İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İsmail UKAV
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Kâhta Meslek Yüksekokulu
 • Muhasebe ve Vergi Uyg.

İletişim

Verilen Dersler

 • YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ VE KONTROLÜ
  2019-2020
  2
  Lisans
 • TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ
  2019-2020
  4
  Lisans
 • TURİZM EKONOMİSİ
  2019-2020
  2
  Lisans
 • GENEL MUHASEBE
  2019-2020
  3
  Lisans
 • GENEL EKONOMİ
  2019-2020
  2
  Lisans
 • MALİ TABLO ANALİZİ
  2019-2020
  2
  Lisans
 • İŞLETME YÖNETİMİ
  2019-2020
  3
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2019-2020
  3
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2019-2020
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
  2019-2020
  2
  Önlisans
 • İSTATİSTİK
  2019-2020
  2
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2019-2020
  3
  Önlisans
 • FNANSAL YÖNETİM
  2019-2020
  3
  Lisans
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
  2019-2020
  2
  Önlisans
 • ULUSLARARASI BANKACILIK
  2019-2020
  2
  Önlisans
 • İKTİSADA GİRİŞ
  2019-2020
  2
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2019-2020
  3
  Önlisans
 • FNANSAL YÖNETİM
  2019-2020
  4
  Önlisans
 • ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ
  2019-2020
  3
  Önlisans
 • PARA VE BANKA
  2019-2020
  4
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2019-2020
  3
  Önlisans
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Mikro Ekonomi
  2018-2019
  3
  Önlisans
 • İktisada Giriş
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Türk Vergi Sistemi
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Uluslararası İktsat
  2018-2019
  2
  Önlisans
 • Para ve Banka
  2018-2019
  4
  Önlisans
 • Yatırım Proje Değerlemesi
  2018-2019
  2
  Lisans
 • Genel İşletme
  2018-2019
  3
  Lisans
 • Turizm Ekonomisi
  2018-2019
  2
  Lisans
 • Finansal Yönetim
  2018-2019
  2
  Lisans
 • Finansal Yönetim
  2018-2019
  4
  Önlisans
 • Turizm Ekonomisi
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Turizm Ekonomisi
  2018-2019
  3
  Lisans
 • Fnansal Yönetim
  2018-2019
  3
  Lisans
 • makro ekonomi
  2017-2018
  1
  Önlisans
 • Mali Tablolar Analizi
  2017-2018
  4
  Önlisans
 • Finansal Yatırım Araçları
  2017-2018
  2
  Önlisans
 • Yönlendirilmiş Çalışma
  2017-2018
  2
  Önlisans
 • Uluslarararası Bankacılık
  2017-2018
  2
  Önlisans
 • TURİZM EKONOMİSİ
  2015-2016
  1
  Lisans
 • MALİ TABLO ANALİZİ
  2015-2016
  1
  Lisans
 • TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL
  2015-2016
  1
  Lisans
 • FİNANSAL ANALİZ
  2015-2016
  1
  Lisans
 • FİNASAL YÖNETİM
  2015-2016
  1
  Lisans
 • GENEL MUHASEBE
  2015-2016
  1
  Lisans
 • GENEL EKONOMİ
  2015-2016
  1
  Lisans
 • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Kontrolü
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Finansal Analiz
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Mali Tablo Analizi
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Genel Muhasebe
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Genel Ekonomi
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Türk Vergi Sistemi
  2017-2018
  3
  Önlisans
 • Uluslararası İktisat
  2017-2018
  2
  Önlisans
 • Para ve Banka
  2017-2018
  4
  Önlisans
 • Araştırma Teknik ve Yöntemleri
  2017-2018
  2
  Önlisans
 • Finansal Yönetim
  2017-2018
  4
  Önlisans
 • Mikro Ekonomi
  2017-2018
  3
  Önlisans
 • İktisada Giriş
  2017-2018
  2
  Önlisans
 • Yatırım Proje Analizi
  2017-2018
  2
  Lisans
 • Turizm Ekonomisi
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Finansal Yönetim
  2017-2018
  3
  Lisans
 • Finansal Analiz
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Kontrolü
  2016-2017
  2
  Lisans
 • Mali Tablo Analizi
  2016-2017
  2
  Lisans
 • Genel Muhasebe
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Turizm Ekonomisi
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Yatırım Proje Değerleme
  2016-2017
  2
  Lisans
 • Finasal Yönetim
  2016-2017
  3
  Lisans
 • Turizm Pazarlaması
  2016-2017
  3
  Önlisans
 • Türk Vergi Sistemi
  2016-2017
  3
  Önlisans
 • Uluslararası İktisat
  2016-2017
  2
  Önlisans
 • Para ve Banka
  2016-2017
  4
  Önlisans
 • Araştırma Teknik ve Yöntemleri
  2016-2017
  2
  Önlisans
 • Finansal Yönetim
  2016-2017
  4
  Önlisans
 • Mikro Ekonomi
  2016-2017
  3
  Önlisans
 • İktisada Giriş
  2016-2017
  4
  Önlisans
 • GENEL TURİZM
  2013-2014
  3
  Önlisans
 • GENEL TURİZM
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • GENEL TURİZM
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • ULUSLARARASI BANKACILIK
  2013-2014
  2
  Önlisans
 • ARAŞTIRMA TEKNİK ve YÖNTEMLERİ
  2013-2014
  2
  Önlisans
 • ARAŞTIRMA TEKNİK ve YÖNTEMLERİ
  2012-2013
  2
  Önlisans
 • ARAŞTIRMA TEKNİK ve YÖNTEMLERİ
  2011-2012
  2
  Önlisans
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
  2012-2013
  2
  Önlisans
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
  2013-2014
  2
  Önlisans
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
  2011-2012
  2
  Önlisans
 • PARA ve BANKA
  2013-2014
  4
  Önlisans
 • ULUSLARARASI İKTİSAT
  2013-2014
  2
  Önlisans
 • BANKACILIĞA GİRİŞ
  2013-2014
  2
  Önlisans
 • BANKACILIĞA GİRİŞ
  2012-2013
  2
  Önlisans
 • MALİ TABLO ANALİZİ
  2013-2014
  2
  Lisans
 • TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL
  2013-2014
  2
  Lisans
 • GENEL EKONOMİ
  2013-2014
  3
  Lisans
 • GENEL EKONOMİ
  2012-2013
  3
  Lisans
 • GENEL EKONOMİ
  2011-2012
  3
  Lisans
 • GENEL EKONOMİ
  2010-2011
  3
  Lisans
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2013-2014
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2013-2014
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • TURİZM PAZARLAMASI
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • TURİZM EKONOMİSİ
  2012-2013
  3
  Lisans
 • TURİZM EKONOMİSİ
  2011-2012
  3
  Lisans
 • TURİZM EKONOMİSİ
  2010-2011
  3
  Lisans
 • TEMEL MUHASEBE
  2010-2011
  2
  Lisans
 • TARIM EKONOMİSİ
  2012-2013
  2
  Önlisans
 • TARIM EKONOMİSİ
  2009-2010
  2
  Önlisans
 • TARIM EKONOMİSİ
  2011-2012
  2
  Önlisans
 • TARIM EKONOMİSİ
  2010-2011
  2
  Önlisans
 • SÜS BİTKİLERİ EKONOMİSİ
  2010-2011
  2
  Önlisans
 • OTEL İŞLETMECİLİĞİ
  2010-2011
  2
  Önlisans
 • OTEL İŞLETMECİLİĞİ
  2009-2010
  2
  Önlisans
 • OTEL İŞLETMECİLİĞİ
  2008-2009
  2
  Önlisans
 • OTEL İŞLETMECİLİĞİ
  2007-2008
  2
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2013-2014
  3
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • MİKRO EKONOMİ
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • MUHASEBE DENETİMİ
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • MUHASEBE DENETİMİ
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • MUHASEBE DENETİMİ
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • MUHASEBE DENETİMİ
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • MUHASEBE DENETİMİ
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • MUHASEBE DENETİMİ
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2008-2009
  4
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2007-2008
  4
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2013-2014
  4
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2012-2013
  4
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2011-2012
  4
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2010-2011
  4
  Önlisans
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  2009-2010
  4
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2013-2014
  3
  Önlisans
 • MAKRO EKONOMİ
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
  2008-2009
  2
  Önlisans
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
  2007-2008
  2
  Önlisans
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
  2009-2010
  2
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2012-2013
  3
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2011-2012
  3
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2010-2011
  3
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2009-2010
  3
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2008-2009
  3
  Önlisans
 • GENEL İŞLETME
  2007-2008
  3
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2013-2014
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2012-2013
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2011-2012
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2010-2011
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2009-2010
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2008-2009
  4
  Önlisans
 • FİNANSAL YÖNETİM
  2007-2008
  4
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2013-2014
  2
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2012-2013
  2
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2010-2011
  2
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2011-2012
  2
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2008-2009
  2
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2009-2010
  2
  Önlisans
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
  2007-2008
  2
  Önlisans
Oluşturulma30 Aralık 2012 23:13
Düzenlenme 10 Temmuz 2018 15:14
Görüntülenme129