  2

This article has been cited 2 times in Web of Knowledge.

Ryan, John. NITROGEN IN RAINFED AND IRRIGATED CROPPING SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN REGION. ADVANCES IN AGRONOMY, VOLUME 104, 2009.

 

H. YURDIŞI KAYNAKLI PROJELER

1.        Long-Term Vision for the Sustainable Use of the World's Freshwater Resources. CREST-JST. 2010-2015.Yardımcı Araştırmacı

2.        Designing Local Frameworks for Integrated Water Resources Management. Research Institute for Humanity and Nature (RIHN). 2010-2015. Yardımcı Araştırmacı

3.        Identification of origin of salt in irrigated fields using strontium isotope ratio and trace element analysis. JSPS project. 2010-2012. Yardımcı Araştırmacı

4.        Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Fosfor Gübrelemenin Etkileri 1997-2002, IMPHOS (Institut Mondial du Phosphate). Yardımcı Araştırmacı

5.        GAP ve Çukurova Bölgelerinde Fosforlu Gübre Kullanımı ve Yönetimi. 2002-2005, IMPHOS (Institut Mondial du Phosphate). Yardımcı Araştırmacı

6.        Diagnosis and Control of Salinity and Nitrate Pollution in Mediterranean Irrigated Agriculture. 2006-2010, EU Spesific Targeted Research Project/FP6. Yardımcı Araştırmacı

7.        HEAR-MET. Isotope Study in Seyhan Basin The Research Project 19208022 of JSPS Grant in Aid Program. 2007-2010. Yardımcı Araştırmacı

8.        The Assessment of Sustainability of Land and Water Management in the GAP Region, TURKEY. 201-2015, JSPS. Yardımcı Araştırmacı

 

I. YURTİÇİ KAYNAKLI PROJELER

 1. Çukurova Bölgesinde İnsan Sağlığı ve Çiftçi Ekonomisi Açısından Buğdayda Azotlu Gübrelemenin Optimizasyonu. 1996-1999, DPT, Proje Asistanı

2.      Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Azotlu Gübre Kullanımının Optimizasyonu. 1999-2001, TÜBİTAK TARP-1951, Yardımcı Araştırmacı

 1. Buğdayda Hızlı ve Basit- Nirat Doku Testleri Kullanılarak Azot (N) Dozunun Saptanması. 1999-2002, TÜBİTAK TARP-2352, Yardımcı Araştırmacı
 2. Orta Fırat Havzasında Sürdürülebilir Kalkınma için Bilimsel Laboratuvar Altyapı Projesi. 2009-2012, DPT. Yardımcı Araştırmacı
 3. Farklı Fosfor Dozları ve Mısır Genotiplerinin Mısırın P içeriği ve Büyümesi Üzerine Etkileri. 1999, Ç.Ü. Araştırma Fonu, 99 FBE YL 56. Yardımcı Araştırmacı
 4. Çukurova Koşullarında Toprak Çözeltisinde Ölçülen Nitrat-N Analiz Metodlarının İncelenmesi.2000, Ç.Ü. Araştırma Fonu, ZF 2000,18. Yardımcı Araştırmacı
 5. Buğday Bitkisinde Nitrat ve Total Azot Konsantrasyonlarının Hızlı Nitrat Test ve kimyasal İşlemlerle Karşılaştırılarak İncelenmesi. 2001, Ç.Ü. Araştırma Fonu, ZF 2001,19. Yardımcı Araştırmacı
 6. Tarla Koşullarında Farklı Mısır Genotiplerinde Artan N  Dozlarının Farklı Büyüme Dönemlerinde N Kullanım Etkinliği, tane Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. 2002-2004, Ç.Ü. Araştırma Fonu, FBE 2002 D 199. Yardımcı Araştırmacı
 7. Adıyaman Koşullarında Yazlık-Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. KMYOBAP2008-4, ADYÜBAP Yardımcı Araştırmacı
 8. Sera Koşullarında Başaklanma Öncesi veya Sonrasında Yapraktan N Uygulamanın Buğday Verimi ve Özellikle Protein İçeriğine Etkisi. FBE 2002 YL 270, Ç.Ü. Araştırma Fonu. Yardımcı Araştırmacı
 9. Seralarda Damla Sulamada Sulama Suyu İle Verilen Azotun Doz ve Uygulama Sıklığının Hıyarın verim ve Yaprağın Besin İçeriği Üzerine Etkileri. TAGEM/BB/98/04-04-001 (II. Dilim), Yardımcı Araştırmacı
 10. Farklı Sulama Uygulamalarının Mısır Çeşitlerinde Gübre Kullanım Randımanlarına Etkileri. 2004-2006, Ç.Ü. Araştırma Fonu, ZF 2004.BAP10. Yardımcı Araştırmacı
 11. Besni Yöresi Bağlarının Mikro element Durumunun Saptanması. 2008-2009, KMYOBAP-2, ADYÜBAP. Yürütücü

 

İ. ARAŞTIRMA RAPORLARI

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi. K.K.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı-Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bilimsel ve Teknik işbirliği, 2000.
 2. Adıyaman- Besni, Keysun ve Kızılin Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüd ve Haritalaması.  T.C. Başbakanlık KHGM Etüd Ve Proje Dairesi Başkanlığı, ANKARA.
 3. Adıyaman- Kahta Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüd ve Haritalaması. T.C. Başbakanlık KHGM Etüd Ve Proje Dairesi Başkanlığı, ANKARA.

 

 

 

 


Oluşturulma16 Nisan 2013 14:17
Düzenlenme 21 Kasım 2018 10:18
Görüntülenme887