İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Zümrüt DOĞAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Doğan

Doğum Tarihi: 16/05/1980

E-Mail: byozumrut@yahoo.com

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Gaziantep Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Fizyoloji

İnönü Üniversitesi

2006

Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Anatomi

İnönü Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları: Öğrenme ve Belleğin Şekillendiği Beyin Bölgelerinde Alkolün Oluşturduğu Hasarlarda Propolisin Etkileri

Prof. Dr. Hanifi Emre

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanları:  Gebe Ratlarda Siprofloksasin Kullanımının Fetal Beyin Gelişimi ve Morfolojik Yapı üzerine Etkilerinin Araştırılması; Quercetinin olası koruyucu Rolünün Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Aymelek Çetin

 

 

 

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  

2014

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanlığı

2012-2014

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

2012-2014

Uzman

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

2006-2012

İdari Görevler:

 1. Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (V) 2017-
 2. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi 2017-
 3. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Koordinatör Yardımcısı
 4. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanlığı 2012-2013

 

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programlarında Aldığı Görevler:

 • 5-13 Ekim Mayıs 2012 İnönü Üniversitesi X. Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) Koordinatör Yardımcılığı. ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi, Deney Hayvanı Davranış Özellikleri ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 21-29 Ocak 2012 İnönü Üniversitesi IX. Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) Koordinatör Yardımcılığı. ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi, Deney Hayvanı Davranış Özellikleri ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 9-17 Ocak 2012 İnönü Üniversitesi VIII. Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 20-28 Haziran 2012 İnönü Üniversitesi VII. Deney Hayvanları Kullanım Kursu(80 saatlik programa göre) Koordinatör Yardımcılığı. ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 20-28 Haziran 2011 İnönü Üniversitesi VI. Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) Koordinatör Yardımcılığı. ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi, Deney Hayvanı Davranış Özellikleri ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 29 Mayıs – 6 Haziran 2010 İnönü Üniversitesi V. Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 22 – 30 Ocak 2010 İnönü Üniversitesi IV. Deney Hayvanları Kullanım Kursu(80 saatlik programa göre) Koordinatör Yardımcılığı. ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ dersi ve Pratik Derslerde eğitici olarak.
 • 9–19 Kasım 2009 Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu (80 saatlik programa göre) Temel Uygulama Teknikleri Dersi eğitici olarak.
 • 9 – 17 Eylül 2009 İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) Koordinatör Yardımcılığı
 • 6 – 21 Haziran 2009 İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) - Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik dersi ve pratik derslerde eğitici olarak.
 • 27 Nisan – 3 Mayıs 2009 İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu (80 saatlik programa göre) – Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik dersi ve pratik derslerde eğitici olarak.
 • 25 – 27 Haziran 2007 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu (80 saatlik programa göre) Eğitici olarak.
 • 15 – 16 Haziran 2006 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu Eğitici olarak.

 

 

Hakemlikler:

 1. Human Experimental Toxicolog
 2. Toxicology and Industrial Health
 3. Hindawi Publishing Corporation
 4. Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg
 5. The Annals of Pharmacotherapy
 6. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
 7. Ege Tıp Dergisi
 8. Journal of Turgut Ozal Medical Center

 

Yönetilen Yüksek Lisans-Doktora Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Doktora Tezi Eş Danışmanlık ; Prenatal Dönemde Akrilamide Maruz Kalan Ratların Fetal Beyin Gelişiminin Biyokimyasal Olarak İncelenmesi ve Apoptotik Markerların Değerlendirilmesi

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. MCF-7 hücrelerinde Paclitaxel ile indüklenen apoptosisde N-Acetylcystein'in TRPV1 kanalları üzerine etkileri – Proje Yürütücüsü- Değerlendirme Aşamasında
 2. Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Üretim Odalarının Laboratuvarların Kurulması İsimli Alt Yapı Projesi- Proje Yürütücüsü-2017- Devam
 3. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarının Araştırma Maksatlı Olarak Kadavra İle Güçlendirilmesi İsimli Alt Yapı Projesi- Proje Yürütücüsü 2016-Devam
 4. Adıyaman Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen Anatomi Laboratuvarının Güçlendirilmesi İsimli Alt Yapı Projesi- Proje Yürütücüsü- 2015
 5. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2010/57 nolu ‘Amikasine bağlı akut böbrek hasarında montelukast’ın koruyucu ve tedavi edici etkileri’ isimli araştırma projesi. Araştırmacı.
 6. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2010/59 nolu ‘Bir lökotrien reseptör blokörü olan montelukast’ın sisplatin ve metotrakseta bağlı nefrotoksiteye etkileri isimli’ araştırma projesi. Araştırmacı.
 7. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2010/45’ nolu ‘Fiziksel Engelli Çocukların Bakımında Rol Alan Bireylerin Omurga Deformitelerinin Belirlenmesi ve Bu Konuda Bireylerin Eğitimi’ isimli araştırma projesi. Araştırmacı.
 8. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2005/88 nolu Öğrenme Ve Hafızanın Şekillendiği Beyin Bölgelerinde Alkolün Oluşturduğu Hasarlarda Propolisin Etkileri ’ isimli yüksek lisans tez projesi. Araştırmacı.
 9. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2011/163 nolu ‘Gebe Ratlarda Siprofloksasin Kullanımının Fetal Beyin Gelişimi Ve Morfolojik Yapı Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Quercetinin Olası Koruyucu Rolünün Belirlenmesi’ isimli doktora tez projesi. Araştırmacı.
 10. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2010/58 nolu ‘Gebelik öncesinde alınan kemoterapötik ajanların fetus gelişimi üzerine etkisinin ve quercetinin olası koruyucu rolünün araştırılması’ isimli araştırma projesi. Araştırmacı.
 11. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2010/154 nolu ‘Deneysel epilepsi uygulanan gebe sıçanların yeni doğanlarında, Fenitoinin karaciğer dokusu üzerinde toksik etkisinin incelemesi ve folik asitin koruyucu rolünün belirlenmesi’ isimli araştırma projesi. Araştırmacı.
 12. İnönü Ünv. Bilimsel araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen 2010/145 nolu ‘Kemik Gelişimi Ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Kaysının Etkilerinin Araştırılması’ isimli araştırma projesi. Araştırmacı.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Ulusal Anatomi Derneği
 2. Nöroendokrinoloji Derneği
 3. Steroloji Derneği
 4. Deney Hayvanları Bilimi Derneği

Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2012-2013

Güz

Anatomi Hemşirelik Ebelik

8

-

180

 

Anatomi Sağlık Hizmetleri

6

-

100

 

Ses Anatomisi

2

-

20

 

Göz Anatomisi

1

-

30

 

Beden Eğitimi Yüksek Okulu Anatomi -Kinesiyoloji

4

-

50

 

Tıp Dönem I Anatomi

4

8

55

 

İlkbahar

Tıp Dönem I Anatomi

2

4

55

 

Ses Anatomisi

2

 

20

 

2013-2014

Güz

 

 

Anatomi Hemşirelik Ebelik

8

-

180

 

Anatomi Sağlık Hizmetleri

6

-

100

 

Ses Anatomisi

2

-

20

 

Göz Anatomisi

1

-

30

 

Tıp Dönem I Anatomi

 

 

69

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

4

55

 

İlkbahar

Tıp Dönem I Anatomi

4

8

69

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

55

 

Ses Anatomisi

2

 

20

 

 

Teorik

Uygulama

 

 

2014-2015

Güz

Anatomi Sağlık Hizmetleri

6

 

100

 

Ses Anatomisi

2

 

20

 

Tıp Dönem I Anatomi

2

4

99

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

69

 

 

 

İlkbahar

Tıp Dönem I Anatomi

2

4

99

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

69

 

Ses Anatomisi

2

 

20

 

 

2015-2016

 

Güz

 

Tıp Dönem I Anatomi

 

2

 

4

 

113

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

99

 

İlkbahar

Tıp Dönem I Anatomi

2

4

113

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

99

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Dönem I Anatomi

2

4

155

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

113

 

İlkbahar

Tıp Dönem I Anatomi

2

4

155

 

Tıp Dönem II Anatomi

2

8

113

 

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Dogan Z1Elbe H2Taslidere E3Soysal H4Cetin A5Demirtas S6. Effects of ciprofloxacin on fetal rat liver during pregnancy and protective effects of quercetin. Biotech Histochem. 2017 Aug 24:1-6. doi: 10.1080/10520295.2017.1356469. [Epub ahead of print]
 2. Kocahan Sayad, Doğan Zümrüt, Erdemli Mehmet Erman,Taşkın Güven Eylem.  Protective Effect of Quercetin Against Oxidative Stress-induced Toxicity Associated With Doxorubicin and Cyclophosphamide in Rat Kidney and Liver Tissue..  Iranian Journal of Kidney Diseases, 201711(2), 124-131. (Yayın No: 3466099)
 3. Çuğlan Songül, Ekinci Nihat, Yıldız Azibe, Doğan Zümrüt,Irmak Sapmaz Hilal,Vardı Nigar,Özyalın Fatma,Bakırcı Sinan,Çay Mahmut,Köse Evren,Türköz Yusuf,Özbağ Davut The role of chrysin against harmful effects of formaldehyde exposure on the morphology of rat fetus liver and kidney development.  Medicine Science | International Medical Journal, (2017).  6(1), 73-80., Doi: 10.5455/medscience.2016.05.8526 (Yayın No: 2874121)
 4. Erdemli ME, Altinoz E, Aksungur Z, Turkoz Y, Dogan Z, Gozukara Bag H. Biochemical investigation of the toxic effects of acrylamide administration during pregnancy on the liver of mother and fetus and the protective role of vitamin E.J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 May 26:1-5. [Epub ahead of print]
 5. E Erdemli ME, Turkoz Y, Altinoz E, Elibol E, Dogan Z. Investigation of the effects of acrylamide applied during pregnancy on fetal brain development in rats and protective role of the vitamin .Hum Exp Toxicol. 2016 Feb 24. pii: 0960327116632049. [Epub ahead of print]
 6.  Amelioration of subchronic acrylamide toxicity in large intestine of rats by organic dried apricot intake. By: Erdemli, Mehmet Erman ; Dogan, Zumrut ; Cigremis, Yilmaz ; Akgoz, Muslum; Altintoz, Eyup;  Gecer, Murat;  Turkoz, Yusuf TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY. 39, 6, 872-878 2015DOI: 10.3906/biy-1505-31
 7. Quercetin protection against ciprofloxacin induced liver damage in rats.Taslidere E, Dogan Z, Elbe H, Vardi N, Cetin A, Turkoz Y.Biotech Histochem. 2015 Nov 3:1-6. [Epub ahead of print]
 8. Effects of phenytoin and lamotrigine treatment on serum BDNF levels in offsprings of epileptic rats.Soysal H, Doğan Z, Kamışlı Ö.Neuropeptides. 2015 Dec 8. pii: S0143-4179(15)00221-8. doi: 10.1016/j.npep.2015.12.001. [Epub ahead of print]
 9. H Elbe, Z Dogan, E Taslidere, A Cetin and Y Turkoz. Beneficial effects of quercetin on renal injury and oxidative stress caused by ciprofloxacin in rats: A histological and biochemical study. Human and Experimental Toxicology 1–6. DOI: 10.1177/0960327115584686
 10. İsmet YILMAZ*, Zümrüt DOĞAN, Erman ERDEMLİ, Şule GÜRSOY, Harika Gözükara BAĞ. The Effects Of Aprıcot On Large Intestıne Oxıdatıve Stress Enzymes In Rats. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research.  2015,2(2), 503-512
 11. Doğan Z1Kocahan SErdemli EKöse EYılmaz IEkincioğlu ZEkinci NTurkoz Y. Effect of chemotherapy exposure prior to pregnancy on fetal brain tissue and the potential protective role of quercetin. Cytotechnology.   [Epub ahead of print] 2014
 12. Akbulut S, Elbe H, Eris C, Dogan Z, Toprak G, Otan E, Erdemli E, Turkoz Y. Cytoprotective effects of amifostine, ascorbic acid and N-acetylcysteine against methotrexate-induced hepatotoxicity in rats. World J Gastroenterol.  7;20(29):10158-65. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.10158. 2014
 13. Akbulut S, Elbe H, Eris C, Dogan Z, Toprak G, Yalcin E, Otan E, Turkoz Y. Effects of antioxidant agents against cyclosporine-induced hepatotoxicity. J Surg Res. 193(2):658-66. doi: 10.1016/j.jss.2014.08.042.  2014-2015
 14. Ismail Demir & Nejmi Kiymaz & Burhan Oral Gudu &Yusuf Turkoz & Mehmet Gul & Zumrut Dogan &Sezin Demirtas Study of the neuroprotective effect of ginseng on superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px)levels in experimental diffuse head trauma, Acta Neurochir DOI 10.1007/s00701-013-1672-6 2013
 15. İsmet Yılmaz, İsmail Temel, Şule Gürsoy, Dogan Z Effects of apricot on serum proteins and liver enzymes in rats  Journal of Food and Nutrition Research Vol.52,No. 2, pp. 101–106 2013
 16. İsmet YILMAZ, Zümrüt DOGAN, Handan SOYSAL The Effects Of Drıed Aprıcot Supplementatıon On Daıly Food Intake In Rats Turk J. Pharm. Sci.  10 (1), 137-144, 2013
 17.  Mehmet Gul, PhD1, Basak Kayhan, PhD2, Hulya Elbe, MD1, Zumrut Dogan, PhD3, and Ali Otlu, PhD Histological and Biochemical Effects of Dexmedetomidine on Liver during an Inflammatory Bowel Disease Ultrastructural Pathology,  Early Online, 1–7,2013
 18. I. Yılmaz1, I. Temel, S. Gursoy, Z. Dogan and Y. Turkoz Effects of Sun Dried Organic Apricot on Some Serum Mineral Levels in Rats Int. Res. J. of Pharmaceuticals  Vol. 02, Issue 03, pp. 62-67 2012
 19. K. Batcıoglu, Z. Yılmaz, B. Satılmıs, A. B. Uyumlu, H. S. Erkal, N. Yucel, S Gunal, M. Serin, H. Demirtas Investigation of in vivo radioprotective and in vitro antioxidant and antimicrobial activity of garlic (Allium Sativum) Eur Rev Med Pharmaco2012
 20.  E. Kose, A. Beytur, Z. Dogan, Z. Ekincioglu, N. Vardi, K. Cınar, Y. Turkoz, H. Soysal, N. Ekinci The effects of montelukast against amikacin-induced acute renal damage European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16:503-5112012
 21. S. Demirel, S. Doganay, Y. Turkoz, Z. Dogan, B. Turan, P.G. Firat. Effects of third generation mobile phone-emitted electromagnetic radiation on oxidative stress parameters in eye tissue and blood of rats“ Cutan Ocul Toxicol 2012
 22. A. Beytur, E. Kose, M.E. Sarihan, H.I. Sapmaz, Z. Dogan, A. Cetin, N. Vardi, Y. Turkoz, N. Ekinci.Beneficial effects of montelukast against cisplatin-induced acute renal damage in rats“.Ren Fail 34:343-349 2012.
 23. Emre S, Yilmaz Z, Ozturk F, Emre MH. Propolis prevents the effects of chronic- alcohol intake on ocular tissues. Ophthalmic res. 42 (3): (2009) 147 – 151
 24. Duzova H, Karakoc Y, Emre MH, Dogan ZY and Kilinc E. Effects of acute moderate and strenuous exercise bouts on IL–17 production andinflammatory response in trained rats, J Sports Sci Med 8 (2009), 219–224
 25.  Demirbilek S, Emre MH, Aydin EN, Edali MN, Aksoy RT, Akin M, Gürünlüoğlu K, Tas E, Ay S, Yilmaz Z. Sulfasalazine reduces inflammatory renal injury in unilateral ureteral obstruction.. Pediatr Nephrol. 22 (2007): 804–812.
 26. Ozgocmen S, Kaya H, Fadillioglu E, Yilmaz Z. Effects of calcitonin, risedronate, and raloxifene on erythrocyte antioxidant enzyme activity, lipid peroxidation, and nitric oxide in postmenopausal osteoporosi. Arch Med Res. 38 (2007) : 196–205.
 27.  Ozgocmen S, Kaya H, Fadillioglu E, Aydogan R, Yilmaz Z. Role of antioxidant systems, lipid peroxidation, and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis. Mol Cell Biochem. 295 (2007) : 45–52.
 28. Karaman A, Fadillioglu E, Turkmen E, Tas E, Yilmaz Z. Protective effects of leflunomide against ischemia-reperfusion injury of the rat liver. Pediatr Surg Int. 22 (2006) :428-34.

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 1. Uludag S, Ozbag D, Dogan Z, Elibol E, Erdemli ME, Dumlupınar E. Microanatomic Examination Of The Protective Effects Of Turmeric Aganist The Toxic Effects Caused By Acrilamide In The Rat Hippocampus. Ist International Veterinary Anatomy Congress of Turkey & Xth National Veterinary Anatomy Congress 2017 (Sözlü Sunum)
 2. Doğan Z1*, Kocahan S2,3, Erdemli E4, Köse E5, Yılmaz I6, Ekincioğlu Z7, Ekinci N7, Turkoz 5 Th International Congress on Cell Membrans and Oxidative Stress.  Effect of Chemotherapy Exposure Prior to Pregnancy on Fetal Brain Tissue and the Potential Protective Role of Quercetin Y4 2014
 3. Kocahan S1,2, Dogan Z3, Erdemli E4, Taskin E5 Th International Congress on Cell Membrans and Oxidative Stress The protective effect of quercetin on oxidative stress-induced by doxorubicin and cyclophosphamide in female’s kidney and liver tissues . 2014
 4. İsmet Yılmaz, Zümrüt Doğan, Erman Erdemli, Aslı çetin, Harika Gözükara Bağ. "International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development" bildiri kitapçığındaki  "Effects of Apricot on Large İntestine Oxidative Stress Ezymes in Male Rats" 22 pp.,Antalya, November, 2013.
 5. İsmet Yılmaz, Zümrüt Doğan, Erman Erdemli, Aslı çetin, Harika Gözükara Bağ. "International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development" bildiri kitapçığındaki  "Effects of Apricot on Large İntestine Oxidative Stress Ezymes in Female Rats" 20 pp.,Antalya, November, 2013.
 6. İsmet Yılmaz, , İsmail Temel, Şule Gürsoy, Zümrüt Dogan, Yusuf Türköz. . "10 th International  Symposium on Pharmaceutıcal Sciences"  bildiri kitapçığındaki "the Effectcts of Sun Dried Organic Apricot On Serum Biochemical Parameters And Total Antioxidant Capacity Levels In Female Rats". 376 pp., Ankara, June 2012.
 7. Doğan Z., Çetin A., Vardı N. "International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)  bildiri kitapçığındaki "Investigation of the effects of ciprofloxacin apply pregnancy on feal rat brain and morphological structure: quercetin’s possible protective role’’. Ankara, 139 pp., June 2012.
 8. Handan Soysal, Yusuf Türköz, Nihat Ekinci, Zümrüt Doğan, Özden Kamışlı, Nilay Güçlüer Phenytoin Regulates Brain Development In The Offspring Of Epileptic Rats By Increasing The Level Of Brain-Derived Neurotrophic Factor Turkish - FEPS Physiology Meeting 2011 İstanbul
 9. Handan Soysal, Zümrüt Doğan, Yusuf Türköz, Nihat Ekinci, Özden Kamışlı The Effects Of Phenytoin And Lamotrigine On Lipid Peroxidation Levels Of Brain Tissue In Offspring Of Epileptic Rats Turkish - FEPS Physiology Meeting 2011 İstanbul
 10. Doğan Z., Yılmaz İ., Bozdağ Z., Türköz Y., 2006-2010 Annual Performaance Data of Experimental Animals Research and Reproduction Center, Inonu University School of Medicine. 3 rd East Mediterranean ICLASS Symposium and XV. ICLASS General Assembly. 13-15 June 2011, İstanbul.
 11. Yılmaz İ., Doğan Z., Bozdağ Z., Türköz Y., Evaluation Results of Animal Experiments training Programs Organised By Inonu University, School of Medicine. 3 rd East Mediterranean ICLASS Symposium and XV. ICLASS General Assembly. 13-15 June 2011, İstanbul.
 12. Yılmaz İ., Türköz Y., Temel İ., Gürsoy Ş., Doğan Z., The Effects of Aprıcot on Bıochemical Parameters and Total Antıoxidant Capacity Levels in Rats. Internatıonal symposium on Drug Research and Development. 27-29 May 2011, Antalya.
 13. Dogan Z, Erdemli E, Köse E, Ekincioğlu Z, Ekinci N, Türköz Y. Investigation of the effects of chemotherapeutic agents applied before pregnancy on rat fetus development and morphological structure: Quercetin’s possible protective role. Joint Meeting Of Anatomical Societies 19-22 May 2011 Burs.
 14. Doğan Z., Aycan O., Vardı N., Erkal H. Ş, “The effects of concomitant giardia intestinalis infection on acute gastrointestinal toxicity in rats undergoing pelvic irradiation”, 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, Surg Radiol Anat 2009 (suppl), po-142, İstanbul, 2009.
 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 2. Researches On Science and Art In 21st Century Turkey Chapter 57. Braın Development Factors And Learning. Zumrut Dogan, Oznur Uludag, Deniz Sanlı, Ebru Elıbol, Ilhan Cag, Ali Aydın .First Publishing November2017 Ankara, Turkey, Isbn: 978-605-180-771-3
 3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Erdemli Mehmet Erman,Altınöz Eyüp,Aksungur Zeynep, Doğan Zümrüt, Gözükara Bağ Harika Gözde,Türköz Yusuf Gebe Ratlara uygulanan Akrilamid ve E Vitaminin Plasenta DokusuÜzerine Olası Etkilerinin Araştırılması.  Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (2017).  (Yayın No: 3516168)
 2. Zümrüt Doğan1, filiz çiledağ özdemir2, özlem çağan3, ersoy kekilli4, m. arif aladağ5, yusuf türköz6  Investigation of the Effects of Apricot on Bone Mineral density and Morphometric Measurements in Rats. Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg, 1(1); 2015
 1. Hülya Elbe, Feral Öztürk, Elif Taşlıdere, Aslı Çetin, Zümrüt Doğan, Sema Avcı,Yusuf Türköz. The Effectıveness Of Problem Solvıng Traınıng On Theır Ways Of Copıng Wıth Stress To Nurses Who Work At Intensıve Care Unıts. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University 2015
 2. Zumrut Yilmaz Dogan, Memet Hanifi Emre. Can Propolis Be Protective against to Ethanol-impaired Anxiety and Unconditional Fear? Medicine Science 2015;4(1):1885-94
 3. Özden Kamışlı, Handan Soysal, Zümrüt Doğan, Nihat Ekinci, Yusuf Türköz.’ Lamotrigin kullanan epileptik ratların yeni doğan yavrularının karaciğe‘rlerinde oksidatif hasarın incelenmesi.’ KÜ Tıp Fak Derg 2013; 15 (1): 10-14
 4. Düzova H., Emre M.H., Karakoç Y., Bay Karabulut A., Yılmaz Z. “Orta ve Yüksek Düzeyde Treadmill Egzersizinin Sıçanların Kas ve Eritrosit Oksidan/Antioksidan Sistemine Etkisi”,İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 13: 1-5

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1. Doğan Z. Uludag O, Atesoglu S, Uckardes F, Aydın A. The Perspectives of Students in Faculty of dentistry on anatomical education. 18. Ulusal Anatomi Kongresi. Abant 2017. Sözlü Sunum.
 2. Atseolu S. Dogan Z., Baykan AH, Solgun S, Özcan G, Erbay F, Aydın A. Assessment of age and sex- dependent changes of cerebellum volüme in healty individuals with magnetic resonance imaging. 18. Ulusal Anatomi Kongresi. Abant 2017. Sözlü Sunum.
 3. Zümrüt Doğan, Hülya Elbe, Elif Taşlıdere,  Aslı Çetin, Yusuf Türköz, Ali Otlu 17. Uluslararası katılımlı Ulusal Anatomi Kongresi  ‘Karbon tetraklorür (CCl4) ile oluşan böbrek hasarına karşı kafeik asid fenetil ester (CAPE)’ nin koruyucu etkileri " 5-9 Eylül 2016 Eskişehir (Sözlü Sunum)
 4. Doğan Z, Çetin A, Türköz Y, Vardı N, Gözükara Bağ H 17. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ  Ciprofloxacin ve quercetinin fetal beyin gelişimine etkileri 5-9 Eylül 2016 Eskişehir
 5. Doğan Z, Elbe H, Akbulut S, Öztürk F, Uludag S, Aydın A. Kolon Anastomozlu sıçanlarda Takrolimus (FK 506) ile Oluşan Karaciğer Hasrında Bal ve Arginin-Glutamin-Hidroksimetilbutirat’ın EtkileriAnatomi Günleri 2015 Gaziantep.
 6. Dogan Z, Akbulut AS, Elbe H, Erdemli ME, Turkoz Y 16. Ulusal anatomi Kongresi. The Effetcts of N-acetyl-cysteine, amifostine and ascorbic acid on methotrexate-induced cerebrum and cerebellum damage: a comparative study. 2014
 7. Zümrüt Doğan, Handan Soysal, Hülya Elbe, Elif Taşlıdere, Sezin Demirtaş, Aymelek Çetin, ‘Examine The Effects Of On Fetal Liver Tissue Of Ciprofloxacin  Given Pregnant Rats And Determination Of Protective Role Of Quercetin’ Anatomi Günleri Kayseri, 2013
 8. Zümrüt Doğan, Filiz Çiledağ Özdemir, Özlem Çağan, Ersoy Kekilli,  M. Arif Aladağ, Yusuf Türköz, ‘Kaysının Ratlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Morfometrik Ölçümler Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması’15. Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun, 2013
 9. Soysal H., Doğan, Z. Eşrefoğlu M., Türkoz Y. “ The  Histological and Biochemical Effects of Lamotrigine, Phenytoin and Folic acid on the Pregnants rats having Epileptic Attack ”.14. Ulusal anatomi Kongresi, Ankara, 2012, PP 62
 10. Filiz Çiledağ Özdemir, Özlem Çağan, Zümrüt Doğan, Zuhal Altay ‘ Fiziksel Engelli Çocukların Bakımında Rol Alan Bireylerde Omurga Deformite Sıklığı’ , ‘ 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’, Bursa, 2012
 11. Özden Kamışlı, Handan Soysal, Zümrüt Doğan, Nihat Ekinci, Yusuf Türköz, Cemal Özcan ‘ Lamotrigine Kullanılan Epileptik Ratların Yeni Doğan Yavrularının Karaciğerlerinde Oksidatif Hasarın İncelenmesi’ 8. Ulusal Epilepsi Kogresi, Bodrum, 2012
 12. Elif Taşlıdere, Zümrüt Doğan, Hülya Elbe, Aymelek Çetin, Yusuf Türköz ‘ Quercetin Uygulamasının Sıçanlarda  Quercetine Bağlı Karaciğer Hasarı Üzerine etkilerinin incelenmesi’ 11 th National Histology Congresss  With  International Contribution, Denizli, 2012. PP 152,Denizli, 2012
 13. Hülya Elbe, Zümrüt Doğan, Elif Taşlıdere, Aymelek Çetin, Yusuf Türköz ‘Wistar Albino Sıçanlarda Siprofloksasin İle Oluşan Böbrek Hasarında Quercetinin Etkileri’ 11 th National Histology Congresss  With  International Contribution, Denizli, 2012. PP 152,Denizli, 2012
 14. E. Köse, A. Beytur, Z. Doğan, Z. Ekincioğlu, K. Çınar, Y. Türköz, H. Soysal, N. Ekinci. “ The Effects of montelucast against amikacin-induced acute renal damage”.13. Ulusal anatomi Kongresi, Kıbrıs, 2010, P-70.
 15. Yıldırım B., Doğan Z., Yücel N., Uyumlu A. B., Erkal H. Ş., Serin M., Batçıoğlu  K. The effects of garlic extract on liver tissues of rats exposed radiotherapy. II. Multidisipliner Kanser araştırma Sempozyumu; P-4, Uludağ 2008
 16. Emre M.H, Demirbilek S., Karakoç Y., Düzova H.,Yilmaz Z., Gürsul C. Sülfasalazin ve akut iskemi – reperfüzyon. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi; S-11,Kıbrıs, 2007.
 17. Yilmaz Z. Emre M.H. Alkolün öğrenme merkezleri üzerindeki etkilerine karşı propolisin koruyucu rolü. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi; S-30, Denizli, 2006.
 18. Düzova H., Karakoç Y., Emre M.H., Yetkin G., Kılınç E., Yilmaz Z. Sıçanlarda 30 dakika ve 60 dakika koşubandı antrenmanının kas IL- 6 ve IL- 17 seviyeleri üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi; S-21, Denizli, 2006.
 19. Karaman A, Fadıllıoğlu E., Türkmen E., Taş E., Yilmaz Z. Leflunımidin Sıçan Hepatik iskemi reperfüzyon modelinde hasarı azaltıcı etkisi, V. Ulusal travma ve acil Cerrahi Kongresi; S-294, Antalya, 2005.
 20. Düzova H., Emre M.H., Karakoç Y., Karabulut A. B., Yilmaz Z., Gürsul C. Orta ve yüksek düzeyde treadmill egzersizinin sıçanların kas ve eritrosit oksidan/antioksidan sistemine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Kongresi P- 195, Gaziantep, 2005.
 21. Düzova H., Karakoç Y., Emre M.H., Yılmaz Z., Kılınç E. Orta ve yüksek düzeyde treadmill egzersizinin sıçanların plazma IL- 17 Seviyesi Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Kongresi; S-49, Gaziantep, 2005.
 22. Emre M. H., Kaynar O., Akdağ N., Yılmaz Z., Gürsul C. Şizofrenli hastalarda band 3 profili. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Kongresi P-61, Gaziantep, 2005.
 23. Emre M. H., Kaynar O., Polat A., Gürsul C., Yılmaz Z. SDS-Page’de göç mesafesinin ve boyama tekniğinin eritrosit membran protein profiline etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Kongresi; P-13, Gaziantep, 2005.
 24. Yamaç A., Sivaz M., Yılmaz Z., Özkılınç H., Kızılyer A., Özyazgan E., Topuz E. Farklı Tür Afrika Menekşelerinin Klonal Çoğaltılması. 9.Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongres;i Abant, 2002. 

 

 

 

 1. Uluslararası SCI ve SCI Expanded Hakemli Dergilerde Aldığı Atıflar: 286 adet Atıf almıştır.

1.

Role of antioxidant systems, lipid peroxidation, and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis

By: Ozgocmen, Salih; Kaya, Huseyin; Fadillioglu, Ersin; et al.

MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY   Volume: 295   Issue: 1-2   Pages: 45-52   Published: JAN 2007

Atıf Sayısı: 112

2.Effect of dexmedetomidine on bleeding during tympanoplasty or septorhinoplasty

By: Durmus, M.; But, A. K.; Dogan, Z.; et al.

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY   Volume: 24   Issue: 5   Pages: 447-453   Published: MAY 2007

Atıf Sayısı 35

3.

Effects of calcitonin, risedronate, and raloxifene on erythrocyte antioxidant enzyme activity, lipid peroxidation, and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis

By: Ozgocmen, Salih; Kaya, Huseyin; Fadillioglu, Ersin; et al.

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH   Volume: 38   Issue: 2   Pages: 196-205   Published: FEB 2007

Atıf Sayısı 34

4.

Protective effects of leflunomide against ischemia-reperfusion injury of the rat liver

By: Karaman, A; Fadillioglu, E; Turkmen, E; et al.

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL   Volume: 22   Issue: 5   Pages: 428-434   Published: MAY 2006

Atıf Sayısı 25

5.

Cytoprotective effects of amifostine, ascorbic acid and N-acetylcysteine against methotrexate-induced hepatotoxicity in rats

By: Akbulut, Sami; Elbe, Hulya; Eris, Cengiz; et al.

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   Volume: 20   Issue: 29   Pages: 10158-10165   Published: AUG 21 2014

Atıf Sayısı 19

6.

Sulfasalazine reduces inflammatory renal injury in unilateral ureteral obstruction

By: Demirbilek, Savas; Emre, Memet Hanefi; Aydin, Engin Nasuhi; et al.

PEDIATRIC NEPHROLOGY   Volume: 22   Issue: 6   Pages: 804-812   Published: JUN 2007

Atıf Sayısı 12

7.

Effects of acute moderate and strenuous exercise bouts on IL-17 production and inflammatory response in trained rats

By: Duzova, Halil; Karakoc, Yunus; Emre, Memet Hanifi; et al.

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE   Volume: 8   Issue: 2   Pages: 219-224   Published: JUN 2009

Atıf Sayısı 9

8.

Study of the neuroprotective effect of ginseng on superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) levels in experimental diffuse head trauma

By: Demir, Ismail; Kiymaz, Nejmi; Gudu, Burhan Oral; et al.

ACTA NEUROCHIRURGICA   Volume: 155   Issue: 5   Pages: 913-922   Published: MAY 2013

Atıf Sayısı 6

9.

The effects of montelukast against amikacin-induced acute renal damage

By: Kose, E.; Beytur, A.; Dogan, Z.; et al.

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES   Volume: 16   Issue: 4   Pages: 503-511   Published: APR 2012

Atıf Sayısı 6

10.

Effects of third generation mobile phone-emitted electromagnetic radiation on oxidative stress parameters in eye tissue and blood of rats

By: Demirel, Soner; Doganay, Selim; Turkoz, Yusuf; et al.

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY   Volume: 31   Issue: 2   Pages: 89-94   Published: JUN 2012

Atıf Sayısı 5

11.

Histological and Biochemical Effects of Dexmedetomidine on Liver during an Inflammatory Bowel Disease

By: Gul, Mehmet; Kayhan, Basak; Elbe, Hulya; et al.

ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY   Volume: 39   Issue: 1   Pages: 6-12   Published: FEB 2015

Atıf Sayısı 4

12.

Effects of antioxidant agents against cyclosporine-induced hepatotoxicity

By: Akbulut, Sami; Elbe, Hulya; Eris, Cengiz; et al.

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH   Volume: 193   Issue: 2   Pages: 658-666   Published: FEB 2015

Atıf Sayısı 4

13.

Quercetin protection against ciprofloxacin induced liver damage in rats

By: Taslidere, E.; Dogan, Z.; Elbe, H.; et al.

BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY   Volume: 91   Issue: 2   Pages: 116-121   Published: FEB 17 2016

Atıf Sayısı 3

14.

Beneficial Effects of Montelukast against Cisplatin-Induced Acute Renal Damage in Rats

By: Beytur, Ali; Kose, Evren; Sarihan, Mehmet Ediz; et al.

RENAL FAILURE   Volume: 34   Issue: 3   Pages: 343-349   Published: 2012

Atıf Sayısı 3

15.

Effects of phenytoin and lamotrigine treatment on serum BDNF levels in offsprings of epileptic rats

By: Soysal, Handan; Dogan, Zumrut; Kamisli, Ozden

NEUROPEPTIDES   Volume: 56   Pages: 1-8   Published: APR 2016

Atıf Sayısı 2

16.

Effect of chemotherapy exposure prior to pregnancy on fetal brain tissue and the potential protective role of quercetin

By: Dogan, Z.; Kocahan, S.; Erdemli, E.; et al.

CYTOTECHNOLOGY   Volume: 67   Issue: 6   Pages: 1031-1038   Published: DEC 2015

Atıf Sayısı 2

17.

Investigation of in vivo radioprotective and in vitro antioxidant and antimicrobial activity of garlic (Allium Sativum)

By: Batcioglu, K.; Yilmaz, Z.; Satilmis, B.; et al.

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES   Volume: 16   Supplement: 3   Pages: 47-57  Published: JUL 2012

Atıf Sayısı 2

18.

Propolis Prevents the Effects of Chronic Alcohol Intake on Ocular Tissues

By: Emre, Sinan; Yilmaz, Zuemruet; Ozturk, Feral; et al.

OPHTHALMIC RESEARCH   Volume: 42   Issue: 3   Pages: 147-151   Published: 2009

Atıf Sayısı 2

19.

Investigation of the effects of acrylamide applied during pregnancy on fetal brain development in rats and protective role of the vitamin E

By: Erdemli, M. E.; Turkoz, Y.; Altinoz, E.; et al.

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY   Volume: 35   Issue: 12   Pages: 1337-1344   Published: DEC 2016

Atıf Sayısı 1

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturulma10 Mayıs 2013 10:46
Düzenlenme 27 Ekim 2018 14:06
Görüntülenme2401