İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülnur TARHAN
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Çoklu İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis (ÇİD-MTB) İzolatları Arasındaki Epidemiyolojik İlişkinin in house PZR Tekniğine Dayalı Moleküler Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
  28.11.2019 - 28.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARASI MİKOBAKTERİ SEMPOZYUMU
  TARHAN GÜLNUR,ÇAPUK SÜMEYYE,EMİKOĞLU ŞERİHAN KÜBRA,CEYHAN İSMAİL
 • Adıyaman İlinde İzole Edilen Mycobacterium bovis İzolatlarının PZR Tabanlı Epidemiyolojik Yöntemlerle (ERIC-PZR, RAPD-PZR, OUT PZR)Tiplendirilmesi
  28.11.2019 - 28.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARASI MİKOBAKTERİ SEMPOZYUMU
  ŞAHİN FUNDA,TARHAN GÜLNUR,CİNOĞLU HALİL,YAKICI GÜLFER,KAYAR MEDİHA BEGÜM
 • Solunum Yolu Örneklerinden İzole EdilenÇoklu İlaca Dirençli Mycobacteriumtuberculosis (ÇİD-MTB) İzolatları ArasındakiEpidemiyolojik İlişkinin in house PZRTekniğine Dayalı Moleküler Yöntemleri İleKarşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
  28.11.2019 - 28.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARLAR ARASI MİKOBAKTERİ SEMPOZYUMU
  TARHAN GÜLNUR,ÇAPUK SÜMEYYE,EMİKOĞLU ŞERİHAN KÜBRA,CEYHAN İSMAİL
 • Adıyaman İlinde Sığır Tüberkülozu Şüphesi Olan Sığırlarda Mycobacterium bovis Varlığının Araştırılması ve Epidemiyolojik Tiplendirilmesi
  28.11.2019 - 28.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu
  CİNOĞLU HALİL,TARHAN GÜLNUR,ŞAHİN FUNDA,KAYAR MEDİHA BEGÜM
 • Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Çoklu İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis (ÇİD-MTB) İzolatlarında Birinci ve İkinci Kuşak İlaçlara Karşı Direnç Mutasyonlarının In House PCR Yöntemi İle Belirlenmesi
  28.11.2019 - 28.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARARASI MİKOBAKTERİ SEMPOZYUMU
  ÇAPUK SÜMEYYE,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • A retrospective evaluation of Mycobacterium abscessus prevelance in pulmonary diseases
  01.07.2018 - 01.07.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL
 • Cutaneous non-tuberculosis mycobacterial infections: A six year Retrospective Evaluation
  01.07.2018 - 01.07.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA
 • A retrospective evaluation of Mycobacterium abscessus prevelance in pulmonary diseases
  01.07.2018 - 01.07.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  39thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA
 • Cutaneous non-tuberculosis mycobacterial infections: A Six Year Retrospective Evaluation
  01.07.2018 - 01.07.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  39thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK H
 • Evaluation of Colorimetric Microplate Alamar Blue (MABA) and Resazurin Microtiter Assay (REMA) for First Line Anti-tuberculosis Drugs Testing of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis
  25.06.2017 - 25.06.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology.
  TARHAN GÜLNUR,AKGÜN SADIK,Bilgin Mehmet,Akbulak Sami
 • The evaluation of seroprevelance and cost of VDRL test conducted on pregnant women who applied to Adıyaman Universitiy Training and Research Hospital, obstetrics and gynecology clinic
  17.05.2017 - 17.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  25.European congressof obstetrics and gynecology
  AKALTUN HATİPOĞLU FİLİZ,TARHAN GÜLNUR,BÜLBÜL MEHMET,DİLBAZ BERNA,AKALTUN CEM
 • Molecular genotyping and drug resistance profiles of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) clinical isolates in Adiyaman province of Turkey
  25.06.2017 - 25.06.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  38thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,YAKICI GÜLFER,KAYAR MEDİHA BEGÜM,AKGÜN SADIK,KÖKSAL FATİH
 • Comprasion of OUT PCR and Spoligotyping to determine Cross Contamination due to False Positive Culture in Mycobacteria Laboratory
  03.07.2016 - 03.07.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  37thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL
 • Evaluation of colorimetrik Microplate Alamar Blue (MABA) and Resazurin microtiter assay (REMA) for first line anti-tuberculosis drugs testing of clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis
  25.06.2017 - 25.06.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  38thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,AKGÜN SADIK,BİLGİN MEHMET,AKBULAK SAMİ
 • The evaluation of virulence factors, biofilm formation and quorum sensing activitity of Legionella species isolated from different sources
  29.11.2017 - 29.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th World Congress and Expo on Applied Microbiology
  TARHAN GÜLNUR,AKGÜN SADIK,Nar Ötgün Selin,karaoğlan meral,ÖZAY YUSUF
 • HIV virüsü epidemiyolojisi ve bulaşma yolları
  01.12.2015 - 01.12.2015
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  01 Aralık Dünya AIDS Günü Paneli
  TARHAN GÜLNUR
 • Standart Mikrobiyolojik Güvenlik Önlemleri
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR
 • Dünyada ve Türkiye de Tüberküloz
  03.04.2014 - 03.04.2014
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Etkinlikleri
  TARHAN GÜLNUR
 • Tüberküloz Verem
  03.04.2014 - 03.04.2014
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi I. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR
 • Nanoteknolojinin Biosidal Uygulamalarındaki Önemi
  19.03.2014 - 19.03.2014
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  III.Ulusal Biosidal Kongresi
  TARHAN GÜLNUR
 • Nanoteknolojinin Biosidal Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi
  01.11.2014 - 01.11.2014
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  III.Ulusal Biosidal Kongresi
  TARHAN GÜLNUR
 • Infectious Diseases in Turkey
  10.05.2012 - 10.05.2012
  Davetli konuşmacı
  Uluslararası
  İngilizce
  Erasmus Öğretim Üyesi HareketlilikProgramı
  TARHAN GÜLNUR
 • Genel Mikrobiyoloji ve Dezenfeksiyon
  21.05.2012 - 21.05.2012
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Halk Sağlığı Alanında Zararlılarla Mücadele Mesul Müdürlük Eğitimi, T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  TARHAN GÜLNUR
 • Havuz ve İçme Suyu Dezenfeksiyonu
  17.11.2011 - 17.11.2011
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  II.Ulusal Biosidal Kongresi
  TARHAN GÜLNUR
 • Dezenfeksiyon Kavramı ve Uygulamaları
  28.03.2011 - 28.03.2011
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Halk Sağlığı Alanında Zararlılarla Mücadele Mesul Müdürlük Eğitimi, T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  TARHAN GÜLNUR
 • Dezenfeksiyon Dezenfektan Kullanımı Etkinlik Testleri Ve Standartların Uygulamadaki Önemi
  04.10.2010 - 04.10.2010
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  I.Ulusal Biosidal Kongresi
  TARHAN GÜLNUR
 • Türkiye de Tüberküloz Mycobacterium tuberculosis in Tanısında Yeni Yaklaşımlar
  16.12.2009 - 16.12.2009
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti-Çukurova Üniversitesi Tropikal Hastalıklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi
  TARHAN GÜLNUR
 • Direnç Sürveyansı İle İlgili Kalite Kontrol Sisteminin Kurulmasında Ulusal Tüberküloz Referans Ve Araştırma Laboratuarının Yeri
  04.11.2009 - 04.11.2009
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Trabzon Mikobakteri Günleri
  TARHAN GÜLNUR
 • Bulaşıcı Hastalıklar Tüberküloz
  04.07.2006 - 04.07.2006
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Hizmetleri Konferansı- Adalet Bakanlığı-Avrupa Konseyi İşbirliği
  TARHAN GÜLNUR
 • Biozarar Bioemniyet
  31.10.2002 - 31.10.2002
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu
  TARHAN GÜLNUR
 • Tüberküloz Laboratuvarlarının Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı Laboratuvar Değerlendirme Aracı TULSA LDA ile performanslarının değerlendirilmesi
  18.11.2015 - 18.11.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  . Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
  ALBAYRAK NURHAN,UÇARMAN NİLAY,ASLANTÜRK AHMET,ŞİMŞEK HÜLYA,ŞİMŞEK HÜSNİYE,BAYRAKTAR FİGEN,LEVENT BELKIS,KILIÇ SELÇUK,ALBAY ALİ,BAYRAKTAR FİGEN,LEVENT BELKIS,TARHAN GÜLNUR
 • ESBL pozitif Escherichia coli izolatlarında TEM OXA SHV CTX M ve IBC genetik determinantlarının dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılıkları
  18.11.2015 - 18.11.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
  DEMİR TÜLİN,TARHAN GÜLNUR
 • Sefoksitine dirençli yada azalmış duyarlılık gösteren Escherichia coli izolatlarında AmpC beta laktamaz ve ESBL enzim tiplerinin araştırılması
  18.11.2015 - 18.11.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
  DEMİR TÜLİN,ÖZDEMİR BURAK,ALAGÖZ GAMZE,TARHAN GÜLNUR
 • Akciğer Tüberkülozu Akciğer Dışı Tüberküloz Tüberküloz Temaslı Grubu Ve Sağlıklı Bireylerde Mycobacterium tuberculosis Antikor Tanısı İçin Yeni Geliştirilmiş Bir İmmunkromotografik Tanı Testinin Değerlendirilmesi
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,KİBAROĞLU EMEL,KILIÇ SELÇUK
 • Balgam Örneklerinde Mikobakterilerin Tanısı İçin AdvanSure TB NTM real time PCR Tanı Kitinin Değerlendirilmesi
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL,ATASEVER MELİKE
 • Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Tanısı İçin Yeni Geliştirilmiş Bir İmmun Kromotografik Tanı Test in Tanı Değerinin Serum Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitesi ve Tüberkülin Cilt Testi İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Saha Çalışması
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,KİBAROĞLU EMEL,KILIÇ SELÇUK
 • Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Üç İmmun kromotografik Testin İKT Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • Yayma negatif ve yayma pozitif balgam örneklerinde Mycobacterium türlerinin tanımlanması için Speed oligo Mycobacteria Testinin Değerlendirilmesi
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,KISA ÖZGÜL,ÖZAY YUSUF
 • Ankara da Solunum Yolu Örneklerinde Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonlarını Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL
 • Adıyaman ilinde HBV DNAPrevalansının Retrospektif Değerlendirmesi
  04.06.2014 - 04.06.2014
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  8. Ulusal Tanısal Ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,ÇİTİL BURAK EKREM,SAYINER HAKAN SEZGİN,ERBİL ÖMER FARUK,AKSÖZ SAMİ
 • Kırşehir ilinde izole edilen genişlemiş spektrumlu beta laktamaz oluşturan Klebsiella pneumoniae Escherichia coli Enterobacter spp ve Pseudomonas spp suşlarında TEM SHV CTXM OXA ve IBC enzim genlerinin polimeraz zincir reaksiyonu ile tanımlanması
  04.06.2014 - 04.06.2014
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  8. Ulusal Tanısal Ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi,
  TARHAN GÜLNUR,DEMİR TÜLİN,TUNCER SERDAR,DADALI MÜMTAZ,GÖRGÜLÜ ÖZKAN
 • Çoklu ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosisizolatlarında yaygın ilaç direncinin araştırılması
  22.05.2013 - 22.05.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXVIII.Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi
  ALANBAYI UMUT,ASLANTÜRK AHMET,KARAGÖZ ALPER,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,DURMAZ RIZA
 • 2005 2010 Yıllarında Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuarı nda Akciğer Örneklerinden İzole Edilen M tuberculosis Kompleks Suşlarının Çoklu Ve Yaygın İlaç Direnci Oranları
  23.03.2011 - 23.03.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,ASLANTÜRK AHMET,ALBAYRAK NURHAN,DURMAZ RIZA,SEZEN FİGEN,MUSTAFA ERTEK
 • Tüberkülozun Tanısında 2 Lik Ogawa Besiyerinin Löwenstain Jensen Besiyeri İle Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi
  23.03.2011 - 23.03.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR
 • Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosisİzolatlarında Rifampisin Ve İzoniazid Direncinin MolekülerTanısı
  15.06.2010 - 15.06.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  6. Ulusal Tanısal Ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
  TARHAN GÜLNUR,ÖZSARAÇ HAMİT,TURSUNOĞLU FİGEN,ŞİMŞEK HÜLYA,TOMBAK AHMET,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL,BASER BERAT,CEYHAN İSMAİL,ERTEK MUSTAFA
 • Balgam örneklerinde Mycobacterium tuberculosis DNA sının beş farklı ekstraksiyon metodu kullanarak in house PCR yöntemiyle değerlendirilmes
  25.04.2006 - 25.04.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TUNCER SERDAR
 • Yayma Pozitif Balgam Örneklerinde Rifampisin Ve İzoniazide Dirençli Mycobacterium tuberculosis in Hızlı Tanısı İçin Genotype MTBDR Testinin Değerlendirilmesi
  15.06.2010 - 15.06.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  6. Ulusal Tanısal Ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
  ÖZSARAÇ HAMİT,TURSUNOĞLU FİGEN,TARHAN GÜLNUR,ATASEVER MELİKE,ŞİMŞEK HÜLYA,KAYAR BEGÜM,TOMBAK AHMET,GÜNER UĞUR,BAŞER BERAT,CEYHAN İSMAİL,KÖKSAL FATİH,ERTEK MUSTAFA
 • Tüberküloz Tanı Laboratuvarlarında Mikroskopi Kalite Kontrol Pilot Uygulaması
  04.11.2009 - 04.11.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Trabzon Mikobakteri Günleri
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,COŞKUN EROL
 • Birinci kuşak antitüberküloz ilaç duyarlılık testlerinde dış kalite kontrol uygulaması ön değerlendirme çalışması
  04.11.2009 - 04.11.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Trabzon Mikobakteri Günleri
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,GÜNER UĞUR
 • Akciğer Ve Akciğer Dışı Klinik Örneklerden Mikobakterilerin Tanısında Erlich Ziehl Neelsen EZN Boyama Löwenstein Jensen LJ Katı Kültür Ve BACTEC MGIT 960 Sisteminin Retrospektif Olarak Değerlendirmesi
  04.11.2009 - 04.11.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Trabzon Mikobakteri Günleri
  ÖZSARAÇ HAMİT,TURSUNOĞLU FİGEN,COŞKUN EROL,GÜNER UĞUR,BAŞER BERAT,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • Mycobacterium tuberculosis suşlarında çoğul ve yaygın ilaç direnç oranları
  29.04.2009 - 29.04.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXIIII.Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi
  CEYHAN İSMAİL,TOMBAK AHMET,TURSUNOĞLU FİGEN,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL,BAŞER BERAT,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR
 • Akciğer tüberkülozu olgularından izole edilen Mycobacterium bovis suşları ve oranları
  25.03.2009 - 25.03.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIIII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  CEYHAN İSMAİL,COŞKUN EROL,GÜNER UĞUR,TARHAN GÜLNUR
 • Tüberküloz tanısında basitleştirilmiş bir yöntem olarak 2 lik Ogawa besiyerinin Löwenstein Jensen besiyeri ile karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
  23.11.2006 - 23.11.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  CEYHAN İSMAİL,COŞKUN EROL,GÜNER UĞUR,TARHAN GÜLNUR
 • Mikobakteri laboratuarlarında çapraz kontaminasyona bağlı yalancı kültür pozitifliklerinin belirlenmesinde iki farklı moleküler tiplendirme yönteminin karşılaştırılması
  23.11.2006 - 23.11.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  CEYHAN İSMAİL,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR
 • Ankara daki iki merkezin dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının sekonder ilaçlara direnç ve spoligotip profilleri
  23.11.2006 - 23.11.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,OCAK FATİH,GÜNER UĞUR
 • Ankara daki iki merkezin dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının sekonder ilaçlara direnç ve spoligotip profilleri
  23.11.2006 - 23.11.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,KISA ÖZGÜL,ALBAY ALİ
 • Solunum ve solunum yolu dışı klinik örneklerde Mycobacterium tuberculosis in hızlı tanısında Rotor Gene Real Time PCR sisteminin retrospektif değerlendirmesi
  23.11.2006 - 23.11.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,COŞKUN EROL,GÜNER UĞUR,CEYHAN İSMAİL
 • Ankara Bölgesi Kedilerinde Bartonella Spp Varlığının Araştırılması
  26.09.2006 - 26.09.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi
  AYDIN NEDİM,ÇELEBİ BEKİR,TARHAN GÜLNUR,KILIÇ SELÇUK
 • Mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması amacıyla üç yöntemin karşılaştırılmas
  25.04.2006 - 25.04.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
  ALP ALPASLAN,TARHAN GÜLNUR,SARIBAŞ ZEYNEP,CEYHAN İSMAİL
 • Aktif tüberkülozlu hastalar hasta yakınları sağlık çalışanları ve tüberküloz laboratuarı personelinde tüberkülin cilt testi ve Quantiferon Gold ELISA testinin değerlendirmesi
  28.04.2005 - 28.04.2005
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  CESUR SALİH,TACİ HOCA NEVİN,TARHAN GÜLNUR,ÇİMEN FİLİZ,CEYHAN İSMAİL,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ASLAN TURAN
 • Serum neopterin düzeylerinin aktif pulmoner tüberkülozlu hastalar sağlık çalışanları ve sağlıklı gönüllülerde karşılaştırılması
  28.04.2005 - 28.04.2005
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi
  ÖZDEMİR DAVUT,CESUR SALİH,ŞENCAN İRFAN,TARHAN GÜLNUR,ASLAN TURAN,CEYHAN İSMAİL,ANNAKKAYA ALİ NİHAT
 • Türkiye deki sağlık çalışanlarında tüberkülin cilt testi ve Quantiferon testinin karşılaştırılması
  28.04.2005 - 28.04.2005
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Toraks Derneği, 8. Yıllık Kongresi
  ÖZDEMİR DAVUT,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,TARHAN GÜLNUR,ŞENCAN İRFAN,CESUR SALİH,BALBAY ÖNER ABİDİN,GÜÇLÜ ERTUĞRUL
 • Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum neopterin düzeyleri
  19.09.2004 - 19.09.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  ASLAN TURAN,CESUR SALİH,TACİ HOCA NEVİN,ÇİMEN FİLİZ,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ŞİPİT TUĞRUL
 • Aktif tüberkülozlu hastalarda ve BCG aşılı sağlıklı bireylerde plazma interferon gamma düzeylerinin karşılaştırılması
  19.09.2004 - 19.09.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  CESUR SALİH,SAKA DİLEK,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,HALUK ÇALIŞIR,ÇALIŞIR HALUK,ÖĞRETENSOY MEHMET
 • Laser insitu keratomileusis LASIK sonrası mikobakteri keratiti şüphesi olan bir olgunun INNO LIPA yöntemi ile hızlı tanısı ve tiplendirilmesi
  28.06.2004 - 28.06.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
  CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH
 • Laboratuarımızda çapraz kontaminasyona bağlı yalancı kültür pozitifliklerinin OUT PCR yöntemi ile doğrulanması
  28.06.2004 - 28.06.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 195, P42, Ankara, 28 Haziran-1 Temmuz
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,OCAK FATİH
 • Akciğer ve akciğer dışı klinik örneklerde Mycobacterium tuberculosis kompleksinin hızlı tanısında Cobas Amplicor Mycobacterium tuberculosis MTB testinin retrospektif değerlendirilmesi
  28.10.2004 - 28.10.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
  TARHAN GÜLNUR,SAYGAN MEHMET BAKIR,CESUR SALİH,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL
 • Değişik kaynaklardan izole edilen Mycobacterium bovis suşlarının moleküler tiplendirilmesi
  28.06.2004 - 28.06.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
  CEYHAN İSMAİL,YARDIMCI HAKAN,TARHAN GÜLNUR
 • Akciğer kaynaklı ve akciğer dışı klinik örneklerde Mycobacterium tuberculosis in hızlı tanısında TaqMan Real Time 5700 PCR sisteminin retrospektif değerlendirilmesi
  09.12.2004 - 09.12.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  V. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu
  TARHAN GÜLNUR,OCAK FATİH,CESUR SALİH,SAYGAN MEHMET BAKIR,GENCER BERRİN,CEYHAN İSMİAL,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL
 • Akciğer tüberkülozunun tanısında klinik bulguların mikroskopi kültür ve moleküler yöntemler ile karşılaştırılması
  09.12.2004 - 09.12.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  V. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu
  TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,ÖZYILMAZ SARAÇ EZGİ,CEYHAN İSMAİL,ERDOĞAN YALÇIN,GÜLER MÜJGAN,KONUR ÖZKAN,ÇİFTÇİ BÜLENT
 • Tüberküloz tanısında üç farklı moleküler yöntemin mikroskopik inceleme ve kültür yöntemiyle karşılaştırılması
  09.12.2004 - 09.12.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  V. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu
  CEYHAN İSMAİL,ALP ALPASLAN,TARHAN GÜLNUR,HASÇELİK AYŞE GÜLŞEN
 • Bölge tüberküloz laboratuarlarından gönderilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının majör antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları
  03.04.2003 - 03.04.2003
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
  SAYGAN MEHMET BAKIR,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL,CESUR SALİH,TARHAN GÜLNUR,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH,BEKER GÜLŞEN,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL
 • Tüberküloz tanısında Auramine Rhodamine boyama yönteminin Erlich Zieehl Nelseen boyama yöntemi ile karşılaştırması
  31.10.2002 - 31.10.2002
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu
  TARHAN GÜLNUR,ORDULU LALE,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH,CEYHAN İSMAİL,CESUR SALİH
 • Tüberküloz tanısında Amplicor Mycobacterium tuberculosis polimeraz zincir reaksiyonu MTB PCR yönteminin değerlendirilmesi
  31.10.2002 - 31.10.2002
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu
  TARHAN GÜLNUR,SAYGAN MEHMET BAKIR,CEYHAN İSMAİL,CESUR SALİH,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL
 • Kronik hemodiyaliz hastalarında HHV 6 enfeksiyon sıklığı
  15.10.2001 - 15.10.2001
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  X. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  TARHAN GÜLNUR,YILMAZ NEZİHA,İLHAN NAFİYE FULYA,ÇELİKER HÜSEYİN
 • Lenfoproliferatif hastalığı olan kişilerde EBV enfeksiyonunun araştırılması
  08.10.2000 - 08.10.2000
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  YILMAZ NEZİHA,TARHAN GÜLNUR,YALÇINKAYA TÜLAY
 • Maligniteli hastalarda HHV 8 antikor prevalansı
  08.10.2000 - 08.10.2000
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  YILMAZ NEZİHA,TARHAN GÜLNUR,GÖKALP NİLGÜN
 • HIV seropozitif kişilerde HHV 6 DNA sıklığı
  08.10.2000 - 08.10.2000
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  TARHAN GÜLNUR,YILMAZ NEZİHA,AYDINURAZ NURAL,UÇAR HASAN
 • Sağlıklı kişilerde ve lenfoproliferatif bozukluğu olan hastalarda HHV 6 virüsünün IFA yöntemi ile antikor dağılımı ve PCR RFLP yöntemi ile varyant analizi
  24.04.2000 - 24.04.2000
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  I. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
  TARHAN GÜLNUR,YILMAZ NEZİHA,KUŞTİMUR SEMRA,GÖKALP NİLGÜN
 • Rapid diagnosis molecular typing patterns and drug susceptibility profiles of mycobacteria isolated from patients with tuberculous meningitis in Ankara
  30.06.2013 - 30.06.2013
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  34thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,HÜLYA ŞİMŞEK,CESUR SALİH,CEYHAN İSMAİL
 • The evaluation of the Speed oligo Mycobacteriaassayforidentification of Mycobacteriumspp From smear positive and negative sputum samples
  29.06.2014 - 29.06.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  35thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,KISA ÖZGÜL,ÖZAY YUSUF
 • The rates of nontuberculous mycobacteria infections of respiratory tract in Ankara A Retrospective Study
  29.06.2014 - 29.06.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  35thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL,KISA ÖZGÜL,CESUR SALİH
 • Evaluation of second line antituberculosis drugs susceptibility testing of multidrug resistant MDR isolates of Mycobacterium tuberculosis using Etest
  30.06.2013 - 30.06.2013
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  34thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH
 • Diagnostic performance of nine nucleic acid amplification test NAAT system for Mycobacterium tuberculosis detection in sputum samples
  01.07.2012 - 01.07.2012
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  33rdAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ÖZYILMAZ SARAÇ EZGİ,CESUR SALİH,ATASEVER MELİKE,ŞİMŞEK HÜLYA
 • Evaluation of MPT64 antigen detection for rapid cofirmation of nontuberculous Mycobacterium NTM and M tuberculosis MTB isolates
  01.07.2012 - 01.07.2012
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  33rdAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL
 • Multi drug resistant ratios of Mycobacterium tuberculosis complex isolates obtained from pulmonary samples between 2003 and 2010 by Turkish National Tuberculosis Reference Laboratory
  26.06.2011 - 26.06.2011
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  32ndAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,ALBAYRAK NURHAN,ASLANTÜRK AHMET,TARHAN GÜLNUR,SEZEN FİGEN
 • Comparative evaluation of three immunochromotographic test ICT for the diagnosis of pulmonary tuberculosis
  26.06.2011 - 26.06.2011
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  28ndAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • Evaluation of AdvanSure TB NTM real time PCR kit for detection of Mycobacteria in sputum specimens
  26.06.2011 - 26.06.2011
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  28ndAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL
 • The evaluation of a novel immunochromotographic test for the detection of antibodies against Mycobacterium tuberculosis in serum samples of pulmonary TB patients extrapulmonaryTB patients TB contacts and healthy individuals
  26.06.2011 - 26.06.2011
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  32ndAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,KİBAROĞLU EMEL,KILIÇ SELÇUK
 • Field evaluation of the diagnostic efficacy of a new designed immunochromotographic test ICT comprasion with serum adenosine deaminase ADA enzyme and tuberulin skin test TST for diagnosis of active pulmonary tuberculosis TB in Turkey
  26.06.2011 - 26.06.2011
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  32ndAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,KİBAROĞLU EMEL,ATASEVER MELİKE,KILIÇ SELÇUK
 • Positive And Negative Feedbacks Of Erasmus Exchange Students In Ahi Evran University
  27.04.2011 - 27.04.2011
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Erasmus Coordinators Conference 2011 and Go-Exchange Education Fair,
  TARHAN GÜLNUR,BAHÇIVAN ERALP,KELEŞ DİLEK
 • Bateriological evaluation of the rotor gene real time PCR for rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis complex in pulmonary and extrapulmonary specimens A retrospective study
  06.07.2008 - 06.07.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  29thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,TURSUNOĞLU FİGEN,TOMBAK AHMET,COŞKUN EROL,CEYHAN İSMAİL
 • Atypical mycobacteria infection in an allogeneic hematopoietic stem cell transplantationpatient with bronchiolitis obliterans
  19.04.2008 - 19.04.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  16th Eurepean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÖZAY AKAN,TARHAN GÜLNUR,SEVİL UMUT,AZAP ALİ
 • First line and second line anti tuberculosis drug susceptibility rates of Mycobacterium tuberculosis clinical isolates in 2005 and 2006
  01.07.2007 - 01.07.2007
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  28thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  ALBAY ALİ,KISA ÖZGÜL,TOMBAK AHMET,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • The distribution of families of drug resistant Mycobacterium tuberculosis isolates
  01.07.2007 - 01.07.2007
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  28thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  KISA ÖZGÜL,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ALBAY ALİ,SARIBAŞ ZEYNEP,TOMBAK AHMET
 • The distribution of families of drug resistant Mycobacterium tuberculosis isolates
  01.07.2007 - 01.07.2007
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  28thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  KISA ÖZGÜL,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ALBAY ALİ,SARIBAŞ ZEYNEP,TOMBAK AHMET
 • Molecular epidemiology and susceptibilities of second line antituberculosis drugs of multi drugs resistance MDR Mycobacterium tuberculosis strains isolated from different region of Turkey
  01.07.2007 - 01.07.2007
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  28thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,DURMAZ RIZA,CEYHAN İSMAİL,GÜNAL SELAMİ,CESUR SALİH
 • CD5 B cells ratio in lepramatous leprosy
  02.04.2005 - 02.04.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  26thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  İLHAN NAFİYE FULYA,GÖDEKMERDAN AHMET,TARHAN GÜLNUR,BULUT VEDAT
 • Evaluation of Quantiferon Gold and Tuberculin Skin Test in patinets with tuberculosis close contact of patients health care workers and tuberculosis laboratory personel
  02.04.2005 - 02.04.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  26thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  CESUR SALİH,TACİ HOCA NEVİN,TARHAN GÜLNUR,ÇİMEN FİLİZ,CEYHAN İSMAİL,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ASLAN TURAN
 • Evaluation of PCR RFLP and INNO LIPA MYCOBACTERIA for rapid identification of Mycobacterial Isolates
  02.04.2005 - 02.04.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  26thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,ALP ALPASLAN,CEYHAN İSMAİL
 • Comparison and evaluation of Real Art MTB RG PCR Genotype Mycobacteria Direct Test and Cobas Amplicor MTB PCR for rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis
  26.04.2005 - 26.04.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  26thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,SAYGAN MEHMET BAKIR
 • A molecular genetic assay for the identification of the clinical mycobacterial species from culture
  02.04.2005 - 02.04.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  26thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  ALP ALPASLAN,TARHAN GÜLNUR,SARIBAŞ ZEYNEP,CEYHAN İSMAİL
 • Serum neopterin levels in patients with active pulmonary tuberculosis in patients with brucellosis and healthy individuals
  02.04.2005 - 02.04.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  15th Eurepean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  CESUR SALİH,AKSARAY SABAHAT,IRMAK HASAN,TARHAN GÜLNUR,ASLAN TURAN,CEYHAN İSMAİL,GÜVENER ENGİN
 • Performance of PCR for the diagnosis of human Brucellosis
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  OBUL MELTEM,CESUR SALİH,TARHAN GÜLNUR,AKSARAY SABAHAT,TEZEREN DENİZ,AHMED KAMRUDDİN
 • Studies on various Bordetella pertussis strains for their growth PT FHA synthesis and immunogenicity
  26.04.1998 - 26.04.1998
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Studies on various Bordetella pertussis strains for their growth, PT - FHA synthesis and immunogenicity
  TARHAN GÜLNUR,ÖZCENGİZ ERKAN
 • Evaluation of potency immunogenicty of pertussis toxoid PT x d and filamentous haemagglutinin FHA components of acellular pertussis vaccine by toxin challenge and HAN EIA methods
  26.04.1998 - 26.04.1998
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  1stWorld Congress On Vaccines And Immunization
  TARHAN GÜLNUR,ÖZCENGİZ ERKAN
 • Undiagnosed Tuberculous Osteomyelitis of the tibia caused by Mycobacterium tuberculosis complex A Case Report
  28.06.2015 - 28.06.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  36thAnnual Congress of the European Society of Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,AKGÜN SADIK,SARI ABDÜLKADİR,SAYINER HAKAN SEZGİN,PEHLİVANOĞLU BETÜL,ERDOĞDU HALİL İBRAHİM,BİLGİN MEHMET
 • Detection of the Mec A gene in methicilin resistant Staphylococcus aureus MRSA using A 3 hour DNA based kit and compared to conventional methods
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  CESUR SALİH,TARHAN GÜLNUR
 • Evaluation of the efficacy of Real Time PCR system for rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Evaluation of the efficacy of Real Time –PCR system for rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis: Preliminary study
  TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH
 • Comprasion of the Erlich Zielh Nelseen and Auramine Rhodamine staining methods in the diagnosis of pulmonary and extrapumonary tuberculosis
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  CESUR SALİH,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,SAYGAN MEHMET BAKIR,OCAK FATİH
 • Helicobacter pylori in bronchiectasis a study of PCR assay in lung tissue of operated patients
  27.09.2003 - 27.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  13 th European Respiratory Society Annual Congress
  GÜLHAN MERAL,DEMİRAĞ FİGEN,ÖZBALCI EZGİ,TARHAN GÜLNUR,AHMED KAMRUDDİN
 • The place and importance of PCR RFLP method in determination of Mycobacteria species in routine laboratory practice
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  The place and importance of PCR-RFLP method in determination of Mycobacteria species in routine laboratory practice
  TARHAN GÜLNUR,AHMET KAMRUDDİN,CEYHAN İSMAİL,OCAK FATİH,CESUR SALİH,SAYGAN MEHMET BAKIR,KOCAGÖZ ZÜHTÜ TANIL
 • Evaluation of efficacy in the molecular diagnosis of tuberculosis Results of international multi center quality control program
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,CESUR SALİH
 • Retrospective evaluation of the efficacy of the COBAS Amplicor MTB system for the rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapulmonary samples
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  TARHAN GÜLNUR,SAYGAN MEHMET BAKIR,CESUR SALİH,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL
 • Diagnostic significance of adenosine deaminase ADA enzyme and platelet factor 4 PF4 levels in active tuberculosis HIV seropositive subjects and cancer patients
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  TARHAN GÜLNUR,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH,YILMAZ NEZİHA,SAKA DİLEK,CEYHAN İSMAİL
 • Causative bacteria of respiratory tract infections in TURKEY by quantitative culture of sputum
  04.09.2003 - 04.09.2003
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd Balkan Conference of Microbiology
  ÖZBALCI EMİNE ÖZGE,AKAN ÖZAY,GÜLHAN MERAL,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,AHMED KAMRUDDİN,NAGATEKE THİYOSHİ

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  British Journal of Medicine and Medical Research
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  International Journal of Tropıcal Dısease Health
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  JOURNAL OF MEDİCAL MİCROBİOLOGY
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Turkish Journal of Medicine
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  Journal of Infectious Non Infectious Diseases
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  Current Journal of Applied Sciences and Technology
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TÜRKİYE KLİNİKLERİ
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Flora
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Turkish Journal of Medical Sciences
  1

Kitaplar

 • Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı
  2017
  Kitap Tercümesi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hipokrat
  Us Dürdal,Başustaoğlu Ahmet,GÜRÜZ ADNAN YÜKSEL,Adiloğlu Ali,Sığ Ali Korhan,AKÇALI ALPER,ERGİN MUSTAFA ALPER,Akşit İlki Arzu,İrvem Arzu,SAYINER AYÇA ARZU,KARAKULLUKÇU ASİYE,ÖZKÜTÜK AYŞE AYDAN,ÜSKÜDAR GÜÇLÜ AYLİN,GÜLCAN AYNUR,KARADENİZLİ AYNUR,Karataş Aysel,Karakoç Ayşe Esra,KALKANCI AYŞE,UĞUR AYŞE RÜVEYDA,GÜRESER AYŞE SEMRA,ÇAĞATAN AYŞE SEYER,KARAHASAN AYŞEGÜL,TAYLAN ÖZKAN HİKMET AYŞEGÜL,FEYZİOĞLU BAHADIR,KAŞKATEPE BANU,SANCAK BANU,BORSA BARIŞ ATA,BEKTÖRE BAYHAN,DİNÇ BEDİA,ÖNGEN BETİGÜL,ÖZHAK BAYSAN BETİL,GÜLTEPE BİLGE SÜMBÜL,DOĞAN BORA,EKİNCİ BORA,CÖMERT KOÇAK BURÇAK,ÖZER BURÇİN,KÜLAH CANAN,BURUK CELAL KURTULUŞ,SÖNMEZ CEMİLE,ÖZKUL KOÇAK CEREN,FURKAN SEVİNDİ DEMET,HANÇER AYDEMİR DEMET,SERTEL ŞELALE DENİZ,ENGİN DERYA,DÜNDAR DEVRİM,KART DİDEM,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,GÜLDEMİR DİLEK,ŞATANA DİLEK,ÖCAL DUYGU,EVREN EBRU,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI ELÇİN,UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL,RUH EMRAH,KAYAR DOĞAN ESRA,KOÇOĞLU MÜCAHİDE ESRA,ÖZKAYA ESRA,ZEYREK FADİLE YILDIZ,TUNÇKANAT FATMA FERDA,KOLAYLI FETİYE,DOĞRUMAN AL FUNDA,CÖMERT FÜSUN,KARAHAN GİZEM,ERKÖSE GENÇ GONCA,ASLAN GÖNÜL,ŞENGÖZ GÖNÜL,ÖNGÜT GÖZDE,ERDEM GÜL,ARAL AKARSU GÜLAY,TEREK ECE GÜLFEM,TARHAN GÜLNUR,AŞIK GÜLŞAH,MALKOÇOĞLU GÜLŞAH,ÇETİN HAZIROLAN GÜLŞEN,HASÇELİK AYŞE GÜLŞEN,AYDOĞAN HAKAN,BARAKE HALİN,ALIŞKAN HİKMET EDA,ONAÇ HİLAL,GAZİ HÖRÜ,ŞİMŞEK HÜLYA,BASKIN ABDURRAHMAN HÜSEYİN,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,KALELİ İLKNUR,TOSUN İLKNUR,SAĞLIK İMRAN,MUMCUOĞLU İPEK,BARAN IRMAK,AKYAR IŞIN,GÖÇMEN JÜLİDE SEDEF,YALÇINKAYA KEZBAN TÜLAY,ERGÜNAY KORAY,CAN KÜBRA,ÇALGIN KEREM,ÜLGER MAHMUT,SELEK MEHMET BURAK,İLKTAÇ MEHMET,YALİNAY MELTEM,GÜLTEKİN MERAL,TURAN MERAL,AYDIN MERVE,YÜCEL MİHRİBAN,ÇETİN MİNE,HÖKELEK MURAT,TELLİ MURAT,BERKTAŞ MUSTAFA,GÜNEY MUSTAFA,ÖZYURT MUSTAFA,ASLAN MÜGE,GÜRAN MÜMTAZ,MAMAL TORUN MÜZEYYEN,PAKAŞTIÇALI NAGEHAN,GÖL NEŞE,KAKLIKKAYA NEŞE,YURTTUTAN UYAR NEVAL,SEPİN ÖZEN NEVGÜN,ÇELİKBİLEK NEVRESTE,ÜNAL NEVZAT,GÜRLER NEZAHAT,YILMAZ NEZİHA,ÇÖPLÜ NİLAY,KARABIÇAK NİLGÜN,KAŞİFOĞLU NİLGÜN,PEKİNTÜRK NİLÜFER,CEVAHİR NURAL,GÜNDOĞDU NURAY,KARACAN SEVER NURDAN,ARDIÇ NURETTİN,ÜNAL ŞAHİN NURİYE,ÜLGER NURVER,GÜRBÜZ OĞUZ ALP,KARATUNA ONUR,BAYLAN ORHAN,BEDİR ORHAN,YILMAZ ÖZLEM,GÜNGÖR ÖZGE,ESER ÖZGEN,KİRİŞÇİ ÖZLEM,YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR,KEŞLİ RECEP,YİŞ REYHAN,BERKEM RUKİYE,YILDIRIM SAİT,TEKİN SATI ZEYNEP,TEZCAN ÜLGER SEDA,KAYA SELÇUK,NAR ÖTGÜN SELİN,USLUCA SELMA,ŞENBAYRAK SENİHA,SÜZÜK SERAP,ÖZYEĞEN ASLAN SEVGİ,ARTUNKAL SEZA,AKÇALI SİNEM,ÖKTEM OKULLU SİNEM,YILMAZ SONER,SÜRÜCÜOĞLU SÜHEYLA,HİLMİOĞLU POLAT SÜHEYLA,ALKIŞ KOÇTÜRK SÜMEYRA,YURTSEVER SÜREYYA GÜL,YILDIRAN ŞİNASİ TANER,EFE ŞİRİN,APAN TEOMAN ZAFER,US TERCAN,KAYMAN TUBA,MÜDERRİS TUBA,VİLKEN TUBA,KULA ATİK TUĞBA,ASLAN TURAN,DEMİR TÜLİN,ARSLAN UĞUR,BAYRAKAL VAHİDE,ÖZ YASEMİN,ALPAY YEŞİM,BEŞLİ YEŞİM,ÇEKİN YEŞİM,YAKUPOĞULLARI YUSUF,AÇIKGÖZ ZİYACİBALİ,MENGELOĞLU FIRAT ZAFER,OTAĞ ZEHRA FEZA,SÖNMEZ TAMER ZEYNEP GÜLDEN
 • Tüberkülozda Bakteriyolojik Tanı
  2014
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sağlık Bakanlığı
  CEYHAN İSMAİL,Saygan MB,Saniç Ahmet,TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,Cesur Salih,Gümüşlü Feyzullah,ERTEK MUSTAFA
 • Her Yönüyle Tüberküloz
  2020
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hipokrat Kitabevi
  TARHAN GÜLNUR,ÇOBAN AHMET YILMAZ,ALBAY ALİ,FİDAN ALİ,BAHA AYŞE,GÜRESER AYŞE SEMRA,YILMAZ AYŞE,TAYLAN ÖZKAN HİKMET AYŞEGÜL,OTLU BARIŞ,ÇAVUŞOĞLU CENGİZ,YAPAR DERYA,KARASARTOVA DJURSUN,GÜNAYDIN ELÇİN,ARSLAN EMİNE,ŞENEL ENGİN,AKÇAY ERHAN,SEZEN FİGEN,GÜNEY GÜVEN,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL,DERİCİ MEHMET KÜRŞAT,OGAN NALAN,UÇARMAN NİLAY,AKDOĞAN ÖZLEM,ERÇEN DİKEN ÖZLEM,ARSLAN SERTAÇ,BULUT SİNAN,SÜRÜCÜOĞLU SÜHEYLA,ÖZKARA ŞEREF,GAZİ UMUT,GÖRKEM ÜMİT,ARI YILMAZ YASEMİN,TANRIVERDİ ÇAYCI YELİZ,BAŞ YILMAZ,YAKUPOĞULLARI YUSUF
 • Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı
  2017
  Kitap Tercümesi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hipokrat Yayınevi
  Us A Dürdal,BAŞUSTAOĞLU AHMET CELAL,USLUCA SELMA,GÜRÜZ ADNAN YÜKSEL,Adiloğlu Ali,Sığ Ali Korhan,AKÇALI SİNEM,ERGİN MUSTAFA ALPER,Arzu Akşit İlki,İrvem Arzu,SAYINER AYÇA ARZU,Karakullukçu, Asiye,ÖZKÜTÜK AYŞE AYDAN,ÜSKÜDAR GÜÇLÜ AYLİN,GÜLCAN AYNUR,KARADENİZLİ AYNUR,Karataş Aysel,Ayşe Esra Karakoç,KALKANCI AYŞE,UĞUR AYŞE RÜVEYDA,KALAY GÜRESER SEMRA,Çağatan Ayşe Seyer,KARAHASAN AYŞEGÜL,TAYLAN ÖZKAN HİKMET AYŞEGÜL,FEYZİOĞLU BAHADIR,KAŞKATEPE BANU,SANCAK BANU,BORSA BARIŞ ATA,Bektöre Bayhan,Dinç Bedia,ÖNGEN BETİGÜL,Özhak Baysan Betil,Sümbül Gültepe Bilge,DOĞAN BORA,EKİNCİ BORA,Cömert Koçak Burçak,ÖZER BURÇİN,KÜLAH CANAN,BURUK CELAL KURTULUŞ,Sönmez Cemile,ÖZKUL KOÇAK CEREN,Furkan Sevindi Demet,HANÇER AYDEMİR DEMET,SERTEL ŞELALE DENİZ,Engin Derya,DÜNDAR DEVRİM,KART DİDEM,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,Güldemir Dilek,ŞATANA DİLEK,ÖCAL DUYGU,EVREN EBRU,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI ELÇİN,UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL,RUH EMRAH,Kayar Doğan Esra,KOÇOĞLU MÜCAHİDE ESRA,ÖZKAYA ESRA,YILDIZ ZEYREK FADİLE,TUNÇKANAT FATMA FERDA,KOLAYLI FETİYE,DOĞRUMAN AL FUNDA,CÖMERT FÜSUN,KARAHAN GİZEM,ERKÖSE GENÇ GONCA,ASLAN GÖNÜL,Şengöz Gönül,ÖNGÜT GÖZDE,Erdem Gül,Aral Akarsu Gülay,Gülfem Terek Ece,TARHAN GÜLNUR,Aşık Gülşah,Malkoçoğlu Gülşah,Gülşen Çetin Hazırolan,HASÇELİK AYŞE GÜLŞEN,Aydoğan Hakan,Barake Halin,ALIŞKAN HİKMET EDA,Onaç Hilal,GAZİ HÖRÜ,ŞİMŞEK HÜLYA,BASKIN ABDURRAHMAN HÜSEYİN,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,KALELİ İLKNUR,TOSUN İLKNUR,SAĞLIK İMRAN,BARAN IRMAK,Mumcuoğlu İpek,AKYAR IŞIN,GÖÇMEN JULİDE SEDEF,YALÇINKAYA KEZBAN TÜLAY,ERGÜNAY KORAY,Can Kübra,Çalgın M Kerem,ÜLGER MAHMUT,Mehmet Burak Selek,İLKTAÇ MEHMET,Yalinay Meltem,Gültekin Meral,Turan Meral,Aydın Merve,Yücel Mihriban,Çetin Mine,HÖKELEK MURAT,TELLİ MURAT,BERKTAŞ MUSTAFA,GÜNEY MUSTAFA,Özyurt Mustafa,ASLAN MÜGE,GÜRAN MÜMTAZ,Müzeyyen Mamal Torun,Nagehan Pakaştıçalı,Göl Neşe,KAKLIKKAYA NEŞE,YURTTUTAN UYAR NEVAL,Sepin Özen Nevgün,Çelikbilek Nevreste,Ünal Nevzat,Gürler Nezahat,YILMAZ NEZİHA,ÇÖPLÜ NİLAY,Karabıçak Nilgün,KAŞİFOĞLU NİLGÜN,Pekintürk Nilüfer,CEVAHİR NURAL,Gündoğdu Nuray,KARACAN SEVER NURDAN,Ardıç Nurettin,Ünal Şahin Nuriye,ÜLGER NURVER,Gürbüz Oğuz Alp,KARATUNA ONUR,BAYLAN ORHAN,BEDİR ORHAN,YILMAZ ÖZLEM,GÜNGÖR ÖZGE,ESER ÖZGEN,Kirişci Özlem,YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR,KEŞLİ RECEP,Yiş Reyhan,Berkem Rukiye,Yıldırım Sait,Tekin Satı Zeynep,TEZCAN ÜLGER SEDA,KAYA SELÇUK,Nar Ötgün Selin,ŞENBAYRAK SENİHA,Süzük Serap,Sevgi Özyeğen Aslan,Seza Artunkal,ÖKTEM OKULLU SİNEM,YILMAZ TALAT SONER,SÜRÜCÜOĞLU SÜHEYLA,Hilmioğlu Polat Süheyla,Alkış Koçtürk Sümeyra,Yurtsever Süreyya Gül,Yıldıran Şinasi Taner,Şirin Efe,APAN TEOMAN ZAFER,US TERCAN,Kayman Tuba,Müderris Tuba,Vilken Tuba,Kula Atik Tuğba,Aslan Turan,Demir Tülin,ARSLAN UĞUR,BAYRAKAL VAHİDE,Öz Yasemin,Alpay Yeşim,BEŞLİ YEŞİM,Çekin Yeşim,YAKUPOĞULLARI YUSUF,Açıkgöz Z Cibali,MENGELOĞLU FIRAT ZAFER,Otağ Zehra Feza,SÖNMEZ TAMER ZEYNEP GÜLDEN
 • Mikrobiyoloji Klinik Bir Yaklaşım
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  İSTANBUL YAYINEVİ
  SAYINER AYÇA ARZU,KALKANCI AYŞE,TAYLAN ÖZKAN HİKMET AYŞEGÜL,BAYRAM AYŞEN,ÇIKMAN AYTEKİN,GÜRESER AYŞE SEMRA,OTLU BARIŞ,TARHAN GÜLNUR
 • Koneman’xxs Color Atlas and Textbook of Diagnostic MicrobiologyKoneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı Türkçe Baskısı
  2017
  Kitap Tercümesi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hipokrat Yayınevi
  BAŞUSTAOĞLU AHMET CELAL,AKÇALI ALPER,ERGİN MUSTAFA ALPER,SAYINER AYÇA ARZU,KARAKULLUKÇU ASİYE,KARADENİZLİ AYNUR,KALKANCI AYŞE,FEYZİOĞLU BAHADIR,KAŞKATEPE BANU,SANCAK BANU,ÖNGEN BETİGÜL,DOĞAN BORA,EKİNCİ BORA,ÖZER BURÇİN,KÜLAH CANAN,DÜNDAR DEVRİM,KART DİDEM,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,ŞATANA DİLEK,EVREN EBRU,UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL,RUH EMRAH,KOÇOĞLU MÜCAHİDE ESRA,ÖZKAYA ESRA,YILDIZ ZEYREK FADİLE,TUNÇKANAT FATMA FERDA,KOLAYLI FETİYE,DOĞRUMAN AL FUNDA,CÖMERT FÜSUN,KARAHAN GİZEM,ERKÖSE GENÇ GONCA,ASLAN GÖNÜL,ÖNGÜT GÖZDE,TARHAN GÜLNUR,HASÇELİK AYŞE GÜLŞEN,ALIŞKAN HİKMET EDA,GAZİ HÖRÜ,BASKIN ABDURRAHMAN HÜSEYİN,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,KALELİ İLKNUR,TOSUN İLKNUR,SAĞLIK İMRAN,MUMCUOĞLU İPEK,IRMAK BARAN,AKYAR IŞIN,GÖÇMEN JULİDE SEDEF,YALÇINKAYA KEZBAN TÜLAY,ERGÜNAY KORAY,CAN KÜBRA,ÇALGIN MUSTAFA KEREM,ÜLGER MAHMUT,İLKTAÇ MEHMET,YALINAY AYŞE MELTEM,GÜLTEKİN MERAL,AYDIN MERVE,ÇETİN BALIKÇI MİNE,TELLİ MURAT,BERKTAŞ MUSTAFA,GÜNEY MUSTAFA,ÖZYURT MUSTAFA,ASLAN MÜGE,GÜRAN MÜMTAZ,TORUN MÜZEYYEN,NAGEHAN PAKAŞTIÇALI,NEŞE GÖL,KAKLIKKAYA NEŞE,YURTTUTAN UYAR NEVAL,ÖZEN NEVGÜN SEPİN,ÇELİKBİLEK NEVRESTE,GÜRLER NEZAHAT,YILMAZ NEZİHA,ÇÖPLÜ NİLAY,KAŞİFOĞLU NİLGÜN,CEVAHİR NURAL,KARACAN SEVER NURDAN,ÜLGER NURVER,KARATUNA ONUR,BAYLAN ORHAN,BEDİR ORHAN,YILMAZ ÖZLEM,ESER ÖZGEN,YURDAKUL PINAR,KEŞLİ RECEP,TEZCAN ÜLGER SEDA,KAYA SELÇUK,AKÇALI SİNEM,EFE ŞİRİN,APAN TEOMAN ZAFER,US TERCAN,ASLAN TURAN,ARSLAN UĞUR,BAYRAKAL VAHİDE,ALPAY YEŞİM,BEŞLİ YEŞİM,YAKUPOĞULLARI YUSUF,AÇIKGÖZ ZİYACİBALİ,MENGELOĞLU FIRAT ZAFER,OTAĞ ZEHRA FEZA,SÖNMEZ TAMER ZEYNEP GÜLDEN
 • Mikrobiyoloji Klinik Yaklaşım
  2017
  Kitap Tercümesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Garland Science
  KOÇOĞLU MÜCAHİDE ESRA,EMEKTAŞ GÜROL,DAYAN SAİM,SAYINER AYÇA ARZU,KALKANCI AYŞE,ÖZKAN AYŞEGÜL TAYLAN,BAYRAM AYŞEN,ÇIKMAN AYTEKİN,GÜRESER A SEMRA,OTLU BARIŞ,GÜLHAN BARIŞ,BEKTÖRE BAYHAN,MUTLU DERYA,KARASARTOVA DJURSUN,GÜLEN DUMRUL,US EBRU,YULA ERKAN,ORALKAN EZGİ,ÇAKIRLAR FATMA KÖKSAL,İLHAN NAFİYE FULYA,CAN FÜSUN,BAYRAMOĞLU GÜLÇİN,TARHAN GÜLNUR,AŞIK GÜLŞAH,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,ERGÜNAY KORAY,YAVUZ MEHMET TEVFİK,ÖZDEMİR MEHMET,AYDIN MERVE,ÖZYURT MUSTAFA,BAYLAN ORHAN,ALBAYRAK ÖZGÜR,ÜLGER SEDA TEZCAN,GÖKAHMETOĞLU SELMA,KEÇELİ SEMA AŞKIN,YILDIZ SERAP SÜZÜK,KUMAŞ L TUFAN,TÜZÜNER UĞUR,ÇETİNKOL YELİZ
 • Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  PELİKAN YAYINEVİ
  BAŞUSTAOĞLU AHMET CELAL,US DÜRDAL,TARHAN GÜLNUR,SIĞ ALİ KORHAN,AKÇALI ALPER,ERGİN MUSTAFA ALPER,İLKİ ZEYNEP ARZU,SAYINER AYÇA ARZU,ÖZKÜTÜK AYŞE AYDAN,GÜLCAN AYNUR,KARADENİZLİ AYNUR
 • BURTON SAĞLIK BLİMLERİNDE MİKROBİYOLOJİ
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  İSTANBUL TIP KİTAPEVİ
  ÇOPUR ÇİÇEK AYŞEGÜL,BAYRAM AYŞEN,ÇIKMAN AYTEKİN,BEKTÖRE BAYHAN,SÜMBÜL GÜLTEPE BİLGE,DOĞAN BORA,ÇİTİL BURAK EKREM,ŞATANA DİLEK,ÇİFTÇİ GÖNÜL GÜROL,TARHAN GÜLNUR,DARICI HAKAN,ÇİFTCİ İHSAN HAKKI,ÇİTİL MAHMUT UĞUR,SELEK MEHMET BURAK,IRAZ MERYEM,BAYLAN ORHAN,ACAR OSMAN,TEKBAŞ ÖMER FARUK,ERDOĞAN ÖZCAN,KISA ÖZGÜL
 • 5 Dakikada Enfeksiyon Hastalıkları Değerlendirmesi
  2005
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  Türkçe
  Nobel Kitapevi
  TARHAN GÜLNUR
 • Tüberkülozda Bakteriyolojik Tanı
  2007
  Ulusal
  Türkçe
  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı
  TARHAN GÜLNUR
 • Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuar Tanısına Yönelik Standart Uygulama Prosedürleri
  2008
  Ulusal
  Türkçe
  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı
  TARHAN GÜLNUR
 • İçme Sularında Nontuberculous Mycobacteria İzolasyon Ve İdentifikasyonunda Moleküler Yöntemler
  2005
  Ulusal
  Türkçe
  Mersin Üniversites Tıp Fakültesi
  TARHAN GÜLNUR
 • Çevre Ve İnsan Sağlığına Zararlı Biyolojik Ve Kimyasal Ajanlara Karşı Biyogüvenlik Ve Kimyasal Güvenlik Uygulamaları El Kitabı
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  TARHAN GÜLNUR,ÖZAY YUSUF
 • Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesine Dair Ulusal Stratejik Plan
  2009
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Onur Matbaacılık Ltd. Şti
  TARHAN GÜLNUR
 • Tüberküloz Laboratuvarlarında Kalite Kontrol Standartları Ve Kalite Uygulama Kılavuzu
  2008
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA

Makaleler

 • General Overview of Recombinant DNA Tech¬nology Applications and Usage Areas in Clinical Microbiology
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2578-0190
  TARHAN GÜLNUR
 • Malignitesi ve lenfoproliferatif hastalığı olan hastalardahuman herpesvirüs-8 antikor prevalansı
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-565X
  YILMAZ NEZİHA,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,TOPRAK SELAMİ KOÇAK
 • The prevalence of HHV-6 and variant type in HIV positive patients
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2636-8579
  TARHAN GÜLNUR,YILMAZ NEZİHA,CESUR SALİH
 • Synthetic Peptide Antigens and Common Usage Areas
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2578-0190
  TARHAN GÜLNUR
 • Which Disinfection Method is Effective for Water Disinfection
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2578-0190
  TARHAN GÜLNUR
 • Membrane Receptors:The basic structure and functions
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2637-7802
  TARHAN GÜLNUR
 • Eksozomlar ve Paraziter /Mikotik Enfeksiyonlar
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-0292
  TARHAN GÜLNUR
 • Prevalence of Virulance Gene by Real TimePcr of Legionella Pneumophila Strains Isolated from Different Sources
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2474-7637
  TARHAN GÜLNUR,AKGÜN SADIK,Ötgün Selin Nar,Karaoğlan Meral,ÖZAY YUSUF
 • What is Importance of Nanotechnology in Disinfection Applications: A Mini Review
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2474-7637
  TARHAN GÜLNUR
 • The Place Importance of Serologic Techniques in Tuberculosis Dıagnosis
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  25780190
  TARHAN GÜLNUR
 • Molecular Dıagnostic Tests Used in the Dıagnosisof Tuberculosis
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2578-0190
  TARHAN GÜLNUR
 • Prevalence of Virulance Gene by Real Time PCR of Legionella Pneumophila Strains Isolated from Different Sources
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2474-7637
  TARHAN GÜLNUR,ÖZAY YUSUF,AKGÜN SADIK,ötgün selin,karaoğlan meral
 • The evaluation of the Speed-oligo® Mycobacteria assay for identification of Mycobacterium spp. from smear positive and negative sputum samples
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2578-0190
  TARHAN GÜLNUR,ÖZAY YUSUF,CEYHAN İSMAİL,KISA ÖZGÜL,ŞİMŞEK HÜLYA
 • The Place and Importance of Pcr-Rflp Method In Determination of Mycobacteria Species In Routine Laboratory Practice
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2474-7637
  TARHAN GÜLNUR,KOCAGÖZ ZÜHTÜ TANIL,CESUR SALİH,CEYHAN İSMAİL
 • Field evaluation of the diagnostic efficacy of a new designed immunochromotographic test (ICT) comprasion with serum adenosine deaminase (ADA) enzyme and tuberulin skin test (TST) for diagnosis of active pulmonary tuberculosis (TB) in Turkey
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2474-7637
  TARHAN GÜLNUR,KİBAROĞLU EMEL,CEYHAN İSMAİL,KILIÇ SELÇUK
 • Adıyaman ilinde kan kültürlerinden izole edilen brucella türlerinin identifikasyonu
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • The identification of brucella species isolated from blood cultures in Adıyaman province
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-3630
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Evaluation of three DNA extraction methods of Mycobacterium tuberculosis DNA from Processed Sputum for testing by Three Real Systems
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2474-7637
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları:2011-2016
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0374-9096
  SÜZÜK YILDIZ SERAP,ŞİMŞEK HÜSNİYE,ÇÖPLÜ NİLAY,GÜLAY ZEYNEP,AÇIKGÖZ ÖZLEM,ADALETİ RIZA,AFŞAR İLHAN,AKGÜN SADIK,AKPOLAT NEZAHAT,AKSARAY SEBAHAT,AKSÖZEK ALPER,AKSU EVRİM,AKSU GÖNÜL,AKTAŞ DİLBER,ALIŞKAN EDA HİKMET,ALTINDİŞ MUSTAFA,ALTINÖZ ASİYE,ARAL MURAT, YAŞAR ARSU HATİCE,AŞGIN NERGİS,ATA ÖZDEMİR ŞEVAL,AYDEMİR ŞÖHRET,AYDIN MUSTAFA DERYA,AYDIN OSMAN,AZAP ÖZLEM,BABAOĞLU GÜLÇİN,BACALAN FATMA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,BALCI PERVİN ÖZLEM,BALKÖSE GÜLÇİN,BAŞBULUT EŞE,BAYIK SEYİT AHMET,BAYRAM ARZU,BAYRAM MURAD,BAYRAMOĞLU GÜLÇİN,BEDİR ORHAN,BEKTÖRE BAYHAN,BERKEM RUKİYE,BİLGİLİ HÜLYA,BİLİCİ DİLEK,BULUT YUNUS,CANBERK BERFE MEHMET,CANBOLAT PAMİR,SRICACIRIK NİHAL,CİHANYURDU MERAL,CİRİT OSMAN SEZER,COŞAR MEDİHA,COŞGUN YASEMİN,COŞGUN UMUT,CÖMERT FÜSUN,ÇALIŞKAN ÖZEL GÖNÜL ,TANRIVERDİ ÇAYCI YELİZ,ÇEBER KEMAL,ÇEKİN YEŞİM,ÇELİK CEM,SESLİ ÇETİN EMEL,ÇETİNKAYA ZAFER,ÇOPUR ÇİÇEK AYŞEGÜL,ÇOLAK BURHAN,DAĞI TÜRK HATİCE,DELİALİOĞLU NURAN,DEMİR TÜLİN,DİKENELİ BİLGE,DİLEK SANİYE,DİNÇ FATİH,DOĞAN METİN,DÖMBEKÇİ ESRA,DUMAN CUMA,DÜNDAR DEVRİM,DÜZÇEKER MÜGE,ERDEM GÜL,ERTUĞRUL ÖMÜR,ESER KÖSEOĞLU ÖZGEN,ET LEVENT,ETİZ PINAR,EYİGÖR METİN,GERÇEL SANEM,GERÇEKER DEVRAN,GÖKBOLAT EGEMEN,GÖKER GÜNAY,GÖNÜLLÜ NEVRİYE,GÖRPELİOĞLU SÜHA,GÖZALAN AYŞEGÜL,ÜSKÜDAR GÜÇLÜ AYLİN,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,GÜMÜŞ HALE,GÜR DENİZ,GÜRBÜZ MELAHAT,GÜRBÜZ OĞUZ ALP,GÜRCAN ŞABAN,GÜRDOĞAN KEZBAN,GÜRHAN BARIŞ,GÜRKAN YAKUP,GÜRLER NEZAHAT,GÜVEN AYŞE,HASDEMİR MÜNEVVER UFUK,HAZAR SALİH,HOŞAL EMİNE,IŞIK ŞEREF,İGAN HAKAN,İŞLER HACER,KAÇMAZ BİRGÜL,KALAYCI HACER ÖZLEM,KALEM FATMA,KALKANDELEN KEMAL TURAN,ULUSOY KARACA AYŞE ,UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL,KARAGÜL AYDAN,KARAHAN ZEYNEP CEREN,KARAKOÇ SELAHATTİN,ÖZEN KARAŞAHİN ÖZGE,KARATAŞ AYSEL,KARATUNA ONUR,KAŞİFOĞLU NİLGÜN,KAYA MELEK,KESKİN HAKAN,KEŞLİ RECEP,KILIÇ HÜSEYİN,KILIÇ NİDA,KIRCA NACİ KEMAL,KİBAR FİLİZ,KOÇ FİGEN,KOÇOĞLU MÜCAHİDE ESRA,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,KUZUCU ÇİĞDEM,MENGELOĞLU FIRAT ZAFER,MIZRAKLI AYSEL,MUMCUOĞLU İPEK,MUTLU MUHAMMET ALİ,OCAK ZEYNEP,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,ÖKSÜZ ŞÜKRÜ,ÖNCÜ RECEP,ÖZAKIN CÜNEYT,ÖZBEY NİLGÜN,ÖZCAN MEHMET,ÖZDEMİR AYŞE,ÖZEKİNCİ TUNCER,ÖZEL MUSTAFA FERRUH,ÖZEN NERMİN,ÖZER BURÇİN,ÖZİNEL LEYLA,ÖZKAN ASUMAN,ÖZKAYA ESRA,ÖZTURHAN HAKAN,ÖZTÜRK CANDAN,ÖZYURT MUSTAFA,PARKAN ÖMÜR MUSTAFA,PARLAK ÖMÜR,PAZARLI OYA,PEKİNTÜRK NİLÜFER,PERÇİN RENDERS DUYGU,PINAR AHMET,SANCAK BANU,SANCAKTAR METİN,AKTAŞ SEPETÇİ ELİF ,SEVİNÇ MEHMET EMİN,MİLLETLİ SEZGİN FİKRİYE ,SINIRTAŞ MELDA,ŞEN SEVİNÇ,ŞENTÜRK GÖNÜL ÇİÇEK,TANJU VASVİ,TARHAN GÜLNUR,TAŞKIN HAKAN,TELLİ MURAT,TEMEL FEHMİNAZ,TOPKAYA AYNUR EREN,TOPRAK SEZER,AŞÇI TORAMAN ZUHAL,TUNCER EMİNE İNCİ,TÜMGÖR AYŞEGÜL,TÜRKEL SELÇUK,UÇKAN PETEK DENİZ,KELEŞ ULUDAĞ SELMA ,UNER MAHMUT CELALETTİN,UYANIK MUHAMMET HAMİDULLAH,UZUN ASLIHAN,UZUN NİLGÜN,ÜSTÜN CANDAN,YAĞMUROĞLU AYSEL,YAKUPOĞULLARI YUSUF,YALÇIN BARIŞ,YALINAY AYŞE MELTEM,YAMAN AKGÜN,YANGIN YUSUF ENGİN,YAŞAR EKREM,YAYLA BUKET,YAZGI HALİL,YAZICI VESİLE,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,YERGÖK ÇELİK,ÇELİK YERGÖK HALİDE İLKAY,YILDIRIM UMUT,YILDIZ ÜLVER,AKYÖN YILMAZ YAKUT ,YÜCEL MİHRİBAN,ZER YASEMİN
 • Adıyaman ilinde hepatit C virüsü genotip dağılımının belirlenmesi
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-3630
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Akgün İlkay,Kök Selçuk
 • In-vitro comparison of tigecycline as an alternative to the classical therapy in brucellosis treatment
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0954-139X
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • HBV DNA HCV RNA ve HDV RNA birlikteliğinin değerlendirilmesi 2 yıllık retrospektif çalışma
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1309-3630
  AKGÜN SADIK,SAYINER HAKAN SEZGİN,TARHAN GÜLNUR,AKGÜN İLKAY
 • Evaluation of Resistance Determinants and Clonal Relationship of Extended Spectrum Beta Lactamase Positive Gram Negative Bacterial Strains by PCR and Raman Spectrophotometry
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,DEMİR TÜLİN,TAMER UĞUR,ERYILMAZ MERVE,DADALI MÜMTAZ
 • Comparision of ERIC PCR OUT PCR and Spoligotyping Methods to Diagnose of Cross Contamination with Mycobacterium tuberculosis Adv Biotech Microbiology
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL
 • The Effect of Three Decontamination Methods on COBAS Amplicor Mycobacterium tuberculosis PCR Assay Journal of Medical Microbiology Diagnosis
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,SAYGAN MEHMET BAKIR,CESUR SALİH,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL
 • Akciğer kanserli ve pnömonili olgularda serum neopterin düzeyleri
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BİRENGEL MEHMET SERHAT,CESUR SALİH,TACİ HOCA NEVİN,ÇİMEN FİLİZ,ÇİFTÇİ AYDIN,ELHAN ATİLLA HALİL,TARHAN GÜLNUR
 • Aktif akciğer tüberkülozlu hastalar brusellozlu hastalar ve sağlıklı bireylerdeki serum neopterin düzeyleri
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  CESUR SALİH,AKSARAY SABAHAT,IRMAK HASAN,TARHAN GÜLNUR,ASLAN TURAN,CEYHAN İSMAİL,GÜVENER ENGİN
 • Akciğer Kaynaklı ve Akciğer Dışı Klinik Örneklerde Mycobacterıum tuberculosis in Hızlı Tanısı İçin Artus M tuberculosis Rotor Gene RG Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu PZR Sisteminin Retrospektif Değerlendirmesi
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,TURSUNOĞLU FİGEN,TOMBAK AHMET,COŞKUN EROL,GÜNER UĞUR,CEYHAN İSMAİL
 • Akciğer Kaynaklı ve Akciğer Dışı Tüberkülozun Tanısında Ziehl Neelsen ve Auramin Rodamin Boyama Yöntemlerinin Değerlendirmesi
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  CESUR SALİH,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,SAYGAN MEHMET BAKIR,OCAK FATİH
 • Birinci Kuşak Antitüberkuloz İlac Duyarlılık Testlerinde Dış Kalite Kontrol Uygulaması On Değerlendirme Calışması
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,GÜNER UĞUR
 • Değişik kaynaklardan izole edilen Mycobacterium bovis suşlarının moleküler tiplendirilmesi
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,YARDIMCI HAKAN
 • Mycobacterium chelonae keratitis following laser in situ keratomileusis specifically idendified by INNO LIPA method
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH
 • National tuberculosis reference laboratory experience in multicenter quality control programs for molecular diagnostic of tuberculosis
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,CESUR SALİH
 • Aktif tüberkülozlu hastalar ve aşılı sağlıklı bireylerde interferon gamma düzeylerinin saptanmasında ticari bir enzim immün assay yönteminin değerlendirilmesi
  .2005
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  CESUR SALİH,SAKA DİLEK,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ÇALIŞIR HALUK,ÖĞRETENSOY MEHMET
 • Klinik ve radyolojik bulgular ile akciğer tüberkülozu ön tanısı alan hastaların mikrobiyolojik sonuçları
  .2005
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,ÖZYILMAZ SARAÇ EZGİ,CEYHAN İSMAİL,GÜLER MÜJGAN,KONUR ÖZCAN,ÇİFTÇİ BÜLENT,AKDOĞAN YURDANUR
 • Mycobacterium tuberculosis kompleksinin hızlı tanısında COBAS Amplicor sisteminin retrospektif olarak değerlendirilmesi
  .2005
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR,SAYGAN MEHMET BAKIR,CESUR SALİH,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL
 • Laboratuvar ortamlarında temizlik dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR
 • Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan nükleik asit amplifikasyon yöntemleri
  .2002
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR
 • Tüberküloz tanısında auramine rhodamine ve erlich ziehl nelseen boyama yöntemlerinin karşılaştırılması
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR,ORDULU LALE,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH,CEYHAN İSMAİL,CESUR SALİH
 • Difteri toksininin hızlı saflaştırılması
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÖZCENGİZ ERKAN,HACIÖMEROĞLU MUSTAFA,TARHAN GÜLNUR,AKKUŞ MİNE FERAY
 • Bordetella pertussis filamentöz hemaglutinin ve pertussis toksinin insan periferik kan mononükleer hücrelerinden sitokin IFN Gama IL 4 IL 6 IL 10 IL 12 salgılanmasına etkisi
  .1999
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AYBAY CEMALETTİN,TAYŞİ BÜLENT NURİ,TARHAN GÜLNUR,İMİR TURGUT
 • Difteri toksininin insan doğal öldürücü NK ve lenfokinle uyarılmış öldürücü LAK hücre sitotoksik aktivitelerine etkisi
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AYBAY CEMALETTİN,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,TAYŞİ BÜLENT NURİ,TARHAN GÜLNUR,İMİR TURGUT
 • Değişik Bordetella pertussis suşlarının bağışıklama gücü ve patojeniteleri
  .1995
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TARHAN GÜLNUR,özcengiz erkan
 • The Effect of Diphtheria Toxin on Nitric OxideInduction From RAW264 7 Murine Macrophages
  .1997
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,KAYHAN BAŞAK,AYBAY CEMALETTİN,İMİR TURGUT
 • Measurament of lethal effect of Diphtheria toxin on various cell lines by MTT colorimetric assay
  .1998
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AYBAY CEMALETTİN,TARHAN GÜLNUR,İMİR TURGUT
 • RESISTANCE RATES TO MAJOR ANTI TUBERCULOSIS DRUGS INMYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED FROMSEVEN DIFFERENT REGIONS OF TURKEY IN 2003 2006 PERIOD
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ERGÜN UÇAR,KILIÇ ABDULLAH,CEYHAN İSMAİL,YILMAZ SONER,TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,ÜLGEN GÜLLÜ
 • IDENTIFICATION AND ISOLATION OF NON TUBERCULOUSMYCOBACTERIA FROM ENVIRONMENTAL SAMPLES
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  UĞUR CAFRİ,ASLAN GÖNÜL,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,EMEKDAŞ GÜROL
 • EVALUATION OF QUANTIFERON TB GOLD AND TUBERCULINSKIN TEST IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS CLOSE CONTACT OF PATIENTS HEALTH CARE WORKERS ANDTUBERCULOSIS LABORATORY PERSONNEL
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  CESUR SALİH,TACİ HOCA NEVİN,TARHAN GÜLNUR,ÇİMEN FİLİZ,CEYHAN İSMAİL,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ASLAN TURAN,BİRENGEL MEHMET SERHAT
 • Comparison and Evaluation of Lowenstein Jensen Medium and2 Ogawa Medium for the Diagnosis of Tuberculosis
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR
 • QUALITY ASSESSMENT OF MICROSCOPIC EXAMINATION INTUBERCULOSIS DIAGNOSTIC LABORATORIES A PRELIMINARY STUDY
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,GÜNER UĞUR
 • Evaluation of Second Line Antituberculosis Drug Susceptibilitiesof Multidrug Resistant Mycobacterium tuberculosis ComplexIsolates by E Test Method
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ŞİMŞEK HÜLYA,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH
 • Evaluation of the Distribution of Non tuberculousMycobacteria Strains Isolated in National TuberculosisReference Laboratory in 2009 2010 Turkey
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ALBAYRAK NURHAN,ŞİMŞEK HÜLYA,SEZEN FİGEN,ARSLANTÜRK AHMET,TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL
 • Susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis strains collected from regional tuberculosis laboratories to major antituberculous drugs
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SAYGAN MEHMET BAKIR,OCAK FATİH,CEYHAN İSMAİL,TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,GÜMÜŞLÜ FEYZULLAH,BEKER GÜLŞEN,GÜNER UĞUR,COŞKUN EROL
 • Diagnostic value of Cobas Amplicor MTB and Rotorgene Real Time PCR for tuberculous meningitis A six year retrospective study
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,ŞİMŞEK HÜLYA,CESUR SALİH
 • Prevalence of Human Herpes Virus 6 HHV 6 in Patients with Hemodialysis
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  23320877
  TARHAN GÜLNUR,YILMAZ NEZİHA,İLHAN NAFİYE FULYA,ÇELİKER HÜSEYİN,CESUR SALİH,ÇİFTÇİ AYDIN
 • Diagnostic value of nine nucleic acid amplification test systems for Mycobacterium tuberculosis complex
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,CESUR SALİH,ŞİMŞEK HÜLYA,CEYHAN İSMAİL,ÖZAY YUSUF,ATASEVER MELİKE
 • Extensively Drug resistant Tuberculosis Strains in National Tuberculosis Reference Laboratory Between 2005 And 2010 Turkey
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  23275073
  CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,ARSLANTÜRK AHMET,ALBAYRAK NURHAN,SEZEN FİGEN,TARHAN GÜLNUR
 • Clinical importance of serum neopterin level in patientswith pulmonary tuberculosis
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  CESUR SALİH,ASLAN TURAN,TACİ HOCA NEVİN,ÇİMEN FİLİZ,TARHAN GÜLNUR,ÇİFTÇİ AYDIN,CEYHAN İSMAİL,ŞİPİT TUĞRUL
 • Distribution of Spoligotyping Defined GenotypicLineages among Drug Resistant Mycobacteriumtuberculosis Complex Clinical Isolates in Ankara Turkey
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KISA ÖZGÜL,TARHAN GÜLNUR,GÜNAL SELAMİ,ALBAY ALİ,DURMAZ RIZA,THIERY ZOZIO,ALP ALPASLAN,CEYHAN İSMAİL,TOMBAK AHMET,NALİN RASTOGİ
 • Helicobacter pylori in Bronchiectasis A Polymerase Chain Reaction Assay in Bronchoalveolar Lavage Fluid and Bronchiectatic Lung Tissue
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01884409
  GÜLHAN MERAL,ÖZYILMAZ SARAÇ EZGİ,TARHAN GÜLNUR,FUNDA DEMİRAĞ,NERMİN ÇAPAN,ERTÜRK ARZU,SEMA CANBAKAN,GÜLHAN ERKMEN,KAMRUDDİN AHMED
 • Modulating effects of mucoregulating drugs on the attachment of Haemophilus influenzae
  .2001
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  08824010
  Cheikh Tidiane Ndour,Kamruddin Ahmed,Tomomi Nakagawa,Yamaji Nakano,Akitoyo Ichinose,TARHAN GÜLNUR,Masamichi Aikawa,Nagatake Tsuyoshi
 • Investigation of Bartonella henselae in Cats in Ankara Turkey
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  18631959
  Bekir Celebi,KILIÇ SELÇUK,NİZAMETTİN Aydin,TARHAN GÜLNUR,ÇARHAN AHMET,CAHİT BABÜR
 • Evaluation of the Efficacy of Five DNA ExtractionMethods for the Detection ofMycobacterium tuberculosis DNA in Direct andProcessed Sputum by an In House PCR Method
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  TARHAN GÜLNUR,CEYHAN İSMAİL,ŞİMŞEK HÜLYA,SERDAR TUNCER
 • CD5 B Cells Ratio In Lepromatous Leprosy
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  İLHAN NAFİYE FULYA,GÖDEKMERDAN AHMET,TARHAN GÜLNUR,BULUT VEDAT
 • Comparison of the Tuberculin Skin Test and the Quantiferon Test for Latent Mycobacterium tuberculosis Infections in Health Care Workers in Turkey
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZDEMİR DAVUT,ALİ NİHAT ANAKKAYA,TARHAN GÜLNUR,ŞENCAN İRFAN,SALİH CESUR,BALBAY ÖNER ABİDİN,GÜÇLÜ ERTUĞRUL
 • Serum neopterin concentrations in healthy healthcareworkers compared with healthy controls and patientswith pulmonary tuberculosis
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZDEMİR DAVUT,SALİH CESUR,ANAKKAYA ALİ NİHAT,TARHAN GÜLNUR,NEVİN TACİ HOCA,ŞENCAN İRFAN,ASLAN TURAN,CEYHAN İSMAİL,BALBAY ÖNER ABİDİN,GÜÇLÜ ERTUĞRUL
 • Serum adenosine deaminase enzyme and plasma platelet factor 4 activities in active pulmonary tuberculosis HIV seropositive subjects and cancer patients
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01634453
  TARHAN GÜLNUR,feyzullah Gümüşlü,YILMAZ NEZİHA,Saka Dilek,Ceyhan İsmail,Cesur Salih

Oluşturulma31 Temmuz 2015 15:51
Görüntülenme456