İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat YİĞİT
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Aminlerin Alkilasyonu için Aktif p-Cymene-Rutenyum(II)-NHC Kompleksleri
  09.09.2018 - 09.09.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Ulusal Kataliz Kongresi
  KARACA EMİNE ÖZGE,YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,GÜRBÜZ NEVİN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis and Biological Properties of Imidazolinium Salts Bearing Secondary N-Alkyl Substituents
  17.09.2018 - 17.09.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1nd International Balkan Chemistry Congress
  YILMAZ IŞIK,YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,PARHAM TASLİMİ,ÖZDEMİR İSMAİL,GÜLÇİN İLHAMİ
 • Synthesis of Silver(I) Complexes Bearing Imidazolidin-2-ylidene Ligands with Secondary Wing Tip Groups
  17.09.2018 - 17.09.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1nd International Balkan Chemistry Congress
  YILMAZ IŞIK,YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis of Ruthenium(II) Complexes Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands with Secondary Alkyl Groups
  17.09.2018 - 17.09.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1nd International Balkan Chemistry Congress
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,YILMAZ IŞIK,ÖZDEMİR İSMAİL
 • N-Alkylation of Amines with Alcohols Using the Borrowing Hydrogen Process
  17.09.2018 - 17.09.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1nd International Balkan Chemistry Congress
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,KARACA EMİNE ÖZGE,GÜRBÜZ NEVİN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis of Palladium(II)-N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Application in Hydroamination Reactions
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,GÖK YETKİN,ÖZEROĞLU ÇELİKAL ÖZLEM
 • Ruthenium(II) Complexes of N-Heterocyclic Carbene Ligands as Catalysts for Intermolecular Hydroamination Reactions of Styrene
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,GÖK YETKİN,ÖZERÖĞLU ÇELİKAL ÖZLEM
 • Synthesis of Palladium(II) N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Use as Catalysts for the Direct Arylation of Pyrrole Derivatives
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,GÜRBÜZ NEVİN,DAĞDEVİREN ZEYNEP,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis of Silver(I) Complexes Bearing Perhydrobenzimidazol-2-ylidene Ligands
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,GÜRBÜZ NEVİN,DAĞDEVİREN ZEYNEP,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Heterosiklik Bileşiklerin Palladyum Karben Katalizli Arilasyonu
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,GÖK YETKİN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Ketonların Rodyum N Heterosiklik Karben Katalizli Hidrosilasyonu
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Fonksiyonel Azolyum Tuzlarının C C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkileri
  20.04.2007 - 20.04.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  1. Anorganik Kimya Günleri
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Bekir Çetinkaya
 • Palladyum II Karben Katalizli Arilasyon Reaksiyonları
  01.10.2012 - 01.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  26.Ulusal Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Yetkin Gök, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Hidroaminasyon Reaksiyonu ile Sekonder Aminlerin Sentezi
  01.10.2012 - 01.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  26.Ulusal Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Yetkin Gök, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • 1 3 Dialkil 4 metilimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları
  19.05.2011 - 19.05.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Gülin Bayam, Beyhan Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • N N dialkilperhidrobenzimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Özellikleri
  19.05.2011 - 19.05.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Gülin Bayam, Beyhan Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Fonksiyonel Grup İçeren Gümüş Karben Komplekslerinin Sentezi
  19.05.2011 - 19.05.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, Yetkin Gök, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Benzimidazol 2 iliden Ligantları İçeren Palladyum II Komplekslerinin Sentezi
  19.05.2011 - 19.05.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Yetkin Gök, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Yeni Palladyum II Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları
  16.05.2010 - 16.05.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Yeni Karben Öncüllerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri
  16.05.2010 - 16.05.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları
  16.05.2010 - 16.05.2010
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı
  Murat Yiğit, Beyhan Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Synthesis and Characterization of Borax Polyimide for Flame Retardant Applications
  12.07.2009 - 12.07.2009
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  European Polymer Congress
  Turgay Seçkin, Süleyman Köytepe, Murat Yiğit
 • Tersiyer Alkollerin Rodyum Karben Katalizli Sentezi
  16.05.2009 - 16.05.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Beyhan Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Ketonların Rutenyum Karben Katalizli Hidrojenasyonu
  16.05.2009 - 16.05.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Beyhan Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Pikolil Grubu İçeren Tetrahidropirimidinyun Tuzlarının C C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkisi
  16.05.2009 - 16.05.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Bekir Çetinkaya
 • Yeni Palladyum N Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
  16.05.2009 - 16.05.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Bekir Çetinkaya
 • Rodyum Karben Katalizli Arilasyon
  23.08.2007 - 23.08.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya, Bekir Çetinkaya
 • 4 Metilimidazol Çekirdeği İçeren Tetraaminoalkenlerin Tiyo ve Seleno Üre Türevlerinin Sentezi
  23.08.2007 - 23.08.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Engin Çetinkaya
 • Pikolil Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzlarının C C Bağ Oluşumundaki Katalitik Rolü
  23.08.2007 - 23.08.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya
 • Karben Katalizli Hidrosilasyon
  23.08.2007 - 23.08.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Kimya Kongresi
  Beyhan Yiğit, Murat Yiğit, İsmail özdemir, Engin Çetinkaya
 • Yeni Rutenyum Karben Komplekslerinin Hidrojen Transfer Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkisi
  20.04.2007 - 20.04.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  1. Anorganik Kimya Günleri
  Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Beyhan Yiğit, Engin Çetinkaya
 • Optikçe Aktif R R ve S S 1 3 Bis p N N dimetilaminobenzil perhidrobenzimidazol 2 tion dan Poliimitlerin Hazırlanması
  21.06.2006 - 21.06.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi
  Murat Yiğit, Turgay Seçkin, Süleyman Köytepe, Engin Çetinkaya
 • Synthesis of Novel Palladium II N Heterocyclic Carbene Complexes As Efficient Catalysts For Heck And Suzuki Reactions
  05.09.2005 - 05.09.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Recent Advances in Catalysis
  İsmail Özdemir, Murat Yiğit, Engin Çeinkaya, Bekir Çetinkaya
 • Rutenyum Katalizli Hidrojen Transfer Reaksiyonları
  08.09.2003 - 08.09.2003
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, İsmail Özdemir, Engin Çetinkaya, Bekir Çetinkaya
 • Kiral N Heterokarben Kompleksleri ve Katalitik Uygulamaları
  10.09.2002 - 10.09.2002
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi
  Engin Çetinkaya, Bekir Çetinkaya, İsmail Özdemir, Murat Yiğit
 • Kiral Merkezli Schiff Bazı İçeren Poliimitlerin Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
  04.09.2001 - 04.09.2001
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XV. Ulusal Kimya Kongresi
  Süleyman Köytepe, Turgay Seçkin, Engin Çetinkaya, Murat Yiğit
 • Kiral Merkezli Entetraaminlerin Sentezi
  10.09.2000 - 10.09.2000
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIV. Ulusal Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Engin Çetinkaya
 • Cyclotrichium Niveum İçeriği Uçucu Yağların saptanması
  31.08.1999 - 31.08.1999
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIII. Ulusal Kimya Kongresi
  Murat Yiğit, Engin Çetinkaya

Hakemlikler

 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Applied Organometallic Chemistry
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Bioorganic and Medicinal Chemistry
  1

Editörlükler

 • Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  2011
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  YİĞİT MURAT

Makaleler

 • Novel amine-functionalized benzimidazolium salts: Synthesis, characterization, bioactivity, and molecular docking studies
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0022-2860
  YİĞİT MURAT,YİĞİT BEYHAN,PARHAM TASLİMİ,ÖZDEMİR İSMAİL,KARAMAN MUHAMMET,GÜLÇİN İLHAMİ
 • Palladium/Benzimidazolium Salt Catalyst Systems and N-Heterocyclic Carbene-Palladium(II)-Pyridine (PEPPSI) Complexes for Anti-Markovnikov Hydroaminations of Styrene in Ionic Liquid
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0385-5414
  GÖK YETKİN,YİĞİT BEYHAN,Özeroğlu Çelikal Özlem,YİĞİT MURAT
 • Imidazolinium chloride salts bearing wingtip groups: Synthesis, molecular docking and metabolic enzymes inhibition
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0022-2860
  YİĞİT BEYHAN,KAYA RÜYA,TASLİMİ PARHAM,Yılmaz Işık,KARAMAN MUHAMMET,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,GÜLÇİN İLHAMİ
 • Ruthenium(II) complexes bearing N-heterocyclic carbene ligands with wingtip groups and their catalytic activity in the transfer hydrogenation of ketones
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0020-1693
  YİĞİT BEYHAN,YILMAZ IŞIK,BARUT CELEPCİ DUYGU,EVREN ENES,YİĞİT MURAT,GÜRBÜZ NEVİN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Ruthenium(II)-NHC-catalyzed (NHC = perhydrobenzimidazol-2-ylidene) alkylation of amines using the hydrogen borrowing methodology under solvent-free conditions
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0340-4285
  YİĞİT MURAT,KARACA EMİNE ÖZGE,YİĞİT BEYHAN,GÜRBÜZ NEVİN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Active ruthenium(II)-NHC complexes for alkylation of amines with alcohols using solvent-free conditions
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0277-5387
  YİĞİT BEYHAN,KARACA EMİNE ÖZGE,YİĞİT MURAT,GÜRBÜZ NEVİN,ARSLAN HAKAN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Enhanced pi-back-donation resulting in the translabilization of a pyridine ligand in an N-heterocycliccarbene (NHC) PdII precatalyst: a case study
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2053-2296
  KARABIYIK HANDE,YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,KARABIYIK HASAN
 • Schiff bases and their amines: Synthesis and discovery of carbonic anhydrase and acetylcholinesterase enzymes inhibitors
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0365-6233
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,Taslimi Parham,GÖK YETKİN,GÜLÇİN İLHAMİ
 • Novel Benzylic Substituted Imidazolinium, Tetrahydropyrimidinium and Tetrahydrodiazepinium Salts: Potent Carbonic Anhydrase and Acetylcholinesterase Inhibitors
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2365-6549
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,Barut Celepci Duygu,GÖK YETKİN,Aktaş Aydın,AYGÜN MUHİTTİN,Taslimi Parham,GÜLÇİN İLHAMİ
 • Anti-Markovnikov hydroaminations of styrene catalyzed by palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes under conventional and microwave heating
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0340-4285
  GÖK YETKİN,YİĞİT BEYHAN,ÖZEROĞLU ÇELİKAL ÖZLEM,YİĞİT MURAT
 • Palladium(II) N-heterocyclic carbene complexes as catalysts for the direct arylation of pyrrole derivatives with aryl chlorides
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00201693
  YİĞİT BEYHAN,GÜRBÜZ NEVİN,YİĞİT MURAT,Dağdeviren Zeynep,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Rhodium(I) N-heterocyclic carbene complexes as catalysts for thehydrosilylation of aromatic ketones with triethylsilane
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Intermolecular Hydroamination of Styrene Catalyzed by Palladium II N Heterocyclic Carbene Complexes in Ionic Liquid
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0385-5414
  YİĞİT BEYHAN,GÖK YETKİN,YİĞİT MURAT,ÖZEROĞLU ÇELİKAL ÖZLEM
 • Synthesis of novel palladium II N heterocyclic carbene complexes and their catalytic activities in the direct C5 arylation reactions
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00201693
  YİĞİT MURAT,YİĞİT BEYHAN,GÖK YETKİN
 • Synthesis of silver I and palladium II N heterocyclic carbene complexes and their use as catalysts for the direct C5 arylation of heteroaromatic compounds
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0340-4285
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ZEYNEP DAĞDEVİREN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis and characterization of polyimides containing a chiral dimine link that mimics the salen ligand
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SEÇKİN TURGAY,KÖYTEPE SÜLEYMAN,YİĞİT MURAT,ÇETİNKAYA ENGİN
 • Synthesis of arylacetic acid derivatives from diethyl malonate using in situ formed palladium 1 3 dialkylimidazolidin 2 ylidene catalysts
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZDEMİR İSMAİL,YİĞİT MURAT,ÇETİNKAYA ENGİN,ÇETİNKAYA BEKİR
 • In situ generated rhodium based catalyst for addition of phenylboronic acid to aldehydes
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ÇETİNKAYA ENGİN,ÇETİNKAYA BEKİR
 • Novel N heterocyclic carbene rhodium complexes as hydrosilylation catalysts
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ÇETİNKAYA BEKİR,ÇETİNKAYA ENGİN
 • Synthesis of novel palladium N heterocyclic carbene complexes as catalysts for Heck and Suzuki cross coupling reactions
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZDEMİR İSMAİL,YİĞİT MURAT,ÇETİNKAYA ENGİN,ÇETİNKAYA BEKİR
 • Active ruthenium N heterocyclic carbene complexes for hydrogenation of ketones
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,YİĞİT BEYHAN,ÖZDEMİR İSMAİL,ÇETİNKAYA ENGİN,ÇETİNKAYA BEKİR
 • Novel azolinium rhodium system catalyzed addition of arylboronic acids to aldehydes
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZDEMİR İSMAİLYİĞİT MURAT,ÇETİNKAYA ENGİN,ÇETİNKAYA BEKİR
 • In situ preparation of rhodium N heterocyclic carbene complexes and use for addition of arylboronic acids to aldehydes
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KILINÇARSLAN RAFET,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ENGİN ÇETİNKAYA,ÇETİNKAYA BEKİR
 • Synthesis and catalytic properties of N functionalised carbene complexes of rhodium I
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZDEMİR İSMAİL,YİĞİT MURAT,YİĞİT BEYHAN,ÇETİNKAYA BEKİR,ENGİN ÇETİNKAYA
 • Novel rhodium N heterocyclic carbene catalysed arylation of aldehydes with phenylboronic acid
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ÇETİNKAYA ENGİN,ÇETİNKAYA BEKİR
 • The Synthesis of Some Perhydrobenzimidazolinium Salts and Their Application in Pd Carbene Catalyzed Heck and Suzuki Reactions
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT
 • The Synthesis of Some Benzimidazolium Salts and Use as Carbene Precursors in the Heck and Suzuki Reactions
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ENGİN ÇETİNKAYA
 • The Synthesis of Novel Palladium II Carbene Complexes Azolium Salts and Their Catalytic Properties
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ENGİN ÇETİNKAYA
 • Synthesis of ruthenium II N heterocyclic carbene complexes and their catalytic activities in transfer hydrogenation of ketones
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ENGİN ÇETİNKAYA
 • Synthesis of 1 3 Dialkylperhydrobenzimidazolinium Salts and Their Catalytic Properties in Heck Reactions
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,GÜLİN BAYAM,YİĞİT BEYHAN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis of rhodium complexes derived from benzimidazolin 2 ylidene ligands and first used for the addition of arylboron to benzonitriles
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  DEMİR DÜŞÜNCELİ SERPİL,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Picolyl substituted N heterocyclic carbene palladium catalyzed Heck reactions
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ENGİN ÇETİNKAYA
 • Synthesis and characterization of polyimides prepared from optically active R R and S S 1 3 bis p N N dimethylaminobenzyl perhydrobenzimidazol 2 thion
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,SEÇKİN TURGAY,KÖYTEPE SÜLEYMAN,ÇETİNKAYA ENGİN
 • Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YİĞİT MURAT
 • 2 4 Pyridyl 1 3 Di 4 Picolyl imidazolidine
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL,ÇETİNKAYA BEKİR,ÇETİNKAYA ENGİN
 • The synthesis of 1 3 dialkyl 4 methylimidazolinium salts and their application in palladium catalyzed Heck coupling reactions
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,GÜLİN BAYAM,YİĞİT BEYHAN,ÖZDEMİR İSMAİL
 • Synthesis and characterization of thermally stable camphor based polyimide clay nanocomposites
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YİĞİT MURAT,SEÇKİN TURGAY,YİĞİT BEYHAN,KÖYTEPE SÜLEYMAN
 • Rhodium I N Heterocyclic Carbene Catalyzed Addition of Sodium Tetraphenylborate to Ketones to Form Tertiary Alcohols
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0385-5414
  YİĞİT BEYHAN,YİĞİT MURAT,ÖZDEMİR İSMAİL

Oluşturulma06 Aralık 2012 16:50
Görüntülenme90