İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Muhammer Özgür ÇEVİK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri

2011 yılından bu yana, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor öğretim üyesi olarak hem lisans hem de tıpta uzmanlık eğitimi düzeyinde ders vermekte, hasta değerlendirme kurullarına katılmakta, bir yandan da bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. Yurt dışındaki çeşitli merkezlerde (Japonya ve Amerika), doktora süresince ve sonrasında kesintisiz 6 yıl, toplamda ise 6.5 yıl yurtdışı araştırma tecrübesi mevcuttur. Ulusal-uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok bildirisi ve makalesi bulunmaktadır. Başta Tübitak Turkish Journal of Medical Sciences olmak üzere birkaç prestijli dergide hakem olarak görev yapmış, Tübitak proje değerlendirme kurullarına dış ve panelist hakem olarak çağrılmıştır. İngilizce ve Japonca dillerini anadili Türkçe ’ye yakın seviyede, Almanca’yı ise orta düzeyde bilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi’ne (ADYÜ) 2009 yılı Eylül ayında, herhangi bir zorunlu hizmet borcu olmadan, gönüllü olarak katılmıştır. Japonya'da doktorasını yapmakta iken, tam da diplomasını aldığı gün, Adıyaman Üniversitesi kurucu rektörü sayın Prof.Dr. Mustafa Gündüz ile tesadüfen bir Türk restoranında karşılaşması ve sayın Rektör'ün davetine icabeten başlayan bu yolculuk, ADYÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri’nde 2009-2011 yılları arasında çeşitli dersler verdikten sonra, 2011 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda göreve başlama ve tıp fakültesinin ilk yönetim kurulu üyelerinden olma şerefiyle taçlanmıştır. Bu görevine ek olarak, 2011-2016 yılları arasında, Tıp Fakültesi’nde Kütüphane ve Dökümantasyon, Erasmus koordinatörlüğü, ADYÜSEM danışmanlığı ve diğer seçici-düzenleyici kurullarda akademik görevlerde bulunmuştur.

Akraba evliliği oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu Adıyaman'da, hem hekimler hem de hastalar arasında genetik hastalık bilincinin yaygınlaşmasını, koruyucu genetik yaklaşımın hayata geçirilmesini ülkesine toplumsal bir görev olarak benimsemiştir. Bunun için hem Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu anda görev yaptığı genetik tanı merkezinin kurulması ve işler hale getirilmesinde Prof.Dr. Haydar Bağış ile birlikte yoğun olarak çaba sarf etmekte, hem de Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Anne ve Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu gibi komisyonlarda görev alarak, sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır.

Doktora eğitimini Japonya’nın Kyoto şehrinde, Türk-Japon Hükümetleri bursiyeri olarak (MONBUSHO 2004-2009 bursiyeri) Kyoto Prefectural Medical School’da moleküler genetik bilimler anabilim dalı moleküler farmakoloji alt dalında, 5 yılda tamamlamıştır. Doktorası 'tıbbi bilimlerde doktora' (PhD in Medicine) olarak ulusal (ÜAK denkliği) ve uluslararası (Japonya için MONBUSHO, A.B.D. için WES) tanınınırlığa sahiptir. Doktora araştırmalarında iki konu üzerine yoğunlaşmıştır: NADPH oksidaz 1 (NOX1) adlı genin yüksek tansiyona (hipertansiyon) ve damar sertliğine (ateroskleroz) olan patolojik etkilerinin moleküler mekanizmasının aydınlatılması (in vivo  ve in vitro olarak) ile bitkilerden elde edilen bazı doğal bileşiklerin tedaviye inatçı insan kolon kanseri türlerini öldürme potansiyelinin (apoptoza uğratma) belirlenmesi.

Doktora sonrası eğitimini  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (Tübitak) bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü’nde ve Boston Children’s Hospital’da cam kemik sendromu (osteogenesis imperfekta)’nın  ilaçla sağaltımı (zebra fish ve farelerde) üzerine yapmıştır (1 yıl, 2015-2016). Bu eğitimi sırasında sadece deneysel araştırmalarla yetinmeyip, İngilizce’de ileri sunuş ve yazım teknikleri ile, genetik danışmanlık, genetik hastalıkların moleküler ve dismorfolojik tanısı ile popülasyon düzeyinde araştırılması konusunda hem Harvard Üniversitesi, Hem Boston Children's Hospital hem de Broad Institute M.I.T (Massachussets Institute of Technology)’de dersler almış, genetik danışmanlık verilen hasta vizitlerine katılmıştır. Bir diğer doktora sonrası araştırma tecrübesinde ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bursiyeri olarak, Güney Karolayna Tıp Fakültesi John Hollings Kanser Merkezi’nde (3 ay, 2011-2012, Medical University of South Carolina-John Hollings Cancer Center) insan baş-boyun kanserlerinde sfingolipidlerin etkisi üzerine araştırmalar yapmıştır.

Doğma-büyüme 'Angaralı'dır. İlk-orta-lise-üniversite ve yüksek lisans eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. Sırasıyla Ankara Keçiören Çizmeci İlkokulu ve Ankara Yenimahalle Batıkent Kooperatifler İlkokulu, daha sonra da Ankara Söğütözü Gazi Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde onur listesinde (üstün dereceyle) tamamladıktan sonra, iki adet tezli yüksek lisans derecesi almıştır. Bunlardan birincisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda yaptığı kemirgenlerde kemik iyileşmesine etki edecek ilaç faktörleri ile ilgili yaptığı araştırma tezidir (2004, Mart). Bir diğeri ise Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde deneysel diyabetin kemirgenlerin böbreğine olan nefropatik etkisini azaltmak için lipid düşürücü simvastatin tedavisinin etkili olup olamayacağı üzerine yaptığı araştırmaları konu alan tezidir (2005, Ağustos). Yüksek lisans döneminde Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Biyomühendislik yüksek lisans programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendislği Biyomedikal Mühendislik yüksek lisans programı ile Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora programından (her birinden en az bir yıl olmak üzere) birçok ders alarak, moleküler tıp yüzyılı olan çağımızı tüm yönleriyle anlamaya yardımcı olacak bir temel oluşturmaya çalışmıştır.

Uzakdoğu kültürlerine, özellikle de Japon kültürüne derin bir ilgisi vardır. Bunun yanında en büyük hobisi Türkiye'nin tarihi, kültürü, mutfağı kısacası Türk halk bilimi ile Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin kültürlerini arkeoloji vasıtasıyla öğrenmektir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 1997 yılında 'Avrupa'da Yılın Müzesi' seçildiği günden bu yana, turist rehberliğine ilgi duymuş, üniversite yıllarında yarı zamanlı ve tatillerde tam zamanlı olarak turist rehberliği yapmıştır. Turist rehberliği yaptığı dönemlerden beri devam eden Türkiye toprağına ve insanına olan hayranlığı, Adıyaman’ı ve güzel insanını tanıdıktan sonra da artarak devam etmektedir. 

 


Oluşturulma17 Nisan 2013 14:33
Düzenlenme 07 Ekim 2017 20:31
Görüntülenme1997