İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:

NAİF YAŞAR

Doğum Yeri:

BİTLİS / MUTKİ

Doğum Tarihi:

06.10.1981

Medeni Durumu:

Evli ve İki Çocuk Babası

Mesleği

 Öğretim Elemanı (Temel İslam Bilimleri / Tefsir ABD’nda DR. ÖĞRETİM ÜYESİ)

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Okulun Adı

İlkokul

Sason/Batman Erdemli Köyü İlkokulu (1990-1995)

Ortaokul

Sason/Batman Y.İ.B.O. (1995-1998)

Lise

Muradiye/Van Alparslan Anadolu Öğretmen Lisesi (1998-2002)

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü (2012-2014)

Lisans

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (2002-2006)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü (2014-2019)

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı (2009-2011)

Yüksek Lisans Tez Adı: KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ AÇISINDAN IŞICIK MEÂLİ

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı (2011-2015)

Doktora Tez Adı: İLK ÜÇ ASIR KELAMÎ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA TABERÎ(224-310/839-923)’NİN KONUMU

 

Yabancı Dil:

 

İngilizce (2010 ÜDS: 91,25), Fransızca (2012 KPDS: 73,75), Arapça (2019 YDS: 87,50), İspanyolca (2015 YDS: 50,00), Almanca (2023 YDS/2: 65,00). Temel Latince, İtalyanca, İbranice ve Aramice/Süryanice (Okuduğunu anlama)

ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

Ulusal

 • BEYÂNU’L-HAK ADLI MEÂL-TEFSİR ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ, RTEÜİFD, 2 (2012), ss. 193-232.
 • KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ AÇISINDAN YUSUF IŞICIK’IN MEÂLİ, AMASYA ÜİFD, 1 (2013), ss. 121-145.
 • TABERÎ’NİN KIRAATLERE BAKIŞI, MARİFE, 16/1 (2016), ss. 59-86.
 • İLK ÜÇ ASIR KELAM TARTIŞMALARI TABERÎ ÖRNEĞİ, ADYUİİF İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 1 (2017/1), SS. 25-63.

Uluslararası

 • TABERÎ’NİN FIKHA VE NESHE YAKLAŞIMI, JASSS, Winter I 2015, sayı: 40, ss. 321-335.
 • KUR’ÂN’I ANLAMADAN OKUMANIN SEVABI VAR MIDIR? JASSS, Winter II 2015, sayı: 41, ss. 433-450.
 • THE COMPARISON OF THE ORIENTALISTIC VIEWS IN THE CONTEXT OF THE TEXTUALIZATION PROCESS OF THE QUR’ĀN, JASSS, Autumn III 2016, sayı: 51, ss. 347-370.
 • CLAUDE GİLLİOT VE İSLAMÎ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE I: GİLLİOT’UN HAYATI, ESERLERİ VE HZ. MUHAMMED İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, AMASYA ÜİFD, 6 (2016), ss. 139-160.

 • CLAUDE GİLLİOT VE İSLAMÎ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE II: KUR’ÂN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, AMASYA ÜİFD, 7 (2016), ss. 143-178.

 • Taberi'nin Tefsir Usulü. Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 71-92.
 • LUDOVICO MARRACCIO LUCENSI VE ALCORANI TEXTUS UNIVERSUS ARABICÈ ET LATINÈ ADLI KUR’AN TERCÜMESİ ÜZERİNE. Tefsir Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 250-265.
 • DİL BİLGİSİNİN BAZI AYETLERDE LAFIZ İLE MANA ARASINDA GEL-GİT YAŞAMASI TABERÎ’NİN MESELEYE YAKLAŞIMI. İlahiyat Dergisi, 1 (2018): 65-79

Kitap Bölümü

 • KUR’ÂNIN IŞIĞINDA İSTİŞARELER, Bölüm adı:(KUR’ÂN’DA ARAPÇA OLMAYAN KELİMELER) (2017)., YAŞAR NAİF, Iksad Publications, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 4, ISBN:978-605-9885-45-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • KUR’ÂNIN IŞIĞINDA İSTİŞARELER, Bölüm adı:(MEZHEBÎ ANLAYIŞIN TEFSİRE YANSIMALARI: AHFEŞ EL-EVSAT (Ö. 215/831) ÖRNEĞİ) (2017)., YAŞAR NAİF, Iksad Publications, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-605-9885-45-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)

İlgi Alanları:

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, YABANCI DİLLER

ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULMUŞ TEBLİĞLERİ

Ulusal

 • TABERÎ’NİN TEFSİR HERMENÖTİĞİ, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III, 19-20 Nisan 2016.

Uluslararası

 • ORYANTALİSTTİK GÖRÜŞLER BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN METİNLEŞME SÜRECİ, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ 13-15 Ekim 2016, ss. 2973- 2982.
 • KUR’ÂN’DA ARAPÇA OLMAYAN KELİMELER, Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep 11-14 Mayıs 2017, s. 233.
 • MEZHEBÎ ANLAYIŞIN TEFSİRE YANSIMALARI: AḪFEŞ EL-EVSAT (Ö. 215/831) ÖRNEĞİ, Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep 11-14 Mayıs 2017, s. 62.
 • Kurandaki Bazı Kullanımlar Dil Bilgisi Hataları Mı Yoksa Belagat İncelikleri Mi? - I Ferrâ (ö. 207/822) ve Ahfeş (ö. 215/830) Örneği. 2019 Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi-INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC - III, 127-128.,

 • Kur’an’daki Bazı Kullanımlar Dil Bilgisi Hataları Mı Yoksa Belagat İncelikleri Mi? - II Ebu Ubeyde (ö. 209/824) Örneği. 2019 Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi - INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC - III, 129-129

İş Deneyimi:

2006-2013 (6 Yıl 7 ay) M. E. B.  İngilizce Öğretmenliği; 2013-2016 Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalı’nda Arş. Gör.; 2016- Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Halen aynı görevde çalışmaktadır.

İdari Görevler

BÖLÜM BAŞKANI: Adıyaman Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2016-2018

DEKAN YARDIMCILIĞI: Adıyaman Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi, 2017-2018

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Adıyaman Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı ABD 2017-2020.

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Adıyaman Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi, Tefsir ABD 2020-

İletişim

İş Tel: 0416 223 38 00 / 3767

E-mailnyasar@adiyaman.edu.tr ; naifyasar@gmail.com 

Adres: Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Merkez/Adıyaman


Oluşturulma08 Mayıs 2013 16:43
Görüntülenme4262