A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.      Karapinar, T., Dabak, M., Demirci, Y., Balıkçı, E., 2007, Copper Deficiency in Feedlot Cattle, Bulletin of The Veterinary İnstute in Pulawy, 51, 1, 135-138.

 

2.      Demirci Y., Saatçı, Y., Influence of Decrease in COD /SO4-2 ratios on the performance of AHR and UASBR, Asian J. Chem., 2013, 25(18), pp 10529-10534, DOI: 10.14233 /ajchem. 2013. 15815.

3.      Demirci Y., Textile Wastewater Conductivity Control of Electrocoagulation Process using MATLAB / Simulink, Global NEST Journal, Vol 16, No 2, pp 349-354, 2014.

 

4.      Dere T., İleri R., Demirci Y., Cekim M., Dynamic Modelling of Substrate Degradation for Urban Wastewater Treatment by Sequencing Batch Reactor, Chem. Soc. Pak., Vol. 36, No. 5, 2014, 956-964.

 

5.      Demirci Y., Pekel L.C., Alpbaz M., Investigation of different electrode connections in electrocoagulation of textile wastewater treatment, International Journal of Electrochemical Science Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 2685 – 2693.

 

6.      Bozoglu M.D., Ertunc S., Akay B., Bursalı N., Vural N., Hapoglu H., Demirci Y., The Effect of Temperature, pH and SO2 on Ethanol Concentration and Sugar Consumption Rate (SCR) in Apple Wine Process, J. Chem. Soc. Pak., Vol. 37, No. 03, 2015.

 

7.      Demirci Y., Pekel L.C., Altınten A., Alpbaz M., Application of Fuzzy Control on The Electrocoagulation Process to Treat Textile Wastewater, Environmental Technology DOI: 10.1080/09593330.2015.1058423

 

8.      Demirci Y., Pekel L.C., Altınten A., Alpbaz M., Improvement of the performance of an electrocoagulation process system using fuzzy control of pH, Water Environment Research doi:10.2175/WERD1500119.1

 

9.      Demirci Y., Tanyildizi M.S., Adsorption of Reactive Orange 4 on Sesame Stalks; Modeling, Kinetics and Equilibrium, Environment Protection Engineering, Vol. 43, 2017, No. 3, pages  5-20

 

10.   Demirci Y., Pekel L.C., Altınten A., Alpbaz M.,Simultaneous Control of pH, Conductivity and Temperature with Fuzzy Control Method in The Electrocoagulation Reactors, Gazi Universty, 2016, 1300-1884, 31, 4, 987-996.

 

11.   Tanyildizi M. S., Demirci Y., Altundogan H. S., Removal of Basic Dye by Magnetically Modified Activated Carbon, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27 – No. 4/2018 pages 2075-2081.

 

A.2. SCI Kapsamında Olmayan Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

1.      Saatçı, Y., Özgüven, A., Demirci, Y., 2007, The Promotion UV Disinfection Efficiency in Treating Secondary Effluent by Expanded Perlite Filter, Manas University Journal of Natural and Applied Sciences Institute, 8, 55-65.

 

2.      Dere, T., Demirci, Y., 2015, Evaluation of Adıyaman City Air Pollution Levels Based on PM10 and Sulfur Dioxide, International Journal of Scientific and Technological Research, Vol 1, No.1, 94-100.

 

B. Ulusal Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

1.      Demirci, Y., Saatçı, Y., 2003, Bir Anaerobik Çamur Çürütücüde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri D., 15/3, 337-348.

 

2.      Saatçı, Y. ve Demirci, Y., 2007, Atıksudaki Sülfat Konsantrasyonunun Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatağı Sistem Verimine Etkisi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri D., 19 (2).

 

3.      Demirci, Y., Dere T., Gönüllü M.T., 2014, Adıyaman İlinde Piroliz Teknolojisini Kullanarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerden Aktif Karbon Üretimi: Fizibilite Çalışması, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 1 (1) 31-41.

 

4.      Demirci Y., Tanyıldızı M.Ş., Elçiçek S., 2015, Buğday Kepeğiyle Asidik Boya Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemiyle Modellenmesi, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3, x-x.

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1.      Saatçı, Y., Demirci, C.  and Demirci, Y., 2009, Comparison Of Fenton and Photo-Fenton Processes In Decolonization and Mineralization of a Textile Wastewater, International Symposium On Engineering And Architectural Sciences of Balkan, Caucasus And Turkic Republics Symposium, Isparta-2009,22-24 October 2009, s.302-309.

2.      Demirci, Y. and Saatçı, Y., 2009, Effect of Different Media Types on COD Removal and Methane Yield of Anaerobic Hybrid Reactors, International Symposium On Engineering and Architectural Sciences Of Balkan, Caucasus And Turkic Republics Symposium, Isparta-2009,22-24 October 2009, s.215-220.

3.      Dere, T., Demirci, Y., & Uckun, A.A. (2013). Lead and Copper Removal from Electroplatıng Industry Wastewater by Continuous Flow Process, The international Conference on Environmental Science and Technology, Urgup, Nevsehir, Turkey, June 18 – 21, 137. p.

 

Kalender M., Demirci, Y., 2014. Sulu Ortamlardan Modifiye Çam Kozalağı Kullanılarak Boyar Madde Giderilmesi, 2nd International Symposium On Environment And Morality, ISEM 2014, Adıyaman University, Adıyaman – Turkey, 24-26 OCT 2014, s. 985- 995.
 

Süleyman Küçük, Özbeyaz Abdurrahman, Demirci Yavuz (2018).  Bir Çözeltideki pH Değerini İstenen Noktalarda Kontrol Altında Tutabilecek Elektronik Bir Cihazın Tasarımı.  III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 3(6), 3872-3876. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4357785)
 

Özbeyaz Abdurrahman, Demirci Yavuz (2017).  A Web and Mobile Based Application Monitoring Air Pollution Instant Parameters Using Curl in PHP.  5th International Conference on Advanced Technology   Sciences (35542), 322-325. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3634057)
 

Özbeyaz Abdurrahman, Tufaner Fatih, Demirci Yavuz (2016).  Partikül madde ile ilişkili görüntüleri kullanarak hava kirliliği tahminine ait bir model tasarımı.  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 969-975. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3029480)
           

Başoğul Yusuf, Keçebaş Ali, Demirci Yavuz (2015).  Effects on Global Warming of Insulation in Pipe according to Life Cycle Assestment.  International Conference on Sustainable Development, 82-88. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1833176)
 

Demirci Yavuz, Başoğul Yusuf, Pekel Canan, Polat Kamran (2015).  Treatment of Textile Wastewater with PID Temperature Control using Matlab  Simulink Programme.  International Conference on Sustainable Development, 33-33. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1832900)
 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Demirci, Y. ve Saatçı, Y., 2008, Yukarı Akışlı Havasız Hibrit Reaktörlerde Farklı Dolgu Malzemesi ve Dolgu Yüksekliğinin Sistem Verimine Etkileri, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli- 2008, 14-17 Mayıs 2008, s.893-901.

2.      Demirci, C., Saatçı, Y., Demirci, Y., 2008, Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atıksularındaki Rengin Foto-Fenton Yöntemiyle Giderimi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, P65. (poster sunumu).

3.      Saatçi, Y., Demirci, Y., Dursun, A.Y., Koçer, N.N., Uslu, G., 2008, Sulu Çözeltilerden Chemazol Red 3BF Boyar Maddesinin Fenton Yöntemi İle Giderimi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, P 76 (poster sunumu).

 

4.      Aslan, S., Arslan, E.I., Demirci, Y., 2006, Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki Atıksu Potansiyeli ve Arıtım Seviyeleri, 10. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu , 5-9 Haziran 2006, İstanbul, 305-312.

5.      Demirci, Y., Dere, T., Can M. M., 2013.  Adıyaman’da PM10’dan ve Kükürt Dioksitten Kaynaklanan Hava Kirliliği, Ekoloji Sempozyumu - 2013, 2-4 Mayıs, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.

 

6.      Demirci Y. , Pekel L. C.,  Alpbaz M., Elektrokoagülasyon Sistemine pH Kontrolünün Uygulanabilirliğinin Araştırılması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği  Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 

7.      Bodakçi H.,  Pekel L. C.,  Demirci Y., Alpbaz M., Polat K., Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Şeker Pancarının Arıtılmasında Optimizasyon Çalışmaları, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği  Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 

8.      Pekel L. C.,  Demirci Y. , Toğrul H., Alpbaz M., Tekstil Atık Sularının Elektrokoagülasyon ile Arıtımında Sıcaklık Kontrolü, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği  Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 

9.      Dere T., Çekim M., Demirci Y., Tufaner F., Adıyaman tütün çeşitlerini kullanarak AOSB atıksuyu Cu+2 kirliliğini azaltma olanaklarının araştırılması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği  Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. P84 (poster sunumu).