İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA
Profesör Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

  

                                                             ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri:  1959  Azerbaycan’ın Kazak şehri

Öğrenim Durumu :  

1981yılında Bakü Devlet Üniversitesi

1995 yılında Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde araştırmacı                       

1999 yılında Bakü Devlet Üniversitesinde Doktora

2003 yılında Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde  Doçent

2011 yılında Adıyaman Üniversitesi'nde Profesör

                            

 YAYINLAR                                         :

" 1,Allahverdiyeva, M.Ş. “Azerbaycan Dili”, Kılavuz kitap, Türkiye, 1999

2,Allahverdiyeva, M.Ş. “Celil Memmedkuluzade’nin Tiyatro Eserlerinin Gramer Üslup Özellikleri”, Ders
çalışması, Bakı, 1997.

3. Allahverdiyeva, M.Ş. “Celil Memmedguluzade’nin  Tiyatro Eserlerinin Dili”, Ders vesaiti, Bakı, 1997( Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Eğitim      Bakanlığı  tarafından onaylanmıştır).

4. Allahverdiyeva, M.Ş. “Celil Memmedguluzade’nin Tiyatro Eserlerinin
Kelime Özellikleri”, Ders vesaiti, Bakı, 1998 ( Azerbaycan Cumhuriyeti Milli  Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır).

5. Allahverdiyeva, M.Ş. “Azerbaycan Dili”, Yabancılar için ders vesaiti, Türkiye, 2000 ( Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  onaylanmıştır).

6. Allahverdiyeva, M.Ş. “Azerbaycan Yer Adlarının Yayılma Arenası”, Ders çalışması, Bakı, 2001( Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi  tarafından onaylanmıştır).

7. Allahverdiyeva, M.Ş. “Celil Memmedguluzade’nin Tiyatro Eserlerinin Dili”, Ders vesaiti, Türkiye, 2002 ( Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim  Bakanlığı tarafından onaylanmıştır).

8. Allahverdiyeva, M.Ş. “Eliptik Cümleler”, Ders vesaiti, Türkiye, 2003 (Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır).

 

9.Allahverdiyeva, M.Ş. ” XIII-XVI. Yüzyıllarda Türk Abidelerinde Zarf Fiiller”, Nobel Yayınevi, Türkiye, 2011

 

HAKEMLİ  DERGİLERDE  YAYINLANMIŞ  MAKALELER

 

 Allahverdiyeva, M.Ş. “Celil Memmedguluzade ve Ana Dili”, Genç Araştırmacıların Eserleri Mecmuası, BDU, Bakı, 1998, s.15-18.(ISSN)

 

 Allahverdiyeva, M.Ş. “C.Memmedguluzade’nin Eserlerinde Dil Problemi”, Teknik Üniversitelerde Dillerin Öğrenilmesinin Çağdaş Problemleri Mecmuası, AZ.İMU, Bakı, 1998, s.8-11.

 

Allahverdiyeva, M.Ş. “C.Memmedguluzadenin Eserlerinin Dili”, Humanitar İlimlerin Öğrenilmesinin Aktüel Problemleri Mecmuası, No-VI, AZ.İMU, Bakı, 1998, s.19-22.

 

Allahverdiyeva, M.Ş. “C.Memmedguluzadenin Tiyatro Eserlerinde Canlı Kokuşma  Dili”, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Tedrisi Dergisi, No-3, Bakı, 1998, s.43-46.

 

Allahverdiyeva, M.Ş. “C.Memmedguluzade Dramlarında Adlar”, Dil ve Edebiyat Dergisi 3(21), BDU, Bakı, 1998, s.35-38.(ISSN)

 

Allahverdiyeva, M.Ş. “Azerbaycan Dilini Yabancılara Nasıl Öğredek”, Teknik Üniversitelerde Dillerin Öğrenilmesinin Çağdaş Problemleri, AZ.İMU, Bakı, 2000, s.21-23.

 

Allahverdiyeva,M.Ş.“C.Memmedguluzede’nin Tiyatro Eserlerinin Dil Ayrı calığı”, Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesinin Yabancılar İçin Dil Bölümünün Yıllık Makaleler Toplumu Mecmuası, Bakı, 2000, s.16-19.

 

 Allahverdiyeva.M.Ş. “Muasır Türk Dili ve Azerbaycan Dilinde Filin Tesriflenemeyen şekilleri ”, Filoloji Meseleler Mecmuası, No:4, Bakı, 2003, s.201-204.(ISSN)

 

Allahverdiyeva.M.Ş. “Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde fiili bağlamalar”,Genç Anadolu No:2,Türkiye,2003.s.12.

 

Allahverdiyeva. M.Ş. “Umumi Türk Aykonimleri”, Yeni ses dergisi, No:9, Türkiye, 2004, s.7-8.(ISSN)

 

Allahverdiyeva.M.Ş. “Ellinptik Cümleler”, İşletme dergisi, III, (11), Bakı, 2005, s.28-32.

 

Allahverdiyeva.M.Ş. “Baharın habercisi Nevruz Bayramı” Yeni ses dergisi, No:10, Türkiye, 2005, s.34.(ISSN)

 

 

Allahverdiyeva, M.Ş. “Türk Menşeli Yer Adları” Yeni ses, No:11, Türkiye, 2006, s.39-40.(ISSN)

 

Allahverdiyeva, M.Ş. –ıb,-ib,-ub,-üb “Bağ Eylemler Abidelerimizde”, Dil ve Edebiyat Dergisi 4(27), BDU, Bakı, 2007, s.10-13.(ISSN)

 

  Allahverdiyeva, M.Ş.” -ınca, -ince,-unca, -ünce Bağ Eylemlerinin menşesi hakkında”, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının. Azerbaycan Dili  ve Edebiyatı Tedrisi  Dergisi, No: 5, Bakı, 2008,s.22-28.

 

Allahverdiyeva, M.Ş. “Gövsi  Tebrizinin Dilinde Türk Menşeli  Arkaik Sözler”, Azerbaycan  Diller Üniversitesinin İlmi Haberler dergisi, No:5,Bakı,2009, s.46-49.

 

  Allahverdiyeva, M.Ş, Gülbeniz  Mezehim kızı “Milli Değerlere Uygun Ders Numuneleri”,”Fransiyon  Azarbayjan “(Fransız Dili Azerbaycan’da) dergisi, No:3, Bakı,2009.s.16-20.(ISSN)

 

Allahverdiyeva, M.Ş.  “Azerbaycan  Yazarı Hüseyin Arifin “Analar” Şiirinin Tedrisi” Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının. Azerbaycan Dili  ve Edebiyatı Tedrisi  Dergisi, No: 4,Bakı,2009.s.60-63.(ISSN)

 

Allahverdiyeva, M.Ş, E.Hemzeyeva “ Değişik sistemli Dillerde Hukuk Temrinlerinin  Semantik Hususiyetleri ”, Bakı Devlet Üniversitesi Dil Edebiyat dergisi, No: 5,Bakı, 2009,s.73-75.(ISSN)

  

 Allahverdiyeva,M.Ş.”Dünya Dillerinde Modal  kelimeler ve Onların

Azerbaycan Dilinde Karşılığı”,  Bakı Devlet Üniversitesi Dil Edebiyat dergisi, No: 5.(71) Bakı, 2009,s.77-79.(ISSN)

 

Allahverdiyeva, M.Ş.” Sözel İlimlerin Tedrisinde Yeni Teknolojinin  Tatbikinin zazurıliyi” Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının. Azerbaycan Dili  ve Edebiyatı Tedrisi  Dergisi, No: 1.Bakı,2010,s.64-67.(ISSN)

 

Allahverdiyeva.Ş,  Celilova .Z.”Dede Korkut Destanlarında Kullanılan Bazı Sıfatların Menşesi Hakkında ”, Dil Edebiyat üzere Uluslar Arası İlmi Nazarı dergi, 1, (72) Bakı, 2010,s.20-23.(ISSN)

 

Allahverdiyeva.Ş “Bedii Edebiyatta  Profil  Yaratıcılığı”. Filoloji Meseleler dergisi ,No:1.Bakı,2011,s.39-46. (ISSN)

 

Allahverdiyeva.Ş,”Poperyasya , hadise  nutuk sentaksısın tipik tezahürü gibi” Filoloji Meseleler dergisi ,No:2,Bakı,2011,s.18-24. (ISSN)

 

Allahverdiyeva Ş, Meherremova.R, ” XV-XVI Esrin Evvellerinde Klasik Edebi Dilde Onomastik  vahitler”, Elimler Akademisinin Türkoloji dergisi, No:2,Bakı,2011,s. 24-33.(ISBN ) 

 

Allahverdiyeva Ş.”Azerbaycan ağızlarında kullanılan arkaik zarf-fiiller” Karadeniz dergisi. 2011. No:11,s.70-81. (ISSN)

 

KONFERANS:

Dillerin Öğrenilmesinin Muasır Problemleri Mevzusunda  Ali Mekteplerin İlmi Konferansı. Bakü, 2000 

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANI:

İndere Köy Ağızları(Azerbaycan Türkçesi ve Erzurum, Kars ağızlarına benzerliğinin tespiti) 2011

                                    

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Oluşturulma05 Kasım 2014 11:23
Görüntülenme1150