İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mustafa COŞKUN
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

 • Cypermethrinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri, Lipid Peroksidasyonu, Total Karbohidrat, Protein ve Lipid Miktarlarına Etkileri
  25.06.2017 - 27.08.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Dimethoate uygulamasının Büyük Balmumu Güvesi Galleria mellonella L larvalarındaki bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
  21.06.2016 - 28.12.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Herbisid Mezotrionun Galleria mellonella L. Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması
  09.08.2014 - 07.11.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Organofosforlu İnsektisit Fenthion un Galleria mellonella L nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri
  -
  Danışman
 • Kommagene Doğa Bilim ve Sanat kampı
  10.06.2011 - 12.02.2012
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Farklı Kadmiyum Oranlarının Gallerıa mellonella L nın Glikojen Protein Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri
  -
  Araştırmacı
 • Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa mellonella L nın Glikojen Protein Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri
  12.03.2009 - 14.09.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Pimpla turionellae L Erginlerinin Eşey Oranı ile Total Protein ve Glikojen Miktarı Üzerine Nicel ve Nitel Etkileri
  -
  Araştırmacı
Oluşturulma27 Aralık 2012 11:17
Görüntülenme106