İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hakan Sezgin SAYİNER
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • ŞUUR BULANIKLIĞI ILE GELEN HIPOTROIDIK HASTADAHASHIMOTO ENSEFALITI
  02.10.2019 - 02.10.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  klinik endokrinoloji ve diyabet kongresi
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,ŞAHİN MEHMET SELİM,TÜRKMEN ZEYNEP
 • YOĞUN BAKIM ÜNITELERIMIZDE TAKIP EDILEN HASTALARDAN ALINANKAN KÜLTÜRLERINDE ÜREYEN GRAM NEGATIF BAKTERILERINİRDELENMESI
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VESAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
  ŞAHİN MEHMET SELİM,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Steril vücut sıvılarından izole edilen bakteriler ve antibiyotikduyarlılıkları
  14.03.2007 - 14.03.2007
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2007 Klimik
  İRİS FATMA NUR,Yıldırmak Taner,Ersöz Arat Muret,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Dinç Elvin
 • Yara örneklerinden izole edilen patojen bakteriler ve antibiyotikduyarl›l›klar›
  14.03.2007 - 14.03.2007
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Klimik 2007
  İRİS FATMA NUR,Yıldırmak Taner,Ersöz Arat Muret,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Aksu Ali,Ağaç Erdoğan
 • Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokoksufllar›n›n çeflitli antibiyotiklere duyarl›l›klar›
  14.03.2007 - 14.03.2007
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Klimik 2007
  İRİS FATMA NUR,Ersoz ARAT Muret,Yıldırmak Taner,SAYİNER HAKAN SEZGİN,varol Burçak,Erkmen Tülay
 • Investigation of vancomycin-resistant enterococci faecalcarriage in intensive care units of a Turkish teachinghospital in a two-year period
  19.04.2008 - 19.04.2008
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  İRİS FATMA NUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Arat Muret,Yıldırmak Taner
 • Klinik Örneklerden ‹zole Edilen Vankomisin’xxe Duyarl›Enterokoklar›n Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl›l›klar› ve YüksekDüzey Aminoglikozid Direnç Oranlar›n›n Belirlenmesi
  16.11.2005 - 16.11.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2005 Klimik
  İRİS FATMA NUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Dinç Elvin,Yıldırmak Taner
 • Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde sürveyanslasaptanan Vankomisin’e Dirençli Enterokok’ların antibiyotikduyarlılıkları
  16.11.2005 - 16.11.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Klimik 2005
  İRİS FATMA NUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Dinç Elvin,Gürler Bülent,Yıldırmak Taner
 • Breat Tuberculosis: Imaging Findings
  25.11.2018 - 25.11.2018
  Uluslararası
  İngilizce
  RSNA 2018
  BAYKAN ALİ HAYDAR,İNAN İBRAHİM,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Hasbay Ebru,GÖKSU MUSTAFA,KAFADAR SAFİYE,AYDIN TÜRK BİLGE,ERTÜRK ŞÜKRÜ MEHMET
 • Telaprevir for the Treatment of Relapsed Chronic Hepatitis C: A Case Report
  12.03.2014 - 12.03.2014
  Uluslararası
  İngilizce
  apasl 2014
  Aksöz Selçuk,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Bilgisayarli Tomografinin Perfore Appendisitli Olgularda Ampirik Antibiyoterapiye Katkisi
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi
  BAYKAN ALİ HAYDAR,İNAN İBRAHİM,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • The Nature of Resonance and Hyperconjugation for 5-Methoxy Isatin andIts Anionic, Cationic, Protonated and Deprotonated Form
  26.10.2018 - 26.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  InternationalComputational Science Congress (CSC 2018)
  KANDEMİRLİ FATMA,SAYİNER HAKAN SEZGİN,EVECEN MERYEM
 • Calculated pKa Values of Some Flouro-phenyl Acetoxy Derivatives
  26.10.2018 - 26.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Computational science congress
  Lawar Mustafa,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Brucella epididymo-orchitis: spectrum of imaging findings
  28.02.2018 - 28.02.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ECR 2018-European Congress of Radiology
  BAYKAN ALİ HAYDAR,İnan İbrahim,BAYAR OLGA,AKGÜN SADIK,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Sağlıklı Erişkinde AşılamaOlgular
  05.01.2018 - 05.01.2018
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Erişkinde Aşılama (Gaziantep)
  SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Donöre Ait Pozitif Kan Kültürlerinde Gram Boyamaile Erken Uyarı
  22.03.2018 - 22.03.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI
  AKGÜN SADIK,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Quantum Chemical Studies on Acinetobacter baumannii OxPhos inhibitors
  03.11.2016 - 03.11.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th International Conference on Computation for Science and Technology
  KANDEMİRLİ FATMA,Abdurhim A I S,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Synthesis, Biological Activity and Theoretical Study on Zinc (II) and Nickle (II) Complexes of Isatın and 5-Mrthoxyisatin Thiosemicarbazone Derivates
  07.01.2013 - 07.01.2013
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th International Symposium-cum-Training Course on Molecular Medicine and Drug Research
  KANDEMİRLİ FATMA,Choudhary M Iqbal,Siddiq Sadia,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Olgu 3
  20.11.2015 - 20.11.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Olgularla Antibiyotikler ve Yan Etki Yönetimi (Şanlıurfa)Simpozyum
  SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • DNA Protection And Antibacterial Activities of İsatin 3-(n-cyclohexzyl)thiosemicarbazone against Different Types of Bacteria
  01.12.2017 - 01.12.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
  Ganim Muhammed,ÇELİK ALTUNOĞLU YASEMİN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA,BALOĞLU MEHMET CENGİZ
 • QSAR Study on Thiosemicarbazone Derivatives as Ribonucleotide Reductase Inhibitors
  23.08.2017 - 23.08.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Sixth Bozok Science Workshop: Studies from Nuclei to Nanomaterials withApplications
  Lawar mustafa,YALÇIN İSMAİL,BOLELLİ KAYHAN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Theoretical UV Study of Interaction Ceftriaxone and Phenylalanine
  05.11.2017 - 05.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Sixth International Symposium-cum-Training Course on Molecular Medicine and Drug Research
  KANDEMİRLİ FATMA,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • uNDIAGNOSED TUBERCULOUS OSTEOMYELITIS OF ThE TIBIA CAUSED BY MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEXA CASE REPORT
  28.06.2015 - 28.06.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  36 th Annual Congressof the European Societyof Mycobacteriology
  TARHAN GÜLNUR,AKGÜN SADIK,SARI ABDÜLKADİR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Petik Bülent,AĞIR İSMAİL,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL
 • Theoretical Reaction Mechanism Study of 5-Methoxyisatin-3-(N-Phenyl)Thiosemicarbazone Derivatives and 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl Radical
  22.08.2017 - 22.08.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Sixth Bozok Science Workshop: Studies from Nuclei to Nanomaterials withApplications
  KANDEMİRLİ FATMA,SAYİNER HAKAN SEZGİN,BAKIR TEMEL KAN
 • Adıyaman ilinde Hepatit A seroprevalansı
  09.11.2013 - 09.11.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013
  ÇİTİL BURAK EKREM,SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK,Aksöz Selçuk
 • Bir Fasciolosis Olgusu, Tanı Süreci
  25.10.2013 - 25.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Buhasder 5.Tepecik Enfeksiyon Günleri Yaşlılık ve Enfeksiyonlar Sempozyumu 2013
  ÇİTİL BURAK EKREM,Petik Bülent,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Aksöz Selçuk,Sönmez Didem Yasemin,Mesut Yurt
 • Bir Shigella sonnei Peritoniti Olgusu
  25.10.2013 - 25.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Buhasder 5.Tepecik Enfeksiyon Günleri Yaşlılık ve Enfeksiyonlar Sempozyumu 2013
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,ABEŞ MUSA,ÇİTİL BURAK EKREM,APAYDIN HASAN ÖĞÜNÇ,AKGÜN SADIK
 • Brucella Tanılı Hastaların Aksiyel İskelet MRGörüntülemelerinin Retrospektif YenidenDeğerlendirilmesi
  09.03.2016 - 09.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KLİMİK 2016 - 30. YIL KURULTAYI
  BAYKAN ALİ HAYDAR,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Serolojik İncelemerde Çapraz Reaksiyon Fasciolaİnfeksiyonlarında Tanı?
  09.03.2016 - 09.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KLİMİK 2016 - 30. YIL KURULTAYI
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Süner Aynur,AKGÜN SADIK,Aksöz Selçuk,Güvenç Seda,ÇİTİL BURAK EKREM,Petik Bülent
 • Toplum Kaynaklı İntraabdominal EnfeksiyonlardanPerfore Apandisit Sonucu Gelişen PeritonitlerdeKültür Antibiyogram Önemi ve Ampirik AntibiyotikTedavilerinin Değerlendirilmesi
  09.03.2016 - 09.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KLİMİK 2016 - 30. YIL KURULTAYI
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK,APAYDIN HASAN ÖĞÜNÇ,GÖKSU MUSTAFA,Akgün İlkay,ABEŞ MUSA
 • Adıyaman İli’nde Endemik Bölgelere SeyahatÖyküsü Olmadan Gelişen 5 Kırım Kongo HastasınınDeğerlendirilmesi
  09.03.2016 - 09.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KLİMİK 2016 - 30. YIL KURULTAYI
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Süner Aynur,Şahin Mehmet Selim,BIYIK MURAT,SELÇUK MUSTAFA YAVUZ,Aksöz Selçuk,ÖZNAS ORHAN
 • Tekrarlayan Üriner Sistem İnfeksiyonu Olup, YabanMersini Kullanan Hastaların İrdelenmesi
  09.03.2016 - 09.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KLİMİK 2016 - 30. YIL KURULTAYI
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Bıyık Zeynep,AKGÜN SADIK,Şahin Mehmet Selim,Çeliker Meral

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  İngilizce
  Anti-Infective Agents
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  HİNDİSTAN
  İngilizce
  Journal of Advances in Medicine and Medical Research
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  İngilizce
  Anti-Infective Agents
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İRAN
  İngilizce
  Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  HİNDİSTAN
  İngilizce
  International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  HİNDİSTAN
  İngilizce
  Advances in Research
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  İngilizce
  Clinical Immunology, Endocrine Metabolic Drugs
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Commagene Journal of Biology
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  İngilizce
  Clinical Immunology, Endocrine Metabolic Drugs
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  MAURİTUS
  İngilizce
  African Journal of Microbiology Research
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  International Journal of TROPICAL DISEASE Health
  1

Kitaplar

 • Quantum Chemistry - Molecules for Innovations
  2012
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Intech
  KANDEMİRLİ FATMA,Choudhary M Iqbal,Siddiq Sadial,SARAÇOĞLU MURAT,SAYİNER HAKAN SEZGİN,ARSLAN TANER,Erbay Ayşe

Makaleler

 • Tuberculosis osteomyelitis of the tibia mimicking Brodie abscess: A case report and review of the literature
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2050-313X
  SARI ABDÜLKADİR,DİNÇEL YAŞAR MAHSUT,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,SAYİNER HAKAN SEZGİN,AĞIR İSMAİL,ÇETİN MEHMET ÜMİT
 • Brucella and non-Brucella epididymo-orchitis: comparison of ultrasound findings
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1844-4172
  BAYKAN ALİ HAYDAR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,İNAN İBRAHİM
 • The Quantum Chemical and QSAR Studies for the Development of MRI Contrast
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1012-2354
  SARAÇOĞLU MURAT,KANDEMİRLİ SEDAT GİRAY,SAYİNER HAKAN SEZGİN,BAŞARAN MURAT ALPER,KANDEMİRLİ FATMA
 • Analysis of DNA protection, interaction and antimicrobial activity of isatin derivatives
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0141-8130
  Ganim Mohamed Abdulhamid,BALOĞLU MEHMET CENGİZ,AYGUN AYŞENUR,ÇELİK ALTUNOĞLU YASEMİN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA,ŞEN FATİH
 • Comparative Study of CBS-Q Calculated andExperimental pKa Values for Fluoro-AcetoxyDerivative
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2456-7795
  LAWAR MUSTAFA,Elbadwe Safia,YALÇIN İSMAİL,BOLELLİ KAYHAN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Study of Interaction between Tigecycline and Sulbactam
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2456-9119
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,GENÇ FATMA,KANDEMİRLİ FATMA
 • Synergistic and Antagonistic Effects of Phenylalanine and Various Antibiotics on the Growth of Pathogenic Bacteria
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2191-1630
  ŞEN FATİH,Ganim Mohamed Abdulhamid,BALOĞLU MEHMET CENGİZ,Aygun Aysenur,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA,demirkan buse,Kuyuldar Esra
 • Voltammetric and theoretical study of the interaction of ceftriaxone with phenylalanine
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0324-1130
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,BAKIR TEMEL KAN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Experimental and theoretical investigation of antioxidant activity and capacity of thiosemicarbazones based on isatin derivatives
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1042-6507
  BAKIR TEMEL KAN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Quantum Chemical Studies on Some Thiosemicarbazone Derivatives as Ribonucleotide Reductase Inhibitor
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2456-7795
  LAWAR MUSTAFA,BADWE SAFİA,YALÇIN İSMAİL,BOLELLİ KAYHAN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Cytomegalovirus Antibody Titers in Patients with Behcet’s Disease
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2165-8048
  ÖNER RAMAZAN İLYAS,SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK
 • Factors that Could Increase Mortality in Patients with H1N1
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2575-9655
  ŞAHİN TUTAK AYŞE,ÇELİK RAMAZAN,SAYİNER HAKAN SEZGİN,TUTAK ATİLLA
 • Using multiplex PCR as a diagnostic tool to detect methicillinresistant Staphylococcus aureus
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2602-2079
  AKGÜN SADIK,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında indirekthemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzimİmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2146-6009
  AKGÜN SADIK,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KARSLIGİL TEKİN
 • COULD THE RELATIONSHIP BETWEEN CRP AND ALBUMIN / GLOBULIN RATIOBE A CLINICAL ACTIVATION INDICATOR IN BEHÇET’xxS DISEASE?
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2455-3301
  ÖNER RAMAZAN İLYAS,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • The importance of culture-antibiogram and evaluation of the empirical antibiotic treatment in peritonitis due to perforated appendicitis acquired intra-abdominal infection
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0970-938X
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK,APAYDIN HASAN ÖĞÜNÇ,GÖKSU MUSTAFA,AKSOY NAİL,Akgun İlkay,ABEŞ MUSA
 • Distribution of Candida Species Isolated from Blood CulturesOver a Period of Four Years
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2602-3164
  AKGÜN SADIK,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Kayali Sümeyra
 • EVALUATION OF DAILY CHANGES OF GLOMERULAR FILTRATION RATES IN PATIENTS RECEIVING COLISTIN DUE TO ACINETOBACTER INFECTION IN INTENSIVE CARE UNITE
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2394-3211
  ŞAHİN TUTAK AYŞE,SAYİNER HAKAN SEZGİN,OLT SERDAR
 • The Quantum Chemical and QSAR Studies on Acinetobacter Baumannii Oxphos Inhibitors.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1573-4064
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Abdalrahm AAS,BAŞARAN MURAT ALPER,Kovalishyn Vasyl,KANDEMİRLİ FATMA
 • Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Cases Without Travel History to Endemic Areas in Adıyaman
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1301143X
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Sahin Mehmet Selim,BIYIK MURAT,SELÇUK MUSTAFA YAVUZ,Aksoz Selcuk,Oznas Orhan
 • The Seroprevalance of Hepatitis A in Adıyaman
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2146-6009
  ÇİTİL BURAK EKREM,SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK,AKSÖZ SELÇUK
 • QSAR study of diethyl p-nitrophenyl phosphatederivatives for paraoxonase 1
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Lawar Mustafa,YALÇIN İSMAİL,BAŞARAN MURAT ALPER,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • ETM and ANN study for polysubstituted 2H pyran 2 ones
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Saraçoglu Murat,BAŞARAN MURAT ALPER,Thul Pallav,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Kandemirli Sedat Giray,Gupta Ved Prakash,KANDEMİRLİ FATMA
 • Synthesis, biological activity and theoretical study of some isatin, and their metal complexes
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KANDEMİRLİ FATMA,Rasheed Saima,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Akkaya Yusuf,VURDU CAN DOĞAN,Choudhary M Iqbal
 • MOLECULAR DOCKING STUDIES OF ISATIN-3-THIOSEMICARBAZONE DERIVATIVES AND CT-DNAINTERACTION FOR THEIR ZINC(II) COMPLEXES
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,NSER AHMED MASSOUD MOHAMMED,KAYA YUNUS,BALOĞLU MEHMET CENGİZ,ÇELİK ALTUNOĞLU YASEMİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Antibacterial Activities of Isatin-3-ThiosemicarbazoneDerivatives and Their Metal Complexes against Different Typesof Bacteria
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2251-8843
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Mohammed Nser Ahmed Massoud,Ganim Mohamed Abdulhamid,BALOĞLU MEHMET CENGİZ,ÇELİK ALTUNOĞLU YASEMİN,SARAÇOĞLU MURAT,KANDEMİRLİ FATMA
 • THE REACTION MECHANISM STUDY OF CEFTRIAXONE AND PHENYLALANINE
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2395-4477
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Fascioliasis: Clinical presentation and treatment of three cases
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-1744
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK,Aksoz Selcuk,Guvenc Seda
 • Ceftriaxone and Phenylalanine Combination as Broad Spectrum Antimicrobials Therapy
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  15748855
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Ganim Mohamed,Altunoglu Yasemin,Baloglu Mehmet,KANDEMİRLİ FATMA
 • The Interaction Study with Meropenem and Phenylalanine
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Distribution of vancomycin resistant enterococci and their resistance patterns determined by surveillance
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1996-0808
  İRİS FATMA NUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,funda şimşek,TANER YILDIRMAK,ERSÖZ MURET
 • Synthesis, characterization, quantum chemical calculations and evaluation of antioxidant properties of 1,3,4-thiadiazole derivatives including 2- and 3-methoxy cinnamic acids
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00222860
  GÜR MAHMUT,Muğlu Halit,Çavuş M Serdar,GÜDER AYTAÇ,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • HBV-DNA, HCV-RNA ve HDV-RNA birlikteliğinin değerlendirilmesi: 2 yıllık retrospektif çalışma
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-3630
  AKGÜN SADIK,SAYİNER HAKAN SEZGİN,TARHAN GÜLNUR,Akgün İlkay
 • Bilateral parotitis in a patient under continuous positive airway pressure treatment
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01040014
  Abdullayev Ruslan,Filiz Cosku Saral,Kucukebe Omer Burak,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Bayraktar Cem,AKGÜN SADIK
 • Patients with Recurrent UrinaryTract Infection Using Bilberry
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Bıyık Zeynep,AKGÜN SADIK,Sahin Mehmet Selim,Çeliker Meral
 • Interactions of Ceftriaxone withPhenylalanine and CT-DNA
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Othman Fadhila,Abdelsalam Aisha,BALOĞLU MEHMET CENGİZ,ÇELİK ALTUNOĞLU YASEMİN,KANDEMİRLİ FATMA
 • Structure-activity relationships of 2-pyridinone derivativesfor HIV-1- specific reverse transcriptase inhibitors: withETM And ANNs
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Lawar Mustafa,Dimoglo Anatoly,SARAÇOĞLU MURAT,BAŞARAN MURAT ALPER,KANDEMİRLİ FATMA
 • The identification of brucella species isolated from blood cultures in Adıyaman province
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-3630
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN
 • Investigation of Structure-Activity Relationship Between Chemical Structure and CCR5 Anti HIV-1 Activity in a Class of 1-[N-(Methyl)-N- (Phenylsulfonyl) Amino]-2-(Phenyl)-4-[4-(Substituted)Piperidin-1-yl]Butane Derivatives: The Electronic-Topological Approach
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1570-162X
  Saracoglu Murat,Kandemirli Sedat Giray,Basaran Murat Alper,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Kandemirli Fatma
 • Mean Platelet Volume in Assessment of Brucellosis Disease.
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0970-938X
  ÖZTÜRK ZEYNEL ABİDİN,Kuyumcu Mehmet Emin,SAYİNER HAKAN SEZGİN,YEŞİL YUSUF,Savas Esen,SAYİNER ZEYNEL ABİDİN,Kisacik Bunyamin,Kepekci Yalcin
 • Vancomycin-resistant Enterococcus carrier status in the reanimation units and related risk factors
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0196-6553
  İRİS FATMA NUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Yildirmak Taner,Simsek Funda,Arat Muret Ersoz
 • Electronic-Topological and Neural Network Approaches to the Structure-Antimycobacterial Activity Relationships Study on Hydrazones Derivatives
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1573-4064
  KANDEMİRLİ FATMA,Vurdu Can Dogan,BAŞARAN MURAT ALPER,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Shvets Nathaly,Dimoglo Anatholy,Kovalish Vasyl,POLAT TURGAY
 • In vitro effectiveness of linezolid in brucellosis
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0970-938X
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,AKGÜN SADIK
 • Cellulitis-Like Sweet Syndrome Preceding Multiple Myeloma. A Case Report
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2212-7070
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,Tepe Birgül,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR
 • Shigellosis associated with appendicitis and peritonitis
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1996-0808
  SAYİNER HAKAN SEZGİN,ABEŞ MUSA,ÇİTİL BURAK EKREM,APAYDIN HASAN ÖĞÜNÇ,AKGÜN SADIK,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,BAYKAN ALİ HAYDAR,İNAN HACI MEHMET,AKSÖZ SELÇUK
 • Erken evrede lokalize Lyme hastalığı: Olgu sunumu
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  TEPE Birgül,SAYİNER HAKAN SEZGİN,KARINCAOĞLU Yelda
 • Adıyaman ilinde hepatit C virüsü genotip dağılımının belirlenmesi
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-3630
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN,Akgün İlkay,Kök Selçuk
 • In-vitro comparison of tigecycline as an alternative to the classical therapy in brucellosis treatment
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0954-139X
  AKGÜN SADIK,TARHAN GÜLNUR,SAYİNER HAKAN SEZGİN

Oluşturulma03 Aralık 2016 21:38
Görüntülenme122