İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

 

7. Yayınlar

ESERLER

1-Irfan Aydin, Sevdegul Karadas,Hayriye Gonullu,Ahmet Cumhur Dulger, Epidemiological analysis of poisoning cases in Van, Turkey. JPMA 64: 560; Vol. 64, No. 5, May 2014.

 

2-Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Savaş Güner, İrfan Aydın. Ülkemizin Doğusunda Van ve Çevresinde Hayvanlarla İlişkili Yaralanmaların Analizi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2013; 17:112-116.

 

3- Ahmet Cumhur Dülger, Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Enver Aytemiz,İrfan Aydın and Imdat Dilek. Analyses of Etiologic and Sociodemografic Properties of the Intoxicated Cases in Van City and its Environs.  J Clinic Toxicol 2012. 2:2

 

4- Sevdegül Karadaş, Ayşe Güler, İrfan Aydın. A retrospective analysis of acute poisoning during pregnancy.J Turkish-German Gynecol Assoc 2011;12:199-203

 

5-İrfan Aydın, Sevdegül Karadaş, Burhan Oral Güdü. Senkop Etyolojisinde Nadir Bir Neden: Fahr Hastalığı Anatol J Clin İnvestig 2011: 5(2):108-110.

 

 

6-Hayriye Gonullu, Sevdegul Karadas,  Irfan Aydın, Ertan Vuruskan. ST Elevation Myocardial Infarction Due to Carbon Monoxide Poisoning.The Eurasian Journal of  Medicine    2011;43:125-8.

 

7- Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın, Mustafa Tuncer, Yemlihan Ceylan. Sabit Dozlu Kombine Antihipertansif Ajanlarla Zehirlenme: Olgu Sunumu. Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2011;2(2):48-50.

 

8- Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Fuat Sayır, İrfan Aydın. Yaşlı Hastalarda Nefes Darlığının Nadir Bir Nedeni: Yabancı Cisim Aspirasyonu. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2011.

 

9- Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Bünyamin Sertoğullarından, Duygu Mergan, İrfan Aydın. Spontan Hemopnömotoraks: 8 Olgunun Analizi. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2011.

 

10- Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın, Fatih Selvi, Yavuz Selvi, Hayriye Gönüllü. Nadir Görülen Bir Yöntemle Özkıyım Girişimi: İntramuskuler Süksinilkolin Klorit Enjeksiyonu. Anatolian Journal of Psychiatry 2010;11(Suppl:1):S86

 

11-Ufuk Çobanoğlu, Ahmet Cumhur Dülger, İrfan Aydın, Sulhettin Hemidli. Özefagus Cerrahisi Sonrası Gelişen Gastrobronşial Fistül: iki Olgunun Değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi cilt/volume:73 , Sayı/Number:1 Yıl/Year:2010

 

12- Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Bünyamin Sertoğullarından, Duygu Mergan, İrfan Aydın. Eş Zamanlı Bilateral Spontan Pnömotoraks: 11 Olgunun Retrospektif Analizi.Journal of Clinical and Analytical Medicine 2010

 

13- Fatih Selvi, Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın. Gebelerde Nedir Bir Akut Karın Nedeni: Piyojenik Karaciğer Apsesi. Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2010, Cilt :1 Sayı:2.S:37-39.

 

 

14- İrfan Aydın, Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Fatih Selvi. Ecbalium Elaterium Kullanımına Bağlı Gelişen Uvular Ödem: Olgu Sunumu. JAEMCR 2012; 3(2): 49-51 doi: 10.5505/jaemcr.2012.44127

 

 

8.  Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1- Sevdegül Karadaş, Ayşe Güler, İrfan Aydın. Metformin intoksikasyonu tedavisinde hemodiyaliz: Olgu sunumu. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi.Starlight Hotel & Convention Center. 6-9 Mayıs 2010. Belek, Antalya.

 

2- Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, İrfan Aydın, M.Reşit Öncü. Alternatif  Tedavi Yöntemlerine Bağlı Gelişen Kontakt Dermatiits: Dört Olgu sunumu. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi.Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

3- Hayriye Gonullu, Sevdegul Karadas,  Irfan Aydın, Ertan Vuruskan. Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Gelişen ST Elevasyonlu Myokard Infarktüsü. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi.Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

4- Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş,  İrfan Aydın,  Ahmet  Cumhur  Dülger. Acil Servise Akut Karın İle Başvuran Renal İnfarkt Olgusu.VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

5- İrfan Aydın, Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Ahmet Cumhur Dülger. Acil Servise  Başvuran Zehirlenme Olgularının Retrospektif ve Prospektif Analizi. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

6- İrfan Aydın, M.Reşit Öncü, Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü. Ürolojik Bir Acil: Penil Fraktür.  VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

7- Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın, Hayriye Gönüllü, M.Reşit Öncü. Plastik Mermi Sonucu Oluşan Yaralanmalı Dört Olgu Sunumu.VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

8- Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın, Hayriye Gönüllü, M.Reşit Öncü. Acil Servise Başvuran Rektal Prolapsus : Olgu Sunumu.VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

 

9-Özlem Güler, Irfan Aydın, Mehmet Akif Dokuzoğlu, Ibrahim Tunç. A case acute cholecystitis with asymptometic massive pulmoner embolism.10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

10- Irfan Aydın, Ozlem Guler, Mehmet Akif Dokuzoğlu, Ibrahim Tunc. Is an Emergency or not?. Hemifacial Spasm.10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

11- Hayriye Gönüllü,Sevdegül Karadas,Irfan Aydın, Mustafa Şahin. Hiccup Treatment Options in Emergency Department: Grape Vinegar. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

12-  Irfan Aydın,Hasan Oğünç Apaydın,Ozlem Güler,Mehmet Akif Dokuzoğlu,Ibrahim Tunç. Two cases of injuries with porcupine quill. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

13- Mehmet Akif Dokuzoğlu, Irfan Aydın, Ibrahim Tunç, Özlem Güler. A local effect of phoxim-based insecticides. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

14-Mustafa Göksu, Esma Erdemir Öztürk, Serdar Yormaz, İlhan Ece, Savaş Eriş, İrfan Aydın. Akut Batın Nedeni: Mezenterik Kist Torsiyonu. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

15- Sevdegül Karadaş, Ayşe Güler, İrfan Aydın. Gebelerde Akut Zehirlenmeler. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi.Starlight Hotel & Convention Center.  6-9 Mayıs 2010. Belek, Antalya.

 

16- Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın, Fatih Selvi, Yavuz Selvi, Hayriye Gönüllü. Nadir Görülen Bir Yöntemle Özkıyım Girişimi: İntramüsküler Süksinilkolin klorit enjeksiyonu. 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi. 28-30 Ekim 2010, Erzurum, Türkiye.

 

17- Fatih Selvi, Sevdegül Karadaş, İrfan Aydın. Gebelerde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Piyojenik Karaciğer Apsesi. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi.Starlight Hotel & Convention Center. 6-9 Mayıs 2010. Belek, Antalya.

 

9. Katıldığı Kongre, Sempozyum ve Kurslar

1- VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi.Starlight Hotel & Convention Center. 6-9 Mayıs 2010. Belek, Antalya.

2- VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Max Royal Hotel. 26-29 Mayıs 2011. Belek, Antalya.

3- 9. Acil Tıp Güz Sempozyumu. 8-11 Ekim 2009. Edirne.

4- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uyygulayıcı Kursu. 2-5 Haziran 2009. Van.

5- İletişim, Tıp Etiği, Klinik Etik Kursu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. 31.07.2009.Van.

6- Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği HTT-TRK Eğitmen Eğitimi Kursu. 27-30 Nisan 2010. Van.

7- Fleboloji Derneği Toplantısı. Merit Şahmaran Otel. 24-26 Eylül 2010. Van.

8- 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress.15-18 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya.

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

           - Acil Tıp Uzmanları Derneği

           - Türkiye Acil Tıp Derneği

 

11. Yabancı Dil

-   2010 ÜDS Sonbahar Dönemi Yabancı Dil Puanı: 72,5

 


Oluşturulma11 Nisan 2016 12:37
Görüntülenme1223