İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Oğuzhan Bekir EGİLMEZ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Comparison of optic coherence tomography results of patients with obsessivecompulsivedisorder with controls: findings in favour of neurodegeneration
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10.uluslararası psikofarmakoloji kongresi
  EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,KALENDEROĞLU AYSUN,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,ÖRÜM MEHMET HAMDİ,ÖZEN MURAT EREN
 • Comparison of optic coherence tomography results of patients with obsessive-compulsive disorder with controls: findings in favour of neurodegeneration.
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.
  EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,KALENDEROĞLU AYSUN,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,ÖRÜM MEHMET HAMDİ,ÖZEN MURAT EREN
 • Hyponatremia associated with repeated use of sodium valproate.
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KALENDEROĞLU AYSUN,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖZEN MURAT EREN,KAPICI YAŞAR
 • Evaluation of probation implementations of drug users in Adiyaman University Research and Training Hospital: a one-year retrospective study.
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th International Congress on Psychopharmacology 6th InternationalSymposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,KALENDEROĞLU AYSUN,ÖZEN MURAT EREN
 • SUBFEBRİL ATEŞ İLE BİRLİKTE KREATİN KİNAZ YÜKSEKLİĞİ BULUNAN PSİKOTİK BOZUKLUK TANILI OLGUDA AYIRICI TANI
  03.10.2017 - 03.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ
  ORUM MEHMET HAMDI,YILMAZ HELIN,BILDIK TEZAN,GONUL ALI SAFFET,KALENDEROĞLU AYSUN,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ALMIS BEHICE HAN
 • Bipolar Bozukluk Tanılı Olguda Menstrüel Siklus Dönemlerinde Şiddeti Artan Cotard Ve Capgras Sendromu Bulguları Ve Semptomların Klozapine Yanıtı
  03.10.2017 - 03.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KALENDEROĞLU AYSUN,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ALMIŞ BEHİCE HAN
 • 85 Desibel Şiddetindeki Sese Maruziyetin Sıçanların Farklı Beyin Bölgeleri Ve Plazmalarındaki Makro Ve Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi.
  03.10.2017 - 03.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARAKOÇ YUNUS,KALENDEROĞLU AYSUN,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ALMIŞ BEHİCE HAN

Makaleler

 • Quetiapine-induced priapism
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-0634
  ÖZEN MURAT EREN,ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KALENDEROĞLU AYSUN,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Intercourse type of situational anejaculation orinability to ejaculate intra-vaginally: three casereports from a conservative islamic community
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2475-0573
  EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖRÜM MEHMET HAMDİ
 • Complete blood count alterations due to theopioid use: what about the lymphocyte-relatedratios, especially in monocyte to lymphocyte ratioand platelet to lymphocyte ratio?
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1532-1819
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,KALENDEROĞLU AYSUN
 • Intercourse type of situational anejaculation or inability to ejaculate intra-vaginally: three case reports from a conservative Islamic community.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2475-0581
  EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖRÜM MEHMET HAMDİ
 • Relationship between SSRIs and metabolic syndrome abnormalities in patients with generalized anxiety disorder: a prospective study
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1976-3026
  BEYAZYÜZ MURAT,ALBAYRAK YAKUP,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ALBAYRAK NESLİHAN,BEYAZYUZ ELMAS
 • Optic coherence tomography shows inflammation and degeneration in major depressive disorder patients correlated with disease severity
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0165-0327
  KALENDEROĞLU AYSUN,ÇELİK MUSTAFA,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Can the retinal ganglion cell layer (GCL) volume be a new marker to detect neurodegeneration in bipolar disorder?
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0010-440X
  KALENDEROĞLU AYSUN,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,ÇELİK MUSTAFA,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Decreases in ganglion cell layer and inner plexiform layer volumes correlate better with disease severity in schizophrenia patients than retinal nerve fiber layer thickness
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0924-9338
  ÇELİK MUSTAFA,KALENDEROĞLU AYSUN,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Bupropion extended-release-induced spontaneous orgasms.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-5749
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,KALENDEROĞLU AYSUN
 • Psychiatric presentation of hypoxic ischemic encephalopathy occurring after a violent suicide attempt: a case of hanging
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-5749
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Duloxetine use can result in retrograde ejaculation,
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-5749
  EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖRÜM MEHMET HAMDİ
 • Determination of vitamin B12, folate, and ferritin levels of inpatients in a psychiatry clinic: A one-year retrospective study.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2547-9466
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Relationship between immune cells and alcohol dependents and controls: what about the lymphocyte-related ratios?
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1532-4230
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio as parameters to indicate the severity of suicide attempt
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1532-4230
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Succesfully treatment of intercourse anejaculation with psychosexual counseling: A very rare case of situational anjeaculation specific to penetrative sex with the wife.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1698-031X
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Venlafaksin ve paroksetin kullanımına bağlı, orgazm olmaksızın idrar sonrasında ortaya çıkan spontan ejakülasyonlar: Bir olgu sunumu.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-9645
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Investigation of serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels in patients diagnosed with schizophrenia without antipsychotic treatment history.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-4325
  EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖRÜM MEHMET HAMDİ,BEYAZYUZ ELMAS,AYDEMİR MAKBULE ÇİĞDEM
 • Biperiden bağımlılığı ve nöroleptik malign sendrom ile ayırıcı tanısı: Olgu sunumu.
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2547-9466
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖRÜM GAMZE
 • Addiction profiles of patients with substance dependency living in Adiyaman province
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-0634
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,Kustepe Ali,KARA MAHMUT ZABİT,DUMLUPINAR EBRU,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖZEN MURAT EREN,KALENDEROĞLU AYSUN
 • Evaluation of probation implementations of drug users in Adiyaman university training and research hospital: A one-year retrospective study
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-0634
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR,ÖZEN MURAT EREN,KALENDEROĞLU AYSUN
 • Topiramate Add-On for Treatment of Migraine-Type Headache Cures Alcohol Dependence: A Case Study
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2146-1473
  ÖZEN MURAT EREN,KALENDEROĞLU AYSUN,ÖRÜM MEHMET HAMDİ,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • Fluoxetine-induced hypertrichosis
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  10188681
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KALENDEROĞLU AYSUN,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR
 • The Importance of Separation-Individuation Process in the Treatment Course of A Monozygotic Twin Pair Concordant for Anorexia Nervosa: A Case Report
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2146-1473
  ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KALENDEROĞLU AYSUN,KARA MAHMUT ZABİT,EGİLMEZ OĞUZHAN BEKİR

Oluşturulma11 Nisan 2016 12:48
Görüntülenme198