İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Muzaffer KIRPIK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
 • Ziraat Mühendisliği

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Biberiye Rosmarinus officinalisL Bitkisinde Morfogenetik Varyabilitenin Belirlenmesi
  04.10.2016 - 04.10.2016
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  III. Tıbbi Bitkiler Sempozyumu
  KIRPIK MUZAFFER,İNAN MEMET
 • Biberiye Rosmarinus officinalis L bitkisinde morfogenetik variabilitenin belirlenmesi
  04.10.2016 - 04.10.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  III. Tıbbi bitkiler sempozyumu
  KIRPIK MUZAFFER,İNAN MEMET
 • Determination Of Diurnal Variability In Summer Savory (Satureja hortensis L.) Species In Its Natural Growth Area
  02.10.2018 - 02.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants
  İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER,KAYA DURMUŞ ALPASLAN
 • Kinoa (Cheniopodium quinoa Willd.) Ununun Tavuk Köfte üretiminde Kullanımı
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1st International GAP Agriculture and Livestock Congress
  KIRPIK MUZAFFER,KILINÇÇEKER OSMAN
 • Nutrition, Chlorophyll and Leaf Area Levels of Diffirent Vineyard Varieties in Marginal Land
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International GAP Agriculture and Livestock Congress
  KIRPIK MUZAFFER,BÜYÜK GÖKHAN,KAYA ARMAĞAN,BAYRAM CEREN AYŞE,ÇELİK AHMET,AKÇA ERHAN
 • The Nutrition Status of Pomegranate Gardens (Punica Granatum L.) on Soils with Limited Conditions in Semi-Arid Southeastern Anatolia, Turkey
  15.05.2017 - 15.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICAFOF 2017
  BÜYÜK GÖKHAN,BAYRAM CEREN AYŞE,KIRPIK MUZAFFER,ÇELİK AHMET,KAYA ARMAĞAN,AKÇA ERHAN,OĞUZ HALİL İBRAHİM
 • Adıyaman İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Vermikompost Üretim Potansiyeli
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-IV
  BÜYÜK GÖKHAN,KIRPIK MUZAFFER,ÇELİK AHMET,KUŞ MELİKE,AKÇA ERHAN,ZEYDANLI UĞUR

Hakemlikler

 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  1

Editörlükler

 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KIRPIK MUZAFFER
 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KIRPIK MUZAFFER
 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KIRPIK MUZAFFER
 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Aduyaman Üniversitesi
  KIRPIK MUZAFFER
 • International journal of enginering research and development
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Kırıkkale üniversitesi
  KIRPIK MUZAFFER
 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  elektronik
  KIRPIK MUZAFFER
 • Diyet Özellikteki Bazı Bitkisel Liflerin Tavuk Köftelerde Kullanım Olanakları
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  elektronik dergi
  KIRPIK MUZAFFER

Kitaplar

 • ÇUKUROVA BÖLGESİKIRAÇ VE TABAN ARAZİKOŞULLARINDA YETİŞTİRİLENBİBERİYE(Rosmarinus officinalis L.)ÇEŞİTLERİNİN VERİM VEKALİTESİ ÜZERİNEARAŞTIRMALAR
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gece Akademi
  KIRPIK MUZAFFER,ÖZGÜVEN MENŞURE

Makaleler

 • FARKLI KÖKENLİ Rosmarinus officinalis L. (BİBERİYE) BİTKİLERİNİN VERİM VE UÇUCU YAĞLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  KIRPIK MUZAFFER,ÖZGÜVEN MENŞURE
 • Determination of Agronomic Properties and Oil Content of Camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) At The Adıyaman Conditions
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2147-1630
  İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER
 • Determination of Agronomic Properties and Oil Content of Camelina Camelinasativa L Crantz At The Adıyaman Conditions
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER
 • Adıyaman İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Vermikompost Üretim Potansiyeli
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  BÜYÜK GÖKHAN,KIRPIK MUZAFFER,ÇELİK AHMET,Kuş Melike,AKÇA ERHAN,Zeydanlı Uğur
 • Yield and Quality charactericstics of Black Cumin (Nigella sativa L.) in the Cukurova Region of South Turkey
  .2001
  Hakemli
  Uluslararası
  Almanca
  1431-9292
  ÖZGÜVEN MENŞURE,KIRPIK MUZAFFER,Koller W D,Kerschbaum Sa,Range P,Schweiger Schweiger
 • Kuru tarımdan sulu tarıma geçiş sonrası topraközelliklerindeki değişimler: Adıyaman örneği
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2146-8141
  ÇELİK AHMET,İNAN MEMET,SAKİN ERDAL,BÜYÜK GÖKHAN,KIRPIK MUZAFFER,AKÇA ERHAN
 • Effects of varying nitrogen doses on yield yield components and artemisinin content of Artemisia annua L
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09266690
  ÖZGÜVEN MENŞURE,ŞENER BİLGE,ERDOĞAN ORHAN İLKAY,ŞEKEROĞLU NAZIM,KIRPIK MUZAFFER,KARTAL MURAT,ipek peşin,kaya zülküf
 • Foeniculum vulgare ssp. vulgare Mill. ile Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. Alt Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Uçucu Yağ İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER
 • Essential Oil Contents and Ethnopharmacological Charecteristic of Some Spices and Herbal Drugs Trated in Turkey International Journal of Pharmacology 2 2 256 261 2006 ISSN 1811 7775 Asian Network for Scientific Information 2006
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ŞEKEROĞLU NAZIM,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER
 • Seasonal and diurnal variability of essential oil and its components in Origanum onites L. grown in the ecological conditions of Çukurova
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0017-3495
  YALDIZ GÜLSÜM,ŞEKEROĞLU NAZIM,ÖZGÜVEN MENŞURE,KIRPIK MUZAFFER
 • Effects of varying nitrogen doses on yield, yield componentsand artemisinin content of Artemisia annua L.
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZGÜVEN MENŞURE,ŞENER BİLGE,ERDOĞAN ORHAN İLKAY,ŞEKEROĞLU NAZIM,KIRPIK MUZAFFER,KARTAL MURAT,peşin ipek,Kaya Zülküf
 • Effects of varying nitrogen doses on yield, yield components and artemisinin content of Artemisia annua L.
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09266690
  YALDIZ GÜLSÜM,ŞEKEROĞLU NAZIM,ÖZGÜVEN MENŞURE,KIRPIK MUZAFFER
 • Determination of the optimal sowing time and nitrogen fertilization for lavender (La-vandula angustifolia Mill.) in the Cukurova conditions, In Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Me-dicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey (Vol. 2000, pp. 217–223).
  .2002
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZGÜVEN MENŞURE,KIRPIK MUZAFFER,ŞEKEROĞLU NAZIM
 • The Heavy Metal Content of Some Herbal Plants on the Roadside of Adana-Gaziantep Highway
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-2910
  KIRPIK MUZAFFER,BÜYÜK GÖKHAN,İNAN MEMET,ÇELİK AHMET
 • Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve VerimÖğelerinin Belirlenmesi
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER,ÇELİK AHMET,BÜYÜK GÖKHAN
 • Essential oil contents and ethnopharmacological characteristics of some spices and herbal drugs traded in TurkeyEssential oil contents and ethnopharmacological characteristics of some spices and herbal drugs traded in Turkey
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1811-7775
  ŞEKEROĞLU NAZIM,İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER,KAYA DURMUŞ ALPASLAN
 • The Nutrition Status of Punica Granatum L.Gardens on Soils with Limited Conditions in Semi-Arid Southeastern Anatolia, Turkey
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BÜYÜK GÖKHAN,BAYRAM CEREN AYŞE,KIRPIK MUZAFFER,ÇELİK AHMET,KAYA ARMAĞAN,AKÇA ERHAN,OĞUZ HALİL İBRAHİM
 • Effect of Harvest Time on Essential Oil Composition of Thymbra spicata L Growingin Flora of Adıyaman
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1995-0756
  İNAN MEMET,KIRPIK MUZAFFER,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,KIRICI SALİHA
 • YALDIZ G ŞEKEROĞLU N ÖZGÜVEN M and M KIRPIK 2005 Seasonal and Diurnal Variability of Essential Oil and its Components in Origanum onites L Grown in the Ecological Conditions of Çukurova Grasa Aceites Vol 56 Fasc 4 254 258
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KIRPIK MUZAFFER
 • Seasonal and diurnal variability of essential oil and its components inOriganum onites L grown in the ecological conditions of Cukurova
  .1900
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Yaldiz G , Sekeroglu N , Ozguven M , Kirpik M
 • Influence of fluctuating drying conditions during shade sun andsolar drying on the quality of Lavandula officinalis L Origanumsyriacum L and Thymbra spicata L
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Oezgueven M. , Sekeroglu N. , Kirpik M. , Bux M. , Mueller J. , Koller W. -D.
 • ÖZGÜVEN M SENER B ORHAN I ŞEKEROGLU N KIRPIK M KARTAL M PEŞİN İ KAYA Z 2008 Effects of varying nitrogen doses on yield yield components and artemisinin content of Artemisia annua L industrial Crops and Products 27 60 64 SCI B
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KIRPIK MUZAFFER

Ödüller

 • Para


  TÜBİTAK

  1/1

Oluşturulma17 Ocak 2013 12:11
Görüntülenme218