İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Yaşar İNCEYOL
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Mühendislik Fakültesi

İletişim

  ÖZGEÇMİŞ

Adı :

Yaşar

Soyadı :

İNCEYOL

Yazışma Adresi :

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü -Adıyaman/Türkiye

Telefon :

0416-223 38 08 / 2815

Faks :

0416-223 38 09 

e-posta :

yinceyol@adiyaman.edu.tr

 

  EĞİTİM BİLGİLERİ     

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Selçuk Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Doktora 

2014

Türkiye 

Selçuk Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Yüksek Lisans 

2000

Türkiye 

Selçuk Üniversitesi  

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Lisans 

1988 

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

                                              

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

      Adıyaman                                               Mühendislik Fakültesi 
     Üniversitesi        Türkiye    Adıyaman   Harita Mühendisliği Bölümü          Yrd.Doç.Dr.  2015     

Adıyaman Üniversitesi 

Türkiye 

Adıyaman 

Kahta Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Öğretim Görevlisi 

 2009-

 2015

Harran Üniversitesi 

Türkiye 

Ş.Urfa

Şanlıurfa  Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Programı

Öğretim Görevlisi 

1993-2009

DSİ 15.Bölge Müdürlüğü

Türkiye 

Ş.Urfa

151. Teknik Şube Müdürlüğü

Harita Mühendisi

1990-1993

Harita İmar Bürosu

Türkiye 

Adıyaman 

Harita İmar Bürosu

Harita Mühendisi

1988-1990

                                                            

                                                                                           UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Arazi toplulaştırması ve tarımsal sulama yapıları ilişkileri, Arazi Toplulaştırması Blok Dağıtımında Genetik Algoritma uygulaması

Arazi Ölçmeleri, Arazi Ölçme Aletleri, Arazi Toplulaştırması, Yol Projesi, İmar, Kadastro, Kamulaştırma

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Arazi Düzenleme Çalışmalarında Genetik AlgoritmaUygulaması

Proje No: 12201049

 Selçuk Üniversitesi

9000 TL 

15.07.2012

15.07.2014

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

                                                        DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

Uzmanlık

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Görevlendirme: Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Harita ve kadastro Programında görevlendirme (2001-2006)

Görevlendirme:Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Harita ve kadastro Programı (2547 /40-d ile görevlendirme 2007-2008)

Kurultay: Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, 31 Mart -4 Nisan 2003, Ankara

Kurultay: 7. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, 1-5 Mart 1999, Ankara

Sempozyum:Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 14-16 Ekim 2010, Diyarbakır

Sempozyum:GAP Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Sorunları Sempozyumu, 3-5 Kasım 1999 ,Şanlıurfa

Kongre: Toprak Reformu Kongresi, 11-13 Kasım 2005, Şanlıurfa

Çalıştay:Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetim Çalıştayı, Okan Üniversitesi, Tuzla-İstanbul, 26-27-Mayıs 2011

Seminer: Şanlıurfa’da İmar Uygulama Semineri, 8-10 Mart 2005, Şanlıurfa

Seminer: Harran Üniversitesi Eğitimcilerin Eğitimi Semineri, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa

Sertifika Eğitimi: Netcad 5.0 GIS ‘nk001a-Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Eğitim Programı, 16-20 Haziran 2008, Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu, Şanlıurfa

Sertifika Eğitimi: Netcad 5.1 Anamodül+Netsurf Sertifika eğitimi 26-28 Aralık 2009, Kahta-Adıyaman

SertifikaEğitimi:Netcad5.1Anamodül+Netsurf+Netmap Sertifika eğitimi 3-5 Aralık 2010, Kahta-Adıyaman

SertifikaEğitimi: Netcad 5.1 Anamodül+Netsurf+Netmap Sertifika eğitimi 28-30 Ocak 2012,Kahta-Adıyaman

Sorumluluk: Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı, 2010-

Sorumluluk: Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-

Üyelik: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyeliği (Üye No : 3260)

                                                                                        ÖDÜLLER

">Ödülün Adı

">Alındığı Kuruluş

">Yılı

                                                                        YAYINLARI
              SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makalele

                                                Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

İnceyol, Y., Çay, T. 2001. Güneydoğu Anadolu Projeleri'nde (GAP) Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Koordinasyon Sorunları, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16, 1, (34 – 40)

Olgunoğlu İ., .A., İnceyol Y. 2011.  Derili Ve Derisiz Olarak Tuzda Pişirilen Şabut (Barbus grypus, Heckel 1843) Üzerine Bir Ön Çalışma, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 6,  (19‑23)

                   Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

İnceyol Y., Çay T., 1999.  GAP’ ta Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmaları İle Sulama Projeleri İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar” GAP Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Sorunları Sempozyumu, 3-5 Kasım, Şanlıurfa

Çay T., İnceyol Y. , 1999. GAP Bölgesinde Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Seçilen Bir Alanda Sulama Sanat Yapısı Arazi Toplulaştırma İlişkisinin İncelenmesi, HKMO 7. Harita Kurultayı  1-5 Mart, Ankara


Diğer yayınlarDüzenleme Tarihi :07/12/2012Formun Altı

 

 


Oluşturulma06 Kasım 2012 15:21
Görüntülenme1094