İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ 

 

Özlem AK GÜMÜŞ

Kişisel İletişim Adresi: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi                                                                                          Telefon: İş: (+90) 416 223 3800-4003

Matematik Bölümü                                                                                                                                                                 Elektronik Posta: akgumus@adiyaman.edu.tr

Adıyaman/Türkiye 

Aslen Konya'lı olmakla birlikte, 1980 yılında Bingöl’de dünyaya geldi. İlkokulu Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, ortaokulu Nevşehir’in Acıgöl ilçesi’nde ve lise eğitimini Konya’nın Akşehir ilçesi’nde tamamladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden Bölüm Birincisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisansını 2005’de Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı’nda “Skaler Denklemlerin Kararlılığı Üzerine Metotlar” isimli teziyle tamamladı. 2006 yılında girmiş olduğu doktora programını Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Birincisi olarak “Kararlılık Üzerine Allee Etkisi” isimli tez çalışması ile 2011’de tamamlamıştır. 2002 yılından 2011 yılına kadar Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde, uygulamaya yönelik Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde Topoloji, Soyut Matematik, Analiz; Kimya Bölümü’nde Analiz ve Mühendislik Fakültesi’nin Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri’nde Matematik ve Analiz dersleri verdi. Aynı yıl içerisinde Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaya başladı. Lineer-lineer olmayan Fark ve Diferansiyel Denklemler, Matematiksel Biyoloji, Matematiksel Modelleme alanlarında araştırmalarını devam ettiren Ak Gümüş, halen aynı Üniversite’de görevine devam etmektedir.

Evli ve 15 ve 10 yaşlarında iki erkek çocuk annesidir. 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Lisans, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Konya, 2001. (1997-2001 "Onur Derecesi ile Bölüm Birinciliği")

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü, Konya, 2005

Doktora,  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü, Konya, 2011. (2006-2011 “Yüksek Onur ile Doktora Programı Birinciliği”)

 

MESLEKİ DENEYİM

2002-2011, Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

2011-........, Yardımcı Doçent Doktor, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 

TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezi, “Skaler Denklemlerin Kararlılığı Üzerine Metotlar", Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi,  2005.

Doktora Tezi, “Kararlılık Üzerine Allee Etkisi”, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, 2011.

 

İDARİ GÖREVLER

 

Arş. Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Ders Öğreticiliği, 2002-2010.

Arş. Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Danışmanlık, 2004-2008.

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Danışmanlık, 2012-2015.

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Topoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, 2012-2018.

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Mevlana/Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, 2013-2018.

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Danışmanlık, 2020-...

 

 

ÖDÜLLER VE BURSLAR

 

Ak Gümüş, Ö. “Matematik Bölümü 2010-2011 Lisans Dönem Birinciliği”, T.C.Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, KONYA, 2001.

Ak Gümüş, Ö. “Doktora Programı Enstitü Birinciliği Ödülü”, T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , KONYA, 2011.

Ak Gümüş, Ö. "Yayın Teşvik, Applied Mathematics and Computation”, 2012.

Ak Gümüş, Ö. "Yayın Teşvik, Advances in Difference Equations”, 2014

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Lineer-Lineer olmayan fark-diferansiyel denklemler

Matematiksel Biyoloji

Matematiksel Modelleme

Popülasyon dinamikleri, Kararlılık Teorisi, Çatallanma Teorisi

Matematiksel Analiz

Kesirli Türevler

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

 

Maple, Matlab Paket Programı, Mathematica

 

EDİTÖR KURULU BİLİMSEL ÜYELİKLERİ

 

Editör Kurul Üyeliği -International Journal of Systems Science and Applied Mathematics(IJSSAM)

Editör Kurul Üyeliğ -Computer Simulation in Application

 

YÖNETİLEN TEZLER

 

Yüksek Lisans, B. S. Bilgi, "Fark zamanlı popülasyon modellerinin global kararlılık analizi", ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, 2016.

Yüksek Lisans, Y. Yalçın, Gecikmeli diferansiyel denklemlerde Hopf çatallanma analizi, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, 2019.

Yüksek Lisans, S. Acer, SIS salgın modelinin kararlılık ve çatallanma analizi, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, 2020.

 

JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

Tez Savunma, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2012.

Tez Savunma, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2015.

Tez Savunma, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2018.

Tez Savunma, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2019.

 

YÖNETİLEN PROJELER

 

Ak Gümüş Ö.,Kararlılık Üzerine Allee etkisi, Araştırma projesi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 2009-2011.(Araştırmacı)

Ak Gümüş Ö., Maynard-Smith büyüme formuna bağlı host-parasitoid modelinin dinamikliği, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 2016-2018.(Yürütücü)

 

BİLİMSEL HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER VE İNDEKSLERİ

 

Nonlinear Dynamics (SCI) (3)

International Journal of Biomathematics (SCI-EXP) (3)

Mathematical Reviews, (ALAN İNDEKSİ) (2)

Entomologica Fennica (SCI-EXP) (1)

The 3rd International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining, Report Book  (ALAN İNDEKSİ) (3)

Cumhuriyet Science Journal  (TR- INDEX) (1)

 Iranian Journal of Science and Technology Transactions A: Science (SCI-EXP) (1)

Bitlis Eren Üniversitesi Journal of Science (EBSCO) (1)

Fundamental Journal of Mathematics and Applications  (TR- INDEX) (1)

Miskolc Mathematical Notes (SCI-EXP)  (1)

Mathematical analysis of COVID-19 transmission (book)

Journal of Applied Mathematics and Computing (E-SCI )(1)

Plos One Journal (WOS-SCOPUS) (1)

 

 

 VERİLEN DERSLER

I- Araştırma Görevlisi Olarak Uygulaması Yapılan Lisans Dersleri (2002-2010)

Matematik I, Selçuk Üniversitesi, M.Y.O, 2002-2004.

Matematik II, Selçuk Üniversitesi, M.Y.O, 2002-2004.

Topoloji I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004-2005.

Topoloji II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004-2005.

Analiz I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004-2006.

Analiz II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004-2006.

Matematik I, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2004-2005.

Matematik II, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2004-2005.

Analiz I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2006-2007.

Analiz II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2006-2007.

Matematik I, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2006-2007.

Matematik II, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2006-2007.

Soyut Matematik I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2007-2009.

Soyut Matematik II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2007-2009.

Analiz I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007-2009.

Analiz II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007-2009.

Matematik III, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2009-2010.

Matematik IV, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2009-2010.

 

II- Öğretim Üyesi Olarak Verilen Lisans Dersleri—Yrd.Doç.Dr. 2011-...

 

Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2011-2012.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2011-2012.

Mesleki Matematik, Adıyaman Üniversitesi, Tekn. Bil. M.Y.O, Makine Programı, 2011-2012.

Genel Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2012-2013.

Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2012-2013.

Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Tekn. Bil. M.Y.O, Sondaj Teknolojisi Programı, 2012-2013.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2012-2013.

Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2012-2013.

Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2013-2014.

Genel Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013-2014.

Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Tekn. Bil. M.Y.O, İnşaat Teknolojisi Programı, 2013-2014.

Mühendislik Matematiği, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2013-2014.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013-2014.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, İkt. İdr. Bil. Fak., İşletme Bölümü, 2013-2014.

Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2013-2014.

Mühendislik Matematiği, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014-2015.

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2014-2015.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2014-2015.

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2014-2015.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2015-2016. 

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2015-2016. 

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2015-2016. 

Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2015-2016. 

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2016-2017.

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2016-2017. 

Sayısal Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2016-2017.

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2016-2017. 

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2017-2018.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2017-2018.

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2017-2018.

Sayısal Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2018-2019.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2018-2019. 

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2018-2019. 

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2018-2019. 

Sonlu Fark Yöntemleri, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2018-2019.

Diferansiyel Denklemler, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2019-2020.

Diferansiyel Denklemler ve Nümerik Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2019-2020.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2019-2020.

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2019-2020.

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2019-2020.

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2020-2021.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2020-2021.

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2020-2021.

ve her yıl için Bitirme Tez Çalışması

 

 

III- Öğretim Üyesi Olarak Verilen Lisansüstü Dersleri—Yrd.Doç.Dr. 2011-...

 

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-2013.

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2014.

Matris Analizi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2014.

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

Matris Analizi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-2016. 

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-2016.

Fark ve Diferansiyel Denklem Teorisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2017.

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2017.

Fark ve Diferansiyel Denklem Teorisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2018.

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2018.

Fark ve Diferansiyel Denklemlerin Biyolojiksel Uygulamaları ve Çatallanma, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2018.

Uzmanlık Alanı III, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019.

Fark ve Diferansiyel Denklemlerin Biyolojiksel Uygulamaları ve Çatallanma, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019.

Uzmanlık Alanı IV, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019.

Tez Çalışması I, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019.

Tez Çalışması II, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019.

Fark ve Diferansiyel Denklem Teorisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Fark ve Diferansiyel Denklemlerin Biyolojiksel Uygulamaları ve Çatallanma, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Uzmanlık Alanı I, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Uzmanlık Alanı II, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Uzmanlık Alanı IV, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Tez Çalışması I, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Tez Çalışması II, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Seminer, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020.

Fark ve Diferansiyel Denklem Teorisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021.

Fark ve Diferansiyel Denklemlerin Biyolojiksel Uygulamaları ve Çatallanma, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021.

Uzmanlık Alanı I, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021.

Uzmanlık Alanı II, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021.

Uzmanlık Alanı III, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021.

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SCI, SCI-EXP & WEB of SCIENCE)

 

Merdan H., Ak Gümüş Ö., “Stability analysis of a general discrete-time population model involving delay and Allee effects”, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.219, 1821-1832, 2012.

Ak Gümüş Ö., “Global and local stability analysis in a nonlinear discrete-time population model”, ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, vol.299, 1-9, 2014.

Din Q. ,  Ak Gümüs Ö.  and Khalil H.,”Neimark-Sacker bifurcation and chaotic behavior of a modified host-parasitoid model”, ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG, vol.72, 25-37, 2017.

Ak Gümüs Ö., Correction to: Global and Local stability analysis in a nonlinear discrete-time population model, ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, 357, 2018.

Ak Gümüs Ö. Selvam A.G.M, Vianny D.A, Bifurcation and stability analysis of a discrete-time SIR Epidemic Model with vaccination, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANALYSIS AND APPLICATION, Vol.17 (5), 809-820, 2019. 

Ak Gümüs Ö., Acer S., Period-Doubling Bifurcation analysis and stability of epidemic model, JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS, No. 4(49), pp. 905-914, 2019.

Ak Gümüs Ö., Yalcin Y. Stability and Hopf-Bifurcation analysis of delay prey-predator model, JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS, No. 2(51), pp. 277-282, 2020.

Ak Gümüş Ö., “Neimark-Sacker Bifurcation and stability of a prey-predator model, MISKOLC MATHEMATICAL NOTES, vol. 21, No. 2, pp. 1–13, 2020. 

Ak Gümüş Ö., Feckan M., Stability, Neimark-Sacker Bifurcation and Chaos Control for a prey-predator system with harvesting effect on predator, MISKOLC MATHEMATICAL NOTES, 2021, (Article in Press) 

 

DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

 

Ak Gümüş Ö., Köse H, Constitution of stability domain for handing asymptotic stable scaler equations”, PROOCEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELING AND SIMULATION, 661-664, 2006.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “The stability of continuous population dynamic model depending on the number of predators and Allee effect”, SELÇUK J. of APPL. MATH., pp. 55-64, 2010.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “On the stability of delay population dynamics related with Allee effects”, MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL APPLICATIONS, Vol.17, No. 1, pp. 56-67, 2012.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “Allee effect on a new delay population model and stability analysis”, JOURNAL of PURE and APPLIED MATHEMATICS: ADVANCES AND APPLICATIONS, vol.7, Number 1, 21-31, 2012.

Ak Gümüş Ö., Taşkara N., “A note on stability constraints for asymptotic stability of the scalar equations”, TRANSYLVANIAN of MATHEMATICS and MECHANICS, vol.5, No. 2, 107-114, 2013 

Ak Gümüş Ö., ”Dynamical Consequences and Stability Analysis of a New Host-Parasitoid Model”, GENERAL MATHEMATICAL NOTES, vol.27, No. 1, pp.9-15, 2015.

Ak Gümüş Ö., Kangalgil F., “Allee effect and stability in a discrete-time host-parasitoid model, JOURNAL of ADVANCED RESEARCH in APPLIED MATHEMATICS, Vol.7, Issue 1, 94 -99, 2015.

Ak Gümüş Ö., “Local stability analysis and Allee effects in a nonlinear discrete-time population model Involving delay”, JOURNAL of ADVANCED RESEARCH in APPLIED MATHEMATİCS, vol.7, Issue 3, 30 -37, 2015.

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö., “Allee effect in a new population model and stability analysis”, GENERAL MATHEMATICS NOTES, vol.35, 54-64, 2016.

Ak Gümüş Ö., Kangalgil F., “Dynamics of a host-parasite model connected with immigration”, NEW TRENDS IN MATHEMATICAL SCIENCES, vol.5 (3), 332-339, 2017.

Ak Gümüş Ö., Dynamics of a host-parasitoid model related to Smith growth form, GENERAL MATHEMATICS NOTES, vol 38(1), 72-84,2017.

Merdan H., Ak Gümüş Ö., Aydın G., Global Stability Analysis of a General Scalar Difference Equations, DISCONTINUITY, NONLINEARITY AND COMPLEXITY, vol.7 (3), 225-232, 2018.

Ak Gümüş Ö, B. S. Bilgi, Dynamics of a Host-Parasitoid Model Related to Pennycuick Growth Form, UNIVERSAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATION, vol.2 (4), 170-179. 2019.

Selvam A.G. M, Janagaraj R., Ak Gümüş Ö., Stability and Bifurcation: Discrete Differential Algebraic Planar Model with Square Root, International Journal of Recent Technology and Engineering, 8, 4S5, 290, 2019.

Selvam A.G. M., Dhineshbabu R. and Ak Gümüş Ö., Stability and Neimark - sacker bifurcation for a discrete system of one - scroll chaotic attractor with fractional order, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 1597 (012009), 2020.

Selvam A.G. M., Dhineshbabu R. and Ak Gümüş Ö., Complex Dynamic Behavior of a Discrete Prey–Predator–Scavenger Model with Fractional Order, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE, vol.17 (5), 2136-2146, 2020.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

 

Köse H., Ak Gümüş Ö., “The stability analysis depending number of predation in discrete-time population model and Allee effect”, Adiyaman University, JOURNAL OF SCIENCE, vol. 2 (1), 24-33, 2012.

Ak Gümüş Ö., “Stability analysis in scalar equations”, Adiyaman University, JOURNAL OF SCIENCE(2), 109-149, 2014.

Ak Gümüş Ö., Generalized stability for a class of nonlinear difference population model, Afyon Kocatepe University, JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING SCIENCES, vol.16, 585-591, 2016.

 

ÇALIŞTAY/ POSTER/ SEMPOZYUM

 

Ak Gümüş Ö., Köse H., “Constitution of stability domain for handing asymptotic stable scaler equations”, Proceeding of the International Conference on modeling and simulation, KONYA,28-30 August 2006.

Ak Gümüş Ö.Taskara N., “Stability boundary for asymptotic stability of scaler equation”, International Conference on Difference Equations and Applications, ISTANBUL, 21-25 July 2008.

 Merdan H., Ak Gümüş Ö., “Stability analysis of a general discrete-time population model ınvolving delay and Allee effects”, Anatolian Communications ın Nonlinear Analysis, Abant Izzet Baysal University, BOLU, 3-6 June 2013.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “On the stability of delay population dynamics related with Allee effects”, The 12th International Workshop on Dynamical Systems and Applications, Atılım University, ANKARA, 12-15 August 2013.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “The stability continuous population dynamic model depending on the number of predators and Allee effect”, II. National Konya Ereğli Kemal AkmanJunior technical collegeCommuniqué days, .47, 13-14 May, EREĞLI2010.

Ak Gümüş Ö., “Global stability in a population model with Allee effect”, 3rd international eurasıan conference on mathematical sciences and applications, VIYANA, 25-28 August 2014.

Ak Gümüş Ö., “Stability analysis in the host-parasitoid model”, Poster, I.Women Mathematicians Association Workshop, Gebze Institute of Technology, KOCAELI, 2-4 May 2014.

Ak Gümüş Ö., “Dynamics of host-parasitoid model connected the immigration parameter”, II. Women Mathematicians Association Workshop, Cumhuriyet University, 1-3 May2015.

Ak Gümüş Ö.,  Stability Behavior of a modified Nicholson-Bailey model, International Conference on analysis and its applications, Ahi Evran University, 12-15 July, Kırşehir, 2016,

Ak Gümüş Ö., Dynamics of a Discrete-time host-parasitoid model, International Conference on analysis and its applications, Ahi Evran University, 12-15 July, Kırşehir, 2016,

Ak Gümüş Ö., The effect of Allee factor on stability in a nonlinear discrete-time population model involving delay, International Conference on analysis and its applications, Ahi Evran University, 12-15 July, Kırşehir, 2016. (Poster)

Ak Gümüş Ö., Kangalgil F.  Consequences on the global stability of the discrete-time population model. 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 2018.

Ak Gümüş Ö., The impact of the Allee effect and global and local behaviour of the a nonlinear discrete-time population model. International Conference on Mathematics and Mathematics Education,2017.

Ak Gümüş Ö., Kangalgil F.,   A Host-Parasite Population Dynamics under Immigration. International Conference on Mathematics and Mathematics Education,2017.

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö., Allee Effect and Stability in a Discrete-time Hostparasitoid Model. International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 2017.

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö., A General Nonlinear Discrete-Time Population Model involving Allee Effect and Stability Analysis. International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 2017.

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö., Allee Effect and stability analysis of a delayed discrete-time population model. 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 2018.

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö.,  Stability analysis and a discrete-time population model with predation. International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 2018.

Ak Gümüş Ö, Kangalgil F.,  The stability of delayed population models and the effect of the Allee factor on stability. 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 2018.

Ak Gümüş Ö., Acer İdem S., Stability and Bifurcation Analysis of a Discrete-Time SIS Epidemic Model, ADYU Science, culture and art symposium, 18 April 2019.

Ak Gümüş Ö.,  Acer İdem S., The stability of delayed Discrete-time population model and Allee Factor, International Conference on Mathematical Studies and Applications, 2018.

George Maria Selvam A., Janagaraj Rajendran,  Ak Gümüş Ö.,  Stability And Bifurcation: Discrete System Of Square Root Functional Response With Step Size, Conference: International Conference on Advanced Scientific Innovation in Science, Engineering and Technology (ICASISET), 2019.

George Maria Selvam A.,Dhineshbabu . R, Ak Gümüş Ö.Complex Dynamics Behaviors of a Discrete Prey -Predator -Scavenger Model with Fractional OrderConference: International Conference on Advanced Scientific Innovation in Science, Engineering and Technology (ICASISET), 2019.

 

SEMPOZYUM/ ÇALIŞTAY VE BİLİMSEL TOPLANTILAR (Katılım)

 

National Complex Dynamical Systems and Applications, TOBB University of Economics and Technology, ANKARA, 2012.

Ankara Mathematics Days, Çankaya University, ANKARA, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturulma19 Aralık 2012 11:58
Görüntülenme2080