İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Kâmil Varınca, 1981 yılında Bayburt'ta doğdu.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olarak Çevre Mühendisliği dalında lisans derecesi kazandı. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında 2006 yılında tamamlayarak Çevre Mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi kazandı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlayarak Kamu Yönetimi dalında lisans derecesi kazandı. 2015 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalındaki doktorasını tamamlayarak Çevre Mühendisliği dalında doktora derecesi kazandı.

Birçok kurs ve eğitime katıldı. 2010 yılında İtalya''nın Cagliari şehrindeki Cagliari Üniversitesinde Çevre Mühendisliği dalında araştırma amaçlı çalışmalarda bulundu.

Birçok gönüllü çalışma ve eğitim faaliyetinde bulundu. Lisans öğrencilik yıllarında öğrenci asistan, yüksek lisans ve doktora öğrencilik yıllarında ise araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Araştırma görevlisi olarak 2004-2012 yılları arası Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde, 2012-2016 yılları arası ise Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde çalıştı. Hâlen bu bölümde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Lisans tezini "Katı Atık Depolama Sahalarında Oluşan Depo Gazından Elektrik Üretilmesi", yüksek lisans tezini "Akümülatör İmalat Tesisi Arıtma Çamurunun Çimento ile Katılaştırılarak Kararlılaştırılmasının Araştırılması", doktora tezini ise "Akümülatör İmalat Tesisi Endüstriyel Arıtma Çamuruna Çimento Esaslı Katılaştırma/Kararlılaştırma Yönteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması" konusunda yapmıştır.

Öğrenci olduğu yıllarda öğrenci temsilciliği, araştırma görevlisi olduğu yıllarda ise bölüm, fakülte ve üniversite araştırma görevlileri temsilciliği yaparak Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılmak suretiyle öğrencilerin ve araştırma görevlilerinin sorunları üzerinde çalışmalarda bulundu. Araştırma görevlisi olarak birçok bilimsel toplantı ve sempozyumun düzenleme ve yürütme kurullarında yer aldı, birçok bilimsel toplantıya iştirak etti. Üniversitede kalite yönetimi, çevre yönetimi, akreditasyon ve stratejik planlama konularında çalışmalarda bulundu, kurul ve komisyonlarda yer aldı.

Uzmanlık alanları Çevre Mühendisliği dalında Katı ve Tehlikeli Atıklar ile Atık Katılaştırma/Kararlılaştırma, Kamu Yönetimi dalında Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü olup Çevre Hukuku ve Mevzuatı, Ekoloji-Ekonomi-Enerji İlişkisi, İklim Değişikliği, Atık Önleme/Azaltma, Geri Dönüşüm/Kazanım, Tekrar Kullanım, Atık Yönetimi ve Stratejileri, İleri Arıtım ve Bertaraf Teknolojileri, Enerji Kaynakları, Kalite ve Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yeşil Yapı, Sürüdürülebilirlik, Yönetim Organizasyon, Stratejik Planlama ve Uluslararası İlişkiler konularında da çalışmalar yapmaktadır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Millî Komitesi (KAKAD)Yıldız Koruma ve Yaşatma Derneği ile İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AY-BİR) üyesidir.

İyi derecede İngilizce, az derecede Arapça ve İtalyanca bilmekte, matbu Osmanlı Türkçesini okuyabilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ayrıntılı bilgi, belge ve yayın için Kâmil Varınca'nın Şahsi Sitesine bakınız. 

 


Oluşturulma09 Kasım 2012 11:31
Görüntülenme3493