İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hakan Sezgin SAYİNER
Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 Murat Saracoglu, Sedat Giray Kandemirli, Murat Alper Baran,Hakan Sayiner, Fatma Kandemirli. Investigation of Structure-Activity Relationship Between Chemical Structure and CCR5 Anti HIV-1 Activity in a Class of 1-[N-(Methyl) N(Phenylsulfonyl)Amino]-2-(Phenyl)-4-[4-(Substituted)Piperidin-1-yl]Butane Derivatives:  The Electronic-Topological Approach. Current HIV research (impact factor: 1.98). 09/2011;

 

A2 Saracoglu M, Basaran MA, Thul P,  Sayiner H, Kandemirli SG, Gupta VP, Kandemirli F. ETM and ANN Study for polysubstituted 2H-pyran-2-ones. Med Chem. 2012 Oct 23.

A3. Zeynel Abidin Öztürk, Hakan Sayıner, Mehmet Emin Kuyumcu, Yusuf Yesil, Esen Savas, Bünyamin Kısacık, Yalçın Kepekçi. Mean Platelet Volume İn Assessment Of Brucellosis Disease. Biomedres-India201223(4):541546…

A4. Nur Efe Iris,Hakan Sayıner , Taner Yıldırmak, Funda Simsek, Muret Ersöz Arat. Vancomycin-resistant Enterococcus carrier status in the reanimation units and related risk factors. AJIC: American Journal of Infection Control Volume 41, Issue 3 , Pages 261-262, March 2013

A5. Nur Efe Iris, Hakan Sezgin Sayıner, Taner Yıldırmak, Funda Şimşek, Muret Ersöz
Arat. Distribution of vancomycin resistant enterococci and their resistance pattern determined by surveillance. AfricanJ ournal of Microbiology Research Vol.8(7) , pp. 680-684 , February 2014

A6. Fatma Kandemirli, Can Dogan Vurdu, Murat Alper Başaran, Hakan Sezgin Sayiner, Nathaly Shvets, Anatholy Dimoglo, Vasyl Kovalish and Turgay Polat. Electronic-Topological and Neural Network Approaches to the Structure- Antimycobacterial Activity Relationships Study On Hydrazones Derivatives. Medicinal Chemistry  Volume 11, Number 1, February 2015, pp. 77-85(9)4

A7.  Ruslan Abdullayev, Filiz Cosku Saral b, Ömer Burak Küçükebe, Hakan Sezgin Sayiner,  Cem Bayraktar, Sadik Akgün. Bilateral parotitis in a patient under continuous positive airway pressure treatment. Revısta Brasıleıra De Anestesıologıa. BJANE-240; No. of Pages 3

 

A8. Hakan Sezgin Sayiner, Musa Abes, Burak Ekrem Citil, Hasan Ogunc Apaydin, Sadik Akgun, Ali Haydar Baykan, Halil Ibrahim Erdogdu, Haci Mehmet Inan, Selcuk Aksoz, Shigellosis associated with appendicitis and peritonitis Vol.9(41), pp. 2135-2138 , October 2015 DOI: 10.5897/AJMR2014.7208
A9. S. Sayiner, Hakan; Tepe, Birgül; Erdogdu, Halil; Cevik, M. O Cellulitis-Like SweetSyndrome Preceding Multiple Myeloma.Clinical Immunology, Endocrine & Metabolic Drugs, Volume 2, Number 1, June 2015, pp. 52-55(4)
A10. Kandemirli, Fatma; Dogan Vurdu, Can; Alper Basaran, Murat; Sezgin Sayiner, Hakan; Shvets, Nathaly; Dimoglo, Anatholy; Kovalish, Vasyl; Polat, Turgay Electronic-Topological and Neural Network Approaches to the Structure- Antimycobacterial Activity Relationships Study On Hydrazones Derivatives Medicinal Chemistry, Volume 11, Number 1, February 2015, pp. 77-85(9)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Selcuk Aksoz,Hakan Sezgin Sayıner. Telaprevir for the Treatment of Relapsed Chronic Hepatitis C: A Case Report. APASL 2014

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. F. Kandemirli, M.I. Choudhary, S. Siddiq, M. Saracoglu, H. Sayiner , T. Arslan,  A. Erbay, B. Köksoy. Quantum Chemistry-Molecules for Innovations, Part 2, Chapter 3: Quantum chemical calculations for some isatin thiosemicarbazones. ISBN 978-953-51-0372-1, InTech - Open Access Publisher, pp 25-58, March 2012.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Birgül Tepe, Hakan Sezgin Sayıner, Yelda Karıncalıoğlu. Erken Evrede Lokalize Lyme Hastalığı: Olgu Sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol:18 No:2 2011

D2. Burak Ekrem Çitil, Hakan Sezgin Sayıner, Sadık Akgün, Selçuk Aksöz. The seroprevalance of hepatitis A in Adıyaman, J Contemp Med2015; 5(3): 157-162 doi: 10.16899/ctd.05415

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Nur Efe İris, Hakan Sezgin Sayıner,  Evlin Dinç, Taner Yıldırmak. Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin’e Duyarlı Enterekokların Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları Ve YDAGD Oranlarının Belirlenmesi. Xıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kasım 2005/Antalya

E2.Nur Efe İris, Hakan Sezgin Sayıner, Evlin Dinç, Taner Yıldırmak, Zerrin Aktaş, Bülent Gürler. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Surveyansla Saptanan Vankomisin’e Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları. Xıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kasım 2005/Antalya

E3.  Nur Efe İris, Muret Ersöz, Taner Yıldırmak,  Hakan Sezgin Sayıner,  Burçak Varol, Tülay Erkmen. Klinik Örneklerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Stafilokok Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Xııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Mart 2007/Antalya

E4. Nur Efe İris, Taner Yıldırmak, Mured Ersöz Arat, Hakan Sezgin Sayıner, Evlin Dinç

Steril Vücut Sıvılarından İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Xııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Mart 2007/Antalya

E5. Nur Efe İris, Taner Yıldırmak, Mured Ersöz Arat, Hakan Sezgin Sayıner, Ali Aksu, Erdoğan Ağaç. Yara Örneklerinden İzole Edilen Patojen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Xııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Mart 2007/Antalya

E6. Hakan Sayiner, Murat Saracoglu1,, Murat A. Basaran, Pallavi Thul, , Fatma Kandemirli, V.P. Gupta, Etm And Ann Study For Polysubstıtuted 2h-Pyran-2-Ones,

2nd International Conference On On Computation For Science And Technology July 09-11, 2012 Nıgde, Turkey Pp-41,  Page: 183

 

E7.   Burak Ekrem Çitil, Hakan Sezgin Sayıner,   Sadık Akgün, Selçuk Aksöz. Adıyaman ilinde Hepatit A seroprevalansı. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013

E8.Burak Ekrem Çitil, Bülent Petik, Hakan Sezgin Sayıner, Selçuk Aksöz, Didem Yasemin Sönmez, Mesut Yür. Bir Fasciolosis Olgusu, Tanı Süreci. Buhasder 5.Tepecik Enfeksiyon Günleri Yaşlılık ve Enfeksiyonlar Sempozyumu 2013

E9. Hakan Sezgin Sayıner, Musa  Abeş, Burak Ekrem Çitil, Hasan Öğünç Apaydın, Sadık Akgün. Bir Shigella sonnei Peritoniti  Olgusu. Buhasder 5.Tepecik Enfeksiyon Günleri Yaşlılık ve Enfeksiyonlar Sempozyumu 2013

E10. Abdullayev R, Sayiner HS, Bayraktar C, Akgün S, Küçükebe ÖB. Aralikli Pozitif Havayolu Basinci Tedavisi Sirasinda Gelişen Bilateral Parotit Olgusu. TARK 2013.

E11. Hakan Sezgin Sayiner1, Zeynep Bıyık2, Sadık Akgün3, Mehmet Selim Şahin4, Meral Çeliker5 Tekrarlayan Üriner Sistem İnfeksiyonu Olup, Yaban Mersini Kullanan Hastaların İrdelenmesi. 30. Klimik Kurultayı 2016

E12. Hakan Sezgin Sayiner, Sadık Akgün, Hasan Öğünç Apaydın, Mustafa Göksu, Nail Aksoy, İlkay Akgün, Musa Abes. Toplum Kaynaklı İntraabdominal Enfeksiyonlardan Perfore Apandisit Sonucu Gelişen Peritonitlerde Kültür Antibiyogram Önemi ve Ampirik Antibiyotik Tedavilerinin Değerlendirilmesi. 30. Klimik Kurultayı 2016

 E13. Hakan Sezgin Sayiner, Aynur Süner, Sadık Akgün, Selçuk Aksöz, Seda Güvenç, Burak Çitil, Bülent Petik. Serolojik incelemerde çapraz reaksiyon; Fasciola infeksiyonlarında tanı?. 30. Klimik Kurultayı 2016

E14. Hakan Sezgin Sayiner, Aynur Süner, Mehmet Selim Şahin, Murat Bıyık, Mustafa Yavuz Selçuk, Selçuk Aksöz, Orhan Öznas. Adıyaman İli'nde Endemik Bölgelere Seyahat Öyküsü Olmadan Gelişen 5 Kırım Kongo Hastasının Değerlendirilmesi. 30. Klimik Kurultayı 2016

Sertifikalar:

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ATIK YÖNETİMİ EĞİTİM TOPLANTISI  AĞUSTOS 2008/ANTALYA

HASTANE ENFEKSİYONLARI-ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİ EĞİTİMİ

ŞUBAT 2010/ANKARA

Katıldığı ve Görev Aldığı Kurslar-Eğitimler

XI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

MART 2003/ANTALYA

XXXI. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ  EYLÜL 2004/İZMİR

XII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

KASIM 2005/ANTALYA

XIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

MART 2007/ANTALYA

XIV. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

MART 2009/ANTALYA

5. HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ EKİM 2008/ ANTALYA


Oluşturulma10 Nisan 2013 23:11
Görüntülenme1581