İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Bildiriler

 • Assessment of a Giant Retroperitoneal Abscess in a Tertiary Care Hospital Emergency Department: An Unusual Case Presentation
  19.05.2016 - 19.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3 rd Intercontinental Emergency Medicine Congress,International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  LÖK UĞUR,BÜYÜKASLAN HASAN,GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI,AYDIN İRFAN
 • Suicide Attempt with Intramuscular Chlorpyrifos Ethyl Injection
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress,International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF
 • Hyponatremia Induced by Oxcarbazepine usage
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress,International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF
 • Gastric Perforation in Two Patients Presenting with Abdominal Pain after Eating Cigkofte (A meal that compose of bulgur, crushed meat and hot pepper)
  16.04.2015 - 16.04.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress,International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  AYDIN İRFAN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF
 • Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Mezenterik Kist Torsiyonu
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  10. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  KURT FEYZİ,GÖKSU MUSTAFA,ERDEMİR ÖZTÜRK ESMA,İLHAN ECE,ERİŞ SAVAŞ,AYDIN İRFAN
 • Is an Emergency or not?: Hemifacial Spasm
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress
  AYDIN İRFAN,GÜLER ÖZLEM,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF,TUNÇ İBRAHİM
 • A local effect of phoxim-based insecticides
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress
  DOKUZOĞLU MEHMET AKİF,AYDIN İRFAN,TUNÇ iBRAHİM,GÜLER ÖZLEM
 • A case acute cholecystitis with asymptometic massive pulmoner embolism
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress
  GÜLER ÖZLEM,AYDIN İRFAN,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF,TUNÇ İBRAHİM
 • Hiccup Treatment Options in Emergency Department: Grape Vinegar
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress
  GÖNÜLLÜ HAYRİYE,KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN,ŞAHİN MUSTAFA
 • ÜROLOJIK BIR ACIL: PENIL FRAKTÜR
  26.05.2011 - 26.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  AYDIN İRFAN,ÖNCÜ MEHMET REŞİT,KARADAŞ SEVDEGÜL,GÖNÜLLÜ HAYRİYE
 • PLASTIK MERMI SONUCU OLUŞAN YARALANMALI DÖRT OLGU SUNUMU
  26.05.2011 - 26.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN,GÖNÜLLÜ HAYRİYE,ÖNCÜ MEHMET REŞİT
 • ALTERNATIF TEDAVI YÖNTEMLERINE BAĞLI GELIŞEN KONTAKT DERMATITIS: DÖRT OLGU SUNUMU
  26.05.2011 - 26.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VII.Ulusal Acil Tıp Kongresi
  KARADAŞ SEVDEGÜL,GÖNÜLLÜ HAYRİYE,AYDIN İRFAN,ÖNCÜ MEHMET REŞİT
 • ACIL SERVISE AKUT KARIN İLE BAŞVURAN RENAL İNFARKT OLGUSU
  26.05.2011 - 26.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  GÖNÜLLÜ HAYRİYE,KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN,DÜLGER AHMET CUMHUR
 • Metformin intoksikasyonu tedavisinde hemodiyaliz: Olgu sunumu
  06.05.2010 - 06.05.2010
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi
  KARADAŞ SEVDEGÜL,GÜLER OKYAY AYŞE,AYDIN İRFAN
 • A rare cause of acute abdomen: combination of situs inversus totalis and acute appendicitis
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  13 th National Emergency Medicine,4 th Intercontinental Emergency Medicine, 4th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
  BÖRTA TAYFUN,LÖK UĞUR,GÜLAÇTI UMUT,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • A Basic Method By CunninghamReduction of Anterior Shoulder Dislocation
  10.11.2016 - 10.11.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5 th Eurasian Congress on Emergency Medicine
  AYDIN İRFAN,POYRAZ MEHMET KAAN,ALGIN ABDULLAH,AĞIR İSMAİL,CEBE İBRAHİM HALİL
 • SNAKE BITES AND SCORPION STINGS WHICH WERE MANAGED IN EMERGENCY SERVICE: A RETROSPECTIVE ANALYSIS
  19.04.2018 - 19.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5.Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress.
  AYDIN İRFAN,TURGUT KASIM
 • İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIK NEDENİYLE ACİL SERVİSTE TROMBOLİTİK YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  21.11.2019 - 21.11.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  15.Türkiye Acil Tıp Kongresi
  AYDIN İRFAN
 • RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WHO GIVEN T-PA IN EMERGENCY DEPARTMENT
  25.04.2019 - 25.04.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6 th Intercontinental Emergency Medicine and 6 th International Critical and Emergency Medicine Congress
  AYDIN İRFAN
 • Akut İnmeli Olgularda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Monosit/HDL Oranının Mortalite Açısından Karşılaştırılması
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6 th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14 th Turkish Emergency Medicine Congress
  AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH

Editörlükler

 • Hayati Tehlike Hasta Yönetimi El Kitabı
  2020
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ
  GÖKEL YÜKSEL,POYRAZ MEHMET KAAN,AYDIN İRFAN

Makaleler

 • Male With Left Lower Quadrant Pain
  12.2017
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  İngilizce
  Annals of Emergency Medicine
  0196-0644
  GÜLAÇTI UMUT,BÖRTA TAYFUN,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • ÖZOFAGUS CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN GASTROBRONŞİYAL FİSTÜL: İKİ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  3.2010
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Ulusal
  Türkçe
  İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
  2619-9793
  ÇOBANOĞLU UFUK,DÜLGER AHMET CUMHUR,AYDIN İRFAN,HEMİDLİ SULHETTİN
 • ST Elevation Myocardial Infarction Due to Carbon Monoxide Poisoning
  6.2011
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Ulusal
  Türkçe
  The Eurasian Journal of Medicine
  1308-8742
  GÖNÜLLÜ HAYRİYE,KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN,VURUŞKAN ERTAN
 • Sabit Dozlu Kombine Antihipertansif AjanlarlaZehirlenme: Olgu Sunumu
  4.2011
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Ulusal
  Türkçe
  Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi
  2149-9934
  KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN,TUNCER MUSTAFA,CEYLAN YEMLİHAN
 • Nadir Bir Özkıyım Girişimi: Süksinilkolin Klorit Enjeksiyonu
  4.2012
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Clinical and Analytical Medicine
  1309-2014
  KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN,SELVİ FATİH,SELVİ YAVUZ,GÖNÜLLÜ HAYRİYE
 • AspirationYaşlı Hastada Nefes Darlığının Nadir Bir Nedeni:Yabancı Cisim Aspirasyonu
  3.2012
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Clinical and Analytical Medicine
  1309-2014
  KARADAŞ SEVDEGÜL,GÖNÜLLÜ HAYRİYE,SAYIR FUAT,AYDIN İRFAN
 • Geniş Eldiven-parmak Tarzı Ayak Yaralanmasına Bir Yaklaşım Acil Serviste Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
  2.2016
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Ulusal
  Türkçe
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  1309-4025
  LÖK UĞUR,BÜYÜKASLAN HASAN,GÜLAÇTI UMUT,AYDIN İRFAN
 • Retrospective Analysis of Female Patients Admitted to Hospital Due to Suicide Attempts
  1.2020
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  ARC Journal of Forensic Science
  2456-0049
  KAFADAR HÜSEYİN,AYDIN İRFAN
 • An analysis for the predictors of ROSC rate in cardiac arrest patients
  2.2020
  Hakemli
  Özgün Makale
  Ulusal
  Türkçe
  Erciyes Medical Journal
  2149-2247
  AYDIN İRFAN,TURGUT KASIM
 • Investigation of the characteristics differentiating complicated and non-complicated appendicitis: A prospective analysis
  5.2020
  Hakemli
  Özgün Makale
  Ulusal
  Türkçe
  Annals of Medical Research
  1300-1744
  TURGUT KASIM,ÖZDAŞ SABRİ,ŞİRİK MEHMET,AYDIN İRFAN
 • Acil Serviste Pantopaque Kullanımına Bağlı Farklı Bir İntraserebral Görüntü Pantopaque Droplets.
  11.2015
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  2458-9179
  AYDIN İRFAN,POYRAZ MEHMET KAAN,POYRAZ MELAHAT,ALGIN ABDULLAH
 • Acil serviste üriner sistem taşlarına bağlı renal kolikhastalarının değerlendirilmesi
  1.2016
  Hakemli
  Özgün Makale
  Ulusal
  Türkçe
  Gaziantep Medical Journal
  2148-3132
  GÜLAÇTI UMUT,POLAT HACI,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN
 • ÜLKEMİZİN DOĞUSUNDA VAN VE ÇEVRESİNDE HAYVANLARLAİLİŞKİLİ YARALANMALARIN ANALİZİ
  5.2013
  Hakemli
  Özgün Makale
  Ulusal
  Türkçe
  İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  2148-6190
  GÖNÜLLÜ HAYRİYE,KARADAŞ SEVDEGÜL,GÜNER SAVAŞ,AYDIN İRFAN
 • Comparison of Clinical and Biochemical Parameters in AtrialFibrillation Patients Using Dabigatran and Rivoraxaban andTheir Relationship with Complications
  3.2020
  Hakemli
  Özgün Makale
  Ulusal
  Türkçe
  İstanbul Medical Journal
  2619-9793
  AYDIN İRFAN,POYRAZ MEHMET KAAN,ALGIN ABDULLAH,AKSEL GÖKHAN,EROĞLU SERKAN EMRE
 • Acil serviste tüp torakostomi uygulanan hastaların sonuçlar
  4.2020
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  2458-9179
  AYDIN İRFAN
 • Spontan Hemopnömotoraks: 8 Olgunun Analizi
  1.2012
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  Journal of Clinical and Analytical Medicine
  1309-2014
  ÇOBANOĞLU UFUK,SAYIR FUAT,SERTOĞULLARINDAN BÜNYAMİN,MERGAN İLİKLERDEN DUYGU,AYDIN İRFAN
 • Eş zamanlı Bilateral Spontan Pnömotoraks: 11 Olgunun Retrospektif Analizi
  9.2011
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  Journal of Clinical and Analytical Medicine
  1309-2014
  ÇOBANOĞLU UFUK,SAYIR FUAT,SERTOĞULLARINDAN BÜNYAMİN,MERGAN İLİKLERDEN DUYGU,AYDIN İRFAN
 • Two Cases of Injuries with Porcupine Quill
  8.2017
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Emergency Medicine Case Reports
  2149-9934
  AYDIN İRFAN,APAYDIN HASAN ÖĞÜNÇ,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF,GÜLER ÖZLEM,TUNÇ İBRAHİM
 • Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları Retrospective Analysis of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) : Admitted to Emergency Service
  12.2017
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  2458-9179
  AYDIN İRFAN,ALTUN YAŞAR,POYRAZ MEHMET KAAN,ALGIN ABDULLAH,KAFADAR HÜSEYİN
 • Demographic Characteristics of Stroke Types in Adıyaman
  3.2018
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  The Turkish Journal of Neurology
  1309-2545
  ALTUN YAŞAR,AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH
 • Stroke Patients with Sinus Rhythm and Atrial Fibrillation: Comparisonof Echocardiography Findings
  9.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
  2149-5807
  ALGIN ABDULLAH,ERDOĞAN MEHMET ÖZGÜR,ÇOLAK ŞAHİN,AYDIN İRFAN,TAYFUR İSMAİL,AFACAN MUSTAFA AHMET,AYDIN HAKAN
 • A retrospective analysis of acute poisoning duringpregnancy
  12.2011
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of the Turkish-German Gynecological Association
  1309-0380
  KARADAŞ SEVDEGÜL,GÜLER AYŞE,AYDIN İRFAN
 • Lower- versus upper-extremity surgery: effect on serum albumin levels
  12.2018
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences
  2415-1300
  AYDIN İRFAN,AĞIR İSMAİL
 • An Analysis with Rotter Internal-External Locus of Control Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Barratt Impulsivity Scale on Patients Who Attempted to Recurrent Suicide
  9.2018
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Eurasian Journal of Emergency Medicine
  2149-5807
  AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH,POYRAZ MEHMET KAAN,KALENDEROĞLU AYSUN
 • Analyses of Etiologic and Sociodemografic Properties of the IntoxicatedCases in Van City and its Environs
  2.2012
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Clinical Toxicology
  2161-0495
  DÜLGER AHMET CUMHUR,KARADAŞ SEVDEGÜL,GÖNÜLLÜ HAYRİYE,AYTEMİZ ENVER,AYDIN İRFAN,DİLEK İMDAT
 • Patients who Die Within Emergency Department: A Descriptive Study
  8.2017
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Mathews Journal of Emergency Medicine
  2474-3607
  BÖRTA TAYFUN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,CEBE İBRAHİM HALİL,ARSLAN EBRU
 • Diagnostic Value of Serum Glial Fibrillary Acidic Protein and S100BSerum Levels in Emergency Medicine Patients with Traumatic versus Nontraumatic Intracerebral Hemorrhage
  1.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Nigerian Journal of Clinical Practice
  1119-3077
  AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH,POYRAZ MEHMET KAAN,YUMRUTAŞ ÖNDER
 • Ecbalium Elaterium Kullanımına Bağlı GelişenUvular Ödem: Olgu Sunumu
  3.2011
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Ulusal
  Türkçe
  Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi
  2149-9934
  AYDIN İRFAN,KARADAŞ SEVDEGÜL,GÖNÜLLÜ HAYRİYE,SELVİ FATİH
 • Gebelerde Nadir Bir Akut Karın Nedeni:Piyojenik Karaciğer Apsesi
  1.2010
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Ulusal
  Türkçe
  Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi
  2149-9934
  SELVİ FATİH,KARADAŞ SEVDEGÜL,AYDIN İRFAN
 • Clinical usefulness of brain-derived neurotrophic factor and visinin-like protein-1 in early diagnostic tests for acute stroke
  11.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  American Journal of Emergency Medicine
  0735-6757
  ALGIN ABDULLAH,ERDOĞAN MEHMET ÖZGÜR,AYDIN İRFAN,POYRAZ MEHMET KAAN,ŞİRİK MEHMET
 • Epidemiological analysis of poisoning cases in Van, Turkey
  5.2014
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Pakistan Medical Association
  0030-9982
  AYDIN İRFAN,KARADAŞ SEVDEGÜL,GÖNÜLLÜ HAYRİYE,DÜLGER AHMET CUMHUR
 • Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children Presenting With Foreign Body Ingestion
  12.2019
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  The American Journal of Emergency Medicine
  0735-6757
  TURGUT KASIM,POYRAZ MEHMET KAAN,SEKMEN EBRU,AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH,YAVUZ ERDAL
 • Multiple Burns Associated with the Alternative Treatment: Cupping Therapy
  3.2017
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  İngilizce
  The Ulutas Medical Journal
  2149-0430
  ALGIN ABDULLAH,AYDIN İRFAN,ŞEN HİLMİ,POYRAZ MEHMET KAAN
 • Cardiovascular risk of levetiracetam overdose for bonsai addiction:arrhythmia and myocardial infarction.
  4.2017
  Hakemli
  Vaka Takdimi
  Uluslararası
  İngilizce
  Biomedical Research
  0976-1683
  ALGIN ABDULLAH,AYDIN İRFAN,POYRAZ MEHMET KAAN,TAŞOLAR MEHMET HAKAN
 • Characteristics of the Traumatic Forensic Cases Admitted ToEmergency Department and Errors in the Forensic Report Writing
  6.2017
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Bulletin of Emergency And Trauma
  2322-3960
  AKTAŞ NURETTİN,GÜLAÇTI UMUT,LÖK UĞUR,AYDIN İRFAN,BÖRTA TAYFUN,ÇELİK MURAT
 • An Analysis with Rotter Internal-External Locus of Control Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Barratt Impulsivity Scale on Patients Who Attempted to Recurrent Suicide
  9.2018
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Eurasian Journal of Emergency Medicine
  2149-6048
  AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH,POYRAZ MEHMET KAAN,KALENDEROĞLU AYSUN
 • Adıyaman İlinde İnme Tiplerinin Demografik Özellikleri.
  3.2018
  Hakemli
  Özgün Makale
  Uluslararası
  İngilizce
  Turkish Journal of Neurology/Turk Noroloji Dergisi
  1309-2545
  ALTUN YAŞAR,AYDIN İRFAN,ALGIN ABDULLAH

Oluşturulma03 Aralık 2016 16:04
Görüntülenme85