İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ                                                      

Adı:                      Orhan Hanbay                                          

Doğum Tarihi:        31.03.1971                                                                                 

Ünvanı:                  Doç. Dr.

İletişim Bilgileri:      www.hanbaydil.com

                              orhanhanbay@gmail.com

                              5054027355

Öğrenim Bilgileri:

Lisans:                   Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı       Çukurova Üniversitesi        1996

Yüksek Lisans:        Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi    2000

Doktora:                 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi    2007

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Almanca ve Türkçedeki Tamlamalarda Çeviri Güçlükleri ve Çözüm Önerileri.

Doktora Tezi Başlığı:

Etkin Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Bilişsel, Edimsel ve Duyuşsal Öğrenilmesine Etkisi.

 

Çalışma Alanları:

İkinci yabancı dil olarak Almanca

Çocuklarda akademik dil eğitimi

Çocuklara yabancı dil öğretimi

Çokdillilik öğretimi


Oluşturulma11 Nisan 2013 15:09
Görüntülenme1207