İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülnur TARHAN
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

 • Adıyaman İlinde İzole Edilen Brucella İzolatlarının Konvansiyonel Ve Moleküler Yöntemlerle İdentifikasyonu Ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin Belirlenmesi
  15.04.2015 - 05.01.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman İlinde İzole Edilen Brucella İzolatlarının Konvansiyonel Ve Moleküler Yöntemlerle Biotip Biovar Tiplendirmesi Ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin Belirlenmesi
  02.11.2015 - 28.12.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Değişik kaynaklardan izole edien Legionella türlerinin virulans faktörleri biyofilm formasyonu ve quorum sensing aktivitelerinin değerlendirilmesi
  02.11.2015 - 21.11.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Kırşehir ilinde izole edilen genişlemiş spektrumlu beta laktamaz oluşturan Klebsiella pneumoniae Escherichia coli Enterobacter spp ve Pseudomonas spp suşlarında TEM SHV CTXM OXA ve IBC enzim genlerinin tanısı alt tipleri ve epidemiyolojik profillerinin belirlenmesi
  02.07.2012 - 02.01.2014
  Yönetici
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin çevre ve insan sağlığına zararlı biyolojik ve kimyasal ajanlara karşı standart önlemlerin alınmasında bilgi düzeyinin ölçülmesi ve farkındalık oluşturulması
  13.08.2010 - 13.08.2012
  Yönetici
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Türkiye de bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve epidemiyolojik sürveyans sisteminin güçlendirilmesi projesi
  07.12.2007 - 12.05.2010
  Uzman
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Development of a specific serological kit for the diagnosis of TB
  11.06.2007 - 18.05.2010
  Proje Koordinatörü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Türkiye de çok ilaca dirençli Mycobacterıum tuberculosis suşlarının farklı moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi ve bu suşların ikinci basamak antitüberküloz ilaç duyarlılıklarının belirlenmesi
  19.12.2005 - 28.12.2006
  Yönetici
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Sağlıklı kişilerde ve lenfoproliferatif bozukluğu olan hastalarda HHV 6 virusunun IFA yöntemi ile antikor dağılımı ve PCR RFLP yöntemi ile varyant analizi (SBAG2129)
  16.01.1999 - 23.05.2000
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • T C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Japon Uluslar arası İşbirliği Kuruluşu JICA Türkiyede enfeksiyon hastalıklarının kontrolü projesi
  17.06.2005 - 19.08.2010
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Oluşturulma31 Temmuz 2015 15:51
Görüntülenme418