İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Murat PAYAM
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İletişim

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bölüm Başkanı (2015- ). 2001, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu. 2004, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (ELT) Anabilim Dalı’nda “Ankara Polis Koleji Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce İhtiyaçları Analizi” konulu teziyle mastır yaptı. 2012, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda “İlk ve Ortaöğretim Okullarında Trafik Eğitimindeki Temel Sorunlar: Siirt İli Örneği” konulu teziyle birinci doktorasını yaptı. 2015, ikinci doktorasını Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda “Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etiği Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi” konulu tezi ile yaptı. İngilizce ve Almanca bilen Payam, evli ve üç çocuk babasıdır.”
     ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1 PAYAM MEHMET MURAT,YAGCI ESED (2017). Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etigi Dersi Ögretim Programının Degerlendirilmesi. Hacettepe University Journal of Education, 1-22., Doi: 10.16986/HUJE.2017027900, (Kontrol No: 3581213)
A.2 PAYAM MEHMET MURAT (2016). The Role of Positive Action in Countering Terrorism. International Journal of Development Research, 6(10), 9876-9881., (Kontrol No: 2887667)
A.3 PAYAM MEHMET MURAT (2016). Ethical Mind for Public and Private Security Personnel in the 21st Century. International Journal of Current Research, 8(3), 28884-28888., (Kontrol No: 2617063)
A.4 PAYAM MEHMET MURAT (2016). Tourists’ Security: The Need for Tourism Police in Bosnia and  Herzegovina. British Journal of Economics, Management Trade, 12(1), 1-9., Doi: 10.9734/BJEMT/2016/23135, (Kontrol No: 1764358

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler 
B.1 PAYAM MEHMET MURAT (2018). Kamu Yöneticilerinin Zihin Temelli Hizmet Içi Egitimi. KAYSEM12 - 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4351609)
B.2 PAYAM MEHMET MURAT (2018). The Use of “Power” in Combating Terrorism and Perception Management: Operation Olive Branch. TERRORISM STUDIES ’xx18 / II. International Conference on Terrorism and Political Violence, 139, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245714
B.3 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2018). Kentlesmeyi Tetikleyen Unsurların Suç Ile Iliskisi. II.ULUSLARARASIAL FARABI SOSYAL BILIMLER KONGRESI, 217-217., (Özet bildiri), (Kontrol No: 4230719)
B.4 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2018). Kentlerde Suçun Ortaya Çıkısına Neden Olan Faktörlerin Fenolojik Degerlendirilmesi. II.ULUSLARARASIAL FARABI SOSYAL BILIMLER KONGRESI, 216, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4230723)
B.5 PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH (2018). Yerel Yönetimler için Kentlerde “Yerel Suç Önleme Modeli”. I.ULUSLARARASI IKSAD SOSYAL BILIMLER KONGRESI, 1, 294, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4204199)
B.6 PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH (2018). Güvenlik Yönetisimi Çerçevesinde Belediyelerin Suç Önlemedeki Rolü. I.ULUSLARARASI IKSAD SOSYAL BILIMLER KONGRESI, 1, 292-293., (Özet bildiri), (Kontrol No: 4204203)
B.7 PAYAM MEHMET MURAT,SEZIK MURAT (2018). The Role of Local Governments from Crime Prevention to Community Safety/Security in Cities. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalısmalar Sempozyumu (ISMAS), 1, 214-215., (Özet bildiri), (Kontrol No: 4176921)
B.8 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2017). Mülteci Krizi ve Iç Güvenlik. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 1, 20-20., (Özet bildiri), (Kontrol No: 3621575)
B.9 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2017). Turizm ve Kültürel Degisim. VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 4, 132-140., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 3606258)
B.10 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2017). Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Bölümü Ögrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Konusuna Bakıs Açılarının Belirlenmesi: Adıyaman Örnegi. VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 4, 203-210., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 3606237)
B.11 PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH (2017). Turizm Güvenliginin Saglanmasında Özel Güvenligin Rolü. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 1(1), 885-895., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 3505411)
B.12 PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH (2017). 3 “S” for a Better Turkic World Tourism: Improved Safety, Security and Surety. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 1, 344- 356., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4351629)
B.13 PAYAM MEHMET MURAT (2017). The Right to Protection and Syrian Refugee Children. 4. International Conference on Education and Social Sciences, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3432922)
B.14 PAYAM MEHMET MURAT (2017). A Human Security Perspective in the Context of Syrian People. 4. International Conference on Education and Social Sciences, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3432927)
B.15 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2016). Özel Güvenlik Görevlilerinin Mesleki Tükenmislik Düzeylerinin Belirlenmesi: Adıyaman Örnegi. 5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Prizren Üniversitesi / Kosova, 1, 211-221., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 2697688)
B.16 PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH (2016). Polislerin Çalısma Yasamında Örgütsel Stresörler ve Basa Çıkma Stratejileri. 5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 1, 355- 363., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 2697664)
B.17 PAYAM MEHMET MURAT (2016). A Lost Generation: Syrian Refugee Children. The First International Symposium on Syrian Refugees Between Reality and Expection, 40, (Özet bildiri), (Kontrol No: 2816401)
B.18 PAYAM MEHMET MURAT (2016). Your First Friend in Antalya: Tourist Police. 1st International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 402-413., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 2697731)
B.19 PAYAM MEHMET MURAT (2015). Tourism Oriented Policing and Protection Services (TOPPS). I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC), 1, 1-7., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1507055)
B.20 PAYAM MEHMET MURAT (2015). Turizm Bölgelerinde Emniyet ve Güvenligin Saglanması. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Egilimler ve Göstergeler, 1, 316-326., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1507057)
B.21 PAYAM MEHMET MURAT (2015). Düsünme Becerileri: Kritik Düsünme ve Ögretimi. 1. Uluslararası Kritik ve Analitik Düsünme Sempozyumu, 299-309., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1507052)
B.22 PAYAM MEHMET MURAT (2015). Critical Analytical Police Officers with Five Minds. 1st International Symposium on Critical and Analytical Thinking, 84-93., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1507050)
B.23 PAYAM MEHMET MURAT (2014). Daha Güvenli Bir Çevre Olusturmada Ahlakın Etkisi. 2nd International Symposium on Environment and Morality, 2(12), 994-1003., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1507048)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar
C1.1 TOURIST POLICE FOR TOURISM SECURITY: A MODEL PROPOSAL FOR POLICE ORGANIZATIONS (2018)., PAYAM MEHMET MURAT, HiperYayın, Editör:Hatice Bahtiyar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 95, ISBN:978-605-281-082-8, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4395991)
C1.2 ISLAM HUKUKU VE KOLLUK MESLEK ETIGI (2018)., PAYAM MEHMET MURAT,ÖZDEMIR RECEP, HiperYayın, Editör:Hatice Bahtiyar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 187, ISBN:978-605-281-086-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4396002)
C1.3 AVRUPA BIRLIGI VE TÜRKIYE’DE TRAFIK GÜVENLIGI EGITIMI (2018)., PAYAM MEHMET MURAT, IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 241, ISBN:978-605- 7510-52-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4360833)
C1.4 POLIS OKULLARI POLIS ETIGI DERSI ÖGRETIM PROGRAMININ DEGERLENDIRILMESI (2017)., PAYAM MEHMET MURAT, LAP LAMBERT Academic Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 166, ISBN:978-3-330-04917-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3447192)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler
C2.1 ILKÇAGLARDAN MODERN DÖNEME TARIHTEN IZLER, Bölüm adı:(The Role of Local Governments from Crime Prevention to Community Safety/Security in Cities) (2018)., PAYAM MEHMET MURAT,SEZIK MURAT, Berikan Yayınevi, Editör:Osman Köse, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4351596)
C2.2 A CRITICAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES: THEORY AND PRACTICE, Bölüm adı:(A Human Security Perspective in the Context of Syrian People) (2018)., PAYAM MEHMET MURAT, Frontpage Publications Limited, Editör:Bora Yenihan, Doga Basar Sarıipek, Gökçe Cerev, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 760, ISBN:978 93 81043 28 8, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4402606)
C2.3 SIVIL TOPLUM, SIYASAL SISTEM VE SIYASAL YÖNETIM, Bölüm adı:(Kentlesmeyi Tetikleyen Unsurların Suç Ile Iliskisi) (2018)., SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT, IKSAD Yayınevi, Editör:Mustafa TALAS, Erdem HILAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-605-7923-00- 4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4402633)
C2.4 YERELDEN GLOBALE STRATEJIK ARASTIRMALAR III-STRATEGIC RESEARCHES III: FROM LOCAL TO GLOBAL, Bölüm adı:(Improved Safety, Security and Surety for a Better Turkic World Tourism) (2018)., PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH, IJOPEC Publication Limited, Editör:Silvius STANCIU, Ali Rıza GÖKBUNAR, Turan GÜNDÜZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 414, ISBN:978-1-912503-43-8, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4348132)
C2.5 DIN VE TRAFIK: TRAFIK, KADER, KAZA, TEVEKKÜL, IRADE, AHLAK VE KUL HAKKI, Bölüm adı:(Okullarda Etkili Trafik Güvenligi Egitiminin Temel Ilkeleri) (2016)., PAYAM MEHMET MURAT,TASAR HACI HÜSEYIN, TDV Yayın Matbaacılık Tic. Isletmesi, Editör:A.. Faruk Sinanoglu, Mustafa Arslan, Mehmet Kubat, Recep Uçar, Abdülkadir Kıyak, Serkan Demir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 542, ISBN:978-605-88773-7-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3042774)
C2.6 PROFESYONEL GÜVENLIK EGITIMI, Bölüm adı:(Çagdas Güvenlik Profesyonellerinin Etik Egitimi) (2015)., PAYAM MEHMET MURAT, Adalet Yayınevi, Editör:Sünger Ercan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 307, ISBN:978-605-146-650-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1560117)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 PAYAM MEHMET MURAT (2018). Yerel Yönetimler Için Kentlerde “Yerel Suç Önleme Programı”. IDEALKENT-Kent Araştırmaları Dergisi, 9(24), 614-643., Doi: 10.31198/idealkent.431920 (Yayın No: 4645907)
D.2 PAYAM MEHMET MURAT (2018). Daha Emin, Güvenli ve Adil Şehirler: Adıyaman Yerel Yönetimleri İçin Bir Strateji Önerisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(30), 1270-1318., Doi: 10.14520/adyusbd.438982 (Yayın No: 4627222)
D.3 PAYAM MEHMET MURAT (2018). Güvenlik Baglamında Güç Kullanımı ve Algı(lama) Yönetimi. Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi(5), 15-25., (Kontrol No: 4338812)
D.4 PAYAM MEHMET MURAT (2018). Emniyet, Güvenlik, Kent Emniyeti ve Kent Güvenligi: Kavramsal Bir Analiz. Avrasya Terim Dergisi, 6(1), 15-25., (Kontrol No: 4206963)
D.5 PAYAM MEHMET MURAT,SELÇUK NURULLAH (2017). Security for Children: The World Fails to Secure and Protect Syrian Children. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(60), 369- 383., Doi: 10.9761/JASSS7251, (Kontrol No: 3652954)
D.6 PAYAM MEHMET MURAT (2016). Polislerin ve Polis Adaylarının Mesleki Etik Dısı Davranıslar ile Ilgili Görüsleri: Elazıg ve Malatya Örnegi. Turkish Journal of Business Ethics, 9(1), 7-24., Doi: 10.12711/tjbe.2016.9.0002, (Kontrol No: 2765084)
D.7 PAYAM MEHMET MURAT (2013). Ankara Polis Koleji Ögrencilerinin Algılarına Göre Ingilizce Konusma Becerisi Sorunları. Polis Bilimleri Dergisi, 15(2), 135-153., (Kontrol No: 1507043)
D.8 PAYAM MEHMET MURAT,SARIÇOBAN ARIF (2006). Opinions of Preparatory Students Graduates and Lectures at Police College on Their Foreign Language Needs. Journal of Arts and Sciences(6), 157-176., (Kontrol No: 1507047)
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 PAYAM MEHMET MURAT (2018). Kent Güvenligi Baglamında Yerel Yönetimler Için ”Daha Güvenli Kentler Programı”. III. KENTFOR: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüsüm Baglamında Kent ve Çevre Yönetimi, (Kontrol No: 4345885)
E.2 PAYAM MEHMET MURAT (2017). Güvenlik Personelinin Ihtiyaç Duydugu 5 Zihin. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-IV, (Kontrol No: 3505417)
E.3 SELÇUK NURULLAH,PAYAM MEHMET MURAT (2016). Cinsiyet Kültürü Algısının Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III, (Kontrol No: 2717678)
E.4 PAYAM MEHMET MURAT,TASAR HACI HÜSEYIN (2016). Okullarda Etkili Trafik Egitiminin Temel Ilkeleri. Din ve Trafi Sempozyumu, 68-69., (Kontrol No: 4432063)
E.5 PAYAM MEHMET MURAT (2015). Hikmet / Kur’ânî Hikmet ve Felsefe / Felsefi Bilginin Karsılastırılması. DIN, BILIM VE FELSEFE ILISKISI RISALE-I NUR YAKLASIMI(60), 297-317., (Kontrol No: 1507059)
E.6  PAYAM MEHMET MURAT (2015). Kentlesme ve Suç: Güvenli Kent Için Öneriler. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II(15), 88-94., (Kontrol No: 1507054)

Oluşturulma05 Mart 2015 11:11
Düzenlenme 29 Ocak 2019 12:56
Görüntülenme1751