İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mustafa COŞKUN
Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Biyoloji

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

                                                                                                                                    

Adı Soyadı: Mustafa COŞKUN

Doğum Tarihi: 01/ 01/ 1973

Medeni Durum: Evli – 2 Çocuk

 

EĞİTİMİ

 

Lise                  : Adana Borsa Lisesi, 1991.

Lisans             : Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1997.

Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2001.

Doktora          : Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2008

 

DOÇENTLİK BİLİM SINAVI

T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu

Anabilim Dalı: Biyoloji-Hayvan Fizyolojisi

Tarih: 16 Eylül 2013

 

TEZLER

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Farklı E Vitamini Derişimlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı Üzerine Etkileri, Danışman: Prof. Dr. İskender Emre Yıl: 2001

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Besin Bileşenlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı ile Total Protein ve Glikojen Miktarı Üzerine Nicel ve Nitel Etkileri, Danışman: Prof. Dr. İskender Emre, 2008

Yönetmiş Olduğu ve Devam eden Tezler

Dursun, O.,  DDVP’nin (dichlorvos) subletal dozlarının Galleria mellonella L.’ nın Protein, lipit ve karbohidrat düzeyine etkileri. Çukurova Üniversitesi, 2009.

1.Danışman: Prof. Dr. İskender Emre

2.Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

Yalçınkaya, E., Organofosforlu İnsektisit Fenthion’un  Galleria mellonella L’ nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri,  2013

 Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

Tankut, T., Herbisid Mezotrionun Galleria mellonella L. Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması, 2017.

Günay, A., Dimethoate uygulamasının Büyük Balmumu Güvesi Galleria mellonella L larvalarındaki bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi, 2017

Danışman: Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

 

Yönetilen Doktora Tezleri

Kayış, T., Diazinon’un subletal dozlarının Pimpla turionellae L.‘nın eşey oranı ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi, 2010.

1.Danışman: Prof. Dr. İskender Emre

2.Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

 Alp, E., Sulfoxflor’ un Galleria mellonella’nın gelişimine ve bazı biyokimyasal parametrelerine etkisi. 2015 (Devam Ediyor)

Danışman:Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

 

MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

1998–2008: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi.

2008- 2013: Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent

2013- Devam: Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Doçent

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ     

Verdiği Lisans Dersleri:

Genel Biyoloji

Omurgasız Hayvanlar Sistematiği

Histoloji

Genel Biyoloji Laboratuvarı

Hayvan Fizyolojisi

Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı

Endokrinoloji

Karşılaştırmalı Hayvan Fizyolojisi

Tıbbi Fizyoloji

 

Verdiği Lisansüstü Dersleri:

Hayvanlarda Besin ve Sindirim Fizyolojisi

İleri Hücre Fizyolojisi

Böcek Fizyolojisi

Böcek Biyokimyası

Böcek immünolojisi

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Endokrinoloji

2

0

 

Omurgasız Hayvanlar Sistematiği

3

2

 

Hayvanlarda Besin ve Sindirim Fizyolojisi (Lisansüstü)

3

0

 

Böcek Fizyolojisi I (Lisansüstü)

3

0

 

Bahar

Histoloji Laboratuvarı

0

2

 

Histoloji

2

0

 

Hayvan Fizyolojisi Lab.

0

2

 

Hayvan Fizyolojisi II

2

0

 

Böcek Fizyolojisi II (Lisansüstü)

3

0

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Endokrinoloji

2

0

 

Hayvanlarda Besin ve Sindirim Fizyolojisi (Lisansüstü)

3

0

 

Böcek Fizyolojisi I (Lisansüstü)

3

0

 

Omurgasız Hayvan. Sistematiği

3

2

 

Fizyoloji (SMYO)

2

0

 

İleri Hücre Fizyolojisi (Doktora)

3

0

 

Bahar

Histoloji Laboratuvarı

0

2

 

Histoloji

2

0

 

Karşılaştırmalı Hayvan Fizyolojisi

2

0

 

Hayvan Fizyolojisi Lab.

0

2

 

Hayvan Fizyolojisi II

2

0

 

Böcek Fizyolojisi II (Lisansüstü)

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DİL

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı, (ÜDS) (İngilizce) : 70

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan SCI kapsamındaki makaleler:

 

A1. Coskun M.,  Ozalp P., and I. Emre. 2005. Effects of Vitamin E Concentrations on Sex Ratio of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Adults. Ann. Entomol. Soc. Am. 2005:98(3): 336–339

 

A2. Baykal M., Coskun M., Ozalp P., Sulanc M. and I., Emre. 2005.  Effects of Malathion on The Egg Production and Hatchability of Pimpla turionellae L. “Hymenoptera: Ichneumonidae”. Fresenius Environmental Bulletin. 2005:5, 418–421.

 

A3. Jansson, N. & M. Coskun. 2008. “How similar is the saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp.) in Turkey and Sweden. Revue d'Ecologie (Terre et Vie), 2008, Suppt 10: 83–91.

A4. Gulfer B., Coskun M., Kayis T., and  I., Emre. 2009.  Impact of organophosphorus insecticide, malathion on the progeny sex ratio of Pimpla turionellae L. Journal of Environmental Biology. 2009, 30(5), 727–730.

 

A5.  Coskun M., Kayis T., Ozalp P., Kocalar K., Cağla Irem Tatlıcıoğlu C., I., and I. Emre. 2009. The effects of a meridic diet on the sex ratio of offspring, on glycogen and protein content, and on productivity and longevity of adult Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) for five generations. Belgium Journal of Zoology , 139(2) 103-108.

 

A6 Senem MERCIMEK, Pinar OZALP and Mustafa COSKUN, 2010. The effect of some sugar supplemented diet with various sucrose ratios on the life cycle and egg productivity of the adult females of Pimpla turionellae (Hymenoptera : Ichneumonidae). J. Ent. Res. Soc., 12(1): 1-7.

A7. Tamer KAYIS, Iskender EMRE, Mustafa COSKUN. 2012, Effects of diazinon on antioxidant enzymes and adult emergence of parasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae). Turkish Journal of Entomolgy. 36 (4), 463-471.

 

A8. Vladimir Novak, Mustafa Avci, Nicklas Jansson, Oğuzhan Sarikaya, Erol Atay, Tamer Kayis, Mustafa Coskun and Faith Aytar.2013, A New Mycetochara Species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey  Journal of the Entomological Research Society,  15(2), 51-58.

A9. Iskender Emre, Tamer Kayis, Mustafa Coskun, Osman Dursun, Hikmet Yeter Cogun, 2013, Changes in antioxidative enzyme activity, glycogen, lipid, protein, and malondialdehyde content in cadmium-treated Galleria mellonella larvae.  Ann. Entomol. Soc. Am. 106 (3), 371-37.

A10. T Kayis, M Coskun, O Dursun, I Emre. 2015 Alterations in Antioxidant Enzyme Activity, Lipid Peroxidation, and Ion Balance Induced by Dichlorvos in Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 108 (5), 570-574

A11. M Coskun, I Emre. 2015, Role of Lipids, Amino Acids, and Sucrose on the Total Adult and Female Emergence, and Content of Glycogen and Protein in Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 108 (4), 820-826

A12. M. Coskun, T. Kayis¸  O. Dursun and I. Emre (2016). Accumulation of coper and zinc and theirs effects on ion hemostasis of Galleria mellonella larvae. Abstracts / Toxicology Letters 258S S62–S324.

A13. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp (2017). Influence of dietary cypermethrin, vitamin E and selenium on biochemical parameters of the lepidopteran model host Galleria mellonella. Abstracts / Toxicology Letters 280S S173–S177.

A14. Alp E, M. Coskun (2018). Effects of the organophosphate insecticide fenthion on the antioxidant defense system and lipid peroxidation of Gallerıa mellonella L. Fresenius Environmental Bulletin 2018:12, 8280-8285.

 

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:                        

 

B1. Mustafa COSKUN, Pınar ÖZALP, Mehmet SULANÇ and İskender EMRE. Effects of Various Diets on the Oviposition and Sex Ratio of Pimpla turionellae L. Internatıonal Journal of Agrıculture & Bıology/2005:1, 129–132

 

B2 M. Coskun, T. Kayis, M. Sulanc and P. Ozalp. The Effects of Different Honeycomb and Sucrose Levels on the Development of Greater Wax Moth Galleria mellonella Larvae”

Internatıonal Journal of Agrıculture & Bıology/2006/08–855–858.

 

B3. Jan RÙŽIÈKA, Nicklas JANSSON & Mustafa COSKUN. Complementary description of Catops hanusi (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae), with notes on its bionomy and occurrence in Turkey. Entomological Problems, 36(2): 43–46, December 2006

 

B4. H. SCHILLHAMMER, S. SNÄLL, M. COSKUN & N. JANSSON. The West Palearctic species of Hesperus FAUVEL, 1874, with descriptions of three new species from Turkey   (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). Koleopterologische Rundschau - Juli, 77, 123-132. 2007

 

B5. Gianfranco Sama, Nicklas Jansson, Mustafa Avcı, Oğuzhan Sarıkaya, Mustafa Coşkun, Tamer Kayış and Hüseyin Özdikmen. Preliminary Report on a Survey of the Saproxylic Beetle Fauna Living on Old Hollow Oaks (Quercus spp.) and Oak Wood in Turkey  (Coleoptera: Cerambycidae). Mun. Ent. Zool. Vol. 6, No. 2. 819-831, 2011.

B6.  Platia, G., Jansson, N., Avcı, M., Sarıkaya, O., Coşkun, M., Kayış, T.  New species of Click beetles from Turkey (Coleoptera, Elateridae). Boleti­n de la Sociedad Entomoligica Aragonesa, 48, 207-215, 2011.

 

B7. Vladimír NOVÁK, Nicklas JANSSON, Mustafa AVCI, Oguzhan SARIKAYA, Mustafa COSKUN, Erol ATAY and Tolga GÜRKAN. New Allecula species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey. Studies and Reports. Taxonomical Series 7 (1-2): 335-346, 2011.

B8.  Platia, G., Abacigil, T.O., Jansson, N., Kayis, T., Coskun, M., Varli, S.V. Click-beetles (Coleoptera, Elateridae) from two oak forests in Turkey. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 41–48..2014

B9. Mustafa COŞKUN, Tamer KAYIŞ, Osman DURSUN, Iskender EMRE (2017). Toxıc Effects Of Dıchlorvos On Galleria mellonella Larvae. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety.  Abstracts/TURJOEM, 210 145

B10. M. Coskun, I. Emre, 2017.  Effects of dietary salts and RNA on the total adult and female emergence of Pimpla turionellae(Hymenoptera: Ichneumonidae).   Journal of Entomology and Zoology Studies 2017, 5(6): 1374-1377.

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

B11. Mustafa COŞKUN,  İskender EMRE,  Farklı Tuz Karışımı ve RNA Oranlarının Ergin Pimpla turionellae L.’in Glikojen ve Protein Miktarına Etkisi. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-5: 1-9.

B12. Tamer KAYIŞ, Mustafa COŞKUN, İskender EMRE. Farklı Diazinon Konsantrasyonlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Populasyonunun Erkek Birey Sayısına Etkisi. Alatarım. 2010, 9 (1): 45-50.

B13.  Mustafa COSKUN, Tamer KAYIS. 2017. Parazitoid Pimpla turionellae L.’nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri. Alatarım, 16 (1): 59-66

 

C. Basılmış ders notları:

C1. Fizyoloji Laboratuar Kılavuzu 2001

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Seri No 2001–9

Mustafa Coşkun, Pınar Özalp ve İskender Emre

 

C2. Genel Zooloji, Birinci Kısım, 2002

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Seri No 39

İskender Emre ve Mustafa Coşkun

 

C3. Mikroteknik Ders Notları, 1999

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

İskender Emre ve Mustafa Coşkun

 

D.  Ulusal ve uluslararası bildiriler:

D1. M. Coşkun, T. Kayış, K. Kocalar, 2004. Ergin Pimpla turionellae L. Eşey Oranına Meridik Bir Besinin Etkisi XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–24 Haziran 2004, Adana

D2. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Çağla İrem Öznergiz, 2006. Farklı Besinlerin Ergin Pimpla turionellae L.’in Sentezledikleri Glikojen ve Protein Miktarına Etkisi

  1. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26–30 Haziran 2006, Aydın

D3. Nicklas Jansson & Mustafa Coskun, 2006. A comparison of the saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp) in Turkey and Sweden. VIII th European Congress of Entomology, İzmir-Türkiye 2006.

D4. Nicklas Jansson & Mustafa Coskun, 2006. How similar is the saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp) in Turkey and Sweden?  4th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles  Vivoin, France, June -2006

                         

D5. Nicklas Jansson, Mustafa Coskun and Kenneth Claesson, 2007. Critical number of hollow oaks (Quercus spp) and area thresholds for saproxylic beetles (Coleoptera) in Sweden and Turkey. International Symposium Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources Istanbul/TURKEY   17-19 October 2007

D6. Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Sarıkaya, O., 2010. New Beetle Species Found on Old Oaks in Sothern Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p 124.

D7. Avcı, M., Jansson, N., Sarıkaya, O., Coşkun, M., 2010. The Beetle Fauna on Old Oaks in Kasnak Forest, Isparta, Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta, p 131.

D8. Coşkun, M., Jansson, N., Avcı, M., Sarıkaya, O., 2010. Rich and Unique Beetle Fauna Found on Pollarded (Coppice) Oaks in Southern Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta, p 1287–129.

D9. Avcı, M., Jansson, N., Coşkun, M., Sarıkaya, O., 2010. The Situation for the Oak Forests in Turkey and Suggestions fot Future Management. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p. 37.

D10. Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Sarıkaya, O., Brustel, H., Dubois, G., Wilde, I., Dagley, J., Hammond, P., 2010. A Comparison of the Diversity of Saproxylic Beetles on Oaks (Quercus spp.) in Turkey, France, UK and Sweden. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p. 35.

D11. Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Kayış, T., Sarıkaya, O., Brustel, H., Dubois, G., Wilde, I., Dagley, J., Hammond, P., 2011. Work and result from a project aiming to save the oak steppic woods in Turkey and comparisons with Sweden.Steppe Oak Woods and Pannonic Sand Steppes Conference 6-8 October 2011, Kecskemet, Hungary, s.22-23

D12. İskender Emre, Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Hikmet Yeter Coğun, Osman Dursun. 2012. Farklı Kadmiyum Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri.  Ekoloji Sempozyumu, 03-05 Mayıs 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

 D13. Tamer KAYIŞ, Mustafa COŞKUN, İskender EMRE. 2012.  Erkek Birey Sayısının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’ nın Toplam Ergin Birey Çıkışına Etkileri. 21. Uusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR

D14. Mustafa Coşkun, İskender Emre.2012. Farklı Amino Asit  Oranlarının Pimpla turionellae L.’in Eşey Oranı Üzerine Etkisi. 21. Uusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR

D15. Jansson, N., Kayış, T., Coşkun, M., Sarıkaya, O., Avcı, M., Abacıgil, T.Ö., Vural Varlı, S., Sancak, K., 2014. Saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp.) at different sites in Turkey have both high inter and intra specific diversity. IUFRO Joint Meeting, 09-14 April 2014, Antalya, Turkey, p 17.

D16. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, İskender Emre, Mehmet Yılmaz, Osman Dursun. 2014. Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

D17. Emel Yalçınkaya, Mustafa Coşkun. 2015. Organofosforlu İnsektisit Fenthion’ un Galleria mellonella L’ nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. Adıyaman Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II, 02-03 Nisan 2015.

D18. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Osman Dursun  İskender Emre, Mehmet Yılmaz. 2015. Farklı Çinko Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Sentezlediği Glikojen, Protein ve Lipit Miktarı Üzerine Etkileri. Ekoloji – 2015 Sempozyumu. Sinop Üniversitesi. Sinop.

D19. Tamer Kayış,  Mustafa Coşkun, Emel Yalçınkaya, İskender Emre, Mehmet Sait Yücel, Emre Gülsu, Turan Tankut, Murat Altun. 2015. Alternatif Model Organizma Olarak Galleria mellonella Büyük Balmumu Güvesinin Kullanımı.18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 18-19 Aralık 2015. Konya.

D20. Emre Gülsu, Tamer Kayış, Mustafa Coşkun. 2016.  Mycobacterium vaccae’ nin Duygusal Davranışların Düzenlenmesindeki Rolü. Adıyaman Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III, 19-20 Nisan 2015.

D21. Mustafa Coşkun, Gonca Keser, Tamer Kayış,  Yusuf Sevgiler, Nuray Düzova, İsmail Dinçer. 2016.  Kommagene Bilim, Doğa Ve Sanat Kampı. Adıyaman Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III, 19-20 Nisan 2015.

D22. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Osman Dursun, İskender Emre. 2016. Toxic Effects of Dichlorvos on Galleria mellonella Larvae. 2nd International Congress and of Forensic Toxicology, 26-30 Mayıs 2016 Ankara.

D23. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Osman Dursun, İskender Emre. 2016. Accumulation of Copper and Zinc and Theirs Effects on Ion Hemostasis of Galleria 52nd Congress of European Societies of Toxicology. 03-07.09.2016. İspanya.

D24. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Osman Dursun, İskender Emre. 2016. Effects of dıfferent concentratıon of zınc on antıoxıdant enzyme actıvıty and lıpıd peroxıdatıon. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS). 31.08-03.09. 2016.

D25. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp. Influence of Dietary Cypermethrin, Vitamin E and Selenium on Biochemical Parameters of the Lepidopteran Model Host Galleria mellonella. September 10–13, 2017 | Bratislava, Slovak

D26. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp. Protective Effect of Vitamın E Against to Selenıum Toxicity on Antioxidant Enzymes Activity, Lipid Peroxidation, Total Carbohydrate, Protein and Lipid Amounts of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology Rome, ITALY 14-16 August 2017

D27. Turkey's oak forests are important for biodiversity. Nicklas Jansson, Mustafa Avcı, Adam Bergner, Tamer Kayış, Mustafa Çoşkun, Tuba Öncül Abacıgil, Sakin Vural Varlı, Serdar Tezcan, Fatih Aytar, Mats Niklasson, Lars Westerberg, Per Milberg,. International Symposium on New Horizons in Forestry, 18-20 October 2017 Isparta – Turkey.

D28. Mustafa COŞKUN, Turan Tankut. Investigations toxic effects of  mesotrıone on Galleria mellonella L. International Congress of Health and Environment.  October  23 – 25th, 2017 Adana-Turkey

D29. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp (2018). Determination of Impact of Cypermethrin on Immune System  Component of Hemocytes in the Galleria mellonella. 2nd nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2-5 April 2018, Çeşme, /İzmir/ Turkey

D30. Ahmet GUNAY, Mustafa COSKUN (2018). Effects of Dimethoate Application on Lipid, Protein, and Carbohydrate level of the Greater Wax Moth Galleria mellonella Larvae.(2018) 2nd nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2-5 April 2018, Çeşme, /İzmir/ Turkey

D31. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp (2018). Effect of Vitamin E and Selenium on Hemocytes in the Galleria mellonella. Eurasian Bio Chem 2018, April 26-27, ANKARA/TURKEY

D32. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Yusuf Yılmaz, İskender Emre (2018). Galleria mellonella Büyüme ve Gelişimi Üzerine Bakır ve Çinkonun Etkileri, Eurasian Bio Chem 2018, April 26-27, ANKARA/TURKEY

D33. Tamer Kayis, Mustafa Coskun, Murat Altun (2018). Effect of thiamethoxam on total hemocyte counts of Galleria mellonella. XI European Congress of Entomology 2018, 2-6 July, Napoli /ITALY.

D34. Ahmet GUNAY, Mustafa COSKUN (2018). Toxicological Effects of Dimethoate on Some Biochemical Parameters of Galleria mellonella L. Larvae. XI European Congress of Entomology 2018, 2-6 July, Napoli /ITALY.

D35. Nicklas Jansson, Mustafa Avci, Antoine Brin, Hervé Brustel, Jan Budka, Jörn Buse, Giuseppe Carpaneto, Stefano Chiari, Lukas Cizek, Mustafa Coskun, Jeremy Dagley, Eduardo Galante, Peter M Hammond, Tamer Kayis, Estefania Mico, Per Milberg, Tuba Öncul Abacıgil (2018). What parameters affecting the composition of saproxylic beetles on old hollow oaks in western Eurasia? 10th European Saproxylıc Beetle Conference, 8 — 10 JUNE 2018, GERMANY.

 

E.  Uluslararası seminerler:

E1. Seminer Konusu: Parasitoid Insects

Verildiği Yer ve Tarih: İsveç Linköping Üniversitesi Biyoloji Bölümü – 07 Ekim 2005

 

  1. Görev aldığı projeler

 

F1. Proje Konusu: “Türkiye ve İsveç’de Bulunan Yaşlı Meşe Ağaçlarındaki Böcek Faunasının Saptanması ve Benzerliklerin Ortaya Çıkartılması”

Proje Ortakları: Mustafa Coşkun ve Nicklas Jansson (Linköping Üniversitesi Biyoloji Bölümü, İsveç)  (2005-Devam Ediyor)

F2. Proje Başlığı: Besin Bileşenlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı ile Total Protein ve Glikojen Miktarı Üzerine Nicel ve Nitel Etkileri.  Proje No: FBE2002D173 Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Tamamlandı)

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İskender EMRE

Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

F3. Proje Başlığı: Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri.  Proje No: FEFBAP2009-6 

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Tamamlandı)

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

 

F4. Proje Başlığı: Farklı Kadmiyum Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Proje No:FEF2009BAP5

Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Tamamlandı)

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İskender EMRE

Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

 

F5. Proje Başlığı: Kommagene Doğa, Bilim ve Sanat Kampı TÜBİTAK " Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı" Proje No: 111B204 (2011)

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F6. Proje Başlığı: Organofosforlu İnsektisit Fenthion’un  Galleria mellonella L’ nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri.

Araştırılması.  Proje No: FEFYL2011/0013   

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F7. Proje Başlığı: Herbisid Mezotrionun Galleria mellonella L. Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması.  Proje No: FEFBAP2014 

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F8. Proje Başlığı: Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi. Proje No: TRC-11-USPT/1126

İpek Yolu Kalkınma Ajansı /Adıyaman Üniversitesi (2011)

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

F9. Proje Başlığı : Adıyaman İlinde Yaşlı Meşe Ağaçlarındaki Böcek Faunasının Saptanması, 2011-2013. Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

F9. Proje Başlığı: Dimethoate uygulamasının Büyük Balmumu Güvesi Galleria mellonella L larvalarındaki bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi.  Proje No: FEFBAP2016 

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F10. Proje Başlığı: Cypermethrinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri, Lipid Peroksidasyonu, Total Karbonhidrat, Protein ve Lipid Miktarlarına Etkileri. Proje No: 215Z583

TÜBİTAK 3001/ (2018).

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

 

 

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcısı (2009-2012)

Yurtdışı Deneyim

İsveç Linköping Üniversitesi Biyoloji Bölümü – 2005, 2009 , 2010 ve 2015 (Süre: 1 Hafta)

(Erasmus Personel Hareketliliği Programı Kapsamında)

 

Düzenlenen Bilimsel Toplantılar

The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta.

(Düzenleme Kurulu Üyeliği)

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 03-05 Nisan 2014, Adıyaman

(Sempozyum Sekreteryası)


Oluşturulma27 Aralık 2012 11:17
Düzenlenme 19 Haziran 2019 11:42
Görüntülenme1916