İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mustafa UÇKUN
Doktor Öğretim Üyesi
01 Ocak 1972 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 1978-1989 yılları arasında Malatya'da tamamladı. 1989 yılı güz yarıyılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde lisans öğrenimine başladı ve 1993 yılı bahar yarıyılında teorik matematik ağırlıklı bilim lisansıyla mezun oldu. 1993 yılı güz yarıyılında İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına başladı ve 1996 yılı bahar yarıyılında Prof. Dr. M. Şerif Yenigül'ün danışmanlığında Türevli Halkalarda Bazı Özellikler adlı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2000 yılı güz yarıyılında İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda doktora programına başladı ve 2005 yılı bahar yarıyılında Prof. Dr. Sadık Keleş ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Öztürk'ün danışmanlığında Gamma Halkalarında Fuzzy İdealler ve Gamma-Near-Halkalarında Türevler adlı tezi ile doktora öğrenimini tamamladı. 1994-2007 yılları arasında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2007 yılı güz yarıyılında Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı ve halen bu görevine Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

Oluşturulma31 Aralık 2012 01:12
Görüntülenme1631