İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Naif YAŞAR
Doçent Doktor

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Taberî’nin Tefsir Hermenötiği
  19.04.2016 - 19.04.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III
  YAŞAR NAİF
 • Kur’an’daki Bazı Kullanımlar Dil Bilgisi Hataları Mı Yoksa Belagat İncelikleri Mi? - II Ebu Ubeyde (ö. 209/824) Örneği
  27.02.2019 - 27.02.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi - INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC - III
  YAŞAR NAİF
 • Kur’an’daki Bazı Kullanımlar Dil Bilgisi Hataları Mı Yoksa Belagat İncelikleri Mi? - I Ferrâ (ö. 207/822) ve Ahfeş (ö. 215/830) Örneği
  27.02.2019 - 27.02.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi-INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC - III
  YAŞAR NAİF
 • MEZHEBİ ANLAYIŞIN TEFSİRE YANSIMALARI: AHFEŞ EL-EVSAT (ö. 215/831) ÖRNEĞİ
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
  YAŞAR NAİF
 • KUR’AN’DA ARAPÇA OLMAYAN KELİMELER
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
  YAŞAR NAİF
 • ORYANTALİSTTİK GÖRÜŞLER BAĞLAMINDA KUR ÂN IN METİNLEŞME SÜRECİ
  13.10.2016 - 13.10.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
  YAŞAR NAİF

Hakemlikler

 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi
  2

Kitaplar

 • İLK ÜÇ ASIR KELAM TARTIŞMALARI VE TABERÎ
  2016
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  ANKARA OKULU
  YAŞAR NAİF
 • Oryantalistlere Göre Kur’an’ın Kaynağı ve Metinleşmesi
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ankara Okulu Yayınları
  YAŞAR NAİF
 • KUR’ÂN’IN IŞIĞINDA İSTİŞARELER
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Iksad Publications
  YAŞAR NAİF
 • KUR’ÂN’IN IŞIĞINDA İSTİŞARELER
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Iksad Publications
  YAŞAR NAİF
 • Kur’ân Tercüme Teknikleri Açısından Işıcık Meâli
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  LAP LAMBERT Academic Publishing
  YAŞAR NAİF

Makaleler


Oluşturulma03 Aralık 2016 10:52
Düzenlenme 30 Mayıs 2019 01:47
Görüntülenme168