İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İbrahim Halil TUĞLUK
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Said Paşa’xxnın Mir’xxâtü’xx İber Adlı Eseri Üzerine
  26.03.2015 - 26.03.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • 17. yy a Ait İki Farklı Harekeli Metnin İmlâ Açısından Değerlendirilmesi
  15.05.2008 - 15.05.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Bir Sebk-i Hindi Şairi Ahmed Vesim ve Şiirlerinde Vatan Telakkisi
  25.11.2010 - 25.11.2010
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Erciyes Üniversitesi VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu- Prof. Dr. Mine Mengi Adına
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • 18. Yüzyıl Şairlerinden Ali Rızaullah Efendi Hayatı Divanı ve Edebî Kişiliği
  15.05.2012 - 15.05.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Metin Şerhi İçin Gerekli Bir Kaynak: Resimli Mazmunlar Sözlüğü
  13.02.2009 - 13.02.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Abbas Vesim’in Düstûru’l Vesîm Fi Tıbbı l Cedîd ve l Kadîm Adlı Eserinin El Hâtimetü l Vesâyâ ilâ Etibbâ Bölümünün Dil ve Üslubu
  04.05.2009 - 04.05.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Erken Dönem Bir Edebiyat Teorisi ve Estetik Kitabı Hikmet-i Edebiyye
  19.05.2016 - 19.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences(IBAD-2016)May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Besnili Sıdkı Efendi ve Dîvânında Yer Alan Ehl-i Beyt Sevgisi
  18.10.2018 - 18.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,CİĞA ÖZKAN
 • Yunus Emre Divanı’ndaki İstifhamların Semantik Açıdan Yorumu
  08.10.2008 - 08.10.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Aksaray Üniversitesi, Aksaray: 8-10 Ekim 2008.
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Klasik Şiirde Mekân İsimlerininBağlamsal Kullanımı: Dergâhnâme Örneği”
  12.05.2017 - 12.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Kayıp Hazinelerimiz Klasik Türk Edebiyatının Yitik Eserleri
  10.05.2012 - 10.05.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Ordu Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına "Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu"
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Erken Dönem Bir Edebiyat Teorisi ve Estetik Kitabı Hikmet i Edebiyye
  19.05.2016 - 19.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Book of Abstracts of 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Osmanlı Türkçesi Çalıştayı
  14.09.2012 - 14.09.2012
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  Osmanlı Türkçesi Çalıştayı
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Mehmet Fuat Köprülü nün Fuzûlî Külliyâtı
  16.09.2015 - 16.09.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  SSHIF2015
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Klasik Türk Edebiyatında Prut Savaşının Yansımaları
  15.05.2009 - 15.05.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Necati Bey Divanı nda Eğitimle İlgili Kavramlar ve Bunların Kullanım Özellikleri
  15.04.2009 - 15.04.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Bey Anısına” 15-17 Nisan 2009
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Klasik Türk Edebiyatında Teşekkür İçerikli Şiirler
  16.10.2009 - 16.10.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından 16-18 Ekim 2009 tarihlerinde Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına düzenlenen V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Osmanlı Şiiri nin Hazineleri Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı
  30.06.2012 - 30.06.2012
  Davetli konuşmacı
  Ulusal
  Türkçe
  "Osmanlı Şiiri'nin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler" Çalıştayı
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Kültür ve Edebiyatında Bahâristân
  15.05.2012 - 15.05.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Klasik Türk Şiirinde İhlas Kavramı
  13.03.2015 - 13.03.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL

Hakemlikler

 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mecmua
  3
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Turkish Studies
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  LITTERA TURCA JOURNAL OF TURKISHLANGUAGE AND LITERATURE
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2015
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  LITTERA TURCA--------------------------------------------------------JOURNAL OF TURKISHLANGUAGE AND LITERATURE
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TURKISH STUDIES Akademik Araştırma Dergisi
  2
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ERDEM İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ
  2
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)
  2
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)
  2

Editörlükler

 • Kara Abdal Süleymân Şemsî Dede Şemsî Dîvânçesi
  2017
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Öncü Kitap
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark Ulakbim
  TANYILDIZ AHMET,TİMUR KEMAL,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,ÇALDAK SÜLEYMAN
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature)
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark Ulakbim
  TANYILDIZ AHMET,TİMUR KEMAL,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,ÇALDAK SÜLEYMAN
 • Adıyaman Üniversitesi 15-16 Mayıs 2009 Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı
  2010
  Diğer Yayınlar
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Anı Yayıncılık ve Reklamcılık
 • HİKMET Akademik Edebiyat Dergisi Journal of Academic Literature
  2015
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Elektronik
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelanı
  2018
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Manas Yayıncılık
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Nergisî ve Nihâlistân’ı
  2010
  Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Kesit Yayınları
  Süleyman ÇALDAK
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇEVİK MUSTAFA,ÇETİN NAZİF,KAYABAŞI BEKİR
 • Adıyaman Üniversitesi İslam Sanatları Topluluğu Tombak ve Bakır İşleme Sergisi Kataloğu
  2016
  Diğer Yayınlar
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi Yayınları
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal Of Academıc Lıterature] Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan Özel Sayısı
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,ÇALDAK SÜLEYMAN,TANYILDIZ AHMET,YAZAR SADIK,TİMUR KEMAL,DAĞLAR ABDÜLKADİR
 • Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım
  2016
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Gazi Kitabevi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TELLİ BURAK
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TELLİ BURAK
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM,TELLİ BURAK
 • Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM,BULDUK TÜRKER BARIŞ,TELLİ BURAK
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TELLİ BURAK
 • HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Konuk Editör
  Dergipark
  YAZAR SADIK,TANYILDIZ AHMET,ÇALDAK SÜLEYMAN,TİMUR KEMAL,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,DAĞLAR ABDÜLKADİR
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  ÇALDAK SÜLEYMAN,TİMUR KEMAL,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET,YAZAR SADIK,DAĞLAR ABDÜLKADİR
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature)
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  ÇALDAK SÜLEYMAN,TİMUR KEMAL,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature)
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark
  ÇALDAK SÜLEYMAN,TİMUR KEMAL,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN,DOĞAN YASİN,KAYABAŞI BEKİR,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇEVİK MUSTAFA,ÇAĞLAR ÇAĞLAR,YETİŞ ÜMİT
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN,DOĞAN YASİN,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇEVİK MUSTAFA,KAYABAŞI BEKİR,ÇAĞLAR ÇAĞLAR,YETİŞ ÜMİT
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  Dergipark
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇEVİK MUSTAFA,ÇETİN NAZİF,KAYABAŞI BEKİR
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  TÜBİTAK
  TİMUR KEMAL,ÇALDAK SÜLEYMAN,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  TÜBİTAK
  TİMUR KEMAL,ÇALDAK SÜLEYMAN,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET
 • Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  TÜBİTAK
  TİMUR KEMAL,ÇALDAK SÜLEYMAN,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  Elektronik
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  Elektronik
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Nâlî Dîvânı
  2010
  Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Kesit Yayınları
  Süleyman Çaldak

Kitaplar

 • Yazılı ve Sözlü Anlatım
  2016
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,TANYILDIZ AHMET,KARABULUT MUSTAFA,ÖZEROL NAZMİ,SÜMER MEHMET,SOMUNCU SELİM,UYSAL YAVUZ,YILMAZ MUSTAFA,TUĞLUK AHMET,EVCİ ALİME,TELLİ BURAK
 • Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelan
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Manas Yayıncılık
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi
  2008
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Anı Yayıncılık
  EMRE İSMET,ALKAYIŞ MUHAMMET FATİH,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,EMRE NERMİN
 • Bursalı Mehmed Tâhir Efendi
  2019
  Kitap Tercümesi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Osmanlıca
  Kriter
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,SOMUNCU SELİM
 • Kitabı Nesîmî
  2019
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Dîvânçe İzmir Müftüsü Mehmed Said Efendi
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Öncü Kitap
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2013
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Enderunlu Hâmid Dîvânı İnceleme Metin
  2010
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Salkımsöğüt Yayınevi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Ahmed Vesîm Dîvânı İnceleme Metin
  2010
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Salkımsöğüt Yayınevi
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
  2014
  Ansiklopedi Maddesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL

Makaleler


Oluşturulma26 Aralık 2012 19:50
Görüntülenme266