İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Lisans 

2002-2006 Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2010-2014 Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 

Yüksek Lisans 

2012-2018 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkieri Bölümü

Tez Başlığı: Türkiye'de 1920-1960 Döneminde Şeker Sanayii'nde İşgücü Sorunu

 

Doktora 

2018-        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Sosyal Politika Bilim Dalı


Oluşturulma01 Mart 2018 10:35
Görüntülenme1046