İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat YİĞİT
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

 

 

Adı Soyadı: Murat Yiğit

Doğum Yeri ve Tarihi: Hekimhan-Malatya, 1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

İnönü Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Kimya/Organik Kimya

İnönü Üniversitesi

1995

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kimya/ Organik Kimya

İnönü Üniversitesi

2002

Doc. / Prof.

Kimya/ Organik Kimya

ÜAK

2012

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, İnönü  Üniversitesi

1993-2002

Ar.Gör.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, İnönü  Üniversitesi

2002-2009

Yrd.Doç.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2009-2012

Doç.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2012-

 

İdari Görevler :

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2011-2012

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2012-2013

Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı, 2015-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Gülin Bayam, Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Karben Öncüllerinin Sentezi, 2015.
 2. Zeynep Dağdeviren, Perhidrobenzimidazol-2-iliden Ligantlı Karben Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri, 2016.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Yeni Schiff Bazlarının Sentezi ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, İ.Ü.A.F. 98 / 13, Araştırmacı, 2001.
 2. Kiral Merkezli Enteraaminlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, İ.Ü.A.F. 2000 / 10, Araştırmacı, 2002.
 3. Hibrit Poliimit Seramik Materyallerin Piridin Temelli Monomerlerden Sentezi, TÜBİTAK, TBAG 2017(101T029), Araştırmacı, 2005.
 4. Kiral Merkezli Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, İ.Ü.BAP. 2003/63, Proje yürütücüsü, 2005
 5. N-Heterosiklik-Metal-Karben Katalizli C-N ve C-C Bağ Oluşum Tepkimeleri, TÜBİTAK, TBAG 2474(104T085), Araştırmacı, 2006.
 6. Perhidrobenzimidazolyum Tuzları ve Karben Komplekslerinin Sentezi, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, İ.Ü.BAP. 2007/29, Proje yürütücüsü, 2009.
 7. Formation of C-C and C-N Bond Catalyzed by N-Heterocyclic Carben Metal Complexes, TÜBİTAK/CNRS, TBAG-U/181 (106T716), Araştırmacı, 2009.
 8. İyonik Sıvı/Metal-N-Heterosiklik Karben Katalizli Aminasyon ve Esterleşme Tepkimeleri, TÜBİTAK, (107T419), Araştırmacı, 2009.
 9. Yeni 1,3-Dialkilperhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2009-8, Proje yürütücüsü, 2010.
 10. Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Karben Öncüllerinin Sentezi, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFYL 2010-0001, Proje yürütücüsü. 2013.
 11. Rutenyum (II)- Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP2011/0006, Araştırmacı, 2012.
 12. Ketonların rodyum-karben katalizli arilasyonu, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2012/0006, Proje yürütücüsü, 2015.
 13. Biyomimetrik Boronik Asit Kopolimerlerinin Hazırlanması ve Adezyon Özelliklerinin İrdelenmesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN-2013-Ç0384, Araştırmacı, 2015.
 14. Palladyum Karben Katalizli Direk Arilasyon, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFMAP/2015-0004, Araştırmacı, 2017.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Özdemir İ., Yiğit M., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Synthesis of Arylacetic Acid Derivatives from Diethyl Malonate Using in situ Formed Palladium(1,3-Dialkylimidazolidin-2-Ylidene) Catalysts” Tetrahedron Letters, 45 (30), 5823-5825 (2004).
 2. Seçkin T., Köytepe S., Yiğit M., Çetinkaya E. “Synthesis and Characterization of Polyimides Containing a Chiral Dimine Link that Mimics the Salen Ligand” Desıgned Monomers and Polymers, 7 (4), 377-390 (2004).
 3. Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “In situ Generated Rhodium-Based Catalyst for Addition of Phenylboronic Acid to Aldehydes” Heteroatom Chemıstry,16 (6), 461-465 (2005).
 4. Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B., Çetinkaya E. “Novel N-Heterocyclic-Carbene-Rhodium Complexes as Hydrosilylation Catalysts” Journal of Molecular Catalysıs A-Chemıcal 241 (1-2), 88-92 (2005).
 5. Özdemir İ., Yiğit M., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Synthesis of Novel Palladium N-Heterocyclic-Carbene Complexes as Catalysts for Heck and Suzuki Cross-Coupling Reactions” Applied Organometallic Chemistry, 20, 187-192 (2006).
 6. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Active Ruthenium-(N-Heterocyclic Carbene) Complexes for Hydrogenation of Ketones” Applied Organometallic Chemistry, 20, 322-327 (2006).
 7. Özdemir İ., Yiğit M., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Novel Azolinium/Rhodium System Catalyzed Addition of Arylboronic Acids to Aldehydes” Heterocycles, 68, 1371-1379 (2006).
 8. Kılıçarslan R., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “In Situ Preparation of Rhodium/N-Heterocyclic Carbene Complexes and Use for Addition of Arylboronic Acids to Aldehydes” Journal of Heterocyclic Chemistry, 44 (1), 69-73 (2007).
 9. Yiğit M., Seçkin T., Köytepe S., Çetinkaya E. “Synthesis and Characterization of Polyimides Prepared from Optically Active (R,R) and (S,S)-1,3-Bis(p-N,N’-Dimethylaminobenzyl)-Perhydrobenzimidazol-2-Thion” Turkish Journal of Chemistry, 31, 113-124 (2007).
 10. Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Novel Rhodium N-Heterocyclic Carbene Catalysed Arylation of Aldehydes with Phenylboronic Acid” Transition Metal Chemistry, 32, 536-540 (2007).
 11. Özdemir İ., Yiğit M., Yiğit B., Çetinkaya B., Çetinkaya E. “Synthesis and Cataytic Properties of N-Functionalised Carbene Complexes of Rhodium(I)” Journal of Coordination Chemistry, 60 (21), 2377-2384 (2007).
 12. Yiğit M. “The Synthesis of Some Perhydrobenzimidazolinium Salts and Their Application in Pd-Carbene Catalyzed Heck and Suzuki Reactions” Molecules, 14, 2032-2042 (2009).
 13. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B., Çetinkaya E. “2-(4-Pyridyl)-1,3-Di(4-Picolyl)imidazolidine” Molbank., M649, (2010).
 14. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The Synthesis of Some Benzimidazolium Salts and Use as Carbene Precursors in the Heck and Suzuki Reactions” Heterocycles, 81(4), 943-953 (2010).
 15. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Picolyl Substituted N-Heterocyclic Carbene/Palladium Catalyzed Heck Reactions” Turkish Journal of Chemistry, 34, 327-334 (2010).
 16. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The Synthesis of Novel Palladium(II) Carbene Complexes, Azolium Salts and Their Catalytic Properties” Heterocycles, 83(2), 299-309 (2011).
 17. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The synthesis of ruthenium(II) N-heterocyclic carbene complexes and their catalytic activities in transfer hydrogenation of ketones” Transition Metal Chemistry, 37(3), 297-302 (2012).
 18. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ. “Synthesis of 1,3-Dialkylperhydrobenzimidazolinium Salts and Their Catalytic Properties in Heck Reactions” Heterocycles, 87(4), 897-908 (2013).
 19. Yiğit M., Seçkin T., Yiğit B., Köytepe S. “Synthesis and Characterization of Thermally Stable Camphorine-Based Polyimide-Clay Nanocomposites” Turkish Journal of Chemistry, 37, 182-194 (2013).
 20. Demir S., Yiğit M., Özdemir İ. “Synthesis of Rhodium Complexes Derived from Benzimidazolin-2-ylidene Ligands and First Used for the Addition of Arylboron to Benzonitriles” Journal of Organometallic Chemistry, 732, 21-26 (2013).
 21. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Rhodium(I)-N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Addition of Sodium Tetraphenylborate to Ketones to Form Tertiary Alcohols” Heterocycles, 89(11), 2562-2571 (2014).
 22. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ. “The Synthesis of 1,3-Dialkyl-4-methylimidazolinium Salts and Their Application in Palladium Catalyzed Heck Coupling Reactions” Turkish Journal of Chemistry, 39, 281-289 (2015).
 23. Yiğit B., Yiğit M., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Synthesis of silver(I) and palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes and their use as catalysts for the direct C5 arylation of heteroaromatic compounds” Transition Metal Chemistry, 41, 751-757 (2016).
 24. Yiğit M., Yiğit B., Gök Y., “Synthesis of novel palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes and their catalytic activities in the direct C5 arylation reactions” Inorganica Chimica Acta, 453, 23-28 (2016).
 25. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özeroğlu Çelikal Ö., “Intermolecular hydroamination of styrene catalyzed by palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes in ionic liquid” Heterocycles, 92(11), 1994-2003 (2016).
 26. Yiğit B., Gürbüz N., Yiğit M., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes as catalysts for the direct arylation of pyrrole derivatives with aryl chlorides” Inorganica Chimica Acta, 465, 44-49 (2017).
 27. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Rhodium(I) N-heterocyclic carbene complexes as catalysts for the hydrosilylation of aromatic ketones with triethysilane” Inorganica Chimica Acta, 467, 75-79 (2017).
 28. Yiğit B., Yiğit M., Barut Celepci D, Gök Y, Aktaş A, Aygün M, Taslimi P, Gülçin İ., “Novel benzylic substituted imidazolinium, tetrahydropyrimidinium and tetrahydrodiazepinium salts: Potent carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors” ChemistrySelect, 3, 7976-7982 (2018).
 29. Yiğit B., Yiğit M., Taslimi P, Gök Y, Gülçin İ., “Schiff bases and their amines: Synthesis and discovery of carbonic anhydrase and acetylcholinesterase enzymes inhibitors” Archiv Der Pharmazie, 351, e1800146 (2018).
 30. Gök Y., Yiğit B., Özeroğlu Çelikal Ö., Yiğit M., “Anti-Markovnikov hydroaminations of styrene catalyzed by palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes under conventional and microwave heating” Transition Metal Chemistry, 43, 591-596 (2018).
 31. Yiğit B., Kaya R., Taslimi P., Işık Y., Karaman M., Yiğit M., Özdemir İ., Gülçin İ. “Imidazolinium salts bearing wingtip groups: Synthesis, molecular docking and metabolic enzymes inhibition” Journal of Molecular Structure, 1179, 709-718 (2019).
 32. Gök Y., Yiğit B., Özeroğlu Çelikal Ö., Yiğit M. “Palladium/benzimidazolium salt catalyst systems and N-heterocyclic carbene-palladium(II)-pyridine (PEPPSI) complexes for anti-markovnikov hydroaminations of styrene in ionic liquid” Heterocycles, 98, 403-415 (2019).
 33. Yiğit M, Karaca E. Ö., Yiğit B., Gürbüz N., Özdemir İ. “Ruthenium(II)-NHC-catalyzed (NHC = perhydrobenzimidazol-2-ylidene) alkylation of amines using the hydrogen borrowing methodology under solvent-free conditions” Transition Metal Chemistry, (2019).
 34. Karabıyık H, Yiğit B, Yiğit M, Özdemir İ, Karabıyık H., “Enhanced ∏-back-donation resulting in trans labization of pyridine ligand in a Pd(II) NHC-precatalyst: A case study” Acta Crystallographica Section C, (2019).

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Yiğit M. “Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi” Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(1), 11-17 (2014).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. 1. Özdemir İ., Yiğit M., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Synthesis of Novel Palladium(II)-N-Heterocyclic Carbene Complexes As Efficient Catalysts For Heck And Suzuki Reactions” Recent Advances in Catalysis, P. B12, Rennes-France, Rac-2005.
 2. Seçkin T., Köytepe S., Yiğit M. “Synthesis and Characterization of Borax-Polyimide for Flame Retardant Applications” European Polymer Congress, PC3-193, Graz-Austria, 2009.
 3. Yiğit B., Yiğit M., Gürbüz N., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Synthesis of Palladium(II) N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Use as Catalysts for the Direct Arylation of Pyrrole Derivatives” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 59, Antalya-Turkey, 2017.
 4. Yiğit B., Yiğit M., Gürbüz N., Dağdeviren Z., Özdemir İ. “Synthesis of Silver(I) Complexes Bearing Perhydrobenzimidazol-2-ylidene Ligands” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 80, Antalya-Turkey, 2017.
 5. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özeroğlu Çelikal Ö. “Synthesis of Palladium(II)-N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Application in Hydroamination Reactions” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 81, Antalya-Turkey, 2017.
 6. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özeroğlu Çelikal Ö. “Ruthenium(II) Complexes of N-Heterocyclic Carbene Ligands as Catalysts for Intermolecular Hydroamination Reactions of Styrene” 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 82, Antalya-Turkey, 2017.
 7. Yiğit B., Yiğit M., Karaca E. Ö., Gürbüz N., Özdemir İ. “N-Alkylation of Amines with Alcohols Using the Borrowing Hydrogen Process” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.
 8. Yiğit B., Yiğit M., Işık Y., Özdemir İ. “Synthesis of Ruthenium(II) Complexes Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands with Secondary Alkyl Groups” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.
 9. Işık Y., Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Synthesis of Silver(I) Complexes Bearing Imidazolidin-2-ylidene Ligands with Secondary Wing Tip Groups” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.
 10. Işık Y., Yiğit B., Yiğit M., Taslimi P., Özdemir İ., Gülçin İ. “Synthesis and Biological Properties of Imidazolinium Salts Bearing Secondary N-Alkyl Substituents” 1nd International Balkan Chemistry Congress, Edirne-Turkey, 2018.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Yiğit M., Çetinkaya E. “Cyclotrichium Niveum İçeriği Uçucu Yağların saptanması”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 331, Samsun, 1999.
 2. Yiğit M., Çetinkaya E. “Kiral Merkezli Entetraaminlerin Sentezi”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 620, Diyarbakır, 2000.
 3. Köytepe S., Seçkin T., Çetinkaya E., Yiğit M. “Kiral Merkezli Schiff Bazı İçeren Poliimitlerin Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, 39, İstanbul, 2001.
 4. Çetinkaya E., Çetinkaya B., Özdemir İ., Yiğit M. “Kiral N-Heterokarben Kompleksleri ve Katalitik Uygulamaları”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, P101, Konya, 2002.
 5. Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Rutenyum Katalizli Hidrojen Transfer Reaksiyonları” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 682, İstanbul, 2003.
 6. Yiğit M., Seçkin T., Köytepe S., Çetinkaya E. “Optikçe Aktif (R,R) ve (S,S)-1,3-Bis(p-N,N’-dimetilaminobenzil)perhidrobenzimidazol-2-tion’dan Poliimitlerin Hazırlanması” I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, PSK-033, Ankara, 2006.
 7. Yiğit M., Özdemir İ., Yiğit B., Çetinkaya E. “Yeni Rutenyum Karben Komplekslerinin Hidrojen Transfer Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkisi” 1. Anorganik Kimya Günleri, P72, Adana, 2007.
 8. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Fonksiyonel Azolyum Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkileri” 1. Anorganik Kimya Günleri, P13, Adana, 2007.
 9. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Karben Katalizli Hidrosilasyon” 21. Ulusal Kimya Kongresi, ANO123P, Malatya, 2007.
 10. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Pikolil Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Rolü” 21. Ulusal Kimya Kongresi, ANO124P, Malatya, 2007.
 11. Yiğit M., Çetinkaya E. “4-Metilimidazol Çekirdeği İçeren Tetraaminoalkenlerin Tiyo ve Seleno Üre Türevlerinin Sentezi” 21. Ulusal Kimya Kongresi, ORG127P, Malatya, 2007.
 12. Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Rodyum Karben Katalizli Arilasyon” 21. Ulusal Kimya Kongresi, ORG128P, Malatya, 2007.
 13. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Yeni Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P34, Elazığ, 2009.
 14. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Pikolil Grubu İçeren Tetrahidropirimidinyun Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkisi” II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P35, Elazığ, 2009.
 15. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Ketonların Rutenyum Karben Katalizli Hidrojenasyonu” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P166, Elazığ, 2009.
 16. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Tersiyer Alkollerin Rodyum Karben Katalizli Sentezi” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P167, Elazığ, 2009.
 17. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Yeni Palladyum(II) Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P6, Malatya, 2010.
 18. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Yeni Karben Öncüllerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P7, Malatya, 2010.
 19. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P35, Malatya, 2010.
 20. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Benzimidazol-2-iliden Ligantları İçeren Palladyum(II) Komplekslerinin Sentezi” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P40, Çanakkale, 2011.
 21. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Fonksiyonel Grup İçeren Gümüş-Karben Komplekslerinin Sentezi” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P41, Çanakkale, 2011.
 22. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “N,N’-dialkilperhidrobenzimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Özellikleri” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P196, Çanakkale, 2011.
 23. 23. Yiğit M., Bayam G., Yiğit , Özdemir İ., Çetinkaya E. “1,3-Dialkil-4-metilimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P197, Çanakkale, 2011.
 24. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Hidroaminasyon Reaksiyonu ile Sekonder Aminlerin Sentezi” 26.Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-120, Muğla, 2012.
 25. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Palladyum (II)-Karben Katalizli Arilasyon Reaksiyonları” 26.Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-121, Muğla, 2012.
 26. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özdemir İ. “Heterosiklik Bileşiklerin Palladyum Karben Katalizli Arilasyonu” V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-208, Mersin, 2015.
 27. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ. “Ketonların Rodyum N-Heterosiklik Karben Katalizli Hidrosilasyonu” V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-209, Mersin, 2015.
 28. Karaca E. Ö.,Yiğit B., Yiğit M., Gürbüz N., Özdemir İ. “Aminlerin Alkilasyonu için Aktif p-Cymene-Rutenyum(II)-NHC Kompleksleri” 7. Ulusal Kataliz Kongresi, Denizli, 2018.

 

 


Oluşturulma06 Aralık 2012 16:50
Düzenlenme 13 Haziran 2019 13:50
Görüntülenme1011