İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Murat PAYAM
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Kamu Yönetimi Eğitimcileri için Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  21.02.2019 - 21.02.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  KAYFOR16 - 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetimi Eğitimi
  PAYAM MEHMET MURAT
 • BM’nin İnsani Güvenlik Perspektifinin Daha Emniyetli ve Güvenli Kentlere Yansıması
  18.04.2019 - 18.04.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  KAYSEM13 - 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri, Kamu Yönetimi Politikaları
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Türkiye’nin Milli Güvenliği Bağlamında Olası Yurt(İçi)Dışı Operasyonlar ve Algı Yöneti(şi)mi
  19.09.2019 - 19.09.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama)
  PAYAM MEHMET MURAT
 • BM’nin İnsani Güvenlik Perspektifinin Daha Emniyetli ve Güvenli Kentlere Yansıması
  18.04.2019 - 18.04.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  KAYSEM13 - 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri, Kamu Yönetimi Politikaları
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Yerel Yönetimler için Kentlerde “Yerel Suç Önleme Modeli”
  09.03.2018 - 09.03.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
  PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH
 • Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Belediyelerin Suç Önlemedeki Rolü
  09.03.2018 - 09.03.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
  PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH
 • Kentleşmeyi Tetikleyen Unsurların Suç İle İlişkisi
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Al-Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • Kentlerde Suçun Ortaya Çıkışına Neden Olan Faktörlerin Fenolojik Değerlendirilmesi
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Al-Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • The Use of “Power” in Combating Terrorism and Perception Management: Operation Olive Branch
  20.04.2018 - 20.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  TERRORISM Studies’xx18 / II. International Conference on Terrorism and Political Violence
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Kent Güvenliği Bağlamında Yerel Yönetimler İçin ”Daha Güvenli Kentler Programı”
  07.09.2018 - 07.09.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KENTFOR III: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Turizm Güvenliğinin Sağlanmasında Özel Güvenliğin Rolü
  20.04.2017 - 20.04.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
  PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH
 • Okullarda Etkili Trafik Eğitiminin Temel İlkeleri
  07.04.2016 - 07.04.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Din ve Trafi Sempozyumu
  PAYAM MEHMET MURAT,TAŞAR HACI HÜSEYİN
 • Kamu Yöneticilerinin Zihin Temelli Hizmet İçi Eğitimi
  25.10.2018 - 25.10.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  KAYSEM12 - 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Hikmet / Kur’ânî Hikmet ve Felsefe / Felsefi Bilginin Karşılaştırılması
  08.05.2015 - 08.05.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  DİN, BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİSİ RİSALE-İ NUR YAKLAŞIMI
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Düşünme Becerileri: Kritik Düşünme ve Öğretimi
  10.04.2015 - 10.04.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu
  PAYAM MEHMET MURAT
 • A Lost Generation: Syrian Refugee Children
  13.05.2016 - 13.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The First International Symposium on Syrian Refugees Between Reality and Expection
  PAYAM MEHMET MURAT
 • 3 “S” for a Better Turkic World Tourism: Improved Safety, Security and Surety
  20.04.2017 - 20.04.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
  PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH
 • The Role of Local Governments from Crime Prevention to Community Safety/Security in Cities
  02.02.2018 - 02.02.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS)
  PAYAM MEHMET MURAT,SEZİK MURAT
 • Mülteci Krizi ve İç Güvenlik
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Konusuna Bakış Açılarının Belirlenmesi: Adıyaman Örneği
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • A Human Security Perspective in the Context of Syrian People
  06.02.2017 - 06.02.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4. International Conference on Education and Social Sciences
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Turizm ve Kültürel Değişim
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • The Right to Protection and Syrian Refugee Children
  06.02.2017 - 06.02.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4. International Conference on Education and Social Sciences
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Kentleşme ve Suç: Güvenli Kent İçin Öneriler
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Tourism Oriented Policing and Protection Services (TOPPS)
  28.05.2015 - 28.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Adıyaman Örneği
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Prizren Üniversitesi / Kosova
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • Güvenlik Personelinin İhtiyaç Duyduğu 5 Zihin
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-IV
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Daha Güvenli Bir Çevre Oluşturmada Ahlakın Etkisi
  24.10.2014 - 24.10.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2nd International Symposium on Environment and Morality
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Critical Analytical Police Officers with Five Minds
  10.04.2015 - 10.04.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Symposium on Critical and Analytical Thinking
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Turizm Bölgelerinde Emniyet ve Güvenliğin Sağlanması
  28.05.2015 - 28.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Polislerin Çalışma Yaşamında Örgütsel Stresörler ve Başa Çıkma Stratejileri
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu
  PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH
 • Your First Friend in Antalya: Tourist Police
  04.05.2016 - 04.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Conference on Tourism Dynamics and Trends
  PAYAM MEHMET MURAT
 • Cinsiyet Kültürü Algısının Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri
  19.04.2016 - 19.04.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Route Educational Social Science Journal
  0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  The Journal of Academic Social Science Studies
  0

Kitaplar

 • GÜVENLİK EĞİTİMİ ÜZERİNE - 1
  2019
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  EKİN Yayınevi
  PAYAM MEHMET MURAT
 • SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİ UFUKLAR - 2
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gece Kitaplığı / Gece Publishing
  PAYAM MEHMET MURAT
 • SİVİL TOPLUM, SİYASAL SİSTEM VE SİYASAL YÖNETİM
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  İKSAD Yayınevi
  SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT
 • PROFESYONEL GÜVENLİK EĞİTİMİ
  2015
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adalet Yayınevi
  PAYAM MEHMET MURAT
 • DİN VE TRAFİK: TRAFİK, KADER, KAZA, TEVEKKÜL, İRADE, AHLAK VE KUL HAKKI
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TDV Yayın Matbaacılık Tic. İşletmesi
  PAYAM MEHMET MURAT,TAŞAR HACI HÜSEYİN
 • POLİS OKULLARI POLİS ETİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  ALMANYA
  Türkçe
  LAP LAMBERT Academic Publishing
  PAYAM MEHMET MURAT
 • YERELDEN GLOBALE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR III-STRATEGIC RESEARCHES III: FROM LOCAL TO GLOBAL
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  IJOPEC Publication Limited
  PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH
 • İLKÇAĞLARDAN MODERN DÖNEME TARİHTEN İZLER
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Berikan Yayınevi
  PAYAM MEHMET MURAT,SEZİK MURAT
 • AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE
  PAYAM MEHMET MURAT
 • TOURIST POLICE FOR TOURISM SECURITY: A MODEL PROPOSAL FOR POLICE ORGANIZATIONS
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  HiperYayın
  PAYAM MEHMET MURAT
 • İSLAM HUKUKU VE KOLLUK MESLEK ETİĞİ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  HiperYayın
  PAYAM MEHMET MURAT,ÖZDEMİR RECEP
 • A CRITICAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES: THEORY AND PRACTICE
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  Frontpage Publications Limited
  PAYAM MEHMET MURAT

Makaleler


Oluşturulma05 Mart 2015 11:11
Düzenlenme 29 Ocak 2019 12:54
Görüntülenme432