İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sabahattin EZER
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Arkeoloji

İletişim

Verilen Dersler

 • ARK 202 M.Ö. 2. Binde Anadolu
  2019-2020
  1
  Lisans
 • İLK TUNÇ ÇAĞDA SURİYE MEZOPOTAMYA
  2019-2020
  1
  Lisans
 • SEMİNER II
  2019-2020
  1
  Lisans
 • YENİ ASUR
  2019-2020
  1
  Lisans
 • GEÇ HİTİT
  2019-2020
  1
  Lisans
 • GÜNEYDOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ÖNASYA ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ARKEOLOJİDE YÖNTEMBİLİM I
  2019-2020
  1
  Lisans
 • NEOLİTİK KALKOLİTİK ÇAĞLARDA SURİYE MEZOPOTAMYA
  2019-2020
  1
  Lisans
 • SEMİNER I
  2019-2020
  1
  Lisans
 • M.Ö. 2. BİNDE SURİYE MEZOPOTAMYA
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ANADOLU’DA KALKOLİTİK ÇAĞ
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ANADOLU’xxDA İLK TUNÇ ÇAĞ
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ANADOLU’xxDA NEOLİTİK ÇAĞ
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ANADOLU M.Ö. 2. BİNYIL GÖRSEL SANATI
  2019-2020
  1
  Lisans
 • ANADOLU’DA M.Ö. 2. BİN
  2016-2017
  1
  Lisans
 • GEÇ HİTİT
  2016-2017
  3
  Lisans
 • ANADOLU M.Ö. 2. BİNYIL GÖRSEL SANATI
  2016-2017
  3
  Lisans
 • SEMİNER II
  2016-2017
  2
  Lisans
 • ANADOLU’DA NEOLİTİK ÇAĞ
  2016-2017
  3
  Lisans
 • YENİ ASUR
  2016-2017
  2
  Lisans
 • M.Ö. 2. BİNDE SURİYE MEZOPOTAMYA
  2016-2017
  3
  Lisans
 • SEMİNER I
  2016-2017
  2
  Lisans
 • ANADOLU’DA İLK TUNÇ ÇAĞ
  2016-2017
  3
  Lisans
 • ANADOLU’DA KALKOLİTİK ÇAĞ
  2016-2017
  3
  Lisans
 • ARKEOLOJİDE YÖNTEMBİLİM
  2016-2017
  3
  Lisans
 • ÖNASYA ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Geç Hitit
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Yeni Asur
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Urartu Arkeolojisi
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Seminer II
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Anadolu’da M.Ö. 2. Bin
  2017-2018
  3
  Lisans
 • İlk Tunç Çağda Suriye Mezopotamya
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Anadolu’da Neolitik Çağ
  2017-2018
  3
  Lisans
 • GÜNEYDOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ
  2018-2019
  2
  Lisans
 • ANADOLU M.Ö. 2. BİNYIL GÖRSEL SANATI
  2018-2019
  3
  Lisans
 • M.Ö. 2. BİNYIL SURİYE MEZPOTAMYA YERLEŞİMLERİ
  2018-2019
  3
  Lisans
 • SEMİNER I
  2018-2019
  2
  Lisans
 • ANADOLU’DA İLK TUNÇ ÇAĞ
  2018-2019
  3
  Lisans
 • ANADOLU’DA KALKOLİTİK ÇAĞ
  2018-2019
  3
  Lisans
 • ARKEOLOJİDE YÖNTEMBİLİM
  2018-2019
  3
  Lisans
 • ÖNASYA ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ
  2018-2019
  3
  Lisans
 • Güneydoğu Anadolu Arkeolojisi
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Neolitik Kalkolitik Çağlarda Suriye Mezopotamya
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Seminer I
  2017-2018
  2
  Lisans
 • M.Ö. 2. Binde Suriye Mezopotamya
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Anadolu M.Ö. 2. binyıl Görsel Sanatı
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Anadolu’da İlk Tunç Çağ
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Anadolu’da Kalkolitik Çağ
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Arkeolojide Yöntembilim I
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Önasya Arkeolojisine Giriş
  2017-2018
  3
  Lisans
 • SeminerI
  2015-2016
  2
  Lisans
 • M.Ö. 2. Binyıl Suriye Mezpotamya Yerleşimleri
  2015-2016
  3
  Lisans
 • Anadolu'da İlk Tunç Çağ
  2014-2015
  3
  Lisans
 • Anadolu'da İlk Tunç Çağ
  2015-2016
  3
  Lisans
 • Anadolu'da Neolitik Çağ
  2013-2014
  3
  Lisans
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE KAZI TEKNİKLERİ
  2011-2012
  2
  Lisans
 • ARKEOLOJİYE GİRİŞ
  2011-2012
  2
  Lisans
 • Arkeolojide Yöntembilim
  2013-2014
  3
  Lisans
 • Önasya Arkeolojisine Giriş
  2013-2014
  3
  Lisans
Oluşturulma26 Aralık 2012 18:54
Düzenlenme 21 Haziran 2019 13:54
Görüntülenme165