İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat YİĞİT
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

 • Palladyum Karben Katalizli Direk Arilasyon
  14.09.2015 - 17.04.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Biyomimetrik Boronik Asit Kopolimerlerinin Hazırlanması ve Adezyon Özelliklerinin İrdelenmesi
  01.03.2013 - 08.12.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ketonların rodyum karben katalizli arilasyonu
  03.09.2012 - 29.01.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Rutenyum II Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri
  -
  Araştırmacı
 • Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Karben Öncüllerinin Sentezi
  -
  Yönetici
 • Yeni 1 3 Dialkilperhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi
  -
  Yönetici
 • İyonik Sıvı Metal N Heterosiklik Karben Katalizli Aminasyon ve Esterleşme Tepkimeleri
  -
  Araştırmacı
 • Formation of C C and C N Bond Catalyzed by N Heterocyclic Carben Metal Complexes
  -
  Araştırmacı
 • Perhidrobenzimidazolyum Tuzları ve Karben Komplekslerinin Sentezi
  -
  Yönetici
 • N Heterosiklik Metal Karben Katalizli C N ve C C Bağ Oluşum Tepkimeleri
  -
  Araştırmacı
 • Kiral Merkezli Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri
  -
  Yönetici
 • Hibrit Poliimit Seramik Materyallerin Piridin Temelli Monomerlerden Sentezi
  -
  Araştırmacı
 • Kiral Merkezli Enteraaminlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
  -
  Araştırmacı
 • Yeni Schiff Bazlarının Sentezi ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
  -
  Araştırmacı
Oluşturulma06 Aralık 2012 16:50
Görüntülenme86