İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İsmail UKAV
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Kâhta Meslek Yüksekokulu
 • Muhasebe ve Vergi Uyg.

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Adıyaman da Av Turizmi
  12.04.2012 - 12.04.2012
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
  UKAV İSMAİL
 • Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı: Adıyaman Örneği
  10.10.2008 - 10.10.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı
  UKAV İSMAİL
 • ADIYAMAN İLİ MERMER ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  UKAV İSMAİL
 • TÜRKİYE’NİN BAKLAGİL ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  UKAV İSMAİL
 • Kuzeydoğu Akdeniz Derin Deniz Balıkçılığının Ekonomik Analizi
  24.09.2019 - 24.09.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
  BAYHAN YUSUF KENAN,UKAV İSMAİL
 • Agricultural Production and Food Safety Awareness: Adiyaman Example
  25.04.2018 - 25.04.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
  UKAV İSMAİL,ÇELİK AHMET,SABBAĞ ÇİĞDEM
 • Finansal Yönetim Eğitimi alan öğrencilerin öğrenim kazanımları üzerine bir araştırma
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman İlinde Antepfıstığı Pistacia vera L Yetiştiriciliğinin Sosyo Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
  09.05.2011 - 09.05.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  GAP VI. TARIM KONGRESİ
  UKAV İSMAİL,OĞUZ HALİL İBRAHİM,KURT HAYDAR
 • Güneydoğu İllerinde Badem Prunus Amygdalus Batsch Yetiştiriciliği Üretim Ve Pazarlama Potansiyeli
  04.10.2011 - 04.10.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi
  OĞUZ HALİL İBRAHİM,UKAV İSMAİL,yılmaz ajlan
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Nar Punica granatum L Üretimi ve Pazarlanması
  09.05.2011 - 09.05.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  GAP VI. TARIM KONGRESİ
  OĞUZ HALİL İBRAHİM,UKAV İSMAİL,eroğlu deniz
 • Adıyaman İlinde Üretimi Yapılan Patlıcan, Biber, Domates ve Hıyarın Üretim Maliyetleri ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma
  12.09.2017 - 12.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5th International Participation Soil and Water Resources Congress,
  UKAV İSMAİL,İNAN MEMET
 • Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinin Finansal Oranlar ile Analizi
  28.09.2017 - 28.09.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The First International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship an Sustainabilty
  UKAV İSMAİL,KODAL SEÇKİN
 • Adıyaman Koşullarında Tarla Tarımı Yapılan Bazı Ürünlerle Çörek Otu (Nigellasatival.)’nun Karlılık Analizi Yönünden Karşılaştırılması
  27.04.2017 - 27.04.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Internatıonal Conference On Food And Agrıcultural Economıcs
  UKAV İSMAİL,İNAN MEMET,erdemir inan dilek
 • Adıyaman Turizminin Gelişiminde Kadın İstihdamı ve Mesleki Eğitimin Rolü
  13.12.2017 - 13.12.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu
  UKAV İSMAİL,SABBAĞ ÇİĞDEM
 • ADIYAMAN iLİNDE DUT ÜRETİM EKONOMİSİ
  27.04.2017 - 27.04.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Conference on Food and Agricultural Economics
  UKAV İSMAİL
 • X ve Y Kuşağı Çalışanlarının Örgütsel Adaleti Algılama Farklılıkları: Adıyaman Örneği
  07.12.2017 - 07.12.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi
  KIRPIK GÜLŞEN,ÇAKIR SERPİL,UKAV İSMAİL,İKVAN ABDULREZZAK
 • Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kahta Meslek Yüksekokulu Örneği
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  UKAV İSMAİL
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Öz yeterlik İnanç Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  HANBAY ORHAN,UKAV İSMAİL
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Zeytin Yetiştiriciliği ve Ekonomik Yapısı
  22.10.2015 - 22.10.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu.
  UKAV İSMAİL
 • Meslek Yüksekokulu Öğrenci Stajlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi Kahta Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Örneği
  18.05.2016 - 18.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman ilinde Yetiştiriciliği Yapılan Sert Kabuklu Meyvelerin (antep fıstığı, badem ve ceviz) Üretim Girdileri ve Karlılık Göstergeleri
  12.09.2017 - 12.09.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5th International Participation Soil and Water Resources Congress
  UKAV İSMAİL

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  NEVŞEHİR BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  NEVŞEHİR BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  HİNDİSTAN
  İngilizce
  Asian Journal of Agricultural Extension, Economics Sociology
  2

Kitaplar

 • Genel İktisat I II
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Lisans Yayıncılık
  UKAV İSMAİL
 • SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  KARADAĞ
  Türkçe
  IVPE Yayınevi
  UKAV İSMAİL
 • ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFICRESEARCHES BOOK
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Akademisyen Kitabevi A.Ş.
  UKAV İSMAİL

Makaleler

 • Application Of Break Even Point Analysis On Some Agricultural Products. The Case Of Kahta (Adiyaman) District
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2222-2855
  UKAV İSMAİL
 • Economic Evaluation of Almond Farming. The Case of Adiyaman(Turkey)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2222-2855
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman İlinde Üretimi Yapılan Bazı Sebzelerin Üretim Maliyetleri veKârlılıkları Üzerine Bir Araştırma
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2148-127X
  UKAV İSMAİL
 • Mulberry Production Economy in District of Adiyaman
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2320-7027
  UKAV İSMAİL
 • Gıda Sanayi Ürünlerinin Piyasa Yapıları
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK
 • Gıda Sanayinde verimlilik analizleri
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK
 • ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1304-0278
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman İlinin Dış Ticaret Yapısı
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2146-7420
  UKAV İSMAİL
 • Türkiye de Meyve Sebze İşleme Sanayi Ürünlerinde Piyasa Yapısı
  .2003
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  1301-238
  UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK
 • Tarsus İlçesi Toptan Üzüm Fiyatları Analizi
  .1995
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  UKAV İSMAİL,erkan onur
 • Regıonal Development Contrıbutıon Of Toursım Case Of Adıyaman
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2167-9045
  UKAV İSMAİL
 • İçel den Yapılan Tarımsal Ürünler Dış Ticaretinin Yapısı veGelişimi
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-4700
  UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK
 • Yoğunlaşama Ölçütleri
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-4700
  UKAV İSMAİL,EMEKSİZ ÖMER FARUK
 • Continuing Value Calculation with Discounted Cash Flows Method An Application Example for Tekart Tourism Establishment Whose Shares Are Dealt in Istanbul Stock Exchange
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  23282169
  DÖNBAK EDA RUKİYE,UKAV İSMAİL
 • Relationship between the Level of Physical Activity and Nutrition Status of Working Women Adiyaman Case S Turkey
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2162-1381
  SABBAĞ ÇİĞDEM,UKAV İSMAİL
 • Market Structures and Concentration Measuring Techniques
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2320-7027
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman ın Kırsal Turizm Potansiyeli
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-9132
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman İlinde Çiftçilerin Tarım Turizmi Üzerine Algılamaları
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2146-7420
  UKAV İSMAİL,ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET
 • Meslek Yüksekokulu Öğrenci Harcamalarının Yapısı ve Yöre Ekonomisine Katkısı
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2146-7420
  UKAV İSMAİL
 • Adıyaman İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1306-7648
  OLGUNOĞLU İLKAN ALİ,BAYHAN YUSUF KENAN,OLGUNOĞLU MİNE PERÇİN,ARTAR ENGİN,UKAV İSMAİL
 • Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Memnuniyetine İlişkin Bir Analiz
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2146-7420
  UKAV İSMAİL

Oluşturulma30 Aralık 2012 23:13
Düzenlenme 10 Temmuz 2018 16:27
Görüntülenme175