İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Oğuzhan Bekir EGİLMEZ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

19xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Güz

  Davranış Bilimleri (Tıp Fakültesi 1. Sınıf)

 

 

 

  Ruh Sağlığı Hastalıkları (Ebelik Bölümü 2. Sınıf)

  4

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

  Çocuk Ruh Sağlığı (Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf)

  3

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Psychiatry Investig. 2013 Jun;10(2):148-154. English.

Published online May 30, 2013

Relationship between SSRIs and Metabolic Syndrome Abnormalities in Patients with Generalized Anxiety Disorder: A Prospective Study 

Murat Beyazyüz,1 Yakup Albayrak,2 Oğuzhan Bekir Eğilmez,3 Neslihan Albayrak,4 and Elmas Beyazyüz5 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

A2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2009;10(Ek 1):74-75Sekonder hiperparatiroidizme bağlı katatoni: Bir olgu sunumu OB Eğilmez, H Alkan, DÖ Yalçın, AF Kaya, MÇ Aydemir.


Adı ve Soyadı

Unvanı

Anabilim Dalı

Önceki Yıllar

2012

2013

2014

Toplam

Uluslararası Makale (Adet)

SCI/ SCI EXP.

1

Diğerleri

Uluslararası Bildiri (Adet)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale (Adet)

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet)

1

Tercüme

Kitap

Bölüm

Proje (Adet)

BAP

TÜBİTAK vb.

Konuşmacı, Düzenleyici, Oturum Başkanı Olduğu, Katıldığı Kongre, Panel, Sempozyum, vb. Sayısı

Uluslararası

Ulusal

Dinleyici olduğu Sempozyum, vb. Sayısı

Uluslararası

Ulusal

6

2

1

1

10

Yürüttüğü Tez Yöneticilikleri

Aldığı Ödüller ve aldığı yerler (Adet)

Diğer ( Yayımlanan Bilimsel Kitap vb. (Adet))Oluşturulma11 Nisan 2016 12:48
Görüntülenme1107