İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehriban EMEK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Teknolojileri

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

1.            Adı Soyadı: Mehriban EMEK                      

2.            Doğum Tarihi ve Yeri: 15 Nisan 1975 – Bakü/AZERBAYCAN

3.            Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.            Öğrenim Durumu:                                                          

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen-Edeb.Fak. Fizik Böl. (İngilizce)

Çukurova Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik ABD

Çukurova Üniversitesi

2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik ABD

Çukurova Üniversitesi

2007

5.            Yabancı Diller:

Yabancı Dil

Sınav Adı

Sınav Yılı

Seviye

Puan

İngilizce

ÜDS

2012

C

76,25

Rusça

KPDS

2012

B

86,25

6.            Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 7 Kasım 2008

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

7.            Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

7.1    Yüksek Lisans Tezleri: 

7.2    Doktora Tezleri: 

8.            Yayınlar

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Expanded SCI and Others Journals)

8.1.1. YILMAZ, S., H. MELIK and M. EMEK, "Molecular Alignment on Polyimide Film for Liquid Crystals by the Application of Photolithography", Journal Of Sciences and Engineering, 8(1), 99-109, (2011).

8.1.2. YILMAZ, S., H. MELIK, F. ANGAY, M. EMEK, and A. YILDIRIM, "Optical Properties of Aligned Nematic Liquid Crystals in Electric Field", Journal Of Modern Physics, 2(4), 248-255, (2011).

8.1.3. M. EMEK, N. BESLI, A. YILDIRIM, and YILMAZ, S., "Optical Properties Of Nematic Liquid Crystal (C21H27NO2S) Under AC/DC Electric Fields" Canadian Journal of Physics, 87 (4) (2009).

8.1.4. S. YILMAZ, M. YUSUFOVA and S. OZAYDIN, “Comparative Study of Liquid Crystalline in Applied AC and DC Voltages by Electro-optical Transmission”, Journal of Arts and Sciences, 8, 117-125, (2007).

8.1.5. S. YILMAZ, A. M. MAMEDOV, M. YUSUFOVA ve F. KARADAG, "Mie Scattering and Domain Structure of Ferroelectrics", Ferroelectrics, 270, 315-320, (2002).

8.1.6. A. M. MAMEDOV, S. YILMAZ, M. YUSUFOVA and N. MAMEDOVA "Scattering Properties of Red Blood Cell (RBC)", The Army Research Laboratory Press, 317-320, (2000).

8.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

8.2.1.Süleyman YILMAZ,  Halide MELIK, Mehriban EMEK "Electrooptical Properties of Liquid Crystals via Molecular Alignment", MOLMAT2010, 4th International Conference on Molecular Materials, July 3-8, 2010, Montpellier, France.

8.2.2. M. YUSUFOVA, S. YILMAZ, “Comparative Study of Liquid Crystalline in Applied AC and DC Voltages by Electrooptical Transmission” TFD-23, Turkish Physical Society 23th Physics Conference, September 13-17, 2005, Mugla, Turkey.

8.2.3. S. YILMAZ, A. M. MAMEDOV, M. YUSUFOVA ve F. KARADAG, "Mie Scattering and Domain Structure of Ferroelectrics", IMF10-10th International Meeting on Ferroelectricity, Sept.3-7 2001, Madrid, Spain.

8.2.4. A.M. MAMEDOV, S. YILMAZ, M. YUSUFOVA ve N. MAMEDOVA, "Scattering Properties of red Blood Cell (RBC)”, 5th International Conference on Electromagnetic and Light Scattering by Nonspherical Particles, Aug 28-Sep 1, 2000, Halifax, Canada.

9.            Projeler

9.1  Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, GMYOBAP 2011-0001 No’lu

“Yönlendirilmiş Sıvı Kristallerde Termal İletkenliğin İncelenmesi” adlı Bireysel Araştırma Projesi (BAP)
(ertelendi).

9.2 Faz Dönüşümlerinin Nematik Sıvı Kristallerin Elektrooptik Özelliklerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi BAPB, Proje No: FEF2003D5, Araştırmacı, 2003-2007 (Tamamlandı).

10. İdari Görevler

Birim Adı

İdari Görev

Tarih

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO

Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı

2008-2009

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO

Müdür Yardımcılığı

2010-2011

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO

Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı

2010-2011

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO

Yurt Müdürlüğü

2010-2011

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı

2010-

11. Üyelikler

G.M.Y.O Yönetim Kurulu Üyeliği

G.M.Y.O Yüksekokul Kurulu Üyeliği

12. Ödüller

Burslar, Teşvikler, Ödüller :

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bursu: 1994-1998, Lisans Eğitimi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bursu: 1998-2001, Yüksek Lisans Eğitimi.

NATO-PC Bursu: 2001-2004, TÜBİTAK aracılığıyla Doktora Eğitimi.

Fizik Bölümü Mezuniyeti Üçüncülük Ödülü: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü 1998 yılında bitiren öğrenciler arasından mezuniyet ortalaması itibariyle 3. oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birincilik Ödülü: Türkiye’de doktora yapmakta olan Azerbaycan Uyruklu öğrenciler arasından 2005 yılı mezuniyet ortalaması itibariyle 1. oldu.

Çukurova Üniversitesi: Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Adana 2002.

13. Verdiği lisansüstü, lisans ve önlisans düzeyindeki dersler :


FİZ 506 Elektromagnetik Teori (Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik ABD)

                                                                                             

MAT 201 Diferansiyel Denklemler (FEF Fakültesi Fizik Bölümü)

FİZ 202 Fizik IV Dalgalar (FEF Fakültesi Fizik Bölümü)

FİZ 353 Elektronik Laboratuarı (FEF Fakültesi Fizik Bölümü)

FİZ 101 Genel Fizik I (FEF Fakültesi Kimya Bölümü)

FİZ 102 Genel Fizik II (FEF Fakültesi Kimya Bölümü)

FİZ 101 Genel Fizik (FEF Fakültesi Biyoloji Bölümü)

FİZ 102 Genel Fizik II (FEF Fakültesi Biyoloji Bölümü)

 

GÖBP 122 Bilgisayar Donanımı (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BİL-101 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BİL-109 Matematik I (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BİL-110 Mesleki Matematik (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BTP 109 Ofis Yazılımları (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BTP 112 İletişim (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BTP 226 Araştırma Yöntem ve Tek. (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BPR 207 Mesleki Yabancı Dil I (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BPR 208 Mesleki Yabancı Dil II (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BPR 209 Meslek Etiği (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BPR 212 Kalite Güvencesi ve Standartları (GMYO Bilgisayar Programcılığı)

BUR 205 Teknoloji Kullanımı (GMYO Büro Hiz. Ve Yön. Asis.)

BUR 206 Bilgi Yönetimi (GMYO Büro Hiz. Ve Yön. Asis.)

BUR 243 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (GMYO Büro Hiz. Ve Yön. Asis.)

GÖMU 122 Bilgisayar Büro Programları (GMYO Muhasebe ve Vergi Uyg.)

MUH-212 Yönlendirilmiş Çalışma 2 (GMYO Muhasebe ve Vergi Uyg.)

İŞL-210 Yönlendirilmiş Çalışma 2 (GMYO İşletme Yönetimi)

YER 101 Bilgisayar 1 (GMYO Yerel Yönetimler)

YER 102 Bilgisayar 2 (GMYO Yerel Yönetimler)


Oluşturulma02 Ocak 2013 16:14
Görüntülenme958