İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Miraç UÇKUN Malatya'da doğdu. Lisans derecesini 2003 yılında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden, Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında İnönü Üniversitesi Moleküler Biyoloji Anabilim dalından ve Doktora derecesini 2013 yılında yine İnönü Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim dalından almıştır. Bitirdiği yüksek lisans tezinin başlığı "Rastgele mutasyonla yüksek L-asparajinaz aktivitesine sahip Enterobacter aerogenes suşlarının eldesi" dir ve tezin danışmanlığını Prof. Dr. Hikmet GEÇKİL yapmıştır. Bitirdiği doktora tezinin başlığı ise "Xenopus laevis iribaşlarına thiakloprid ve trifloksistrobin'in akut toksik etkilerinin araştırılması" dır ve tezin danışmanlığını Prof. Dr. Murat ÖZMEN yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü /Genel Biyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Haziran 2014'den beri Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Dr.Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016-2019 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Yaptığı akademik çalışmalarda ilgi alanları genellikle Biyokimya, Enzim Kinetiği, Biyokimyasal Belirteçler, Hayvan Fizyolojisi, Çevresel Mikrokirleticiler, Akuatik Toksikoloji, Suların Biyolojik Arıtımı olmuştur.

ADI SOYADI : MİRAÇ UÇKUN

E-Posta Adresi            : m.uckun@adiyaman.edu.tr / miracuckun@gmail.com

Telefon (İş)                : +90 416 223 38 00-4611

Telefon (Cep)             : +90 505 861 19 91

Adres                          : Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi B-Blok 1. Kat Gıda Mühendisliği Bölümü Merkez Kampüs 02040 ADIYAMAN

 

DOĞUM TARİHİ : 20/06/1979

ÜNVAN               : Doktor Öğretim Üyesi

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Biyoloji

İnönü Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Biyoloji Anabilim Dalı

İnönü Üniversitesi

2006

Doktora

Biyoloji Anabilim Dalı

İnönü Üniversitesi

2013

 

ÖĞRENİM DURUMU


 

Doktora

(2007/2013)                :         İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

                                                 Tez Adı: Xenopus laevis iribaşlarına thiakloprid ve trifloksistrobin'in akut toksik etkilerinin araştırılması

                                               Tez Danışmanı: Prof. Dr. MURAT ÖZMEN

Yüksek Lisans

(2003/2006)                :       İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

                                               Tez Adı: Rastgele mutasyonla yüksek L-asparajinaz aktivitesine sahip Enterobacter aerogenes suşlarının eldesi

                                              Tez Danışmanı: Prof. Dr. HİKMET GEÇKİL

Lisans

(1999/2003)                :        İnönü Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

 

Araştırma Görevlisi       : 2007-2014;  İnönü Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü /Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi          : 2014-Devam ediyor; Adıyaman Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Bilim Anabilim Dalı

 

İDARİ GÖREVLER

                                 

Dekan Yardımcısı :

Adıyaman Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi (2017-2019)

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı :

Adıyaman Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda  Mühendisliği Bölümü / Gıda Bilim Anabilim Dalı (2015-2018)

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

  • SETAC, (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Üye, (2014-Devam ediyor)

 

  • Türk Toksikoloji Derneği (2012-Devam ediyor)

 

            

VERDİĞİ DERSLER: Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2019-2020

Güz

GDM 207 GENEL MİKROBİYOLOJİ

2

2

GDM 209 GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI

4

0

GDM 305 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II

2

0

GDM 311 BESLENME

2

0

GDM 401 BİTİRME PROJESİ II

0

2

GDM 423 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

2

0

Bahar

GDM 206 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I

2

2

GDM 208 REAKSİYON KİNETİĞİ

2

0

GDM 218 LABORATUAR TEKNİKLERİ

2

2

GDM 310 GIDA KATKI MAD. VE TOK.

2

0

GDM 402 MÜHENDİSLİĞE UYUM

0

2

 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

GDM 209 GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI

4

0

GDM 305 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II

2

0

GDM 311 BESLENME

2

0

GDM 321 KALİTE KONTROL VE MEVZUAT

2

0

GDM 402 MÜHENDİSLİĞE UYUM

0

2

GDM 423 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

2

0

GDM 433 BİTİRME PROJESİ

0

2

Bahar

GDM 206 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I

2

2

GDM 208 REAKSİYON KİNETİĞİ

2

0

GDM 218 LABORATUAR TEKNİKLERİ

2

2

GDM 300 Staj 2

0

0

GDM 310 GIDA KATKI MAD. VE TOK.

2

0

GDM 404 MÜHENDİSLİĞE UYUM

0

2

GDM 406 ÜRÜN GELİŞTİRME

2

0


Oluşturulma09 Haziran 2014 13:34
Görüntülenme2428