İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Doğum Yeri :Tarsus

 Doğum Tarihi:1960

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora

1996-2002 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (DR) Tez adı: Türkiye’de gıda sanayi ürünlerinin piyasa yapısı, verimlilik artışı, gıda sanayi ürünlerinin arz ve talep tahminleri (2002)

Tez Danışmanı:(faruk emeksiz) Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 15/Ağustos/2002

Yüksek Lisans

1991-1994 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) Tez adı: Tarsus ilçesi toptan üzüm fiyatları analizi (1994) Tez Danışmanı:(Onur ERKAN) Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2/Mayıs/1994 1986 İKTİSAT FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR.  

Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 30/Haziran/1990

 Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ 2007 BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.)  

 2000-2006 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU) 1998-2000

 İdari Görevler

2011- Bölüm Başkanı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

2007 Yönetim Kurulu Üyeliği ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU

 2013-2015 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU

2007-2011 Bölüm Başkanı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Makaleler :

OLGUNOĞLU İLKAN ALİ, ARTAR ENGİN, OLGUNOĞLU MİNE PERÇİN, UKAV İSMAİL (2021). GENERAL SITUATION OF AQUARIUM FISH SALES PLACES IN ADIYAMAN DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD. e-Journal of New World Sciences Academy, 16(1), 18-24., Doi: 10.12739/NWSA.2021.16.1.5A0145 6635075

BAYHAN YUSUF KENAN,UKAV İSMAİL (2020). Derin Deniz Balıkçılığında Yatırımın Karlılık Analizi (Kuzeydoğu Akdeniz, Mersin Körfezi). Acta Aquatica Turcica(4), 457-466., Doi: 10.22392/actaquatr.707191 6635043

TURSUN MEHMET,İKVAN ABDULREZZAK,UKAV İSMAİL (2020). Finansal Yönetim Eğitimi Alan Öğrencilerin Algı ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(22), 487-506., Doi: 10.47129/bartiniibf.758317 6189386

ARICA REŞAT,UKAV İSMAİL (2020). Effects of Tourism Development Problems on Tourist Satisfaction and Revisit Intention: Example of Adıyaman. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 371-387., Doi: 10.21325/jotags.2020.553 6417390

OLGUNOĞLU İLKAN ALİ,OLGUNOĞLU MİNE PERÇİN,UKAV İSMAİL (2020). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Balık Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi (Kâhta MYO Örneği). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(8), 1668-1674., Doi: DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i8.1668-1674.3425 5517674

UKAV İSMAİL (2019). Economic Evaluation of Almond Farming. The Case of Adiyaman(Turkey). Journal of Economics and Sustainable Development, 10(18), 38-45., Doi: DOI: 10.7176/JESD 5257472

UKAV İSMAİL (2019). Application Of Break Even Point Analysis On Some Agricultural Products. The Case Of Kahta (Adiyaman) District. Journal of Economics and Sustainable Development, 10(16), 84-89., Doi: 10.7176/JESD 4229448 UKAV İSMAİL (2018). Mulberry Production Economy in District of Adiyaman. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics Sociology, 23(1), 1-10. 4351726

 UKAV İSMAİL (2018). Adıyaman İlinde Üretimi Yapılan Bazı Sebzelerin Üretim Maliyetleri ve Kârlılıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(9), 1285-1289. 3745376

 UKAV İSMAİL (2017). Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Memnuniyetine İlişkin Bir Analiz. Mesleki Bilimler Dergisi, 6(1), 1-9. 3745468

UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK (2017). Gıda Sanayi Ürünlerinin Piyasa Yapıları. THE JOURNAL OF ADYUTAYAM, 5(1), 42-54. 3745226

 UKAV İSMAİL (2017). Adıyaman İlinin Dış Ticaret Yapısı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(25), 390-419. 3745062

UKAV İSMAİL (2017). Market Structures and Concentration Measuring Techniques. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics Sociology, 19(4), 1-16. 3745526

 UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK (2017). Gıda Sanayinde verimlilik analizleri. THE JOURNAL OF ADYUTAYAM, 5(2), 1-13. 3000189 UKAV İSMAİL (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrenci Harcamalarının Yapısı ve Yöre Ekonomisine Katkısı. Mesleki Bilimler Dergisi, 5(1), 1-15. 2999901

 DÖNBAK EDA RUKİYE,UKAV İSMAİL (2016). Continuing Value Calculation with Discounted Cash Flows Method An Application Example for Tekart Tourism Establishment Whose Shares Are Dealt in Istanbul Stock Exchange. J. of Tourism and Hospitality Management, 4(3), 139-145., Doi: 10.17265/2328-2169/2016.06.005 2999751

SABBAĞ ÇİĞDEM,UKAV İSMAİL (2016). Relationship between the Level of Physical Activity and Nutrition Status of Working Women Adiyaman Case S Turkey. International Journal of Business, 17218190874-1121 Basım Tarihi : 23/02/2021 09:17:57 Sayfa: 2Makaleler : Humanities and Technology, 6(12), 29-36. 2231358

UKAV İSMAİL,ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET (2015). Adıyaman İlinde Çiftçilerin Tarım Turizmi Üzerine Algılamaları. Mesleki Bilimler Dergisi, 4(1), 8-20. 2231003

UKAV İSMAİL (2014). ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 15-33., Doi: 10.17755/esosder.71778 2234939

OLGUNOĞLU İLKAN ALİ,BAYHAN YUSUF KENAN,OLGUNOĞLU MİNE PERÇİN,ARTAR ENGİN,UKAV İSMAİL (2014). Adıyaman İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(11), 21-25. 278169

 UKAV İSMAİL (2012). Regıonal Development Contrıbutıon Of Toursım Case Of Adıyaman. Journal of Arts and Humanities (JAH), 1(1), 69-81. 278716

UKAV İSMAİL (2012). Adıyaman ın Kırsal Turizm Potansiyeli. KMÜ Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, 14(23), 77-81. 308412

UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK (2003). Türkiye de Meyve Sebze İşleme Sanayi Ürünlerinde Piyasa Yapısı. Dünya Gıda Dergisi, 2003(8), 57-58. 308342

UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK (1998). Yoğunlaşma Ölçütleri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(4), 167-176. 308299

 UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK (1997). İçel den Yapılan Tarımsal Ürünler Dış Ticaretinin Yapısı veGelişimi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2), 173-182. 4228970

 UKAV İSMAİL,erkan onur (1995). Tarsus İlçesi Toptan Üzüm Fiyatları Analizi. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(3), 162

Bildiriler

ADIYAMAN İLİ MERMER ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ , UKAV İSMAİL (2019).. 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1(1), 114-125., (Tam metin bildiri) 5260530

 TÜRKİYE’NİN BAKLAGİL ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , UKAV İSMAİL (2019).. 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1(1), 207-217., (Tam metin bildiri) 5260674

Finansal Yönetim Eğitimi alan öğrencilerin öğrenim kazanımları üzerine bir araştırma , UKAV İSMAİL (2018).. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 3(3), 61-75., (Tam metin bildiri) 4578948

Agricultural Production and Food Safety Awareness: Adiyaman Example , UKAV İSMAİL,ÇELİK AHMET,SABBAĞ ÇİĞDEM (2018).. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 1(1), 893-901., (Tam metin bildiri) 4589144

Adıyaman Turizminin Gelişiminde Kadın İstihdamı ve Mesleki Eğitimin Rolü , UKAV İSMAİL,SABBAĞ ÇİĞDEM (2017). Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, 1(1), 19, (Özet bildiri) 3908006

 X ve Y Kuşağı Çalışanlarının Örgütsel Adaleti Algılama Farklılıkları: Adıyaman Örneği , KIRPIK GÜLŞEN,ÇAKIR SERPİL,UKAV İSMAİL,İKVAN ABDULREZZAK (2017).. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 1(1), 116-116., (Özet bildiri) 3817280

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinin Finansal Oranlar ile Analizi , UKAV İSMAİL,KODAL SEÇKİN (2017).. The First International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship an Sustainabilty, 1(1), 678-688., (Tam metin bildiri) 3742805

Adıyaman ilinde Yetiştiriciliği Yapılan Sert Kabuklu Meyvelerin (antep fıstığı, badem ve ceviz) Üretim Girdileri ve Karlılık Göstergeleri , UKAV İSMAİL (2017).. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, 1(1), 761-770., (Tam metin bildiri) 3742702

 Adıyaman İlinde Üretimi Yapılan Patlıcan, Biber, Domates ve Hıyarın Üretim Maliyetleri ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma , UKAV İSMAİL,İNAN MEMET (2017).. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress,, 1(1), 1-1., (Özet bildiri) 4369448

Adıyaman Koşullarında Tarla Tarımı Yapılan Bazı Ürünlerle Çörek Otu (Nigellasatival.)’nun Karlılık Analizi Yönünden Karşılaştırılması , UKAV İSMAİL,İNAN MEMET,erdemir inan dilek (2017).. Internatıonal Conference On Food And Agrıcultural Economıcs, 1(1), 98-105., (Tam metin bildiri) 3907831

 ADIYAMAN iLİNDE DUT ÜRETİM EKONOMİSİ , UKAV İSMAİL (2017).. International Conference on Food and Agricultural Economics, 1(1), 159-166., (Tam metin bildiri) 3742607

Meslek Yüksekokulu Öğrenci Stajlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi Kahta Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Örneği , UKAV İSMAİL (2016).. 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 1(1), 841-849., (Tam metin bildiri) 3000363

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Zeytin Yetiştiriciliği ve Ekonomik Yapısı , UKAV İSMAİL (2015).. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu., 1(1), 263-269., (Tam metin bildiri) 2233396

 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Öz yeterlik İnanç Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi , HANBAY ORHAN,UKAV İSMAİL (2015).. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 1(1), 1534-1537., (Tam metin bildiri) 2233001

Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kahta Meslek Yüksekokulu Örneği , UKAV İSMAİL (2015).. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 1(1), 1181-1189., (Tam metin bildiri) 2232072

 Adıyaman da Av Turizmi , UKAV İSMAİL (2012).. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 1(1), 3-18., (Tam metin bildiri) 2229572

 Güneydoğu İllerinde Badem Prunus Amygdalus Batsch Yetiştiriciliği Üretim Ve Pazarlama Potansiyeli , OĞUZ HALİL İBRAHİM,UKAV İSMAİL,yılmaz ajlan (2011).. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1(1), 274-280., (Tam metin bildiri) 279513

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Nar Punica granatum L Üretimi ve Pazarlanması , OĞUZ HALİL İBRAHİM,UKAV İSMAİL,eroğlu deniz (2011).. GAP VI. TARIM KONGRESİ, 1(1), 108-112., (Tam metin bildiri) 279447

Adıyaman İlinde Antepfıstığı Pistacia vera L Yetiştiriciliğinin Sosyo Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma , UKAV İSMAİL,OĞUZ HALİL İBRAHİM,KURT HAYDAR (2011).. GAP VI. TARIM KONGRESİ, 1(1), 8-13., (Tam metin bildiri) 278811

Kitaplar

Academic Studies in Social, Human and Administrative, Bölüm adı:(The Impact of Women’s Vocational Education on Employment in Tourism Sector) (2020)., UKAV İSMAİL, gece kitaplığı, Editör:Hasan BABACAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-625-7938-91-4, İngilizce(Bilimsel Kitap) 6145204

Türkiye’de Gıda Sanayi Ürünlerinin Piyasa Yapısı, Verimlilik Artışı, Gıda Sanayi Ürünlerinin Arz ve Talep Tahminleri (2020)., UKAV İSMAİL, Duvar Yayınları, Editör:Berkan Balpetek, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 156, ISBN:978-625-7767-89-7, Türkçe(Bilimsel Kitap) 6689849

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Disiplinlerarası Yaklaşım, Bölüm adı:(Kalkınmada 21. Yüzyıl ve Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikalarının Analizi) (2020)., UKAV İSMAİL, Nobel yayınevi, Editör:BAYRAK Rıza, POLAT Mustafa, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 622, ISBN:978-625-7258-43-2, Türkçe(Bilimsel Kitap) 6956426

 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR, Bölüm adı:(Tarımsal Piyasalarda Fiyat Analizi) (2018)., UKAV İSMAİL, IVPE Yayınevi, Editör:Prof.Dr.Rıza KARAGÖZ, Prof.Dr.Timuçin KODAMAN, Asst,Prof.M arijan PREMOV IC, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 572, ISBN:978-9940-540-41- 8, Türkçe(Bilimsel Kitap) 4398104

ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFICRESEARCHES BOOK, Bölüm adı:(A RESEARCH ON THE FINANCIAL LITERACY KNOWLEDGE LEVEL OF TOURISM FACULTY STUDENTS) (2018)., UKAV İSMAİL, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör:Azmi YALÇIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 207, ISBN:978-605- 258-054-7, İngilizce(Bilimsel Kitap) 4398133

Genel İktisat I II, Bölüm adı:(Dış Ticaret Teorisi-Politikası ve Ödemeler Bilançosu) (2011)., UKAV İSMAİL, Lisans Yayıncılık, Editör:Fatih ÇELİK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 416, ISBN:978-605-4530- 15-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)


Oluşturulma30 Aralık 2012 23:13
Görüntülenme913