İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Zümrüt DOĞAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

 • Renal İskemi / Reperfüzyon Uygulanan Sıçanlarda Böbrek Hasarı Üzerine Curcuminin Tedavi Edici Etkileri.
  27.07.2015 - 28.08.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Gebe ratlarda formaldehit maruziyetinin fetusların morfolojik yapıları ile karaciğer ve böbrek dokularının gelişimi üzerine zararlı etkilerinin araştırılması Chrysin’xxin muhtemel koruyucu rolünün incelenmesi
  10.06.2011 - 10.06.2012
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Overektomi yapılan ratlarda osteoporoz oluşumu üzerine organik kuru kayısının koruyucu etkilerinin belirlenmesi
  14.01.2011 - 14.01.2012
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Gebe ratlarda siprofloksasin kullanımının fetal beyin gelişimi ve morfolojik yapı üzerine etkilerinin araştırılması: quercetinin olası koruyucu rolünün belirlenmesi
  09.06.2011 - 09.06.2012
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Amikasine bağlı akut böbrek hasarında montelukastın koruyucu ve tadavi edici etkileri
  29.12.2009 - 28.02.2011
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Kemik Gelişimi ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Kaysının Etkilerinin Araştırılması
  25.06.2010 - 25.06.2011
  Araştırmacı
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Fiziksel Engelli Çocukların Bakımında Rol Alan Bireylerin Omurga Deformitelerinin Belirlenmesi ve Bu Konuda Bireylerin Eğitimi
  18.01.2010 - 18.01.2011
  Araştırmacı
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Rat Hipokampusunde Akrilimidin Oluşturduğu Toksik Etkiye Karşı Zerdelaçalın Koruyucu EtkisininMikroanatomik Olarak İncelenmesi
  05.03.2015 - 22.05.2017
  Araştırmacı
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Üretim Odalarının Laboratuvarların Kurulması
  13.03.2017 -
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarının Araştırma Maksatlı Olarak Kadavra İle Güçlendirilmesi
  06.10.2016 - 06.04.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Beceri Laboratuvarının Güçlendirilmesi
  15.06.2015 - 15.12.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ratlarda Gebelik Süresince Uygulanılan Akrilamidin Fetal Beyin Gelişimine Etkilerinin ve E vitamininin Koruyucu Rolünün Araştırılması
  12.06.2015 - 09.11.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Renal iskemi reperfüzyon uygulanan sıçanlarda böbrek hasarı üzerine curcuminin tedavi edici etkileri
  09.03.2015 - 23.10.2018
  Araştırmacı
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Farklı oran 1 2 5 5 ve 10 ve sürelerde 30 60 ve 120 gün organik kuru kayısı OKK ilaveli yemle beslenen ratların beyin kalp akciğer özefagus mide kalın bağırsak karaciğer böbrek testis ve ovaryum dokularındaki MDA SOD CAT GSH GSHpx ve GST düzeylerinin incelenmesi
  12.02.2012 - 26.12.2012
  Araştırmacı
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Dietilnitrozamin’in DEN indüklediği hepatosellüler karsinomaya (HCC) karşı üzüm çekirdeği (Grape seed extract), kurt üzümü (Lycium barbarum goji berry) ve arı sütü’nün (Royal Jelly) koruyucu etkisi
  10.06.2013 - 28.12.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Bir lökotrien reseptör blokörü olan montelukast ın sisplatin ve metotrakseta bağlı nefrotoksiteye etkileri
  05.01.2010 - 05.09.2010
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Deneysel epilepsi uygulanan gebe sıçanların yeni doğanlarında Fenitoinin karaciğer dokusu üzerinde toksik etkisinin incelemesi ve folik asitin koruyucu rolünün belirlenmesi
  01.08.2010 - 01.08.2011
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Gebelik öncesinde alınan kemoterapötik ajanların fetus gelişimi üzerine etkisinin ve quercetinin olası koruyucu rolünün araştırılması
  05.01.2010 - 05.01.2012
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Oluşturulma10 Mayıs 2013 10:46
Düzenlenme 27 Ekim 2018 14:04
Görüntülenme186