İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Zeliha ÖTELEŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri

İletişim

 

1999 yılında Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden, 2004 yılında KSÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2007 yılında “Ahlak ve Siyaset Felsefesi Açısından Sırru’l-Esrâr ile Tedbîrat-ı İlâhiyye’nin Karşılaştırılması” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başladı. 2008-2009 yılında MEB Arap Dili ve Edebiyatı (Suriye) bursu ile Dımaşk Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. 2011 yılında doktora çalışmaları için Şam Zâhiriyye Kütüphânesi'nde araştırmalar yaptı. 2013 yılında MEB Araştırma bursu ile Kahire Üniversitesi, Dâru’l-Ulûm Fakültesi’nde Yüksek Lisans derslerine ziyaretçi öğrenci olarak katıldı. İskenderiye Kütüphânesi’nde bir süre araştırmacı olarak bulundu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdülganî en-Nâblusî Şerhi Bağlamında İbnü’l-Fârız’ın Kasîde-i Tâiyye’sinde Seyr u Sülûk” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Suriye, Mısır, Cezâyir ve Lübnan'da tebliğler sundu. Arapça, İngilizce, Farsça ve Süryanice bilmektedir.


Oluşturulma01 Ekim 2014 13:22
Düzenlenme 13 Mart 2020 22:30
Görüntülenme4355